ကေနဒါနိုင္ငံ၊တိုရြန္တိုၿမို႕တြင္က်င္းပသည့္ (၂၆) ႏွစ္ေျမာက္ရွစ္ေလးလုံး ဒီမုိကေရစီအေရးေတာ္ပုံ အခမ္းအနားသို၊ျမန္မာကေနဒီယန္ကြန္ယက္မွ ေပးပို႕ေသာ သဝဏ္လႊာ ေန႕စဲြ၊ ၂၀၁၄ခု ႀသဂုတ္လ (၈)ရက္B.C.N
Burmese Canadian Network                    ျမန္မာကေနဒီယန္ကြန္ယက္


ကေနဒါနိုင္ငံ၊တိုရြန္တိုၿမို႕တြင္က်င္းပသည့္ (၂၆) ႏွစ္ေျမာက္ရွစ္ေလးလုံး ဒီမုိကေရစီအေရးေတာ္ပုံ
အခမ္းအနားသို၊ျမန္မာကေနဒီယန္ကြန္ယက္မွ ေပးပို႕ေသာ သဝဏ္လႊာ
ေန႕စဲြ၊ ၂၀၁၄ခု ႀသဂုတ္လ (၈)ရက္

၁။ ၁၉၈၈ခုႏွစ္ႀသဂုတ္လ(၈)ရက္ေန႕ဟာ၊ရွစ္ေလးလုံး ဒီမုိကေရစီအေရးေတာ္ပုံႀကီးဟာျမန္မာသမိုင္း
တြင္သာမက ကမၻာ့သမိုင္းတြင္ပါ မွတ္တမ္းတင္ရတဲ့ျမန္မာျပည္သူတရပ္လုံးကိုယ္တိုင္ပါဝင္ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾက
တဲ့ အလြန္ထူးျခားတဲ့စစ္ကၽြန္ဘဝကလြတ္ေျမာက္ေရးတုိက္ပဲြႀကီးျဖစ္ပါတယ္။

၂။ရွစ္ေလးလုံးဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပုံႀကီးဟာယၡဳႏွစ္မွာ(၂၆)ႏွစ္ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ္ျမန္မာျပည္သူတရပ္လုံးေမွ်ာ္မွန္း ထားတဲ့ပန္းတိုင္သို႕မေရာက္ရိွေသးပဲ၊ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆိုးရဲ႕ဖိႏွိပ္မႈႏွင့္လွည့္စားမႈမ်ားပါဝင္တဲ့စိန္ေခၚမႈမ်ား ကိုျမန္မာျပည္သူတရပ္လုံးလက္ေတြ႕ရင္ဆိုင္တိုက္ပဲြဝင္ေနရဆဲျဖစ္ပါတယ္။

၃။ အမ်ိဳးသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရးဟာ၊ရွစ္ေလးလုံးဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပုံႀကီးရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္
သို႕ေအာင္ျမင္စြာေရာက္ရိွေရးအတြက္အဓိကလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္၊ျမန္မာျပည္သူလူထုတရပ္လုံုးစည္းလုံးညီ
ညြတ္ေရး၊တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရးတို႕အတြက္ျပည္တြင္းျပည္ပတြင္ျပန္႕က်ဲေရာက္ရွိေနာကတဲ့ျမန္မာ့
ဒီမိုကေရစီေရးတြင္ပါဝင္လႈပ္ရွားေနၾကတဲ့ျမန္မာတိုင္းျမန္မာတိုင္းနည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ပူးေပါင္းႀကိုးပမ္းၾကဖုိ႕အခ်ိန္ေရာက္
ပါၿပီ၊(၂၆)ႏွစ္ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္တဲ့ယၡဳလိုအခ်ိန္မွာရွစ္ေလးလုံးေငြရတုဆုံးျဖတ္ခ်က္(၃)ခ်က္ပါဝင္တဲ့၂၀၀၈ခုအေျခခဥပေဒ
ျပင္ဆင္ေရးအတြက္အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္၈၈မ်ိဳးဆက္(ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္းလူ႕အဖဲြ႕အစည္း)တို႕ပူး
ေပါင္းလႈပ္ရွားႀကိုးပမ္းမႈကိုစံနမူနာယူၿပီး၊ကေနဒါနိုင္ငံေရာက္ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးပါဝင္လႈပ္ရွားသူမ်ားအေနျဖင့္၂၀၀၈
ခုဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးလႈပ္ရွားမႈကိုပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖၚၾကဖို႕အခ်ိန္ေကာင္းအခါေကာင္းျဖစ္
ပါတယ္၊ျမန္မာကေနဒီယန္ကြန္ယက္အေနျဖင့္ရွစ္ေလးလုံးစိတ္ဓါတ္အျပည့္ျဖင့္ကေနဒါေရာက္ျမန္မာအဖဲြ႕အစည္းမ်ားအားလုံးအျပန္အလွန္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးတို႕အတြက္အုတ္တခ်ပ္သဲတပြင့္အျဖစ္ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းဤ ၂၆ ႏွစ္ေျမာက္ရွစ္ေလးလုံးဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပုံႏွစ္ပတ္လည္ေန႕တြင္အဓိ
ဌာန္ျပုလိုက္ပါသည္။

ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္၊အမိျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ျပည္သူလူထုအတြက္ အသက္ ေသြး ေခၽြး တို႕ကိုေပးလွူၿပီးတိုက္
ပဲြဝင္ခဲ့ၾကတဲ့မ်ိဳးခ်စ္အာဇာနီသူရဲေကာင္းမ်ားကိုဦးညႊတ္အေလးျပုလိုက္ပါသည္။

ျမန္မာကေနဒီိယန္ကြန္ယက္
ကေနဒါနိုင္ငံ။
Share this article :
 

Post a Comment

B.C.N. Statement on Current CFOB Crisis

Peaceful Demonstration for Peace in Burma ( Rakhine )

Burmese Canadian Protest in Toronto

Text

NLD by Elections Manifesto p1