အန္တီမွားခဲ့ရင္၊ က်ရႈံးခဲ့ရင္ အန္တီတာ၀န္ယူမယ္

အစိုးရသစ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ အစိုးရ ဘက္မွ ပလီပလာ၊ ဟန္ျပႏွင့္ မရိုးသားမႈမ်ား ပါလာပါက မိမိအေနျဖင့္ တာဝန္ယူသြားမည္   ျဖစ္ေၾကာင္း စက္တင္ဘာလ ၈ရက္ေန႔က အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရံုးတြင္ ရန္ကုန္ ခေရာ္နီကယ္ ၏ ေမးျမန္းခ်က္အား   ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က  ျပန္လည္ ေျဖၾကားခ့ဲသည္။
“အန္တီ မွားခဲ့ရင္၊ က်ရံႈးခဲ့ရင္ အန္တီတာဝန္ယူမယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေျပာဆိုသည္။
လက္ရွိ တိုင္းျပည္အေျခအေနမွာ ျပႆနာမ်ားရွိေန၍ ဝင္ေရာက္ကူညီရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ ဝင္ကူရာ၌လည္း တက္ႏိုင္သေလာက္ ကူညီေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ပထမအၾကိမ္ေတြဆံုရာ၌ NLDပါတီ တရားဝင္ ရပ္တည္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ျပန္လြတ္လာပါက ဆူပူမႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ပြားေန သည့္ ပဋိပကၡမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း NLD ပါတီ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးဥာဏ္ဝင္းက ေျပာၾကားသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အစိုးရသစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႔ဆံုၾကၿပီးေနာက္ သိသာထင္ရွားသည့္ ေျပာင္းလဲတုိးတက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ မလာေသးသျဖင့္ အစိုးရသစ္သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ကို အသံုးခ်ေနသလားဟု သံုးသပ္ေနၾကခ်ိန္တြင္ အထက္ပါအတိုင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ တုံ႔ျပန္ခ်က္ ေပၚေပါက္လာသည္။

“တကယ္ပဲ အသံုးခ်ခံရတယ္ ဆုိရင္ေတာင္မွ တုိင္းျပည္အတြက္ အသံုးခ်ခံရတယ္ဆိုရင္ မႏွစ္ၿမိဳ႕စရာအေၾကာင္း မရွိပါဘူး။ ယံုၾကည္ခ်က္အတြက္ ဆက္လုပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆုိသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္တို႔ ေတြ႕ဆံုမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ားက ထုတ္ျပန္ရာတြင္ မတူကြဲလြဲခ်က္မ်ားကို ေရွာင္ရွားၿပီး တူညီခ်က္မ်ားကုိ တုိင္းျပည္၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း ေတြ႕ဆုံမႈနွင့္ ပတ္သက္၍ ေက်နပ္အားရမႈရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

လက္ရွိအစိုးရသစ္က ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အာဆီယံ ေခၚ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားအသင္း၏ အလွည့္က် ဥကၠ႒ရာထူး ရလုိသျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာ ဖိအား ေလ်ာ့နည္းေစရန္ ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံျပျခင္း ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု ႏုိင္ငံေရး ေလ့လာသူတခ်ဳိ႕က သံုးသပ္ေျပာဆို ၾကသည္။

Peace Press (yangonchronicle သတင္းလႊာ “အစိုးရသစ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းမႈတြင္ က်ရႈံးပါက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ တာဝန္ယူမည္” မွ ကူးယူေဖာ္ၿပပါသည္ )
Share this article :
 

Post a Comment

B.C.N. Statement on Current CFOB Crisis

Peaceful Demonstration for Peace in Burma ( Rakhine )

Burmese Canadian Protest in Toronto

Text

NLD by Elections Manifesto p1