Bithday present for Ko MIn Ko Naing

မဂၤလာပါကေနဒါတြင္္ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေရးလႈပ္ရွားေနၾကသည့္မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ား

ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းသာမက၊နိုင္ငံတကာတြင္ပါထင္ရွားေက်ာ္ၾကားလွတဲ့က်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ကိုမင္းကိုနိုင္ဟာ၂၀၁၁ခုေအာက္တိုဘာလ(၁၈)ရက္ေန႕မွာအသက(၄၉)ႏွစ္ျပည့္ပါၿပီ၊ကိုမင္းကိုနိုင္ဟာလူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ဒီမိုကေရစီအေရးတို႕ကိုဦးထိပ္ထားတဲ့၊မိမိရဲ႕အသက္ထက္၊ျမန္မာျပည္သူေတြေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တေနတဲ့ဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္ ေရာက္ရိွေရးကုိသာအဓိကဦးစားေပးၿပီးေရွ႕တန္းကတိုက္ပဲြဝင္ေနတဲ့လူထုေခါင္းေဆာင္အစစ္ျဖစ္ပါ တယ္။

ကိုမင္းကိုနိုင္ကိုခ်စ္ျမတ္နိုးၾကတဲ့၊ဒီမိုကေရစီႏွင့္လူ႕အခြင့္အေရးျမတ္နိုးၾကတဲ့ျမန္မာျပည္သူအားလုံးဟာကိုမင္းကိုနိုင္ရဲ႕ေမြးေန႕မွာကိုမင္းကိုနိုင္မတရားအက်ဥ္းက်ခံေနရျခင္း မွအျမန္လြတ္ေျမာက္ေစေၾကာင္းႏွင့္က်န္းမာၿပီးသက္ေတာ္ရာေက်ာ္ေရွေစေၾကာင္းဆု မြန္ေကာင္းေတာင္းၾကတာကိုေတြ႕ရပါတယ္၊ဒါဟာဒီမုိကေရစီစံနစ္ျမန္မာနိုင္ငံမွာျပန္ လည္ထြန္းကါးလိုသူတိုင္းလုပ္သင့္လုပ္ထုိက္တဲ့ေဆာင္ရြက္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္၊ဒီအထဲမွာကၽြန္ေတာ္လဲတေယာက္အျဖစ္ပါဝင္ပါတယ္။

ကိုမင္းကိုနိုင္ကသူ႕ရဲ႕ေမြးေန႕မွာသူ႕ေမြးေန႕ပဲြစီစဥ္က်င္းပသူမ်ားကိုအေရးႀကီးတဲ့စကားလက္ေဆာင္ပါးလိုက္ပါတယ္၊ကိုမင္းကိုနိုင္က၊
“ကၽြန္ေတာ့ေမြးေန႕ကိုကၽြန္ေတာ္တဦးတည္းအတြက္ရည္ရြယ္က်င္းပျခင္းမဟုတ္ပဲ၊အားလုံးကိုသတိရက်င္းပတဲ့သေဘာျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္” လုိ႕ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္၊

ဒီစကားလက္ေဆာင္ကိုၾကည့္လိုက္ရင္ကိုမင္းကုိနိုင္ဟာအျမဲတန္းဘာကိုရည္ရြယ္ၿပီး ေန႕စဥ္လစဥ္ႏွစ္စဥ္ေတြးေတာစဥ္းစားၿပီး၊အဆက္မျပတ္ေဆာင္ရြက္အေကာင္အထည္ ေဖၚေနတယ္ဆိုတာလူတိုင္း၊ထင္ထင္ရွားရွားသေဘာေပါက္နားလည္နိုင္ပါတယ္၊ကိုမင္းကိုနိုင္ဆိုလိုတဲ့အခ်က္ကေတာ့၊သူ႕ရဲ႕ေမြးေန႕မွာသူ႕တေယာက္ထည္းကိုသတိရတာမ်ိဳးသူမလိုလားပါ၊ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္သူနွင့္အတူတိုက္ပဲြဝင္ၾကတဲ့လက္ရိွအက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္မတရားဆက္လက္အက်ဥ္းက်ခံေနၾကရတဲ့နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၊ကိုမင္းကိုနိုင္ရဲ႕ေမြးေန႕မတိုင္ခင္အက်ဥ္းေထာင္မ်ားမွလြတ္ေျမာက္သြားၾကတဲ့နိုင္ငံ ေရးအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ျမန္မာျပည္တြင္းမွာဒီမိုကေရစီေရးအတြက္တိုက္္ပြဲဝင္ေနၾကသူ မ်ားအားလုံးကိုသတိရက်င္းပတဲ့ေမြးေန႕ပဲြမိ်ဳးျဖစ္ေစလိုေၾကာင္းသူ႕ရဲ႕ဆႏၵကိုေဖၚျပထား ျခင္းျဖစ္ပါတယ္၊
အတိုခ်ဳပ္ဆုိရပါကဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္ေရာက္ရွိေရးဟာျမန္မာျပည္သူအားလုံးႏွင့္ဆိုင္ၿပီးအားလုံးပါဝင္ေဆာင္ရြက္ဘို႕တာဝန္ရိွတယ္၊တဦးတည္း၊တဖဲြ႕တည္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ကိစၥရပ္မဟုတ္၊ျမန္မာျပည္သူအားလုံးရဲ႕အက်ိဳးအတြက္ျမန္မာျပည္သူအားလုံးကတာဝန္သိစိတ္ဓါတ္ျဖင့္ညီညီညြတ္ညြတ္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ကိစၥျဖစ္ေၾကာင္းေဖၚျပ ျခင္းျဖစ္ပါတယ္၊

အခုလိုကိုမင္းကိုနိုင္ရဲ႕(၄၉)ႏွစ္ေျမာက္ေမြးေန႕မဂၤလာေန႕ထူးေန႕ျမတ္မွာဒီမုိကေရစ ီ တိုက္ပဲြဝင္ျမန္မာျပည္သူမ်ားကိုေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကိုေမးလုိပါတယ္၊ဂရုတစိုက္ဖတ္ ၿပီးေျဖၾကားေစလိုပါတယ္၊

၁။ကိုမင္းကိုနိုင္ဟာျမန္မာျပည္သူလူထုတရပ္လုံးအတြက္လြတ္လပ္ျခင္းႏွင့္တရားမွ်တ ျခင္းရွိတဲ့စစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီစံနစ္ကိုျမန္မာနိုင္ငံမွာအျမန္ဆုံးတည္ေဆာက္လိုသူျဖစ္ပါတယ္၊
မိတ္ေဆြေကာကိုမင္းကိုနိုင္နည္းတူစစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီစံနစ္ျမန္မာနိုင္ငံတြင္အျမန္ တည္ေဆာက္လိုပါသလား၊

၂။ကိုမင္းကိုနိုင္ဟာဒီမိုကေရစီစံနစ္ကိုသက္ဝင္ယုံၾကည္သူျဖစ္ၿပီး၊ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ဒီမိုကေရစီစံနစ္ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးတိုက္ပဲြဟာခက္ခဲၾကမ္းတမ္းၿပီး၊အသက္ေသြးေခၽြးတို႕ကိုရင္းႏွီးၿပီး၊စည္းကမ္းရိွစြာညီညြတ္စြာျဖင့္ေရေရွတိုက္ပဲြဆင္ႏႊဲၿပီးယူမွရမည္ဟုယုံၾကည္သူျဖစ္ပါတယ္၊
မိတ္ေဆြေကာဒီမိုကေရစီစံနစ္ကိုျမန္မာျပည္သူေတြလက္ဝယ္ေရာက္ရွိေအာင္ကိုမင္းကိုနိုင္ေခါင္းေဆာင္တဲ့ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးတိုက္ပြဲမွာစည္းကမ္းရွိစြာညီညြတ္စြာျဖင့္စိတ္တူကိုယ္တူျမန္မာျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူပါဝင္ေဆာင္ရြက္ဘို႕စိတ္ပိုင္းျဖတ္ထားပါသလား၊

၃။ကိုမင္းကိုနိုင္က"ဘယ္ေနရာပဲေရာက္ေရာက္၊ေရာက္တဲ့ေနရာကအေရးမႀကီးဘူး၊က်င့္တဲ့တရားပဲအေရးႀကီတယ္"လုိ႕သူ႕ရဲ႕ေမြးေန႕မွာေျပာၾကားထားပါတယ္၊
ကေနဒါတြင္ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ပါဝင္လႈပ္ရွားေနၾကတဲ့ဗမာအပါအဝင္ကရင္၊ မြန္၊ကခ်င္၊ခ်င္း၊ရွမ္း၊ရခိုင္အစရိွတဲ့ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္အားလုံးညီညီညြတ္ညြတ္ျဖင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဘို႕အေရးတႀကီးလိုအပ္ေနၿပီဆိုတဲ့အမွန္တရားရိွပါတယ္အဒီအမွန္တရားကိုမိတ္ေဆြအေနျဖင့္ယုံၾကည္လက္ခံပါသလား၊ကေနဒါေရာက္ျမန္မာ မ်ားအတြက္လုိအပ္ေနတဲ့ညီညီညြတ္ညြတ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးတြင္မိတ္ေဆြကိုယ္တိုင္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္စိတ္ပိုင္ျဖတ္ထားၿပီးပါၿပီလား၊

အထက္တြင္ေဖၚျပထားတဲ့ေမးခြန္း(၃)ခုအတြက္မိတ္ေဆြဟာ(၁)ျမန္မာနိုင္ငံမွာစစ္မွန္
ေသာဒီမိုကေရစီစံနစ္ျပန္လည္တည္ေဆာက္လိုသူ(၂)ကိုမင္းကိုနိုင္ေခါင္းေဆာင္တဲ့ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေရးတိုက္ပဲြတြင္ပါဝင္ဘို႕စိတ္ပိုင္းျဖတ္ထားသူ(၃)ျမန္မာျပည္သူတရပ္လုံးဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္သို႕ေအာင္ျမင္စြာေရာက္ရိွေရးအတြက္အေရးတႀကီးလုိအပ္ေနတဲ့ညီညီညြတ္ညြတ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကိုကေနဒါေရာက္ျမန္မာမ်ားအတြင္းအေကာင္
အထည္ေဖၚေဆာင္ရာတြင္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္စိတ္ပိုင္းျဖတ္ထားသူတဦးျဖစ္မည္ဟု ကၽြန္ေတာ့အေနျဖင့္ေမွ်ာ္လင့္ယုံၾကည္ပါတယ္၊

အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ယုံၾကည္ေရး၊ထိုမွတဆင့္ညီညီညြတ္ညြတ္ျဖင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးတို႕အတြက္အဓိကလိုအပ္ခ်က္ဟာေတြ႕ဆုံေဆြးေရးျဖစ္ပါတယ္၊ေတြ႕ဆုံေဆြးမႈမရိွလွ်င္၊ညိွႏွႈိင္းဘို႕အခြင္အလမ္းမရိွနိုင္ပါ၊ညိွနႈိင္းမႈမရိွလွ်င္ယုံၾကည္မႈမရွိနိုင္ပါ၊ထိုမွတဆင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈလဲမရိွနိုင္ပါ၊ထိုကဲ့သို႕အေရးႀကီးေသာေၾကာင့္၊ျမန္မာနိင္ငံတြင္ဒီမိုကေရစီစံနစ္ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္၊စစ္အစိုးရ၊ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္တဲ့အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္၊တိုင္းရင္းသားအဖဲြ႕အစည္းမ်ားပါဝင္တဲ့သုံး ပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးပဲြကိုက်င္းပဘို႕ျမန္မာစစ္အစုိးရကိုျပည္တြင္းရိွဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားႏွင့္နိုင္ငံတကာကပါႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေတာင္းဆိုလာခဲ့ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္၊

ကေနဒါနိုင္ငံရိွျမန္မာအားလုံးအေနျဖင့္အခ်င္းခ်င္းေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးအျမင္ဖလွယ္နိုင္ေရးႏွင့္ထိေရာက္စြာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးတို႕အတြက္ရည္ရြယ္ၿပီး၊ျမန္မာကေနဒီယန္ကြန္ယက္ကိုလြန္ခဲ့ေသာတႏွစ္ကစတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး၊ျမန္မာကေနဒီယန္စကိုက္ ကြန္ဖရင့္ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားက်င္းပတဲ့တာယေန႕အထိစုစုေပါင္း(၆)ႀကိမ္က်င္းပၿပီးပါၿပီ၊လာ မည့္၂၀၁၁ခု၊နိုဝင္ဘာလ(၁၂)ရက္စေနေန႕တြင္(၇)ႀကိမ္ေျမာက္ေဆြးေႏြးပဲြက်င္းပရန္စီစဥ္ထားပါသည္၊

နိဂုံးခ်ဳပ္အေနျဖင့္တိုက္တြန္းေျပာလိုသည့္အခ်က္မ်ားမွာ၊

ျမန္မာျပည္သူတရပ္လုံးလုိလားေတာင္းတေနတဲ့စစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီစံနစ္ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ေအာင္ျမင္စြာျပန္လည္တည္ေထာင္ေရးအတြက္၊
(၁)ျမန္မာလူမ်ိဳး(ဗမာအပါအဝင္ကရင္၊မြန္၊ကခ်င္၊ခ်င္း၊ရခိုင္၊ရွမ္းအစရိွတဲ့တိုင္းရင္းသားလူမိ်ဳးမ်ားအားလုံး)ျဖစ္ပါက၊မည္သည့္ေဒသတြင္ေနေနဒီမိုကေရစီေရးတြင္တက္ၾကြစြာတာဝန္သိစြာျဖင့္ပါေဆာင္ရြက္ဘို႕လိုပါတယ္၊ဒီမိုကေရစီစံနစ္ျမန္မာနိုင္ငံတြင္တည္ ေဆာက္ေရးအတြက္၊ျမန္မာျပည္သူအားလုံးတြင္တာဝန္ရိွပါတယ္၊

(၂)ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားအခ်င္းခ်င္းအျမဲေတြ႕ဆုံညိွႏႈိင္းေဆြးေႏြးၿပီး၊ရင္းႏွီးခင္မင္စြာ၊စည္းကမ္းရိွစြာ၊ညီညြတ္စည္းလုံးစြာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဘို႕အဓိကလိုအပ္ပါတယ္၊ (၃)ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားအတြင္းစည္းလုံးညီညြတ္မႈရိွမွဒီမိုကေရစီစံနစ္ေအာက္ျမင္ စြာတည္ေဆာက္နိင္ဘို႕အထူးလိုအပ္တဲ့အင္အားရရိွပါမယ္၊ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား အားေကာင္းမွစစ္အာဏာရွင္စံနစ္၏ေနရာတြင္စစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီစံနစ္ကိုေအာင္ ျမင္စြာတည္ေဆာက္နိုင္ပါမယ္၊

ထုိ႕ေၾကာင့္ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ဒီမိုကေရစီစံနစ္ျပန္္လည္တည္ေဆာက္နိုင္ေရးအတြက္အဓိကေသာ့ခ်က္ျဖစ္တဲ့ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားအတြင္းယုံၾကည္မႈအျပည့္ျဖင့္ထိေရာက္စြာပူးေပါင္းေဆာင္ေရး(ဝါ)ညီညြတ္ေရးကိုကေနဒါနိုင္ငံတြင္ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွား ေနသူမ်ားအတြင္း၊ကေနဒါအေျခစုိက္ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ပါဝင္လႈပ္ရွာေနၾကတဲ့အဖဲြ႕မ်ားအတြင္းအျမန္္တည္ေဆာက္ရာတြင္မိတ္ေဆြမ်ားအားလုံးတက္တက္ႀကြႀကြပါဝင္ရန္တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္၊

ကိုမင္းကိုနိုင္အမွန္တကယ္လိုခ်င္တဲေမြးေန႕လက္ေဆာင္ဟာ၊သူခ်မ္းသာဘုိ႕၊က်န္းမာဘုိ႕၊အသက္ေရွဘို႕တုိ႕မဟုတ္ပါ၊သူလိုခ်င္တာကျမန္မာျပည္သူတရပ္လုံးအတြက္ဘဝအာမခံခ်က္ရိွတဲ့သာယာဝေျပာတဲ့အနာဂတ္ကိုေဖၚေဆာင္မည့္စစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီစံနစ္ျဖစ္ပါတယ္၊

ကိုမင္းကိုနိုင္ရဲ႕မြန္ျမတ္လွတဲ့ဆႏၵျဖစ္တဲ့ျမန္မာျပည္သူတရပ္လုံးအတြက္စစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီစံနစ္အျမန္ဆုံးရရိွေရးကိုိအာမခံခ်က္အျပည့္အဝေပးမည့္ညီညြတ္စြာပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကေနဒါအေျခစုိက္ျမန္မာ့ဒီမိုကေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားအတြင္းႏွင့္ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးတြင္ပါဝင္လႈပ္ရွားေနတဲ့အဖဲြ႕မ်ားအတြင္းတိုးတက္ထြန္းကားလာေရးကို ေဆာင္ရြက္ပါမည္ဆိုတဲ့ကတိကို၊ကိုမင္းကိုနိုင္အတြက္ေမြးေန႕လက္ေဆာင္အျဖစ္ေပး အပ္ၾကပါရန္အထူးေမတၱာရပ္ခံလိုက္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။

ကိုမင္းကိုနိုင္ရဲ႕မြန္ျမတ္လွတဲ့ဆႏၵျပည့္ေျမာက္ေရးအတြက္ညီညြတ္ေရးကိုစိတ္တူကိုယ္တူအင္အားအျပည့္ျဖင့္အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ၾကပါစုိ႕

ခင္မင္ေလးစားစြာျဖင့္

ဦးသန္းေအာင္
ျမန္မာကေနဒီယန္ကြန္ယက္
Burmese Canadian Network (BCN)
ကေနဒါနိုင္ငံ
ဖုန္း-၇၈၀ ၄၃၉ ၇၅၅၅
Website:http://www.burmesecanadiannetwork.com/
ေန႕စဲြ၊၂၀၁၁ခု၊ေအာက္တိုဘာလ(၂၁)ရက္
Share this article :
 

Post a Comment

B.C.N. Statement on Current CFOB Crisis

Peaceful Demonstration for Peace in Burma ( Rakhine )

Burmese Canadian Protest in Toronto

Text

NLD by Elections Manifesto p1