ၾကည့္ေသာသူသည္ျမင္၏

မဂၤလာပါမိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ား

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္တေန႕ၿပီးတေန႕ၾကံုေတြ႕ေနရတဲ့နိုင္ငံေရး၊လူမႈေရးႏွင့္စီးပြားေရးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္တဲ့ 
သတင္းႏွင့္ေဆာင္းပါးမ်ားကိုေအာက္တြင္ေဖၚျပပါေခါင္းစဥ္ျဖင့္ယၡဳ၂၀၁၂ခုမတ္လမွစ၍တင္ဆက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသတင္းေကာင္းပါးလိုက္ပါတယ္ခင္ဗ်ား၊  

ေဆြးေႏြးတင္ျပမည္ေခါင္းစဥ္- ၾကည့္ေသာသူသည္ျမင္၏
 


ခင္မင္ေလးစားလွ်က္

ဦးသန္းေအာင္
အက္ဒမင္တန္ၿမို႕
အယ္လ္ဘားတားျပည္နယ္
ကေနဒါနိင္ငံ။
ေန႕ စဲြ၊၂၀၁၂ခုမတ္လ(၁၄)ရက္
Share this article :
 

Post a Comment

B.C.N. Statement on Current CFOB Crisis

Peaceful Demonstration for Peace in Burma ( Rakhine )

Burmese Canadian Protest in Toronto

Text

NLD by Elections Manifesto p1