"ံHappy Burmese New Year 1376"

ံHappy Burmese New Year 1376"

မဂၤလာပါ ျမန္မာႏွစ္သစ္၁၃၇၆ခုႏွစ္မွာကေနဒါေရာက္ျမန္မာမ်ားအားလုံးႏွင့္အတူျမန္မာျပည္သူမ်ာအားလုံးကိုယ္ေရာစိတ္ပါ က်န္းမာရႊြင္လန္းနိုင္ၾကပါေစ၊ျပည္သူအားလုံးလိုလားတဲ့တရားမွ်တမႈရိွေသာ၊ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ၊သာယာဝေျပာေသာ၊စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီက်င့္သုံးတဲ့အနာဂတ္ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ႀကီးကုိအျမန္ဆုံးတည္ေဆာက္နိိင္ပါေစလို႕ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလိုက္ ပါတယ္။

ကေနဒါေရာက္ျမန္မာမ်ားအားလုံးစည္းလုံးညီညြတ္စြာ၊စည္းကမ္းရိွစြာျဖင့္အမိျမန္မာနိုင္ငံ အတြက္ထိေရာက္စြာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကပါစုိ႕……

 ဦးသန္းေအာင္ ျမန္မာကေနဒီယန္ကြန္ယက္
Burmese Canadian Network (B C N)
18 April 2014
Please visit the following link:
https://www.youtube.com/watch?v=pP6kvoo3Zss
Share this article :
 

Post a Comment

B.C.N. Statement on Current CFOB Crisis

Peaceful Demonstration for Peace in Burma ( Rakhine )

Burmese Canadian Protest in Toronto

Text

NLD by Elections Manifesto p1