BURMA and BUDDHISM

မဂၤလာပါ

ဗမာလူမ်ိဳး၊ဗမာနိုင္ငံလုိ႕ၾကားရသူတိုင္းဟာဗုဒၶဘာသာကိုသက္ဝင္ယုံၾကည္သူအမ်ားစုေနထုိင္ၾက
တဲ့နိုင္ငံလုိ႕ကမၻာ့နိုင္ငံအသီးသီးမွာေနထိုင္ၾကတဲ့နိုင္ငံျခားသားအမ်ားကသိရိွၾကပါတယ္၊အလားတူပင္
ဗုဒၶဘာသာကိုသက္ဝင္ယုံၾကည္ၾကတဲ့ဗမာမ်ားကိုယ္တိုင္ကလဲ၊လူ႕ဘဝကားအဖုိးတန္ရတနာတစ္ပါး ျဖစ္၏။
ထုိ႕ေၾကာင့္ပင္ ျမတ္ဗုဒၶက ခဲငါးပါး (ဒုလႅဘငါးပါး) တရားကို ေဟာေတာ္မူရာ၌မႏုႆတၱဘာေဝါ
ဒုလႅေဘာ(လူ႕ဘဝကိုရခဲ၏)ဟုေဟာေတာ္မူျခင္းျဖစ္သည္ကိုေခတ္အဆက္ဆက္သိရိွလက္ခံၾကပါ
တယ္။

ကၽြန္ေတာ္ဟာျပည္တြင္းမွာသာမကကမၻာ့နိုင္ငံမ်ားတြင္ပါအလြန္ေက်ာ္ၾကားလူသိိမ်ားလွတဲ့အဂၤလိပ္လူ
မ်ိဳး Sir James George Scott (ျမန္မာအမည္ေရႊရိုး) ေရးသားတဲ့ The Burman: His Life and Notions စာအုပ္ကိုမၾကာခနဆိုသလိုဖတ္ရႈေလ့လာမိပါတယ္၊ဗမာ့ယဥ္ေက်းမႈဓေလံထုံးစံမ်ားကိုထိထိမိမိေရးသား
ခ်က္မ်ားကိုအ့ံဩေလာက္ေအာင္ေတြ႕ရပါတယ္၊ျမန္မာမ်ားအေနျဖင့္မိမိတို႕ကိုယ္တိုင္ဒီစာအုပ္ကိုေလ့လာ
ဖတ္ရႈၾကဖို႕တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။ေရႊရုိးေရးသားေဖၚျပခ်က္အမ်ားအျပားထဲကေအာက္တြင္ေဖၚျပထားခ်က္ကို
ကေနဒါေရာက္ျမန္မာမိတ္ေဆြမ်ားဖတ္ရႈေစခ်င္တဲ့ဆႏၵျဖင့္မူရင္းႏွင့္ျမန္မာဘာသာျပန္ဆိုခ်က္ကိုပါမွ်ေဝလိုက္
ပါတယ္။

-----ေရႊရုိးရဲမူရင္းအဂၤလိပ္လိုေဖၚျပထားခ်က္ႏွင့္ျမန္မာလိုဘာသာျပန္ဆိုခ်က္------
“The best thing a Burmese can wish for good Englishman,the witty Shway Yoe wrote in 1882” is that in some future existence as reward of good work,he may be born a Buddhist and if possible a Burman.”

မိမိအတြက္ေကာင္းက်ိဳးျပုေစတဲ့လုပ္ရပ္တခုခုကိုေဆာင္ရြက္ေပးတဲ့အဂၤလိပ္လူမ်ိဳးတေယာက္ကိုဗမာ
တေယာင္အေနျဖင့္ေပးနိုင္တဲ့အေကာင္းဆုံးဆုေတာင္းကေတာ့၊အဲဒီအဂၤလိပ္ဟာေနာင္လာမဲ့ဘဝမွာ
ဗုဒၶဘာသာသက္ဝင္ယုံၾကည္သူအျဖစ္ေမြးဖြားလာပါေစ၊ျဖစ္နိုင္ရင္ဗမာလူမ်ိဳးျဖစ္လာပါေစလို႕ဆု
ေတာင္းျခင္းပါပဲလုိ႕၁၈၈၂ခုႏွစ္မွာေရးသားခဲ့ပါတယ္။


လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း(၂၅၀၀)ေက်ာ္အခ်ိန္ကစတင္ထြန္းကားခဲ့တဲ့ဗုဒၶဘာသာရဲ႕အလြန္ႏွစ္လ္ိုဘြယ္
ေကာင္းလွၿပီးယဥ္ေက်းသိန္ေမြ႕လွတဲ့အႏွစ္သာရကုိယေန႕ျမန္မာဗုဒၶဘာသာဝင္အားလုံးကဆက္လက္
ထိန္းသိမ္းရမည့္တာဝန္ရိွတာကိုမေမ့ၾကဖုိ႕လိုပါတယ္၊လက္ရွိျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းမွာဗုဒၶဘာသာဝင္
မ်ားၾကုံေတြ႕ေနရတဲ့ရႈပ္ေထြးခက္ခဲလွတဲ့အခက္အခဲေပါင္းစုံကိုေက်ာ္လႊားနိုင္ၿပီး။ဗုဒၶဘာသာဆိုတာ
ကမၻာ့အလယ္မွာေလးစားၾကည္ညိုခံထုိက္တဲ့၊ေမတၱာဂရုဏာမုဒိတာဥပကၡာဆိုတဲ့ဲေကာင္းျမတ္တဲ့
ေမတၱာတရားေမြးျမူေအာင္ဗုဒၶဘာသာဝင္တိုင္းကိုိုသင္ၾကားေပးတဲ့ဘာသာ၊ယၡဳဘဝတြင္သာမကေနာင္လာ
မဲ့ဘဝေပါင္းမ်ားစြာမွာပါသတၱဝါအားလုံးကိုယ္ေရာစိတ္ပါျငိမ္းခ်မ္းသာယာေရးအတြက္ေဆာင္က်ဥ္းေပးေနတဲ့
ဘာသာျဖစ္ေၾကာင္းကိုဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားသာမကအျခားေသာဘာသာမ်ားကိုကိုးကြယ္ၾကသူမ်ားပါ
သိျမင္လာေအာင္ဝုိင္းဝန္းက်ိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကပါစုိ႕လုိ႕ႏႈိးေဆာာ္ဆႏၵျပုလိုက္ပါတယ္။

လူသားအားလုံးေမတၱာ၊ဂရုဏာ၊မုဒိတာ၊ဥပကၡာဆိုတဲ့ျဗဟၼဝိဟာရတရားႏွလုံးသြင္းနိုင္ၾကၿပီးေမတၱာစြမ္း
အားျဖင့္မွန္ကန္တည္ျငိမ္တဲ့ျငိမ္းခ်မ္းသာယာမႈကိုတည္ေဆာက္ခံစားနိုင္ၾကပါေစ-

ဦးသန္းေအာင္
ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈအသင္း၊အယ္လ္ဘားတားျပည္နယ္
ကေနဒါနိုင္ငံ။
၂၀၁၃ခုဇူလိုင္လ(၁၂)ရက္။
Share this article :
 

Post a Comment

B.C.N. Statement on Current CFOB Crisis

Peaceful Demonstration for Peace in Burma ( Rakhine )

Burmese Canadian Protest in Toronto

Text

NLD by Elections Manifesto p1