ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရးအတြက္ ယေန႔ေျဖရွင္းရမယ့္ ျပႆနာမ်ား

           ခုတေလာ လူအမ်ားစိတ္၀င္စားမႈအျပည့္ႏွင့္ ျငင္းခံုေဆြးေႏြးေနၾကတဲ့ အေၾကာင္းအရာကေတာ့ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈပါဘဲ။ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးတုိက္ပြဲႏွင့္ပါတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေျမာက္မ်ားစြား ရွိပါတယ္။ အဲဒီထဲမွာစီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈဟာထင္ရွားတဲ့ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုအျဖစ္ပါ၀င္ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈ တစ္ခုတည္းကို အသံုးျပဳ႐ုံျဖင့္ ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ သိသာထင္ရွားတဲ့ေျပာင္းလဲမႈမရႏိုင္ပါ။ ႀကီးမားတဲ့ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ေပၚေစႏိုင္တဲ့ အျခားအေၾကာင္းအရာ အမ်ား အျပားရွိပါတယ္။ အဲဒီထဲမွာ ျပည္သူလူထုရဲ့ႀကိဳးပမ္းမႈအခန္းက႑ဟာ ထင္ရွားစြာပါ၀င္ပါတယ္။ လုိ႔ဘီဘီစီနဲ႔ ေဆြးေႏြးတုန္းကျပတ္ျပတ္သားသား ေထာက္ျပထားပါတယ္။ 
                   ယေန႔က်ေနာ္တို႔ေရာက္ရွိေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈအေျခအေနကို ၾကည့္ပါ။
(၁)  ျပည္တြင္းရွိျပည္သူလူထုျပည္တြင္းရွိ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားႏွင့္ျပည္သူမ်ားဟာ ဒီမိုကေရစီ တုိက္ပြဲ ကို အဆံုးအျဖတ္ေပးမယ့္ အင္အားမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းရွိျပည္သူလူထုတရပ္လုံး ဒီမိုကေရစီ တိုက္ပြဲ တြင္ ႏိုးၾကားစြာပါ၀င္လာေရးအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေခါင္းေဆာင္သည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္အျခားဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲ၀င္အဖြဲ႔မ်ားဟာရရွိသည့္အခြင့္အေရးကိုအသံုးျပဳၿပီးဆက္လက္စည္း႐ံုး ေဆာင္ရြက္ေနၾကပါတယ္။ အသိသာထင္ရွားဆံုးကေတာ့ေဒၚေဆာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ ႀကိဳးမပ္းမႈဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းအင္အားစုမ်ားရဲ့စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈကို သိရွိတဲ့စစ္အာဏာရွင္အစိုးရဟာ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုႏွင့္ျပည္သူလူထုတရပ္လံုး စည္း႐ုံးလႈပ္ရွားမႈလုံး၀မျပဳႏိုင္သည့္အဆင့္သို႔ေရာက္ေအာင္ ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားသည္ကိုေတြ႔ရပါတယ္။ ျပည္တြင္းအင္အားစုမ်ား အင္အားခ်ိနဲ႔ေနသမွ် ကာလ ပါတ္လံုး ဒီမိုကေရစီပန္းတုိင္ေရာက္ဘုိ႔ မေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္ပါ။ 
(၂)  ျပည္ပေရာက္ျမန္မာျပည္သူမ်ားျပည္ပေရာက္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔အစည္းမ်ားဟာျပည္တြင္း အင္အားစုမ်ား ၏လုိအပ္ခ်က္ကိုမလြဲမေသြပံ့ပိုးေပးရမယ့္တာ၀န္ရွိသည္ကိုအထူးသတိျပဳဘုိ႔လုိပါတယ္ ျပည္ပအတိုက္အခံ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကိုၾကည့္မယ္ ဆိုရင္ျပည္တြင္းရွိဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားထက္ တစ္ဦး ခ်င္းအလုိက္ေရာ၊ အဖြဲ႕အစည္းအလုိက္ပါ လြတ္လပ္မႈအျပည့္အ၀ရွိၾကပါတယ္။ သို႔ရာတြင္ စည္းလံုး ညီညြတ္မႈမရွိျခင္းဆိုတဲ့ ေရာဂါဆိုးႀကီး၏ဖိစီးမႈ ေၾကာင့္အဖြဲ႔မ်ားအခ်င္းခ်င္းညွိႏႈိင္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ရမယ့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ယေန႔အထိ ရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ေဆာက္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ 
           ျပည္တြင္းအင္အားစုမ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျမင့္ၿပီး ကူညီေရးအတြက္ယေန႔ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ အေရး ႀကီးဆံုးတာ၀န္ကေတာ့ ျပည္ပေရာက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြင္း ညီညြတ္မႈကို အျမန္ဆံုး ႀကိဳးစားတည္ ေဆာက္ဘို႔ဘဲျဖစ္ပါတယ္။ မၾကာေသးခင္ကက်င္းပခဲ့တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ အသက္ (၆၀)ျပည့္ အထမ္းအမွတ္ပြဲတစ္ခုကို က်ေနာ္တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္  အဲဒီဆႏၵျပပြဲမွာ အသံုးျပဳခဲ့တဲ့ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ား ကေတာ့....

မင္းတို႔ဘာလုိခ်င္သလဲ?                 ဒီမိုကေရစီ။
မင္းတုိ႔ဘယ္ေတာ့လုိခ်င္သလဲ?       အခုလုိခ်င္တယ္။
ဒီေၾကြးေၾကာ္သံကိုၾကည့္ရင္ တစံုတခုလုိေနတာကို ေတြ႔ရပါမယ္။ အဲဒါကေတာ့
မင္းတို႔ဘယ္လုိအရယူမလဲ?         (ျပည္သူလူထုရဲ့) ညီညြတ္မႈျဖင့္ယူမယ္
       ဆိုတဲ့အခ်က္ပါဘဲ။ က်ေနာ္တို႔ကိုယ့္ကိုယ္ကို မညွာမတာဆန္းစစ္ရမယ့္အခ်ိန္ေရာက္ေနပါၿပီ။ အဲဒီလို ဆန္းစစ္ရင္ေတြ႔ရမယ္အဓိကအခ်က္ကေတာ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုအားကိုးဘုိ႔ႏွင့္ ကိုယ့္ျပည္သူျပည္သားေတြ႔ရဲ့ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မႈတို႔ကိုယံုၾကည္ဘုိ႔ လစ္ဟင္းေနျခင္း ဆိုတဲ့အခ်က္ပါဘဲ။ ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ေဆာင္ရြက္ ေပးဘို႔ သူမ်ားေတြကိုခ်ည္းေအာ္ဟစ္ေတာင္းဆိုေနခဲ့တာ ၾကာပါၿပီ။ အမွန္စင္စစ္ေတာ့ ကိုယ္တိုင္ပါ၀င္ၿပီး အင္တုိက္အားတိုက္မေဆာင္ရြက္ရင္ဘာမွမရႏိုင္ပါ အေမရိကန္အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာရဲ့အကူ အညီကို ခ်ည္း ေမ်ာ္လင့္ေစာင့္စားမေနသင့္ပါ။ အဓိကအင္အားဟာျပည္တြင္းမွာရွိတယ္။ ျပည္တြင္းအင္အားျဖင့္သာ ဒီမိုကေရစီပန္းတုိင္ေရာက္မယ္ဆိုတဲ့ ယံုၾကည္ခ်က္ရွိရပါမယ္။ ဒီလုိတိက်တဲ့ယံုၾကည္ခ်က္ရွိၿပီးရင္ ယံုၾကည္ ခ်က္အေကာင္အထည္ေဖၚႏိုင္ေရးအတြက္ လုိအပ္တဲ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို တစ္ခုၿပီးတစ္ခု အေကာင္ အထည္ေဖၚရပါမယ္။ ထိုင္ေနလုိ႔ေတာ့ဘာမွျဖစ္မလာဘူး ဆိုတဲ့စကားဟာ အတိအက်မွန္တယ္ဆိုတာ၀န္ခံ ရပါမယ္။
          ၃။ ဒီမိုကေရစီညီညႊတ္ေရးအဖြဲ႔၀င္မ်ားျပည္ပေရာက္ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားဟာ မိမိတို႔ရရွိထားတဲ့ လြတ္လပ္မႈအပါအ၀င္ အျခားအခြင့္အေရးမ်ားကို အခ်ိန္မွီအသံုးျပဳၿပီး အင္အားစုမ်ားအတြင္း အထူး လုိအပ္ ေနတဲ့ ညီညႊတ္မႈကို အျမန္ဆံုးတည္ေဆာက္ရပါမယ္ မိမိတို႔၏စြမ္းေဆာင္မႈ၊ ႏိုင္ငံတကာ၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈ ကို ရယူဘုိ႔ အျမန္လုိအပ္ေနပါတယ္။ ထိုမွတဆင့္ျပည္တြင္းဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္ လံုးအားပံ့ပိုးကူညီႏိုင္ရန္ စြမ္းအားျပည့္ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ရမယ့္အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္ ဒီမုိကေရစီညီညႊတ္ေရး အဖြဲ႔ဟာ အထက္ပါရည္ရြယ္ခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖၚႏုိင္ရန္ အစပ်ိဳးတဲ့အဖြဲ႔ျဖစ္ရပါမယ္။
ဒီမိုကေရစီညီညြတ္ေရးအဖြဲ႔၀င္မ်ားဟာစံနမူနာအျဖစ္ေအာက္ပါတုိ႔ကိုေဆာင္ရြက္သင့္သည္ဟုယူဆပါတယ္.
၁. ဒီမိုကေရစီညီညြတ္ေရးအဖြဲ႔ ေလွ်ာက္လွမ္းရမည့္ခရီးအတြက္လုိအပ္တဲ့ေရတုိေရရွည္နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို အျမန္ဆံုးခ်မွတ္ေရးဆြဲႏိုင္ေရးအတြက္ စြမ္းအားျပည့္ႀကိဳးပမ္းျခင္း။
၂. အဖြဲ႔၀င္တုိင္း မိမိေလ့လာသိရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ ယခင္ကရရွိခဲ့ၿပီးတဲ့ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို အေျခခံတဲ့ ေဆြးေႏြး ခ်က္မ်ားကို အဖြဲ႔၀င္မ်ားအတြင္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း တင္ျပေဆြးေႏြးျခင္း။
၃. တစ္ဦးစီအမွားကို အျခားအဖြဲ႔၀င္မ်ားက ခြင့္လြတ္သည့္စိတ္ေမြးျမဴၿပီး၊ အဖြဲ႔တစ္ခုလံုးစြမ္းအားျပည့္ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ေရးကိုသာအာ႐ုံျပဳျခင္း၊ ကိုယ္ေလ့လာသိရွိထားတဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားကို အျခားသူမ်ား မသိေစလုိတဲ့ အေျခခံစိတ္ဓါတ္ကိုထားရွိျခင္း။
၄. ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီတုိက္ပြဲအတြက္ ေလ့လာမႈမ်ားကို လုိအပ္ပါကရန္သူမ်ားထံမွပင္ ေလ့လာယူရမယ္ ဆိုတဲ့အခ်က္ကို အဖြဲ႔၀င္မ်ားအေနျဖင့္လက္ခံထားျခင္း။
၅. အဖြဲ႔၀င္မ်ာအတြင္းစိတ္၀မ္းကြဲေစမယ့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို မလုပ္ေဆာင္မိေအာင္ႀကိဳးပမ္းျခင္း။
၆. စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုတည္းကို လေပါင္းႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေဆြးေႏြးေနျခင္းထက္ အဓိကက်တဲ့ ညီညြတ္မႈတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ လုိအပ္တဲ့အခ်က္အလက္မ်ားစုေပါင္းရွာေဖြျခင္း။
၇. ေတာ္လွန္တဲ့ပါတီဟာ လူထုတစ္ရပ္လုံးေန႔စဥ္ႀကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ အခက္အခဲမ်ားကို အဆက္မျပတ္ ေျဖရွင္းေပးရင္း လူထုထဲမွေပါက္ဖြားလာရမယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ကို လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖၚျခင္း။

        က်ေနာ္တုိ႔အပါအ၀င္ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ စြန္႔လြတ္အနစ္နာခံမႈမ်ိဳးစံုျဖင့္ တတိုင္းျပည္လံုးေကာင္းစားေရးအတြက္ ထူးခ်ြန္ေျပာင္ေျမာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးေနမႈတို႔ကို ေတြ႔ၾကရၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏စြန္႔လြတ္အနစ္နာခံမႈႏွင့္ စြမ္းေဆာင္မႈတုိ႔ကိုအမွန္တကယ္ အသိ အမွတ္ျပဳသည္ဆိုပါက က်ေနာ္တို႔အားလံုးဟာ ဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္ႀကီးကို က်ေနာ္တို႔၏ အိမ္ေရွ႔သို႔ အေရာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တုိင္ပို႔ေပးသည့္ အခ်ိန္အထိေစာင့္ေနၾကမည့္အစား က်ေနာ္တို႔ တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ တာ၀န္သိစိတ္ဓါတ္အျပည့္ျဖင့္ ဒီမိုကေရစီပန္းတုိင္အေရာက္ အင္တိုက္အားတုိက္ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါေၾကာင္း တိုက္တြန္းအႀကံျပဳ လုိက္ပါတယ္။

ဦးသန္းေအာင္
အက္ဒ္မင္တန္ၿမိဳ႕၊ ကေနဒါႏိုင္ငံ
ေန႔စြဲ၊       သကၠရာဇ္ (၂၀၀၅) ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ (၂၉) ရက္။
Share this article :
 

Post a Comment

B.C.N. Statement on Current CFOB Crisis

Peaceful Demonstration for Peace in Burma ( Rakhine )

Burmese Canadian Protest in Toronto

Text

NLD by Elections Manifesto p1