ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား မလြဲမေသြအသံုးျပဳရမည့္ ညီညြတ္ေရးလက္နက္ (သံုးလွ်င္သံုး၊ မသံုးလွ်င္႐ႈံး)

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား မလြဲမေသြအသံုးျပဳရမည့္ ညီညြတ္ေရးလက္နက္ 
(သံုးလွ်င္သံုး၊ မသံုးလွ်င္႐ႈံး)။

အခ်ိန္ႏွင့္ဒီေရဟာ လူကိုမေစာင့္ ဆိုတဲ့ ျမန္မာ့ဆို႐ိုးစကားအတုိင္း ႏွစ္ေဟာင္းျဖစ္တဲ့ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ကုန္ဆံုးလို႔ ႏွစ္သစ္ျဖစ္တဲ့ ၂၀၀၅-ခုထဲကိုအခုေရာက္ရွိေနပါၿပီ။ ျမန္မာဒီမိုကေရစီတုိက္ပြဲ၀င္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလံုး အတြက္မလြဲမေရွာင္သာ လုပ္ရမယ့္အေရးႀကီးဆံုးတာ၀န္ကေတာ့ ႏွစ္ေဟာင္းအတြက္ ႏွစ္ခ်ဳပ္သံုးသပ္ခ်က္ ကိုရဲရင့္႐ိုးသားစြာလုပ္ေဆာင္ေရးပဲျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္ေဟာင္းတစ္ႏွစ္လံုးအတြင္းမွာ ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ စီမံခ်က္လုပ္ငန္းေတြေအာင္ျမင္မႈရွိမရွိ ရွိရင္လည္းဘယ္အတုိင္းအတာအထိရွိတယ္ဆိုတာကုိ သိဘုိ႔ လုိသလုိ၊ ဆံုး႐ႈံးမႈနဲ႔ရင္ဆိုင္ခဲ့ရရင္လည္း ဆံုး႐ႈံးမႈအတုိင္းအတာကို သိဘုိ႔လုိပါတယ္။
          ႏွစ္ေဟာင္းအတြင္းမွာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကတဲ့လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္တဲ့သံုးသပ္ခ်က္မ်ား အရ မွားယြင္းခ်က္ေပ်ာ့ကြက္ဟာကြက္ေတြကိုသိရွိရပါမယ္ ထုိမွတဆင့္လာမယ့္ႏွစ္သစ္အတြက္ လုပ္ငန္း စီမံခ်က္မ်ားေဆာင္ရြက္ရာမွာ အမွားမ်ားကိုထပ္မံမလုပ္ေဆာင္မိဘုိ႔ႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပလက္ရွိအေျခအေန မ်ားကိုအေျခခံတဲ့ ပိုမိုၿပီးလက္ေတြ႔က်တဲ့ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားကို ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ဘုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။
          ျမန္မာဒီမုိကေရစီတိုက္ပြဲတခုလံုးအတြက္ ႏွစ္ခ်ဳပ္သံုးသပ္ခ်က္ကို ျပည့္ျပည့္စံုစုံေဖာ္ျပေရးဟာ အလြန္က်ယ္ျပန္႔နက္႐ႈိင္းတဲ့ကိစၥရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ စာမ်က္ႏွာေပါင္းမ်ားစြာပါ၀င္တဲ့ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပရမည့္လုပ္ငန္းျဖစ္ပါတယ္ သို႔ရာတြင္ယခုစာတမ္းမွာ အတတ္ႏိုင္ဆံုးအက်ဥ္းခ်ံဳးၿပီး အဓိကက်သည့္ အခ်က္အခ်ဳိ႕ကိုသာ ေဖၚျပေဆြးေႏြးပါမည္။
          ၂၀၀၄-ခုႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ အဓိကက်တဲ့အျဖစ္အပ်က္မ်ားကိုၾကည့္ရင္း ပထမဆံုေတြ႔ရမွာ ကေတာ့ ေမလ (၁၇)ရက္ ေန႔မွာစတင္ခဲ့တဲ့ အတုအေယာင္ေညာင္ႏွစ္ပင္အမ်ိဳးသားညီလာခံျဖစ္ပါတယ္။ တျခားအေရးႀကီးတဲ့အျဖစ္အပ်က္ကေတာ့ တႏိုင္ငံလံုးကဖိန္႔ဖိန္႔တုန္ေအာင္ေၾကာက္ရတဲ့ စစ္ေထာက္လွန္း ေရးအဖြဲ႔တာ၀န္ခံဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညြန္႔ကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးႏွင့္ေထာက္လွန္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရာထူးတို႔မွ ဖယ္ရွားၿပီးသူ႔ရဲ့ေျခသည္းလက္သည္းျဖစ္တဲ့ ေထာက္လွန္းေရးအဖြဲ႕ႀကီးကိုလည္းတပါတည္း ဖ်က္သိမ္းလုိက္ ျခင္းပါဘဲ။ အတုိက္အခံအင္အားစုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္တဲ့ကိစၥရပ္ကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေနအိမ္တြင္အက်ယ္ခ်ဳပ္ခ်ထားျခင္းကို ေနာက္ထပ္တစ္ႏွစ္တိုးျမွင့္လုိက္ျခင္းႏွင့္ နအဖအစိုးရ၏ သတင္း ေၾကညာခ်က္မ်ားအရ ၂၀၀၄-ခုႏွစ္တြင္း အက်ဥ္းသား (၁၄၃၁၈)ကို လြတ္ေပးခဲ့သည့္အထဲတြင္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ မင္းကိုႏိုင္အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား (၇၀)ထက္ေလ်ာ့နည္းပါ၀င္ခဲ့တဲ့ ျဖစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ က်န္တဲ့အျဖစ္အပ်က္ေတြကေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီးသန္းေရႊ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေမာင္ေအးတို႔ ေခါင္းေဆာင္တဲ့ စစ္အာဏာရွင္မ်ားရဲ့ ျပည့္သူတရပ္လံုးႏွင့္ အတုိက္အခံအင္အားစုမ်ားအေပၚ အဆက္မျပတ္ မတရာဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈေတြႏွင့္ ရမ္းကားမႈေတြကို ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

          ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္ေခါင္းေဆာင္တဲ့ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႔ႀကီးကို ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီးသန္းေရြ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေမာင္ေအးတို႔က လက္ဦးမူအရယူၿပီး ႏိုင္ငံအာဏာကိုခ်ဳပ္ကိုင္လုိက္ႏိုင္ျခင္းဟာ တုိင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ိဳးအတြက္ ထာ၀ရအက်ိဳးရွိေရးကိုေရွး႐ႈၿပီးေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့လုပ္ရပ္မဟုတ္ေသာ္လည္း တုိင္းျပည္ေရွးေရး အတြက္ေကာင္းေသာအလားအလာျဖစ္ပါတယ္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔ႏွင့္ သူ႔ရဲ့ေထာက္လွန္းေရးအဖြဲ႔၀င္ မ်ားဟာ အင္မတန္ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲ၊ ဉာဏ္နီဉာဏ္နက္မ်ားၿပီး လူအမ်ားခက္ခံႏိုင္တဲ့၊ ခ်ိဳသာတဲ့စကားလံုး မ်ားကိုအၿမဲသံုးေလ့ရွိပါတယ္။ တကယ္လက္ေတြ႔မွာျဖစ္မလာႏိုင္တဲ့ စိတ္ကူယဥ္စီမံခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး ျမန္မာျပည္သူလူထုသာမက ႏိုင္ငံတကာကိုပါ သူ႔ရဲ့ေထာက္လွန္းေရးအဖြဲ႕ႀကီးအေပၚ ေမ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ထားလာေအာင္လွည့္ျဖားစည္း႐ုံးႏုိင္သူမ်ားလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ေအးတုိ႔ဦးေဆာင္တဲ့အဖြဲ႕ဟာ တုိင္းျပည္အာဏာနဲ႔ပတ္သက္လာရင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္းညြန္႔တုိ႔ႏွင့္ ဘာမွ မကြာျခားဘဲ ထူးမျခားနားအဖြဲ႕ျဖစ္ပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔လုိဘဲသူတုို႔လည္းတုိင္းျပည္အာဏာကို ျပည္သူလူထုထံဘယ္ေတာ့မွလြဲေျပာင္းမေပးေရးဆိုတဲ့မူကို ကိုင္စြဲထားသူမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ အဓိကျခားနား ခ်က္ကေတာ့ ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲတဲ့ေနရာမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္တုိ႔အဖြဲ႕ေလာက္ ကြ်မ္းက်င္လိမၼာမႈမရွိ ေသးတဲ့ကိုယ္လုပ္ခ်င္ရာကို ဇြတ္တရြတ္လုပ္မယ့္ အဖြဲ႕ျဖစ္တာေၾကာင့္အေႏွးႏွင့္အျမန္ဆိုသလုိ အာဆီယံ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားရဲ့ အေရးယူမႈကိုခံရႏိုင္တဲ့အလားအလာရွိပါတယ္။
          အားဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ဗိုခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔ရာထူးမွ ဖယ္ရွားခံရၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာ ဘာလုပ္ရမွန္းမသိဘဲလမ္းစေပ်ာက္ေနတဲ့အေျခအေနကိုေရာက္ေနပါတယ္။ ထုိင္းႏိုင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ သတ္(သက္)ဆင္လုိအရွက္မရွိဘဲ မိမိကိုယ္က်ိဳးစီးပြားတခုတည္းကိုဘဲၾကည့္မွာလား၊ ဒါမွမဟုတ္ျမန္မာျပည္ သူမ်ားရဲ့လက္ေတြ႔ခံစားေနရတဲ့ဒုကၡကို သေဘာေပါက္ၿပီး အမွန္တရားဘက္ကရပ္မွာလားဆိုတာကေတာ့ အခ်ိန္ကဆံုးျဖတ္ပါလိမ့္မယ္။
          ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတို႔ရဲ့အေျခအေနကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတႏုိင္ငံတည္းရဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသာ အားရဖြယ္ရွိတာကိုေတြ႕ရပါမယ္။ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕ႀကီးကိုၾကည့္ရင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္အားရဖြယ္မရွိတာကို ေတြ႔ရပါမယ္။ လုပ္႐ုိးလုပ္စဥ္ျဖစ္တဲ့ နအဖအစုိးရအား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္တဲ့ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ဖုိ႔တုိက္တြန္းတာကလြဲလုိ႔ အျခားအေလးထားေလာက္တဲ့ ထူးျခားတဲ့ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားလုပ္ေဆာင္တာကိုမေတြ႕ရပါ။
         ျပည္တြင္းအတိုက္အခံအင္အားစုမ်ား၏ အဓိကေနရာမွာရွိတဲ့အမ်ိဳးသာဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဟာ အခိုက္အတန္အားျဖင့္ျပည္တြင္းမွာပံုမွန္လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္လုိ႔မရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ နအဖအစိုးရ၏ စနစ္တက်အၾကပ္ကိုင္အေရးယူမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုေနရပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဦးတင္ဦးတို႔ကို ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ခ်ထားျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတာ၀န္ရွိအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား ကိုလည္းျပင္းျပင္းထန္ထန္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားမႈေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ တို႔ဟာ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္အသစ္မ်ား ေရးဆြဲေရးကိုလည္း မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္ကိုေတြ႕ေနရပါတယ္။
          ျပည္ပအတုိက္အခံ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ျပည္တြင္းရွိဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားထက္ တစ္ဦးခ်င္းအလုိက္ေရာအဖြဲ႕အစည္းအလုိက္ပါ လြတ္လပ္မႈအျပည့္အ၀ရွိၾကပါတယ္။ သုိ႔ရာတြင္ စည္းလံုး ညီညြတ္ျခင္းဆိုတဲ့ေရာဂါဆိုးႀကီး၏ဖိစီးမႈေၾကာင့္ အဖြဲ႕မ်ားအခ်င္းခ်င္းညႇိႏႈိင္းၿပီးေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္း မ်ားကိုအရွိန္အဟုန္ျဖင့္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ အထင္ရွားဆံုးဥပမာအျဖစ္ ႏိုငံ တကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ၿပီး ျပည္တြင္းဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားအတြက္ လုိလားခ်က္မ်ားကိုတေသြးတသံတည္း ဟန္ခ်က္ညီညီ ျပတ္ျပတ္သားသားတင္ျပေတာင္းဆိုႏိုင္ျခင္းမရွိေသး သည္ကိုေတြ႕ရပါတယ္။
          ၂၀၀၄-ခုႏွစ္အတြင္း ေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို အတိုခ်ဳံးသံုးသပ္ပါက ဘယ္သူခြဲခြဲတို႔မကြဲ၊ အၿမဲစည္းလံုးမည္ ဟုအမွန္တရားကိုဖံုးကြယ္ေျပာေလ့ရွိတဲ့ စစ္အာဏာရွင္အစိုရဟာ ဘယ္လုိမွဖံုးဖိလုိ႔မရ ေတာ့တဲ့တပ္မေတာ္အတြင္းႀကီးမားတဲ့အကြဲအၿပဲအထုပ္ႀကီးကို ႏိုင္ငံတကာသိေအာင္ ျဖည္ျပလုိက္ရျခင္းဟာ အဓိကက်တဲ့ေျပာင္းလဲခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအသံုးျပဳ ေျပာဆိုခဲ့တဲ့ စားမားေတြရဲ့ညီညြတ္မႈဟာ စည္းစိမ္ႏွင့္အာဏာယစ္မူးမႈကိုအေျခံထားတာမို႔ သူတို႔ေမ်ာ္လင့္ ထားခဲ့သလုိၾကာၾကာမခံဘဲ ၿပိဳကြဲသြားရျခင္းဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္လာမယ့္မၾကာေသးမီအခ်ိန္အတြင္းမွာ လည္းစစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားအခ်င္းခ်င္းျဖဳတ္ထုတ္မႈမ်ားဆက္တုိက္ေပၚထြက္လာတာကို ျမင္ေတြ႕လာရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုကဲ့သို႔စစ္အာဏာရွင္အုပ္စု စတင္ၿပိဳကြဲတဲ့အခ်ိန္ဟာ ျပည္သူလူထုတရပ္လံုးႏွင့္အတုိက္အခံ အင္အားစုတို႔အတြက္ မိမိတို႔လုိလားတဲ့ဒီမိုကေရစီစနစ္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္အခြင့္ ေကာင္းရရွိတဲ့အခ်ိန္ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 
          စစ္အာဏာရွင္မ်ားအတြင္း ညီညြတ္မႈၿပိဳကြဲေသာေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားလုိလားသည့္ဒီမိုကေရစီစနစ္ ျပည္သူမ်ားလက္ထဲသို႔အလုိလုိေရာက္လာမည့္မဟုတ္ပါ။ နအဖအစိုးရဟာ ယခုကဲ့သို႔အင္အားခ်ိနဲ႔သည့္ အေျခအေနမွျပန္လည္ၿပီးနလန္ထုလာေအာင္ ၂၀၀၅-ခုႏွစ္အတြင္းအျပင္းအထန္ႀကိဳးစားမွာျဖစ္ပါတယ္ အလားတူပင္ယခု ၂၀၀၅-ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ျပည္တြင္းျပည္ပဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားအေနျဖင့္လည္း စစ္အာဏာရွင္ႏွင့္ယွဥ္ၿပိဳင္အႏိုင္ရရွိဖုိ႔အတြက္ အင္အားအေတာက္တင္းဆံုးအေျခအေနသို႔ေရာက္ရွိေအာင္ ႀကိဳးစားတည္ေဆာက္ရပါမယ္ ထုိသို႔ေရာက္ရွိေရးအတြက္ပထမဦးဆံုးအေကာင္အထည္ေဖၚရမယ့္အဓိက လုပ္ငန္းမွာျပည္ပေရာက္ဒီမိုကေရစီအတုိက္အခံအင္အားစုမ်ားအတြင္း စည္းလံုးညီညြတ္ေရးရွိဖုိ႔ျဖစ္ပါတယ္ အဓိကအေၾကာင္းမွာျပည္ပအင္အားစုမ်ားညီညြတ္ၿပီး အင္အားေတာင့္တင္းမွသာ နအဖအစိုးရအေပၚ ႏိုင္ငံ တကာအစိုးရမ်ားမွဖိအားတိုးျမႇင့္လာေအာင္စည္း႐ုံးႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး၊တဆက္တည္းမွာဘဲ ျပည္တြင္းအင္အားစု၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကိုဟန္ခ်က္ညီညိကူညီပံ့ပိုးေပးႏုိင္ပါမယ္ သို႔မွသာနအဖအစိုးရက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္တဲ့အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အပါအ၀င္ တုိင္းရင္းသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္စစ္မွန္႐ိုးသားေသာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးကိုလက္ခံေဆာင္ရြက္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။ 
         ျပည္ပေရာက္ဒီမိုကေရစီတုိက္ပြဲ၀င္အားလံုးႏွင့္ အတုိက္အခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုးကို ေအာက္ပါ ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းလုိပါတယ္။
(က) ယခုကဲ့သို႔ျပည္သူလူထုႀကီးတစ္ရပ္လံုးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီေရးတို႔အတြက္ ေသေရးရွင္ေရးတမွ် အေရးႀကီး ေနသည့္အလွည့္အေျပာင္းအခ်ိန္တြင္ မိမိကုိယ္က်ိဳးတခုတည္းအတြက္ကုိဘဲၾကည့္ၾကမွာလား(သို႔)တိုင္းျပည္ ႏွင့္ျပည္သူလူထုႀကီးတရပ္လံုး၏အက်ိဳးကိုၾကည့္ၾကမွာလား။
(ခ) ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားအားလံုးယေန႔ျပည္သူလူထုႀကီးတရပ္လံုးႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံေရာက္ရွိေနသည့္ လက္ရွိအေျခအေန (Status Quo) ကိုေက်နပ္ႏွစ္သိပ္ေနၾကပါသလား။
          ျပည္ပေရာက္ဒီမုိကေရစီတိုက္ပြဲ၀င္မ်ားအေနျဖင့္ အထက္ပါေမးခြန္းမ်ား၏အေျဖကို ႐ုိးသားစြာ ေျဖၾကားၾကည့္ေစလုိပါတယ္။ ျပည္ပေရာက္ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲ၀င္မ်ားအေနျဖင့္ျပည္သူလူထုႀကီးတရပ္လံုးႏွင့္ တုိင္းျပည္၏အက်ိဳးကိုၾကည့္ၾကမယ့္သူမ်ားသာျဖစ္ၿပီးယေန႔ေရာက္ရွိေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရးအေျခအေနတို႔ကို လံုး၀လက္ခံႏိုင္မည့္သူမ်ားမဟုတ္ၾကဟု အထူးယံုၾကည္ပါတယ္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ၂၀၀၅-ခုႏွစ္အတြင္းမလြဲမေသြအသံုးျပဳရမယ့္ညီညြတ္ေရးလက္နက္မိမိတို႔၀ယ္အျမန္ဆံုးေရာက္ရွိရန္အတြက္ ေအာက္ပါတုိ႔ကိုေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကပါရန္ ေလးနက္စြာတိုက္တြန္းလုိက္ပါတယ္။
၁။ ျပည္ပေရာက္အတိုက္အခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားဟာပထမအဆင့္အေနျဖင့္ မိမိတို႔ေရာက္ရွိေနထုိင္ရာ ႏိုင္ငံ တခုခ်င္းအလုိက္ ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲ၀င္အဖြဲ႕အမ်ားစုပါ၀င္တဲ့ စုစည္းညီညြတ္တဲ့တပ္ေပါင္းစုဖြဲ႕စည္းႏိုင္ေရး ကိုအျမန္ဆံုးစတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္။
၂။ ဒုတိယအဆင့္အေနျဖင့္ျပည္ပေရာက္အတိုက္အခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ႏိုင္ငံတခုခ်င္းအလိုက္ဖြဲ႕စည္းထား ၿပီးတဲ့ညီညြတ္ေသာတပ္ေပါင္းစုမ်ားကိုစုစည္းၿပီး တစ္ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ စုစည္းညီညြတ္ေသာ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရ စီေရး တပ္ေပါင္းစုဖြဲ႕စည္းအေကာင္အထည့္ေဖာ္ရန္။
၃။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အဓိကက်ဆံုးတုိက္ပြဲကိုဆင္ႏႊဲမယ့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္တဲ့ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ျပည္တြင္းရွိအျခားဒီမိုကေရစီအင္ အားစုမ်ားအား ျပည္ပေရာက္အတုိက္အခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ညီညြတ္စြာျဖင့္စြမ္းအားျပည့္ကူညီပံ့ပိုးေပးရန္။ 

ဦးသန္းေအာင္
ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကေရစီရရွိေရး မဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕
Burma Strategy Group for Democracy
အက္ဒ္မင္တန္ၿမိဳ႕
ကေနဒါႏိုင္ငံ
ေနစြဲ - ၂၀၀၅-ခုႏွစ္၊ ဇႏၷ၀ါရီလ (၄)ရက္

Share this article :
 

Post a Comment

B.C.N. Statement on Current CFOB Crisis

Peaceful Demonstration for Peace in Burma ( Rakhine )

Burmese Canadian Protest in Toronto

Text

NLD by Elections Manifesto p1