အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဖ်က္သိမ္းခံရျခင္းအေပၚတုံ႔ျပန္ေၾကညာခ်က္


ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္၏အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္(အန္အယ္လ္ဒီ)ပါတီ
အားဖ်က္သိမ္းလိုက္ျခင္းအေပၚကေနဒါနိုင္ငံအေျခစိုက္ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအဖဲြ.အစည္းမ်ား၏
တုံ႔ျပန္ေၾကညာခ်က္။

ေန.စဲြ၊ ၂၀၁၀ ခု၊စက္တင္ဘာလ(၂၅)ရက္

      ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ကေၾကညာခ်က္ (၉၇/၂၀၁၀)ျဖင့္ ၁၉၉၀ ျပည့္နွစ္ေရြးေကာက္ပဲြ အနိုင္ရ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ.ခ်ဳပ္(အန္အယ္လ္ဒီ)ပါတီကိုဖ်က္သိမ္းေၾကာင္းတဖက္သတ္မတရား ေၾကညာခဲ့ျခင္းကိုေအာက္တြင္ေဖၚျပပါကေနဒါနိုင္ငံအေျခစိုက္ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕မ်ားကျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်လုိက္ပါတယ္။
       နအဖစစ္အာဏာရွင္မ်ားဟာ၊ျမန္မာျပည္သူလူထုၾကီးတရပ္လုံးရဲ.တခဲနက္ဆနၵျဖင့္ ၁၉၉၀ ျပည့္နွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးကုိအနိုင္ရခဲ့တဲ့၊အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ.ခ်ဳပ္(အန္အယ္လ္ဒီ)ပါတီၾကီးကုိတရားဝင္နိုင္ငံေရး ပါတီၾကီးအျဖစ္မွဖ်က္သိမ္းေရးအတြက္နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကံစည္လာခဲ့ျပီးယၡဳလက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖၚ လိုက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
        အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ.ခ်ဳပ္(အန္အယ္လ္ဒီ)ပါတီၾကီးဟာ၊ဥပေဒ (၄/၈၈) နိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ဥပေဒအရတရားဝင္မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ပါတီၾကီးျဖစ္ျပီး ၁၉၉၀ ျပည့္နွစ္ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အနိုင္ရထားတဲ့ပါတီျဖစ္ပါတယ္၊နအဖစစ္အာဏာရွင္မ်ားဟာ၊မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္တရားဝင္က်င္းပခဲ့တဲ့ ၁၉၉၀ ျပည့္နွစ္ေရြးေကာက္ပဲြရလဒ္ကိုတရားဝင္အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ျခင္းမရိွသေရြ႕ ကာလပတ္လုံး၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ.ခ်ဳပ္(အန္အယ္လ္ဒီ)ပါတီဟာတရားဝင္နိုင္ငံေရးပါတီႀကီးအျဖစ္ဆက္လက္တည္ရိွေန မွာျဖစ္ပါတယ္။
       ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ဟာ၊၂၀၁၀ခုေရြးေကာက္ပဲြဝင္ရန္မွတ္ပုံတင္ထားသည့္နိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားနွင့္သာသက္ဆိုင္ပါတယ္၊အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ.ခ်ဳပ္(အန္အယ္လ္ဒီ)ပါတီအားတရားဝင္နိုင္ငံေရး ပါတီအျဖစ္မွဖ်က္သိမ္းေၾကာင္းေၾကညာျခင္းမွာတဖက္သတ္မတရားအနိုင္က်င့္သည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။
        နအဖစစ္အာဏာရွင္မ်ားက၊မည္သို.ပင္မတရားအနိုင္က်င့္သည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖင့္အၾကတ္ကိုင္ ေပမဲ့လည္း၊ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ.ခ်ဳပ္(အန္အယ္လ္ဒီ)ပါတီၾကီးဟာ၊၁၉၉၀ျပည့္နွစ္ေရြးေကာက္ပဲြအနိုင္ရ တရားဝင္ပါတီၾကီးအျဖစ္ဆက္လက္တည္ရိွေနပါမည္။
      အမိ်ဳးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ.ခ်ဳပ္(အန္အယ္လ္ဒီ)ပါတီၾကီး၏ဒီမိုကေရစီေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဖၚေဆာင္ရာတြင္ ျမန္မာျပည္သူလူထုသန္း(၅၀)တို႔နွင့္အတူေအာက္တြင္ေဖၚျပပါ ကေနဒါအေျခစုိက္ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕မ်ား အေနျဖင့္အင္တိုက္အားတိုက္ဆက္လက္ေထာက္ခံတိုက္ပဲြဝင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း နအဖစစ္အာဏာရွင္မ်ား သိေစရန္ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။

ေၾကညာခ်က္တြင္သဘာတူပါဝင္သည့္အဖဲြ.အစည္းမ်ား၊
  
 (1) National League for Democracy (NLD LA Canada Branch)
 (2) Burma Watch International (Edmonton)
 (3) Burmese Student Democratic Organization (Toronto, Vancouver)
 (4) Burmese Muslim Association (Toronto) 
 (6) All Burma Muslim Union (Saskatoon) 
 (7) United Democratic Youth League (Canada Branch)
 (8) International Foundation for Burma Nation Congress (Canada Branch)

ဆက္သြယ္ရန္၊

(၁) ေအာင္တင္၊ တယ္လီဖုန္း-(၆၄၇) ၃၄၃ ၇၈၇၁ Email:uaungtin@yahoo.com  
 (၂) သန္းေအာင္၊ တယ္လီဖုန္း-(၇၈၀) ၄၃၉ ၇၅၅၅ Email:thanaung@shaw.ca
 (၃) ေဇာ္ေဇာ္၊တယ္လီဖုန္း- (၄၁၆) ၇၃၅ ၄၁၂၈ Email: timothyz@pioneeringtech.com


Share this article :
 

Post a Comment

B.C.N. Statement on Current CFOB Crisis

Peaceful Demonstration for Peace in Burma ( Rakhine )

Burmese Canadian Protest in Toronto

Text

NLD by Elections Manifesto p1