ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား မလြဲမေသြအသံုးျပဳရမည့္ ညီညြတ္ေရးလက္နက္ (သံုးလွ်င္သံုး၊ မသံုးလွ်င္႐ႈံး)

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား မလြဲမေသြအသံုးျပဳရမည့္ ညီညြတ္ေရးလက္နက္ 
(သံုးလွ်င္သံုး၊ မသံုးလွ်င္႐ႈံး)။

အခ်ိန္ႏွင့္ဒီေရဟာ လူကိုမေစာင့္ ဆိုတဲ့ ျမန္မာ့ဆို႐ိုးစကားအတုိင္း ႏွစ္ေဟာင္းျဖစ္တဲ့ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ကုန္ဆံုးလို႔ ႏွစ္သစ္ျဖစ္တဲ့ ၂၀၀၅-ခုထဲကိုအခုေရာက္ရွိေနပါၿပီ။ ျမန္မာဒီမိုကေရစီတုိက္ပြဲ၀င္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလံုး အတြက္မလြဲမေရွာင္သာ လုပ္ရမယ့္အေရးႀကီးဆံုးတာ၀န္ကေတာ့ ႏွစ္ေဟာင္းအတြက္ ႏွစ္ခ်ဳပ္သံုးသပ္ခ်က္ ကိုရဲရင့္႐ိုးသားစြာလုပ္ေဆာင္ေရးပဲျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္ေဟာင္းတစ္ႏွစ္လံုးအတြင္းမွာ ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ စီမံခ်က္လုပ္ငန္းေတြေအာင္ျမင္မႈရွိမရွိ ရွိရင္လည္းဘယ္အတုိင္းအတာအထိရွိတယ္ဆိုတာကုိ သိဘုိ႔ လုိသလုိ၊ ဆံုး႐ႈံးမႈနဲ႔ရင္ဆိုင္ခဲ့ရရင္လည္း ဆံုး႐ႈံးမႈအတုိင္းအတာကို သိဘုိ႔လုိပါတယ္။
          ႏွစ္ေဟာင္းအတြင္းမွာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကတဲ့လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္တဲ့သံုးသပ္ခ်က္မ်ား အရ မွားယြင္းခ်က္ေပ်ာ့ကြက္ဟာကြက္ေတြကိုသိရွိရပါမယ္ ထုိမွတဆင့္လာမယ့္ႏွစ္သစ္အတြက္ လုပ္ငန္း စီမံခ်က္မ်ားေဆာင္ရြက္ရာမွာ အမွားမ်ားကိုထပ္မံမလုပ္ေဆာင္မိဘုိ႔ႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပလက္ရွိအေျခအေန မ်ားကိုအေျခခံတဲ့ ပိုမိုၿပီးလက္ေတြ႔က်တဲ့ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားကို ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ဘုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။
          ျမန္မာဒီမုိကေရစီတိုက္ပြဲတခုလံုးအတြက္ ႏွစ္ခ်ဳပ္သံုးသပ္ခ်က္ကို ျပည့္ျပည့္စံုစုံေဖာ္ျပေရးဟာ အလြန္က်ယ္ျပန္႔နက္႐ႈိင္းတဲ့ကိစၥရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ စာမ်က္ႏွာေပါင္းမ်ားစြာပါ၀င္တဲ့ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပရမည့္လုပ္ငန္းျဖစ္ပါတယ္ သို႔ရာတြင္ယခုစာတမ္းမွာ အတတ္ႏိုင္ဆံုးအက်ဥ္းခ်ံဳးၿပီး အဓိကက်သည့္ အခ်က္အခ်ဳိ႕ကိုသာ ေဖၚျပေဆြးေႏြးပါမည္။
          ၂၀၀၄-ခုႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ အဓိကက်တဲ့အျဖစ္အပ်က္မ်ားကိုၾကည့္ရင္း ပထမဆံုေတြ႔ရမွာ ကေတာ့ ေမလ (၁၇)ရက္ ေန႔မွာစတင္ခဲ့တဲ့ အတုအေယာင္ေညာင္ႏွစ္ပင္အမ်ိဳးသားညီလာခံျဖစ္ပါတယ္။ တျခားအေရးႀကီးတဲ့အျဖစ္အပ်က္ကေတာ့ တႏိုင္ငံလံုးကဖိန္႔ဖိန္႔တုန္ေအာင္ေၾကာက္ရတဲ့ စစ္ေထာက္လွန္း ေရးအဖြဲ႔တာ၀န္ခံဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညြန္႔ကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးႏွင့္ေထာက္လွန္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရာထူးတို႔မွ ဖယ္ရွားၿပီးသူ႔ရဲ့ေျခသည္းလက္သည္းျဖစ္တဲ့ ေထာက္လွန္းေရးအဖြဲ႕ႀကီးကိုလည္းတပါတည္း ဖ်က္သိမ္းလုိက္ ျခင္းပါဘဲ။ အတုိက္အခံအင္အားစုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္တဲ့ကိစၥရပ္ကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေနအိမ္တြင္အက်ယ္ခ်ဳပ္ခ်ထားျခင္းကို ေနာက္ထပ္တစ္ႏွစ္တိုးျမွင့္လုိက္ျခင္းႏွင့္ နအဖအစိုးရ၏ သတင္း ေၾကညာခ်က္မ်ားအရ ၂၀၀၄-ခုႏွစ္တြင္း အက်ဥ္းသား (၁၄၃၁၈)ကို လြတ္ေပးခဲ့သည့္အထဲတြင္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ မင္းကိုႏိုင္အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား (၇၀)ထက္ေလ်ာ့နည္းပါ၀င္ခဲ့တဲ့ ျဖစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ က်န္တဲ့အျဖစ္အပ်က္ေတြကေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီးသန္းေရႊ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေမာင္ေအးတို႔ ေခါင္းေဆာင္တဲ့ စစ္အာဏာရွင္မ်ားရဲ့ ျပည့္သူတရပ္လံုးႏွင့္ အတုိက္အခံအင္အားစုမ်ားအေပၚ အဆက္မျပတ္ မတရာဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈေတြႏွင့္ ရမ္းကားမႈေတြကို ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

          ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္ေခါင္းေဆာင္တဲ့ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႔ႀကီးကို ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီးသန္းေရြ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေမာင္ေအးတို႔က လက္ဦးမူအရယူၿပီး ႏိုင္ငံအာဏာကိုခ်ဳပ္ကိုင္လုိက္ႏိုင္ျခင္းဟာ တုိင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ိဳးအတြက္ ထာ၀ရအက်ိဳးရွိေရးကိုေရွး႐ႈၿပီးေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့လုပ္ရပ္မဟုတ္ေသာ္လည္း တုိင္းျပည္ေရွးေရး အတြက္ေကာင္းေသာအလားအလာျဖစ္ပါတယ္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔ႏွင့္ သူ႔ရဲ့ေထာက္လွန္းေရးအဖြဲ႔၀င္ မ်ားဟာ အင္မတန္ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲ၊ ဉာဏ္နီဉာဏ္နက္မ်ားၿပီး လူအမ်ားခက္ခံႏိုင္တဲ့၊ ခ်ိဳသာတဲ့စကားလံုး မ်ားကိုအၿမဲသံုးေလ့ရွိပါတယ္။ တကယ္လက္ေတြ႔မွာျဖစ္မလာႏိုင္တဲ့ စိတ္ကူယဥ္စီမံခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး ျမန္မာျပည္သူလူထုသာမက ႏိုင္ငံတကာကိုပါ သူ႔ရဲ့ေထာက္လွန္းေရးအဖြဲ႕ႀကီးအေပၚ ေမ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ထားလာေအာင္လွည့္ျဖားစည္း႐ုံးႏုိင္သူမ်ားလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ေအးတုိ႔ဦးေဆာင္တဲ့အဖြဲ႕ဟာ တုိင္းျပည္အာဏာနဲ႔ပတ္သက္လာရင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္းညြန္႔တုိ႔ႏွင့္ ဘာမွ မကြာျခားဘဲ ထူးမျခားနားအဖြဲ႕ျဖစ္ပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔လုိဘဲသူတုို႔လည္းတုိင္းျပည္အာဏာကို ျပည္သူလူထုထံဘယ္ေတာ့မွလြဲေျပာင္းမေပးေရးဆိုတဲ့မူကို ကိုင္စြဲထားသူမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ အဓိကျခားနား ခ်က္ကေတာ့ ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲတဲ့ေနရာမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္တုိ႔အဖြဲ႕ေလာက္ ကြ်မ္းက်င္လိမၼာမႈမရွိ ေသးတဲ့ကိုယ္လုပ္ခ်င္ရာကို ဇြတ္တရြတ္လုပ္မယ့္ အဖြဲ႕ျဖစ္တာေၾကာင့္အေႏွးႏွင့္အျမန္ဆိုသလုိ အာဆီယံ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားရဲ့ အေရးယူမႈကိုခံရႏိုင္တဲ့အလားအလာရွိပါတယ္။
          အားဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ဗိုခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔ရာထူးမွ ဖယ္ရွားခံရၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာ ဘာလုပ္ရမွန္းမသိဘဲလမ္းစေပ်ာက္ေနတဲ့အေျခအေနကိုေရာက္ေနပါတယ္။ ထုိင္းႏိုင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ သတ္(သက္)ဆင္လုိအရွက္မရွိဘဲ မိမိကိုယ္က်ိဳးစီးပြားတခုတည္းကိုဘဲၾကည့္မွာလား၊ ဒါမွမဟုတ္ျမန္မာျပည္ သူမ်ားရဲ့လက္ေတြ႔ခံစားေနရတဲ့ဒုကၡကို သေဘာေပါက္ၿပီး အမွန္တရားဘက္ကရပ္မွာလားဆိုတာကေတာ့ အခ်ိန္ကဆံုးျဖတ္ပါလိမ့္မယ္။
          ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတို႔ရဲ့အေျခအေနကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတႏုိင္ငံတည္းရဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသာ အားရဖြယ္ရွိတာကိုေတြ႕ရပါမယ္။ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕ႀကီးကိုၾကည့္ရင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္အားရဖြယ္မရွိတာကို ေတြ႔ရပါမယ္။ လုပ္႐ုိးလုပ္စဥ္ျဖစ္တဲ့ နအဖအစုိးရအား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္တဲ့ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ဖုိ႔တုိက္တြန္းတာကလြဲလုိ႔ အျခားအေလးထားေလာက္တဲ့ ထူးျခားတဲ့ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားလုပ္ေဆာင္တာကိုမေတြ႕ရပါ။
         ျပည္တြင္းအတိုက္အခံအင္အားစုမ်ား၏ အဓိကေနရာမွာရွိတဲ့အမ်ိဳးသာဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဟာ အခိုက္အတန္အားျဖင့္ျပည္တြင္းမွာပံုမွန္လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္လုိ႔မရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ နအဖအစိုးရ၏ စနစ္တက်အၾကပ္ကိုင္အေရးယူမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုေနရပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဦးတင္ဦးတို႔ကို ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ခ်ထားျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတာ၀န္ရွိအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား ကိုလည္းျပင္းျပင္းထန္ထန္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားမႈေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ တို႔ဟာ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္အသစ္မ်ား ေရးဆြဲေရးကိုလည္း မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္ကိုေတြ႕ေနရပါတယ္။
          ျပည္ပအတုိက္အခံ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ျပည္တြင္းရွိဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားထက္ တစ္ဦးခ်င္းအလုိက္ေရာအဖြဲ႕အစည္းအလုိက္ပါ လြတ္လပ္မႈအျပည့္အ၀ရွိၾကပါတယ္။ သုိ႔ရာတြင္ စည္းလံုး ညီညြတ္ျခင္းဆိုတဲ့ေရာဂါဆိုးႀကီး၏ဖိစီးမႈေၾကာင့္ အဖြဲ႕မ်ားအခ်င္းခ်င္းညႇိႏႈိင္းၿပီးေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္း မ်ားကိုအရွိန္အဟုန္ျဖင့္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ အထင္ရွားဆံုးဥပမာအျဖစ္ ႏိုငံ တကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ၿပီး ျပည္တြင္းဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားအတြက္ လုိလားခ်က္မ်ားကိုတေသြးတသံတည္း ဟန္ခ်က္ညီညီ ျပတ္ျပတ္သားသားတင္ျပေတာင္းဆိုႏိုင္ျခင္းမရွိေသး သည္ကိုေတြ႕ရပါတယ္။
          ၂၀၀၄-ခုႏွစ္အတြင္း ေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို အတိုခ်ဳံးသံုးသပ္ပါက ဘယ္သူခြဲခြဲတို႔မကြဲ၊ အၿမဲစည္းလံုးမည္ ဟုအမွန္တရားကိုဖံုးကြယ္ေျပာေလ့ရွိတဲ့ စစ္အာဏာရွင္အစိုရဟာ ဘယ္လုိမွဖံုးဖိလုိ႔မရ ေတာ့တဲ့တပ္မေတာ္အတြင္းႀကီးမားတဲ့အကြဲအၿပဲအထုပ္ႀကီးကို ႏိုင္ငံတကာသိေအာင္ ျဖည္ျပလုိက္ရျခင္းဟာ အဓိကက်တဲ့ေျပာင္းလဲခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအသံုးျပဳ ေျပာဆိုခဲ့တဲ့ စားမားေတြရဲ့ညီညြတ္မႈဟာ စည္းစိမ္ႏွင့္အာဏာယစ္မူးမႈကိုအေျခံထားတာမို႔ သူတို႔ေမ်ာ္လင့္ ထားခဲ့သလုိၾကာၾကာမခံဘဲ ၿပိဳကြဲသြားရျခင္းဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္လာမယ့္မၾကာေသးမီအခ်ိန္အတြင္းမွာ လည္းစစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားအခ်င္းခ်င္းျဖဳတ္ထုတ္မႈမ်ားဆက္တုိက္ေပၚထြက္လာတာကို ျမင္ေတြ႕လာရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုကဲ့သို႔စစ္အာဏာရွင္အုပ္စု စတင္ၿပိဳကြဲတဲ့အခ်ိန္ဟာ ျပည္သူလူထုတရပ္လံုးႏွင့္အတုိက္အခံ အင္အားစုတို႔အတြက္ မိမိတို႔လုိလားတဲ့ဒီမိုကေရစီစနစ္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္အခြင့္ ေကာင္းရရွိတဲ့အခ်ိန္ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 
          စစ္အာဏာရွင္မ်ားအတြင္း ညီညြတ္မႈၿပိဳကြဲေသာေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားလုိလားသည့္ဒီမိုကေရစီစနစ္ ျပည္သူမ်ားလက္ထဲသို႔အလုိလုိေရာက္လာမည့္မဟုတ္ပါ။ နအဖအစိုးရဟာ ယခုကဲ့သို႔အင္အားခ်ိနဲ႔သည့္ အေျခအေနမွျပန္လည္ၿပီးနလန္ထုလာေအာင္ ၂၀၀၅-ခုႏွစ္အတြင္းအျပင္းအထန္ႀကိဳးစားမွာျဖစ္ပါတယ္ အလားတူပင္ယခု ၂၀၀၅-ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ျပည္တြင္းျပည္ပဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားအေနျဖင့္လည္း စစ္အာဏာရွင္ႏွင့္ယွဥ္ၿပိဳင္အႏိုင္ရရွိဖုိ႔အတြက္ အင္အားအေတာက္တင္းဆံုးအေျခအေနသို႔ေရာက္ရွိေအာင္ ႀကိဳးစားတည္ေဆာက္ရပါမယ္ ထုိသို႔ေရာက္ရွိေရးအတြက္ပထမဦးဆံုးအေကာင္အထည္ေဖၚရမယ့္အဓိက လုပ္ငန္းမွာျပည္ပေရာက္ဒီမိုကေရစီအတုိက္အခံအင္အားစုမ်ားအတြင္း စည္းလံုးညီညြတ္ေရးရွိဖုိ႔ျဖစ္ပါတယ္ အဓိကအေၾကာင္းမွာျပည္ပအင္အားစုမ်ားညီညြတ္ၿပီး အင္အားေတာင့္တင္းမွသာ နအဖအစိုးရအေပၚ ႏိုင္ငံ တကာအစိုးရမ်ားမွဖိအားတိုးျမႇင့္လာေအာင္စည္း႐ုံးႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး၊တဆက္တည္းမွာဘဲ ျပည္တြင္းအင္အားစု၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကိုဟန္ခ်က္ညီညိကူညီပံ့ပိုးေပးႏုိင္ပါမယ္ သို႔မွသာနအဖအစိုးရက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္တဲ့အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အပါအ၀င္ တုိင္းရင္းသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္စစ္မွန္႐ိုးသားေသာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးကိုလက္ခံေဆာင္ရြက္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။ 
         ျပည္ပေရာက္ဒီမိုကေရစီတုိက္ပြဲ၀င္အားလံုးႏွင့္ အတုိက္အခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုးကို ေအာက္ပါ ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းလုိပါတယ္။
(က) ယခုကဲ့သို႔ျပည္သူလူထုႀကီးတစ္ရပ္လံုးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီေရးတို႔အတြက္ ေသေရးရွင္ေရးတမွ် အေရးႀကီး ေနသည့္အလွည့္အေျပာင္းအခ်ိန္တြင္ မိမိကုိယ္က်ိဳးတခုတည္းအတြက္ကုိဘဲၾကည့္ၾကမွာလား(သို႔)တိုင္းျပည္ ႏွင့္ျပည္သူလူထုႀကီးတရပ္လံုး၏အက်ိဳးကိုၾကည့္ၾကမွာလား။
(ခ) ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားအားလံုးယေန႔ျပည္သူလူထုႀကီးတရပ္လံုးႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံေရာက္ရွိေနသည့္ လက္ရွိအေျခအေန (Status Quo) ကိုေက်နပ္ႏွစ္သိပ္ေနၾကပါသလား။
          ျပည္ပေရာက္ဒီမုိကေရစီတိုက္ပြဲ၀င္မ်ားအေနျဖင့္ အထက္ပါေမးခြန္းမ်ား၏အေျဖကို ႐ုိးသားစြာ ေျဖၾကားၾကည့္ေစလုိပါတယ္။ ျပည္ပေရာက္ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲ၀င္မ်ားအေနျဖင့္ျပည္သူလူထုႀကီးတရပ္လံုးႏွင့္ တုိင္းျပည္၏အက်ိဳးကိုၾကည့္ၾကမယ့္သူမ်ားသာျဖစ္ၿပီးယေန႔ေရာက္ရွိေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရးအေျခအေနတို႔ကို လံုး၀လက္ခံႏိုင္မည့္သူမ်ားမဟုတ္ၾကဟု အထူးယံုၾကည္ပါတယ္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ၂၀၀၅-ခုႏွစ္အတြင္းမလြဲမေသြအသံုးျပဳရမယ့္ညီညြတ္ေရးလက္နက္မိမိတို႔၀ယ္အျမန္ဆံုးေရာက္ရွိရန္အတြက္ ေအာက္ပါတုိ႔ကိုေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကပါရန္ ေလးနက္စြာတိုက္တြန္းလုိက္ပါတယ္။
၁။ ျပည္ပေရာက္အတိုက္အခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားဟာပထမအဆင့္အေနျဖင့္ မိမိတို႔ေရာက္ရွိေနထုိင္ရာ ႏိုင္ငံ တခုခ်င္းအလုိက္ ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲ၀င္အဖြဲ႕အမ်ားစုပါ၀င္တဲ့ စုစည္းညီညြတ္တဲ့တပ္ေပါင္းစုဖြဲ႕စည္းႏိုင္ေရး ကိုအျမန္ဆံုးစတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္။
၂။ ဒုတိယအဆင့္အေနျဖင့္ျပည္ပေရာက္အတိုက္အခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ႏိုင္ငံတခုခ်င္းအလိုက္ဖြဲ႕စည္းထား ၿပီးတဲ့ညီညြတ္ေသာတပ္ေပါင္းစုမ်ားကိုစုစည္းၿပီး တစ္ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ စုစည္းညီညြတ္ေသာ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရ စီေရး တပ္ေပါင္းစုဖြဲ႕စည္းအေကာင္အထည့္ေဖာ္ရန္။
၃။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အဓိကက်ဆံုးတုိက္ပြဲကိုဆင္ႏႊဲမယ့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္တဲ့ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ျပည္တြင္းရွိအျခားဒီမိုကေရစီအင္ အားစုမ်ားအား ျပည္ပေရာက္အတုိက္အခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ညီညြတ္စြာျဖင့္စြမ္းအားျပည့္ကူညီပံ့ပိုးေပးရန္။ 

ဦးသန္းေအာင္
ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကေရစီရရွိေရး မဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖြဲ႕
Burma Strategy Group for Democracy
အက္ဒ္မင္တန္ၿမိဳ႕
ကေနဒါႏိုင္ငံ
ေနစြဲ - ၂၀၀၅-ခုႏွစ္၊ ဇႏၷ၀ါရီလ (၄)ရက္

 

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရးအတြက္ ယေန႔ေျဖရွင္းရမယ့္ ျပႆနာမ်ား

           ခုတေလာ လူအမ်ားစိတ္၀င္စားမႈအျပည့္ႏွင့္ ျငင္းခံုေဆြးေႏြးေနၾကတဲ့ အေၾကာင္းအရာကေတာ့ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈပါဘဲ။ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးတုိက္ပြဲႏွင့္ပါတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေျမာက္မ်ားစြား ရွိပါတယ္။ အဲဒီထဲမွာစီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈဟာထင္ရွားတဲ့ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုအျဖစ္ပါ၀င္ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈ တစ္ခုတည္းကို အသံုးျပဳ႐ုံျဖင့္ ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ သိသာထင္ရွားတဲ့ေျပာင္းလဲမႈမရႏိုင္ပါ။ ႀကီးမားတဲ့ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ေပၚေစႏိုင္တဲ့ အျခားအေၾကာင္းအရာ အမ်ား အျပားရွိပါတယ္။ အဲဒီထဲမွာ ျပည္သူလူထုရဲ့ႀကိဳးပမ္းမႈအခန္းက႑ဟာ ထင္ရွားစြာပါ၀င္ပါတယ္။ လုိ႔ဘီဘီစီနဲ႔ ေဆြးေႏြးတုန္းကျပတ္ျပတ္သားသား ေထာက္ျပထားပါတယ္။ 
                   ယေန႔က်ေနာ္တို႔ေရာက္ရွိေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈအေျခအေနကို ၾကည့္ပါ။
 

Issues that need to be solved in today’s Burmese Democratic movement

The issue of Economic Sanctions has experienced a recent resurgence of interest in the discussions and forums concerning Burma. Of the many issues we face in the Burmese Democratic movement Economic Sanction is one of those that has become more and more heatedly debated and surrounded by controversies. Daw Aung San Suu Kyi had stated that just relying on Economic Sanctions alone is not nearly enough to generate significant changes in Burma’s political environment. According to her there are many factors or conditions essential for change. One of the crucial components necessary for such change is the desire on the part of the populace to actually want to change from the status quo. She pointed that out in a clear, unambiguous language in her interview with the BBC.

 

(ဘီဒဘလ်ဴအိုင္) ဘေလာ့အေၾကာင္း

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာျမန္မာနိုင္ငံေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖဲြ႕(Burma Watch International) ကုိ၁၉၈၉-ခု၊ႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ဤအဖဲြ႕၏ဖဲြ႕စည္းရျခင္းအေၾကာင္းရင္းႏွင့္ယေန႕အထိျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို  (www.burmawatch.org) တြင္ဖတ္ရႈနိုင္ပါသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ၏လက္ရွိေတြ႕ႀကံဳေနရသည္႔နိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ား ထင္ဟပ္သည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုျမန္မာနိုင္၏ျပည္တြင္းျပည္ပတြင္ေနထုိုင္ၾကသည္႔ ျမန္မနိုင္ငံတိုင္းရင္းသားအားလုံးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလစ္ဟင္းမႈမရိွေစရန္၊ အမ်ိုးသားေရးတာဝန္မ်ားကိုအုတ္တခ်ပ္သဲတပြင့္အျဖစ္ က်ရာေနရာမွ ပါဝင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးတို႔အတြက္ ဤဘေလာ့ဝက္ဆိုက္ကိုတည္ေဆာက္လိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
 

သတင္းကြန္ယက္

 

B.C.N. Statement on Current CFOB Crisis

Peaceful Demonstration for Peace in Burma ( Rakhine )

Burmese Canadian Protest in Toronto

Text

NLD by Elections Manifesto p1