Urgent Campaign for Aung San Suu Kyi and Voices of Freedom

မဂၤလာပါကေနဒါေရာက္ျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားၾကတဲ့ျမန္မာမိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ား

၂၅ႏွစ္ေျမာက္ရွစ္ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံေငြရတုသဘင္အခန္းအနားမ်ားကိုျပည္ပနိုင္ငံမ်ားျဖစ္တဲ့ကေနဒါနိုင္ငံႏွင့္အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတို႕တြင္ႀကီးက်ယ္ခန္းနားစြာက်င္းပခဲ့သည္သာမကျမန္မာနိုင္ငံရန္ကုန္ၿမို႕တြင္လည္းက်င္းပခဲ့ပါတယ္။အဆိုပါအခန္းအနားမ်ားတြင္အဓိကအက်ဆုံးအခ်က္အျဖစ္ဦးးစား ေပးတင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့တာကေတာ့ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕စစ္မွန္တဲ့ဒီမိုကေရစီစနစ္တည္ေဆာက္ေရးလမ္း ေၾကာင္းတြင္ႀကီးမားတဲ့အဟန္႕အတားျဖစ္ေနတဲ့၂၀၀၈ခုဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕လက္ရိွအေျခအေနကိုၾကည့္ပါကျမန္မာျပည္သူအားလုံးအအတြက္ေလာေလာဆယ္အ ခ်ိန္တြင္ပထမဦးစားေပးလုပ္ငန္းအျဖစ္အေကာငအထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းဟာ၂၀၀၈ခုဖဲြ႕စည္းပုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးျဖစ္ပါတယ္၊ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္တဲ့အမ်ိဳသားဒီမုိကေရဒီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ဟာတနိုင္ငံလုံးသို႕အဖဲြ႕မ်ားေစလႊတ္ၿပီး၂၀၀၈ခုဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကိုဘာေၾကာင့္အျမန္ဆုံးျပင္ဆင္ဖုိ႕လိုအပ္တယ္ဆိုတာျပည္သူမ်ားရွင္းရွင္းလင္းလင္းသေဘာေပါက္နားလည္ေအာင္ေဆြး ေႏြးပဲြမ်ားက်င္းပေနတာကိုျပည္ တြင္းျပည္ ပသတင္းမ်ားအရသိရပါတယ္။

၂၀၀၈ခုဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းဟာျမန္မာျပည္သူအားလုံး၊တနည္းအားျဖင့္ျမန္မာတိုင္းျမန္မာတိုင္းႏွင့္သက္ဆိုင္ပါတယ္၊ျမန္မာျပည္သူေတြအားလုံးညီညြတ္စြာစည္းကမ္းရိွစြာျဖင့္စုေပါင္း ႀကိုးပမ္းအေကာင္အထည္ေဖၚျခင္းျဖင့္သာေအာင္ျမင္ပါမည္၊တဦးေကာင္းတဖဲြ႕ေကာင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္မေအာင္ျမင္နိုင္ေၾကာင္းျမန္မာတိုင္းျမန္မာတိုင္းတိတိက်က်သိဖို႕အထူးအေရးႀကီးပါတယ္၊ျမန္မာ တိုင္းျမန္မာတိုင္းဟာမည္သည့္ေနရာေရာက္ေရာက္တာဝန္သိသိျဖင့္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရမည့္အခ်ိန္ျဖစ္ ပါတယ္၊
အာလန္ကလဲ့မင္းဦးေဆာင္တဲ့ေအာက္တြင္ေဖၚျပထားတဲ့စီမံခ်က္ဟာျမန္မာျပည္သူေတြ၂၀၀၈ခုဖဲြ႕ စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖၚနိင္ေရးကိုတစိပ္တပိုင္းအားျဖင့္အ ေထာက္အကူျပုမည့့္စီမံခ်က္တခုျဖစ္ပါတယ္၊အမိနိုင္ငံႏွင့္ျမန္မာျပည္သူတရပ္လုံးကိုခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူ မ်ားႏႈတ္ေတြ႕မဟုတ္လက္ေတြ႕သက္ေသျပရမည့္အခ်ိန္အခါေကာင္းကိုေရာက္ေနပါၿပီ။၂၀၀၈ခုအ ေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္…
ကၽြန္ေတာ္တုိ႕အားလုံးအခုအခ်ိန္မွာပါဝင္မေဆာင္ရြက္ရင္၊ဘယ္အိခ်ိန္မွာပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၾကမလဲ
ခင္ဗ်ားတို႕ကၽြန္ေတာ္တို႕ပါဝင္မေဆာင္ရြက္ရင္၊ဘယ္သူေတြေဆာင္ရြက္ၾကမလဲ
ဆိုတဲ့ေမးခြန္းမ်ားကိုျမန္မာတိုင္းျမန္မာတိုင္းရုိးရိုးသားသားေျဖၾကားၾကည့္ေစလိုပါတယ္။
ေအာက္တြင္ေဖၚျပထားတဲ့စီမံခ်က္ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ကေနဒါေရာက္ျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားကစံနမူနာအျဖစ္မိမိတို႕တဦးျခင္းအတိုင္းအတာအလုိက္အစြမ္းကုန္ကူညီပ့ံပိုးေပးၾကပါလို႕အထူးေမတၱာရပ္ခံတိုက္တြန္းလိုက္ ပါတယ္ခင္ဗ်ား။
အစဥ္ေလးစားလွ်က္
ဦးသန္းေအာင္
ျမန္မာကေနဒီယန္ကြန္ယက္
Member of Use Your Liberty Team
Use Your Liberty  is a global  crowdfunding campaign toproduce a Revolutionary new Film and eBook           

--------------------------------------
Dear all Burmese People living in Canada & Friends of Burma .
May I respectfully ask for a moment of your time to introduce you to an essential project.
We are in the final days of a campaign, titled - Use Your Liberty - to REFORM Burma's military -controlled Constitution - to UNBAN WOMEN from holding high office and to allow Daw Aung San Suu Kyi - a member of parliament - to run for President in the upcoming election.
The driving force of the campaign is a new film and book project titled, " Aung San Suu Kyi and Burma's Voices of Freedom," - that once funded, will be delivered freely - as dana - to every school, library, university and person in Burma, as well as to every leader of every country worldwide, with the hope of inspiring urgent support for constitutional reform in Burma. And "if there is no change to the Constitution," Daw Suu reminds us, "our country will have no real democracy."
This is the MOMENT in Burma's long struggle for freedom to STAND in solidarity and to ACT. Please watch the short video trailer for this project here or at the link below.
http://www.indiegogo.com/projects/use-your-liberty-help-us-make-the-film-burma-s-voices-of-freedom

If moved, and I hope you are, PLEASE unleash the full force of your generosity and financially contribute to this important project at this time.
Contributions can be made on the Use Your Liberty website (see below) either by credit card or pay pal. If anyone wishes to contribute to the campaign by personal bank cheque they can do so by making the cheque payable to 'WORLD DHARMA " and mail it to:

World Dharma

2768 West Broadway
Post Office Box 74709
Vancouver, BC, V6K 2G4 Canada
I am confident that once you see the video for this essential new book and film youwill be deeply moved to help fund this project and be part of history ... helping to bring Aung San Suu Kyi and 25 of Burma's most inspired voices of freedom to the world.
Thank you from a very deep place in my heart.
And thank you for your generous contribution at this time.
With metta .
U Than Aung
Coordinator,Burmese Canadian Network ( BCN )
Member of the Use Your Liberty Team
533 Buchanan Road T6R 2B7 CANADA
Email: thanaung1994@gmail.com
OR burmesecanadiannetwork @gmail.com
Use Your Liberty  is a global  crowdfunding campaign toproduce a Revolutionary new Film and eBook            

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္ ယိုယြင္းမႈ ေဆြးေႏြးခ်က္


ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္ ယိုယြင္းမႈ ေဆြးေႏြးခ်က္
2013-12-15
အသံဖိုင္ နားေထာင္ရန္ႏွင့္ ရယူရန္ နားေထာင္ရန္အသံဖိုင္ယူရန္
အခုတစ္ပတ္ တနဂၤေႏြ စကားဝိုင္း အစီအစဥ္မွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္းက ကမာၻ႕က်န္းမာေရး ညီလာခံတစ္ရပ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္ ယိုယြင္းအားေလ်ာ့ေနတယ္လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကားခဲ့တာကိုု အေျခခံၿပီး   ဦးခင္ေမာင္ညိန္းက စီစဥ္တင္ျပထားပါတယ္။
ဒီအစီအစဥ္မွာ  ပါဝင္ေဆြးေႏြးထားၾကတဲ့ ဧည့္သည္ေတာ္ေတြကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ မိသားစုဆရာဝန္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းခဲ့ဖူးၾကတဲ့ လက္ရွိ NLD က်န္းမာေရးကြန္ရက္ ဥကၠဌ ေဒါက္တာ တင္မ်ိဳးဝင္းနဲ႔ ကေနဒါနုိင္ငံ Alberta တကၠသိုလ္က ကထိက ေဒါက္တာ ခင္ေစာဝင္းတို႔   ျဖစ္ၾကပါတယ္။


http://www.rfa.org/burmese/commentaries/myanmar-poor-health-system-12152013100257.html
http://www.rfa.org/burmese/commentaries/myanmar-poor-health-system-12152013100257.html
 

Aung San Suu Kyi and Burma's Voices of Freedom

 

myanmar8888(Demo infront mm embassy) 13-12-2013,tokyo (+playlist)

 

B.C.N. Statement on Current CFOB Crisis

Peaceful Demonstration for Peace in Burma ( Rakhine )

Burmese Canadian Protest in Toronto

Text

NLD by Elections Manifesto p1