ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေရးအတြက္ရန္သူမိတ္ေဆြကြဲျပားျခားနားစြာသိေအာင္ရႈျမင္ၾကပါစို႕မဂၤလာပါ
လူတိုင္းအတြက္အလြန္တန္ဖုိးရိွလွတဲ့ဂရိအေတြးအေခၚပညာရွင္ႀကီးအရစၥေတာ္တယ္ေျပာၾကားခဲ့တဲ့စ
ကားကိုအြန္လိုင္းေပၚမွာကၽြန္ေတာ္မၾကာခနဖတ္မိပါတယ္၊

အရစၥေတာ္တယ္ရဲ႕စကားဟာ၊ယေန႕ျမန္မာျပည္သူေတြလက္ေတြ႕ၾကုံေတြ႕ေနၾကရတဲ့
ဒီမိုကေရစီအတုႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတုအပါအဝင္အတုအပမ်ားအထူးေပါမ်ားလွတဲ့လက္
ရိွျမန္မာနိုင္ငံအေျခအေနကိုသုံးသပ္ရာတြင္အသုံးဝင္မည္ဟုယူဆပါတယ္၊

အရစၥေတာ္တယ္ရဲ႕ေျပာၾကားခ်က္ကိုျမန္မာျပည္သူအားလုံး၊အထူးသျဖင့္ကေနဒါေရာက္ျမန္
မာမ်ားအားလုံးဖတ္ရႈသင့္ပါတယ္၊ဒါတြင္မကေန႕စဥ္ႀကုံေတြ႕ေနရတဲ့နိုင္ငံေရး၊လူမႈေရးကိစၥ
ရပ္မ်ားကိုေျဖရွင္းရာတြင္လည္းအေထာက္အကူျပုႏႈိင္ပါသျဖင့္ယၡဳကဲ့သို႕မွ်ေဝေပးလိုက္ျခင္း
ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။

(အဂၤလိပ္လိုေျပာၾကားထားခ်က္ကိုျမန္မာလိုပါဘာသာျပန္ေပးထားပါတယ္)။

ဦးသန္းေအာင္
အက္ဒမင္တန္ၿမို႕
အယ္လ္ဘားတားျပည္နယ္
ကေနဒါနိုင္ငံ။
၂၀၁၃ခု-ေမလ(၂၈)ရက္

-----------original message-----------
"Anyone can become angry- that is easy.
But to be angry with the right person-
to the right person-to the right degree,
at the right time, for the right purpose,
and the right way- that is not within
everyone power and that is not easy."

-Aristotle
--------unofficial translation from English to Burmese----------
လူတိုင္းလူတိုင္းစိတ္ဆုိးနိုင္ပါတယ္၊
သို႕ေသာ္လည္းပဲ၊မိမိိစိတ္ဆုိးရမည့္သူဘယ္သူဆိုတာမွန္ကန္စြာသိဘို႕ရယ္၊
ဘယ္ေလာက္အတိုင္းအတာနဲ႕စိတ္ဆိုးရမယ္ဆိုတာရယ္၊
ဘယ္အခ်ိိန္မွာစိတ္ဆိုးရမယ္ဆုိတာရယ္၊
မွန္ကန္တဲ့စိတ္ဆိုးရတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိဘို႕ရယ္၊
မွန္ကန္စြာစိတ္ဆိုးရမည့္နည္းလမ္းသိဘို႕ရယ္တို႕ဟာလူတိုင္းရဲ႕စြမ္းေဆာင္
နိုင္တဲ့အင္အားအတိုင္းအတာေဘာင္အတြင္းမွာမရွိတာေၾကာင့္မလြယ္ကူပါ။

- အရစၥေတာ္တယ္(ဂရိအေတြးအေခၚပညာရွင္)
-------end of message--------
 

B.C.N. Statement on Current CFOB Crisis

Peaceful Demonstration for Peace in Burma ( Rakhine )

Burmese Canadian Protest in Toronto

Text

NLD by Elections Manifesto p1