Burmese Canadian Network ျမန္မာ ကေနဒီယန္ ကြန္ယက္

                                 www.BurmeseCanadianNetwork.com

၂၇-ႏွစ္ေျမာက္ရွစ္ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံႏွစ္ပတ္လည္ေန႕အတြက္ျမန္မာကေနဒီယန္ကြန္ယက္၏သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္
                                              ေန႕စြဲ၊၂၀၁၅ခု ဩဂုတ္လ(၈)ရက္

၁။၁၉၈၈ခုႏွစ္ဩဂုတ္လ(၈)ရက္ေန႕ဟာ(၂၆)ႏွစ္ၾကာျမန္မာျပည္သူတရပ္လုံးကိုမတရားဗုိလ္က်စုိးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္ၿပီးဆင္းရဲတြင္းပို႕ခဲ့တဲ့မဆလတပါ တီအာဏာရွင္စနစ္ကို ျပည္လုံးကၽြတ္အုံၾကြဆန္႕က်င္တိုက္ပဲြဝင္ခဲ့တဲ့ျမန္မာနိုင္ငံတြင္းသာမကကမၻာ႕သမိုင္းတြင္ပါမွတ္တမ္းတင္ခဲ့ရတဲ့သမိုင္းဝင္ေန႕ထူးေန႕ျမတ္ ႀကီးျဖစ္ပါတယ္၊ဤသမိုင္းဝင္ေန႕ႀကီးဟာယၡဳ ၂၀၁၅ခု ဩဂုတ္လ(၈)ရက္ေန႕တြင္ (၂၇ )ႏွစ္တင္းတင္းျပည့္ခဲ့ပါၿပီ။

၂။ျမန္မာျပည္သူေတြေမွ်ာ္မွန္းထားတဲ့တရားမွ်တတဲ့စစ္မွန္တဲ့ဒီမိုကေရစီကိုအေျခခံတဲ့ဖယ္ဒရယ္ျပည္ ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးပန္းတိုင္ကိုမေရာက္ရိွေသးပါ၊ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းဦးေဆာင္တဲ့ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္စ နစ္ဆိုးလက္ေအာက္ကိုျမန္မာျပည္သူေတြက်ေရာက္ခဲ့တဲ့၁၉၆၂ခုႏွစ္ကစၿပီးေရတြက္ပါက၊ ျမန္မာျပည္သူအားလုံးစစ္ကၽြန္ဘဝေရာက္ခဲ့တာႏွစ္ေပါင္း(၅၃)ႏွစ္ေက်ာ္ခဲ့ပါၿပီ၊ျမန္မာျပည္သူေတြဟာ ဘယ္ေလာက္ပဲခက္ခဲၾကမ္းတမ္းပါေစဇဲြလုံးလမေလွ်ာ့ပဲဤစစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆိုးကိုအၿပီးတိုင္ေခ်မႈန္း ေရးအတြက္ယေန႕တိုင္တိုက္ပဲြဝင္လွ်က္ရွိျခင္းကို(၂၇)ႏွစ္ေျမာက္ရွစ္ေလးလုံးေန႕ထူးေန႕ျမတ္တြင္အ ထူးဂုဏ္ ျပဳမွတ္တမ္းတင္ပါသည္။

၃။ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္မ်ားဟာလိမ္ညာမႈမ်ိဳးစုံကိုသုံးၿပီးအမည္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ျမန္မာျပည္သူတရပ္လုံးကိုအုပ္ခ်ဳပ္ေနဆဲျဖစ္ပါတယ္၊ျမန္မာျပည္သူတရပ္လုံးဤစစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆိုးမွလြတ္ေျမာက္ရန္ တနည္းအားျဖင့္ျမန္မာျပည္သူတရပ္လုံးစစ္ကၽြန္ဘဝမွအျမန္ဆုံးလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္တခုတည္း ေသာလုိအပ္ခ်က္ကေတာ့စည္းလုံးညီညြတ္ေရးပဲျဖစ္ပါတယ္၊ျမန္မာျပည္သူတရပ္လုံးကိုဂုတ္ေသြးစုပ္ ေနၾကတဲ့စားဖားေတြရဲ႕ညီညြတ္ေရးကိုဗမာအပါအဝင္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုအားလုံးရဲ႕စည္းလုံးညီညြတ္ ေရးျဖင့္အၿပီးတိုင္ေခ်မႈန္းၿပီးျပည္သူေတြရည္မွန္းထားတဲ့စစ္မွန္တဲ့၊တရားမွ်တတဲ့ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္ စုႀကီးေအာင္ျမင္စြာတည္ေဆာက္ရာမွာျမန္မာတိုင္းျမန္မာတိုင္းစည္းကမ္းရွိိစြာညီညြတ္စြာပါဝင္ႀကုိးပမ္းၾကရန္အခ်ိန္ေရာက္ပါၿပီ။

၄။၂၀၁၅ခုႏွစ္ဟာျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈအတြက္အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္၊လာမည့္၂၀၁၅ခုနိုဝင္ဘာလ(၈)ရက္ေန႕တြင္က်င္းပမည့္ပါတီစုံအေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြတြင္္၊ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္တဲ့အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္အားတခဲနက္အနိုင္ရရိွေအာင္ျမန္မာတိုင္းျမန္မာတိုင္းတာဝန္သိသိေထာက္ခံၿပီးမဲထဲ့ျခင္းျဖင့္ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးတြင္ပါဝင္ႀကိုးပမ္းၾကရန္ျပတ္ျပတ္သားသားတိုက္ တြန္းနႈိးေဆာ္လိုက္ပါတယ။

၅။ကေနဒါေရာက္ဗမာအပါအဝင္ျမန္မာနိုင္ငံတိုင္းရင္းသားမ်ားအၾကားစီးလုံးညီညြတ္ေရးႏွင့္၂၀၁၅ခုႏွစ္နိုဝင္ဘာလ(၈)ရက္ေန႕တြင္က်င္းပမည့္ပါတီစုံမအေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြတြင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္အျပတ္အသတ္အနိုင္ရရိွေရးတို႕အတြက္ျမန္မာကေနဒီယန္ကြန္ယက္အေနျဖင့္မည္သည့္အဖဲြ႕အစည္းႏွင့္မဆိုအစြမ္းကုန္ပူးေပါင္းႀကိုးပမ္းေဆာင္ရြက္သြား
မည္ျဖစ္ေၾကာင္းအဓိဌာန္ျပုရင္းျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္အမိ်ဳးမ်ိဳးအနစ္နာခံသြားသူမ်ားႏွင့္ရွစ္ေလးလုံးအေရးေတာ္တြင္အသက္၊ေသြး၊ေခၽြးမ်ားျဖင့္စေတးသြားခဲ့သူမ်ားအားေလးစားဂုဏ္ယူစြာအေလးျပု လိုက္ပါတယ္။

ျမန္မာကေနဒီယန္ကြန္ယက္
Burmese Canadian Network (B C N)
Email : BurmeseCanadianNetrork@gmail.com ,
burmesecanadiannetwork@googlegroups.com
To contact
(1)U Than Aung (Edmonton )
 thanaung1994@gmail.com (780) 953 9877
(2)U Timothy Zaw Zaw (Mississauga)
 CanadaMyanmar@gmail.com (416) 526 8627
Share this article :
 

Post a Comment

B.C.N. Statement on Current CFOB Crisis

Peaceful Demonstration for Peace in Burma ( Rakhine )

Burmese Canadian Protest in Toronto

Text

NLD by Elections Manifesto p1