Urgent Campaign for Aung San Suu Kyi and Voices of Freedom

မဂၤလာပါကေနဒါေရာက္ျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားၾကတဲ့ျမန္မာမိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ား

၂၅ႏွစ္ေျမာက္ရွစ္ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံေငြရတုသဘင္အခန္းအနားမ်ားကိုျပည္ပနိုင္ငံမ်ားျဖစ္တဲ့ကေနဒါနိုင္ငံႏွင့္အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတို႕တြင္ႀကီးက်ယ္ခန္းနားစြာက်င္းပခဲ့သည္သာမကျမန္မာနိုင္ငံရန္ကုန္ၿမို႕တြင္လည္းက်င္းပခဲ့ပါတယ္။အဆိုပါအခန္းအနားမ်ားတြင္အဓိကအက်ဆုံးအခ်က္အျဖစ္ဦးးစား ေပးတင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့တာကေတာ့ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕စစ္မွန္တဲ့ဒီမိုကေရစီစနစ္တည္ေဆာက္ေရးလမ္း ေၾကာင္းတြင္ႀကီးမားတဲ့အဟန္႕အတားျဖစ္ေနတဲ့၂၀၀၈ခုဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕လက္ရိွအေျခအေနကိုၾကည့္ပါကျမန္မာျပည္သူအားလုံးအအတြက္ေလာေလာဆယ္အ ခ်ိန္တြင္ပထမဦးစားေပးလုပ္ငန္းအျဖစ္အေကာငအထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းဟာ၂၀၀၈ခုဖဲြ႕စည္းပုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးျဖစ္ပါတယ္၊ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္တဲ့အမ်ိဳသားဒီမုိကေရဒီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ဟာတနိုင္ငံလုံးသို႕အဖဲြ႕မ်ားေစလႊတ္ၿပီး၂၀၀၈ခုဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကိုဘာေၾကာင့္အျမန္ဆုံးျပင္ဆင္ဖုိ႕လိုအပ္တယ္ဆိုတာျပည္သူမ်ားရွင္းရွင္းလင္းလင္းသေဘာေပါက္နားလည္ေအာင္ေဆြး ေႏြးပဲြမ်ားက်င္းပေနတာကိုျပည္ တြင္းျပည္ ပသတင္းမ်ားအရသိရပါတယ္။

၂၀၀၈ခုဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းဟာျမန္မာျပည္သူအားလုံး၊တနည္းအားျဖင့္ျမန္မာတိုင္းျမန္မာတိုင္းႏွင့္သက္ဆိုင္ပါတယ္၊ျမန္မာျပည္သူေတြအားလုံးညီညြတ္စြာစည္းကမ္းရိွစြာျဖင့္စုေပါင္း ႀကိုးပမ္းအေကာင္အထည္ေဖၚျခင္းျဖင့္သာေအာင္ျမင္ပါမည္၊တဦးေကာင္းတဖဲြ႕ေကာင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္မေအာင္ျမင္နိုင္ေၾကာင္းျမန္မာတိုင္းျမန္မာတိုင္းတိတိက်က်သိဖို႕အထူးအေရးႀကီးပါတယ္၊ျမန္မာ တိုင္းျမန္မာတိုင္းဟာမည္သည့္ေနရာေရာက္ေရာက္တာဝန္သိသိျဖင့္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရမည့္အခ်ိန္ျဖစ္ ပါတယ္၊
အာလန္ကလဲ့မင္းဦးေဆာင္တဲ့ေအာက္တြင္ေဖၚျပထားတဲ့စီမံခ်က္ဟာျမန္မာျပည္သူေတြ၂၀၀၈ခုဖဲြ႕ စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖၚနိင္ေရးကိုတစိပ္တပိုင္းအားျဖင့္အ ေထာက္အကူျပုမည့့္စီမံခ်က္တခုျဖစ္ပါတယ္၊အမိနိုင္ငံႏွင့္ျမန္မာျပည္သူတရပ္လုံးကိုခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူ မ်ားႏႈတ္ေတြ႕မဟုတ္လက္ေတြ႕သက္ေသျပရမည့္အခ်ိန္အခါေကာင္းကိုေရာက္ေနပါၿပီ။၂၀၀၈ခုအ ေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္…
ကၽြန္ေတာ္တုိ႕အားလုံးအခုအခ်ိန္မွာပါဝင္မေဆာင္ရြက္ရင္၊ဘယ္အိခ်ိန္မွာပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၾကမလဲ
ခင္ဗ်ားတို႕ကၽြန္ေတာ္တို႕ပါဝင္မေဆာင္ရြက္ရင္၊ဘယ္သူေတြေဆာင္ရြက္ၾကမလဲ
ဆိုတဲ့ေမးခြန္းမ်ားကိုျမန္မာတိုင္းျမန္မာတိုင္းရုိးရိုးသားသားေျဖၾကားၾကည့္ေစလိုပါတယ္။
ေအာက္တြင္ေဖၚျပထားတဲ့စီမံခ်က္ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ကေနဒါေရာက္ျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားကစံနမူနာအျဖစ္မိမိတို႕တဦးျခင္းအတိုင္းအတာအလုိက္အစြမ္းကုန္ကူညီပ့ံပိုးေပးၾကပါလို႕အထူးေမတၱာရပ္ခံတိုက္တြန္းလိုက္ ပါတယ္ခင္ဗ်ား။
အစဥ္ေလးစားလွ်က္
ဦးသန္းေအာင္
ျမန္မာကေနဒီယန္ကြန္ယက္
Member of Use Your Liberty Team
Use Your Liberty  is a global  crowdfunding campaign toproduce a Revolutionary new Film and eBook           

--------------------------------------
Dear all Burmese People living in Canada & Friends of Burma .
May I respectfully ask for a moment of your time to introduce you to an essential project.
We are in the final days of a campaign, titled - Use Your Liberty - to REFORM Burma's military -controlled Constitution - to UNBAN WOMEN from holding high office and to allow Daw Aung San Suu Kyi - a member of parliament - to run for President in the upcoming election.
The driving force of the campaign is a new film and book project titled, " Aung San Suu Kyi and Burma's Voices of Freedom," - that once funded, will be delivered freely - as dana - to every school, library, university and person in Burma, as well as to every leader of every country worldwide, with the hope of inspiring urgent support for constitutional reform in Burma. And "if there is no change to the Constitution," Daw Suu reminds us, "our country will have no real democracy."
This is the MOMENT in Burma's long struggle for freedom to STAND in solidarity and to ACT. Please watch the short video trailer for this project here or at the link below.
http://www.indiegogo.com/projects/use-your-liberty-help-us-make-the-film-burma-s-voices-of-freedom

If moved, and I hope you are, PLEASE unleash the full force of your generosity and financially contribute to this important project at this time.
Contributions can be made on the Use Your Liberty website (see below) either by credit card or pay pal. If anyone wishes to contribute to the campaign by personal bank cheque they can do so by making the cheque payable to 'WORLD DHARMA " and mail it to:

World Dharma

2768 West Broadway
Post Office Box 74709
Vancouver, BC, V6K 2G4 Canada
I am confident that once you see the video for this essential new book and film youwill be deeply moved to help fund this project and be part of history ... helping to bring Aung San Suu Kyi and 25 of Burma's most inspired voices of freedom to the world.
Thank you from a very deep place in my heart.
And thank you for your generous contribution at this time.
With metta .
U Than Aung
Coordinator,Burmese Canadian Network ( BCN )
Member of the Use Your Liberty Team
533 Buchanan Road T6R 2B7 CANADA
Email: thanaung1994@gmail.com
OR burmesecanadiannetwork @gmail.com
Use Your Liberty  is a global  crowdfunding campaign toproduce a Revolutionary new Film and eBook            

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္ ယိုယြင္းမႈ ေဆြးေႏြးခ်က္


ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္ ယိုယြင္းမႈ ေဆြးေႏြးခ်က္
2013-12-15
အသံဖိုင္ နားေထာင္ရန္ႏွင့္ ရယူရန္ နားေထာင္ရန္အသံဖိုင္ယူရန္
အခုတစ္ပတ္ တနဂၤေႏြ စကားဝိုင္း အစီအစဥ္မွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္းက ကမာၻ႕က်န္းမာေရး ညီလာခံတစ္ရပ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္ ယိုယြင္းအားေလ်ာ့ေနတယ္လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကားခဲ့တာကိုု အေျခခံၿပီး   ဦးခင္ေမာင္ညိန္းက စီစဥ္တင္ျပထားပါတယ္။
ဒီအစီအစဥ္မွာ  ပါဝင္ေဆြးေႏြးထားၾကတဲ့ ဧည့္သည္ေတာ္ေတြကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ မိသားစုဆရာဝန္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းခဲ့ဖူးၾကတဲ့ လက္ရွိ NLD က်န္းမာေရးကြန္ရက္ ဥကၠဌ ေဒါက္တာ တင္မ်ိဳးဝင္းနဲ႔ ကေနဒါနုိင္ငံ Alberta တကၠသိုလ္က ကထိက ေဒါက္တာ ခင္ေစာဝင္းတို႔   ျဖစ္ၾကပါတယ္။


http://www.rfa.org/burmese/commentaries/myanmar-poor-health-system-12152013100257.html
http://www.rfa.org/burmese/commentaries/myanmar-poor-health-system-12152013100257.html
 

Aung San Suu Kyi and Burma's Voices of Freedom

 

myanmar8888(Demo infront mm embassy) 13-12-2013,tokyo (+playlist)

 

ၾကည့္ေသာသူသည္ျမင္၏ (၃)

ၾကည့္ေသာသူသည္ျမင္၏ (၃)


ယေန႕ေခတ္ကာလဆက္သြယ္ေရးစနစ္ရဲ႕လွ်င္ျမန္ေကာင္းမြန္မႈေၾကာင့္ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးကိုစိတ္ ဝင္စားသူတိုင္းဟာျမန္မာနိုင္ငံႏွင့့္္ပတ္သက္တဲ့သတင္းအမ်ားအျပားကိုတုိေတာင္းတဲ့အခ်ိန္အတြင္းမွာ ဖတ္ရႈနိုင္ၿပီးျမန္မာနိုင္ငံအေျခအေနကိုနာရီပိုင္းမိနစ္ပိုင္းအတြင္းေလ့လာသိရွိနိုင္ပါတယ္၊ယၡဳရက္ပိုင္းလ ပိုင္းအတြင္းျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္အထူးျခားဆုံးႏွင့္အေရးအႀကီးဆုံးလႈပ္ရွားမႈသတင္းကေတာ့ ၂၀၀၈ခုဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးလႈပ္ရွားမႈသတင္းပဲျဖစ္ပါတယ္၊ျမန္မာနိုင္ငံမွာစစ္မွန္တဲ့ဒီမို ကေရစီစနစ္ကိုအေျခခံတဲ့ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေတာင္စုတည္ေဆာက္ေရးအတြက္အဓိကလုိအပ္ခ်က္က 
 ေတာ့နိုင္ငံတကာကအသိအမွတ္ျပုထားတဲ့ဒီမိုကေရစီစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကိုအေျခခံၿပီးေရးဆဲြထားတ့ဲဖဲြ႕ စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျဖစ္ပါတယ္၊လက္ရိွအေျခအေနကိုဂရုစိုက္ေလ့လာပါေအာက္ပါအတိုင္းေတြ႕ရပါ မယ္၊ 


ျမန္မာစစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားဟာ၂၀၀၈ခုဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကိုျပည္သူေတြရဲ႕ဆႏၵကိုထဲ့သြင္းစဥ္းစား 
 ျခင္းမျပုပဲနိုင္ငံေတာ္အာဏာကိုေနာင္လာမဲ့ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကဆက္လက္ထိန္းခ်ဳပ္ထား နိုင္ေအာင္အခ်ိန္ယူၿပီးစိတ္တိုင္းက်ေရးဆြဲခဲ့ၾကပါတယ္၊အဲဒီအခ်က္ေၾကာင့္အခုအခ်ိန္မွာ၂၀၀၈ခုအေျခခံဥ ပေဒဟာစစ္မွန္တဲ့ဒီမိုကေရစီေဖၚေဆာင္ေရးလမ္းမွာႀကီးမားတဲ့အဟန့္အတားျဖစ္ေနပါတယ္၊


ဒီမိုကေရစီစနစ္က်င့္သုံးတဲ့နိုင္ငံတိုင္းမွာျပည္သူေတြဟာမိမိတို႕ရဲ႕လုိအပ္ခ်က္မ်ားကိုေဆာင္ရြက္ေပးမဲ့ အစိုးရကိုမိမိတို႕ကိုယ္တိုင္စိတ္တိုင္းက်ေရြးခ်ယ္တာဝန္ေပးပါတယ္၊နိုင္ငံအာဏာဟာျပည္သူေတြရဲ႕ လက္ထဲမွာရိွပါတယ္၊အဲဒီအခ်က္ကုိၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ျပည္သူေတြမွာရပိုင္ခြင့္ရိွသလိုတာဝန္လည္းရိွ ပါတယ္၊ျပည္သူေတြဟာစစ္မွန္တဲ့ဒီမိုကေရစီီစနစ္အေၾကာင္းတိက်စြာနားလည္ေအာင္ေလ့လာဖုိ႕လို သလိုျပည္သူေတြကိုအမွန္တကယ္အက်ိဳးျပုမဲ့အစိုးရကိုျပည္သူေတြကမွန္မွန္ကန္ကန္ေရြးခ်ယ္နိုင္ဖုိ႕လုိ တယ္ဆိုတဲ့ႀကီးမားတဲ့တာဝန္ရိွပါတယ္လက္ရိွ၊ျမန္မာနိုင္ငံတြင္စစ္မွန္တဲ့ဒီမိုကေရစီစနစ္အေကာင္အ ထည္ေဖၚေဆာင္ေရးလမ္းတြင္အဓိကအဟန္႕အတားျဖစ္ေနတဲ့၂၀၀၈ခုဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို မျဖစ္မေနျပင္ဆင္ဖို႕လိုေၾကာင္းျမန္မာတိုင္းျမန္မာတိုင္းသိရိွဖုိ႕အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္၊ဒါ့ေၾကာင့္ ၂၀၀၈ခုအေျခခံဥပေဒေအာင္ျမင္စြာျပင္ဆင္နိုင္္ေရးအတြက္ျမန္မာျပည္သူအားလုံးတြင္ႀကီးမားတဲ့ တာဝန္ေရာက္္ရိွေနပါၿပီ။   


လက္ရိွအရပ္သားတပိုင္းျမန္မာအစိုးရဟာ၂၀၀၈ခုဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရနိုင္ငံအာာဏာကိုရယူခဲ့ တဲ့အစိုးရျဖစ္တာေၾကာင့္၂၀၀၈ခုဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကိုနည္းေပါင္းစုံသုံးၿပီးဆန္႕က်င္ 
 ေနတာကိုျမန္မာျပည္သူေတြသိေနၿပီးျဖစ္ပါတယ္၊ဤကဲ့သို႕ၾကုံေတြ႕ေနရေသာအခက္အခဲကုိေလွ်ာ့မ တြက္ဖို႕အေရးႀကီးပါတယ္၊သို႕ေပမဲ့လည္းအဲဒီအခက္အခဲကို၊ျမန္မာျပည္သူေတြဟာ၂၀၀၈ခုဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးလႈပ္ရွားမႈတြင္စည္းကမ္းရွိရိွညီညီညြတ္ညြတ္ျဖင့္တခဲနက္ပါ ဝင္ျခင္းျဖင့္ေအာင္ျမင္စြာေက်ာ္လႊားနိုင္ပါတယ္။


အခုလက္ရွိအေျခအေနကိုၾကည့္ပါက၊လူထုေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္တဲ့အမ်ိဳး သားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ျပည္သူတရပ္လုံးလိုလားတဲ့စစ္မွန္တဲ့ဒီမိုကေရစီစနစ္ျမန္မာနိုင္ငံမွာ အမွန္တကယ္ေပၚေပါက္နိုင္ေရးအတြက္၂၀၀၈ခုဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကိုျပင္ဆင္ေပးဘို႕လက္ရိွျမန္မာ အစုိးကိုျပတ္ျပတ္သားသားေတာင္းဆိုလွ်က္ရိွပါတယ္၊တခ်ိန္တည္းမွာပဲအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ ခ်ဳပ္ဟာလက္ရိွ၂၀၀၈ခုဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအေပၚျပည္သူေတြထားရိွတဲ့ဆႏၵကိုသိရိွနိုင္ေရး အတြက္ျမန္မာနိုင္ငံတဝွန္းလုံးသို႕အဖဲြ႕မ်ားေစလႊတ္ၿပီးျမန္မာျပည္သူတရပ္လုံးရဲ႕ဆႏၵကိုေကာက္ယူေနပါ တယ္၊အလားတူပင္ျမန္မာနိုင္ငံတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုအဖဲြ႕အစည္းမ်ားကလဲစနစ္တက်စုေပါင္းေဆြးေႏြး အေျဖရွာေနၾကပါတယ္။ျပည္တြင္းမွာ၂၀၀၈ခုဖဲြ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးအတြက္လက္ရွိက်ိဳးပမ္းေနတဲ့အ ရိွန္အဟုန္ကိုေတြ႕ျမင္ရတာအားရစရာေကာင္းပါတယ္၊သို႕ေပမဲ့ေအာင္ျမင္ဖို႕အတြက္မလုံ ေလာက္ေသး ဘူးလို႕ေကာက္ခ်က္ခ်နိုင္ပါတယ္၊အဓိကအေၾကာင္းရင္းကေတာ့ျမန္မာနိုင္ငံတဝွန္းလုံးမွာရွိၾကတဲ့ျမန္မာျပည္  သူမ်ားဤ၂၀၀၈ခုဖဲြ႕စည္းပုံအျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးလႈပ္ရွားမႈမွာယၡဳထက္ပိုမိုအင္အားေကာင္းစြာတခဲနက္ ပါဝင္ဖို႕လိုေနေသးလို႕ပါပဲ၊အလားတူပင္ျပည္ပနိုင္ငံအသီးသီးတြင္ေရာက္ရိွေနၾကတဲ့ဗမာအပါအဝင္ျမန္မာ နိုင္ငံတိုင္းရင္းသာမ်ားအားလုံးဟာလည္းအခုအခ်ိန္မွာျပည္တြင္းဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားႏွင့္အတူ၂၀၀၈ခု အေျခခံဥပေဒျပင္္ဆင္ေရးလႈပ္ရွားမႈတြင္္္ဟန္ခ်က္ညီညီပါဝင္လႈပ္ရွားၾကဖုိ႕လိုေနေသးတာကိုေတြ႕ေနရလို႕ပါပဲ၊


ယၡဳအခ်ိန္သည္ျမန္မာျပည္သူေတြစစ္မွန္တဲ့ဒီမုိကေရစီစနစ္ေဖၚေဆာင္ရန္အလြန္အခြင့္အခါေကာင္းႏွင့္ ၾကုံႀကိုက္ေနပါတယ္၊ျမန္မာနိုင္ငံတြင္းသာမကနိုင္ငံတကာကပါအထူးေလးစားျခင္းခံရတဲ့ျပည္သူေတြ ဘက္ကမားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ဦးေဆာင္ေနတဲ့လူထုေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရိွေနပါၿပီ၊ အျခားတဖက္မွာလည္းအရပ္သားတပိုင္းလက္ရိွျမန္မာနိုင္ငံအစုိးရဟာသူတို႕ကုိယ္တိုင္ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို သေဘာက်လက္ခံၿပီးလုိအပ္တဲ့ျပုျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကိုက်ိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္လို႕နိုင္ငံတကာ ကိုအထပ္ထပ္အလီလီေၾကျငာထားတဲ့အတြက္အဲဒီေၾကျငာခ်က္မ်ားအတိုင္းအေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ ရြက္ေအာင္ျပည္တြင္းဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားႏွင့္နိုင္္ငံတကာရဲ႕ႀကီးမားတဲ့ဖိအားေပးျခင္းကိုခံ ေနရတဲ့အ ခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။


ျမန္မာနိုင္ငံကိုနယ္ခ်ဲ႕အဂ္လိပ္လက္ေအာင္ကလြတ္ေျမာက္ေအာင္က်ိဳးပမ္းခဲ့ၾကတုံးကအမ်ိဳးသားေခါင္း 
 ေဆာင္ႀကီးဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဦးေဆာင္ခဲ့တဲ့ျမန္မာျပည္သူမ်ားဟာအဂၤလိပ္အခက္ဗမာ့အခ်က္ဆိုတဲ့ 
 ေဆာင္ပိုဒ္ကိုကိုင္စဲြၿပီးအသက္ေသြးေခ်ြးမ်ားကိုစေတးၿပီးရြပ္ရြပ္ခၽြံခၽြံကိ်ဳးပမ္းခဲ့ၾကတယ္၊အဲဒီလိုျမန္မာေတြ မေၾကာက္တန္းမရြံ႕တန္းတိုက္ပဲြဝင္ခဲ့ၾကလို႕၁၉၄၈ခုႏွစ္မွာလြတ္လပ္တဲ့ျမန္မာနိုင္ငံအျဖစ္ေပၚထြန္းခဲ့တာပါ၊ ထုိေခတ္ထုိအခါကျမန္မာျပည္သူေတြရဲ႕စည္းကမ္းရိွရိွညီညြတ္မႈရိွရိွနဲ႕ထိုက္တန္တဲ့ေပးဆပ္မႈ ေတြေၾကာင့္ တန္္ဖိုးရိွလွတဲ့ျမန္မာလြတ္လပ္ေရးရခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္၊အထက္တြင္ေဖၚျပထားတဲ့အေျခအေနမ်ားအရ၊ ၂၀၀၈ခုဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းကိုလည္းယေန႕ေခတ္ျမန္မာျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ျမန္မာ စစ္အာဏာရွင္မ်ားၾကုံေတြ႕ေနရတဲ့အၾကတ္အတည္းအခက္အခဲကိုျမန္မာျပည္သူ ေတြေအာင္ျမင္စြာအကာင္ အထည္ဖၚရြက္နိုင္တဲ့အခ်က္အျဖစ္ယုံၾကည္မႈအျပည့္ျဖင့္စည္းကမ္းရွိစြာညီညြတ္စြာတခဲနက္ပါဝင္လႈပ္ရွားရမ့ဲ အခြင့္အခါေကာင္းေရာက္ပါၿပီ၊အခြင့္အခါေကာင္းမ်ားကိုထပ္တလဲလဲရရိွေလ့မရိွပါ၊ယၡဳရေတာင့္ရခဲရထားတဲ့အ ခြင့္အခါေကာင္းကိုယေန႕ေခတ္ျပည္တြင္ျပည္ပရိွျမန္မာမ်ားအားလုံးတာဝန္သိစြာျဖင့္လက္မလြတ္တန္း မွန္ကန္စြာအသုံးခ်ဖုိ႕အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္၊ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးကိုခက္ခက္ခဲခဲျဖင့္အသက္ေသြးေခၽြးမ်ား ပါဝင္တဲ့ထုိက္တန္တဲ့ေပးဆပ္မႈမ်ားကိုအရင္းတည္ၿပီးရယူုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုေပးခဲ့တဲ့ေရွးေခတ္မ်ိဳးခ်စ္သူရဲေကာင္းမ်ားနည္းတူ အခုဆင္ႏႊဲမဲ့ဲ့၂၀၀၈ခုဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးလႈပ္ရွားမႈတြင္ယၡဳေခတ္ျပည္တြင္းျပည္ပရိွျမန္မာျပည္ သူအားလုုံးအင္တိုက္အားတုိက္တခဲနက္ပါဝင္က်ိဳးပမ္းၾကပါလို႕တိုက္တြန္းဆႏၵျပုလိုက္ပါတယ္္။ 


မင္းႀကီး(ဂ်ာမဏီ)
၂၀၁၃ခု-နိုဝင္ဘာလ(၂၀)ရက္
 

ကေနဒါနုိင္ငံအက္ဒမင္တန္ၿမို႕တြင္က်င္းပခဲ့တဲ့ျမန္မာ့ရိုးရာသီတင္းကၽြတ္မီးထြန္းပဲြေတာ္ႏွင့္သက္ႀကီးပူေဇာ္ပဲြသတင္း

ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈအသင္းအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားႏွင့္အသင္းသူအသင္းသားမ်ားခင္ဗ်ား

ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈအသင္း၊အယ္လ္ဘားတားျပည္နယ္ကဦးစီးက်င္းပခဲ့တဲ့ယၡဳႏွစ္ျမန္မာရုိးရာသီတင္းကၽြတ္ပဲြေတာ္ဟာယၡင္ႏွစ္မ်ားနည္းတူအထူးပဲ
ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါတယ္။ဒီလိုေအာင္ျမင္ေအာင္အၾကံေကာင္းမ်ားေပးခဲ့ျခင္း၊ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ဆင္ႏႊဲခဲ့ျခင္းတို႕အတြက္အထူးပဲေက်းဇူးတင္ရိွပါေၾကာင္း
ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈအသင္းကိုယ္စားေျပာၾကားလိုပါတယ္။အဘုိးအဘြားမ်ားသက္ႀကီးပူေဇာ္ပဲြတက္ေရာက္နိုင္ေအာင္အပင္ပမ္းခံအကူအညီေပးခဲ့
တဲ့ကိုေဒးဗစ္ႏွင့္မဆန္နီမိသားစု၊ကိုမင္းစုိးသိန္းႏွင့္မေအးေအးမိသားစု၊ဘိုးဘြားမ်ားအတြက္ကံေတာ့လက္ေဆာင္ႏွင့္ဖိတ္စာဒီဇုိင္းေရးဆဲြေပးတဲ့
ကိုေအာင္ေက်ာ္မိုးႏွင့္မေအးခ်မ္းေျမ၊သီတင္းကၽြတ္မီးထြန္းပဲြေတာ္ဖိတ္စာဒီဇုိင္းေရးဆဲြေပးတဲ့ကုိေအာင္ၿမိုင္ႏွင့္သီတင္းကၽြတ္မီးထြန္းပဲြသို႕တက္
ေရာက္ရန္ျမန္မာမိတ္ေဆြမ်ားကိုဖိတ္ၾကားေပးတဲ့ကိုေအာင္သန္းၾကြယ္ႏွင့္မခ်ိဳႏြယ္ဦးတို႕ကိုအထူးေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းထပ္ဆင့္ေျပာၾကားလိုက္ ပါတယ္ခင္ဗ်ား။

ယၡဳႏွစ္ျမန္မာ့ရိုးရာသီတင္းကၽြတ္ပဲြေတာ္၏အစီအစဥ္တခုျဖစ္တဲ့သက္ႀကီးပူေဇာ္ပဲြသို႕အက္ဒမင္တန္ၿမို႕တြင္ေနထိုင္တဲ့ဘုိးဘြားမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး
အခုလိုျမန္မာယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံးစံက်င္းပပုံမ်ိဳးငယ္စဥ္ကျပည္တြင္းမွာပါဝင္ဆင္ႏႊဲခဲ့ပုံကိုသတိရေၾကာင္းႏွင့္ျပည္ပနိုင္ငံျဖစ္တဲ့ကေနဒါနိုင္ငံမွာအခုလို
က်င္းပနိုင္တာေတြ႕ရ၍အလြန္ဝမ္းသာေၾကာင္းေျပာၾကားၾကပါတယ္။

ကေနဒါနိုင္ငံ၊အယ္လ္ဘားတားျပည္နယ္၊အက္ဒမင္တန္ၿမို႕တြင္ေနထိုင္ၾကတဲ့ျမန္မာျပည္ဖြားတိုင္းရင္းသားညီအကိုေမာင္ႏွမမ်ားအခုလိုစုစည္းညီညြတ္
မႈမွသည္ကေနဒါနိုင္ငံျပည္နယ္အားလုံးတို႕တြင္ျပန္႕က်ဲေနထုိင္ေနၾကတဲ့ျမန္မာတိုင္းရင္းသားအားလုံးတို႕ႏွင့္ပါညီညြတ္ေရးတည္ေဆာက္နိုင္ေအာင္ဆက္
လက္ႀကိုးပမ္းၾကပါစို႕လို႕တိုက္တြန္းဆႏၵျပုလိုက္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။

ခင္မင္ေလးစားလွ်က္

ဦးသန္းေအာင္
ဥကၠဌ
ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈအသင္း၊အယ္လ္ဘားတားျပည္နယ္
ကေနဒါနိုင္ငံ။
၂၀၁၃ခု၊ေအာက္တိုဘာလ(၂၇)ရက္
 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏တတိ.အႀကိမ္ေျမာက္ခရီးစဥ္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ဥေရာပကုိ ထြက္ခြာ

2013-10-18
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ဥေရာပသမဂၢ ၅ နုိင္ငံကို သြားေရာက္ဖို႔အတြက္ ဒီေန႔ည ၇နာရီဝန္းက်င္ေလာက္မွာ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္ကေန ထြက္ခြာသြားၿပီလုိ႔ သိရပါတယ္။
ဒီခရီးစဥ္ဟာ ၂ ပတ္ဝန္းက်င္ေလာက္ ၾကာျမင့္မွာျဖစ္ၿပီး ဥေရာပသမဂၢအဖဲြ႕ဝင္နုိင္ငံ ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ေတြ႕ဆံုဖို႔ ရိွသလို လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၃ ႏွစ္ကရရွိခဲ့တဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးဆု Sakharov ဆုကိုလည္း လက္ခံယူဖို႔ရိွတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ လာမယ့္ ႏိုဝင္ဘာ၂ရက္ေန႔မွာ ျမန္မာနုိင္ငံကို ျပန္လည္ေရာက္ရွိ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
------
မွတ္ခ်က္။  ေဒါက္တာလြဏ္းေဆြဝက္ဆိုက္မွကူးယူေဖၚျပပါသည္။
 

ျမန္မာကေနဒီယန္ကြန္ါယက္အားအသစ္ျပန္လည္ဖဲြ႕စည္းေၾကာင္းေၾကျငာခ်က္

ျမန္မာကေနဒီယန္ကြန္ယက္အားအသစ္ျပန္လည္ဖဲြ႕စည္းေၾကာင္းေၾကျငာခ်က္
၂၀၁၃ခု-ေအာက္တိုဘာလ()ရက္
ျမန္မာနိုင္ငံ၏လက္ရွိျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲေနသည့္ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးတြင္ကေနဒါ ေရာက္ျမန္မာမ်ားမွန္ကန္ထိေရာက္စြာအုတ္တခ်ပ္သဲတပြင့္အျဖစ္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္နိင္ ေရးအတြက္လိုအပ္သည္နိင္ငံေရးလူမႈေရးႏွင့္သတင္းဖလွယ္ေရးက႑်ားပါဝင္
သည့္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကိုက်င္းပရန္စီစဥ္ထားပါေၾကာင္းႏွင့္ျမန္မာကေနဒီယန္ကြန္ယက္ကိုလဲအဆိိုပါလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္၂၀၁၃ခုစက္တင္ဘာလ(၂၇)ရက္ေန႕ တြင္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအသစ္မ်ားျဖင့္ျပန္လည္္ဖဲြ႕စည္းထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းကေန ဒါေရာက္ျမန္မာမ်ားအားလုံးအားအသိေပးေၾကျငာလိုက္ပါသည္။

ဦးသန္းေအာင္
ကုိေအာ္ဒီေနတာ
ျမန္မာကေနဒီယန္ကြန္ယက္(Burmese Canadian Network) 

ဦးသန္႕ေရးသားျပုစုခဲ့သည့္မွတ္သားဖြယ္ေကာင္းတဲ့လူႀကီးလူငယ္ေဆာင္းပါး

ဦးသန္႕လို႕ၾကားရတဲ့သူတိုင္းကိုမိတ္ဆက္စရာမလုိပဲျမန္မာဂုဏ္ေဆာင္ကမၻာေက်ာ္ပုဂၢိဳလ္ႀကီး၊ကမၻာကုလသမဂၢအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ႀကီးရဲ႕အတြင္းေရးမွူးခ်ဳပ္ဆိုတာသိၾကပါတယ္၊ဘာ့ေၾကာင္ကမၻာေက်ာ္သလဲ၊ဘယ္လိုအရည္အ ခ်င္းေတြမ်ားရိွလို႕လဲဆိုတာသိခ်င္သူမ်ားအတြက္သူေရးသားခဲ့ေအာက္ပါေဆာင္းပါးကိုဖတ္လုိက္တာနဲ႕သိနိုင္ပါတယ္၊
ကေနဒါေရာက္ျမန္မာမ်ားဖတ္ရႈနိုင္ေအာင္ထပ္ဆင့္မွ်ေဝလိုက္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။

ဦးသန္းေအာင္
ျမန္မာယဥ္ေက်းမႈအသင္း၊အယ္လ္ဘားတားျပည္နယ္
ကေနဒါနိုင္ငံ။
၂၀၁၃ခုေအာက္တိုဘာလ(၉)ရက္
-----------ဦးသန္႕၏ေဆာင္းပါး--------------

လူႀကီးလူငယ္
Category: ေဆာင္းပါး
Published on Friday, 16 November 2012 11:49
Written by ဦးသန္႔

လူႀကီးႏွင့္လူငယ္တုိ႔သည္ သေဘာထားခ်င္းမတူ၊ စိတ္ကူးခ်င္းမတူ၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ခ်င္းမတူၾကေခ်။ မည္သည့္ တုိင္းျပည္ မည္သည့္ေခတ္တြင္မဆုိ လူႀကီးႏွင့္ လူငယ္တုိ႔သည္ မကၡျဖစ္ၾက၏။ သုိ႔ရာတြင္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အေရွ႕ႏုိင္ငံမ်ားထက္ လူႀကီးလူငယ္ စစ္ပဲြသည္သာလြန္ထင္ရွားလ်က္ ရွိၾက ၏။ ရွင္ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား။ မဟာမက္သခင္၊ ကရစ္ရွနား၊ ကြန္းျဖဴးစိရပ္ စသည္တုိ႔သည္ ဗုဒၶဘာ သာဝင္၊ မဟာေမဒင္ဘာသာဝင္၊ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္၊ ကြန္းျဖဴးစိရပ္ဘာသာဝင္တုိ႔အား (ဂါရေဝါစ၊ နိဝါေတာစ) တရားေတာ္ကုိ ေဟာၾကားခဲ့သျဖင့္ လူငယ္သည္ လူႀကီးအား ကုိင္း႐ႈိင္း႐ုိေသေသာ အေလ့ရွိခဲ့၏။
အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ား၌မူကား အေရွ႕ႏုိင္ငံမ်ားထက္ ထုိတရားသည္ ေခါင္းပါးလ်က္ရွိခဲ့၏။ သုိ႔ရာတြင္ ေခတ္သည္ အလြန္ဆန္းၾကယ္ေသာ အလုပ္မ်ားကုိ လုပ္လ်က္ရွိသည္။ ထုံးစံတုိ႔ကုိ စြန္႔ျခင္း၊ ဘာသာ ေရးတုိ႔၌ ေပါ့ေလ်ာ့ျခင္း၊ ဂါရဝတရားပ်က္ျခင္း စသည္တုိ႔ခ်င္းနင္း ဝင္ေရာက္လာၾကကုန္၏။ ေခတ္ကုိ လုိက္သျဖင့္ ေကာင္းသည္လည္းရွိ၏။ ဆုိးသည္လည္း ရွိ၏။ မေကာင္းေသာ ဓေလ့ထုံးစံတုိ႔ေပ်ာက္ ပ်က္ျခင္းသည္ ေကာင္း၏။ ဘာသာေရး၌ ေပါ့ေလ်ာ့ျခင္းသည္ ေကာင္းသည္ဟု ဆုိႏုိင္ပါမည္ေလာ။
ေခတ္အတြက္ ဂါရဝတရား ပ်က္ျပားလာျခင္းကုိ ဆုိေပဦးအံ့။ ေက်ာင္းသားႏွင့္ ဆရာဆုိပါစုိ႔။ ေရွးအခါက ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဆရာမ်ားကုိ ခ်စ္ေၾကာက္ ႐ုိေသၾကကုန္၏။ ယခုေခတ္ႀကီးက ေက်ာင္းသားမ်ားအား ဆရာမ်ားကုိ မေၾကာက္ၾကႏွင့္ဟု ဆုိ၏။ အေနာက္ႏိုင္ငံ ပညာေရးဆရာႀကီး တုိ႔သည္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေၾကာက္စိတ္ကုိ အလွ်င္းမေမြးျမဴၾကရန္ တုိက္တြန္း၏။ ကၽြႏု္တုိ႔၏ ဘုန္းႀကီး ေက်ာင္းသားသည္ ဆရာဘုန္းေတာ္ႀကီးအား မည္မွ် ေၾကာက္ရသည္၊ ေရွးက တပည့္တပန္းတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔၏ ဆရာသမားတုိ႔အား မည္မွ်ေၾကာက္ၾကရသည္ဆုိသည္မွာ အားလုံးအသိပင္ျဖစ္သည္။ ေၾကာက္ျခင္းသည္ ႐ုိေသျခင္းႏွင့္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဒြန္တဲြလ်က္ရွိသည္။ သုိ႔ရာတြင္ အက်င့္သီလ ေကာင္းေသာ ပုဂၢိဳလ္တုိ႔အား သူတစ္ပါးက မေၾကာက္ေသာ္လည္း ႐ုိေသကုိင္း႐ွိဴင္းၾက၏။
မုိးညႇင္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးအား လူပုဂၢိဳလ္တုိ႔သည္ မေၾကာက္ေသာ္လည္း ႐ုိေသၾကကုန္၏။ လူသာမန္ အခ်င္းခ်င္းမူကား အမ်ားအားျဖင့္ ေၾကာက္မွသာလွ်င္ ႐ုိေသၾကကုန္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မဟုတ္ ေလာ။
ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္သည္ ဆရာအားမေၾကာက္လွ်င္ ႐ုိေသျခင္း ေပါ့ေလ်ာ့ေပမည္။ ထုိ႔သုိ႔ျဖစ္လွ်င္ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ အာစရိယ ဂုေဏာ အနေႏၱာ ပ်က္ျပားလ်က္ရွိ ေပသည္။ ထုိသုိ႔ တပည့္သည္ ဆရာအား ေၾကာက္ျခင္း ႐ုိေသျခင္းကင္းလွ်င္ အေရွ႕ႏုိင္ငံ၏ ယဥ္ေက်း ျခင္း အခ်က္တစ္ခ်က္သည္ ပ်က္ျပားမည္ေလာဟု စုိးရိမ္ဖြယ္ရွိသည္။ ျမန္မာလူမ်ဳိးတုိ႔၏ ယဥ္ေက်းျခင္း အမူအရာတစ္ရပ္သည္ စကားေျပာဆုိျခင္း၌ လြန္စြာသိမ္ေမြ႕ျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာလူမ်ဳိးကဲ့သုိ႔ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕စြာ စကားေျပာေသာ လူမ်ဳိးသည္ ကမၻာေပၚ၌ ရွိမည္မထင္ေပ။ အသက္ႀကီးျခင္း၊ ဂုဏ္ႀကီးျခင္းကုိလုိက္၍ ဦး၊ ဦးေလး၊ အေဒၚ၊ အစ္မ၊ အစ္ကုိ စသည္တုိ႔ကုိ တပ္၍ေခၚေလ့ ေျပာေလ့ ရွိၾကသည္။ ခင္ဗ်ာ၊ ကၽြန္ေတာ္၊ ရွင္၊ ကၽြန္မ စသည္တုိ႔သည္မ်ားစြာ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕ျခင္းကုိ ျပ၏။ အဂၤလိပ္ဘာသာ၌ ယူႏွင့္ အုိင္မွလြဲ၍ သုံးစရာစကားမရွိခဲ့။ ထုိသုိ႔ ယဥ္ေက်းျခင္းသည္ ေခတ္၏ တုိက္ဖ်က္ ျပဳျပင္ျခင္းကုိ အလုိမလုိက္သင့္ေပ။ ေခတ္မီရမည္ဟုဆုိေသာ္လည္း မူလယဥ္ေက်းျခင္း၏ ေကာင္းေသာ အခ်က္ကုိ မေပ်ာက္ပ်က္စေကာင္းေပ။
မ်ားမၾကာမီက ေက်ာင္းႀကီးတစ္ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းသားႀကီး အခ်ဳိ႕တုိ႔သည္ စုေပါင္း၍ လက္မွတ္ ထုိးၿပီးလွ်င္ က်င္းပမည့္ဆဲဆဲျဖစ္ေသာ အစမ္းစာေမးပဲြမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ ဆရာႀကီးအား ေလွ်ာက္ထား ၾကေလ၏။ ၎တုိ႔၏အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ အစမ္းစာေမးပဲြျပဳလုပ္မည္ဟု အေၾကာင္းၾကားျခင္းသည္ နီးကပ္လြန္းျခင္း၊ စာၾကည့္ခ်ိန္မရျခင္း၊ ေက်ာင္းသားႀကီးႏွစ္ေယာက္ဖ်ားေန၍ မေျဖႏုိင္ျခင္း၊ တစ္ႏွစ္ လွ်င္ အစမ္းစာေမးပဲြ တစ္ႀကိမ္ေလာက္လုပ္လွ်င္ ေတာ္ေလာက္ျခင္း စသည္တုိ႔ျဖစ္၏။ လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္ႏွစ္ေလာက္အခါကမူ မည္သည့္ ေက်ာင္းသားတုိ႔သည္ ထုိကဲ့သုိ႔ေရးရန္ ဝံ့မည္နည္း။
ဆရာႀကီးလုပ္သူသည္ မိမိေကာင္းသည္ထင္၍လုပ္ေသာ အရာတစ္ခုခုကုိ မည္သူက မည္ကဲ့သုိ႔ပင္ ေျပာေျပာ ေလွ်ာ့ေပးေသာ လူမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ မေပးႏုိင္ဟု ခပ္တင္းတင္း ပယ္ခ်လုိက္၏။ စုံစမ္းၾကည့္ေသာအခါ အတန္းထဲတြင္ အလြန္ညံ့ဖ်င္းေသာ ေက်ာင္း သားႏွစ္ေယာက္ သုံးေယာက္၏ တုိက္တြန္းခ်က္ျဖင့္ ေက်ာင္းသားအမ်ားကပင္ လက္မွတ္ထုိးရ ေၾကာင္း သိရေလသည္။
မိဘႏွင့္ သားသမီး၊ ဆရာႏွင့္ တပည့္လူႀကီးႏွင့္ လူငယ္တုိ႔၏ ဆက္ဆံေရးသည္ အေနာက္ႏုိင္ငံ၏ အတုကုိ တျဖည္းျဖည္း ယူလ်က္ရွိၾကသည္။ ထုိသုိ႔ ေျပာင္းလဲၾကသျဖင့္ ကၽြႏု္တုိ႔၏ ဘာသာတရား ေတာ္ႀကီးသည္ ယိမ္းယုိင္လ်က္ရွိၿပီေလာ။ လူႀကီးသည္ ေႏွးကန္၏။ ခ်င့္ခ်ိန္၏။ လူငယ္သည္ စိတ္ျမန္ ၏။ ဇြတ္လုပ္ခ်င္၏။ စြန္႔စားလုိ၏။ ဤကား နိယာမပင္တည္း။ ၂ ဦးစလုံး၌ အေကာင္းအဆုိး ဒြန္တဲြ လ်က္ရွိရာ မဇၥၽိမပဋိပဋာလမ္းသည္ အေကာင္းဆုံးမဟုတ္တုံေလာ။
[ေလာကအလင္းတုိက္ထုတ္ (၂ဝဝ၉-ဒီဇင္ဘာ)၊ ဦးသန္႔၏ လက္ေရြးစင္စာမ်ားမွ]

မွတ္ခ်က္။ ေဒါက္တာလြဏ္းေဆြဝက္ဆိုက္မွကူးယူေဖၚျပပါသည္။
 

NLD ၏ျပည္သူမ်ားသိရွိေစရန္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံျပင္ဆင္ေရးေၾကျငာခ်က္

NLD ၏ျပည္သူမ်ားသိရွိေစရန္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံျပင္ဆင္ေရးေၾကျငာခ်က္
------------------------------------------------------------------------

၁ ။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အေျခခံမူမ်ားတြင္ "ႏုိင္ငံေတာ္၏ အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈ
အခန္းက႑တြင္ တပ္မေတာ္က ပါ၀င္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေရးတုိ႔ကုိ အစဥ္္တစုိက္ ဦးတည္သည္ "
ဟုခ်မွတ္ထားျခင္း ။ ။ ပုဒ္မ - ၆ (စ)

၂ ။ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ဒုသမၼတမ်ား၏ အရည္အခ်င္းမ်ားတြင္ " စစ္ေရးအျမင္ရွိရမည္ "
ဟူေသာ အခ်က္ကုိ ထည့္သြင္းထားျခင္း ။ ။ ပုဒ္မ ၅၉ (ဃ )

၃။ ဥပေဒေရးတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ၊ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ႏွင့္
ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က
အမည္စာရင္းတင္သြင္းမည့္ တပ္မေတာ္သား ၂၅ ရာခုိင္ႏွုန္း ပါ၀င္ေနျခင္း ။
ပုဒ္မ - ၁၀၉ (ခ) ၊ ၁၄၁ (ခ) ၊ ၁၆၁ (ဃ)

၄ ။ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးႏွင့္ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ားအျဖစ္
ခန္.အပ္တာ၀န္ေပးျခင္းခံရပါက လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္မွ ႏွုတ္ထြက္ပီး ျဖစ္သည္ဟု
သတ္မွတ္ထားၿပီး ကာကြယ္ေရး ၊ ျပည္ထဲေရး ၊ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအတြက္
ခန္႔အပ္ထားေသာ တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ အျငိမ္းစားယူရန္ (သုိ.မဟုတ္ )
ႏွုတ္ထြက္ရန္မလုိဟု သတ္မွတ္ထားျခင္း ။ ပုဒ္မ - ၁၀၉ (ခ) ၊ ၁၄၁ (ခ) ၊၁၆၁ (ဃ )

၅ ။ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ား ခန္.အပ္တာ၀န္ေပးျခင္းႏွင့္စပ္လ်င္းၿပီး
ကာကြယ္ေရး ၊ ျပည္ထဲေရး ၊နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအတြက္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး
ဦးစီးခ်ဳပ္ထံမွ သင့္ေလ်ာ္သည့္ တပ္မေတာ္သားမ်ား၏ အမည္စာရင္းကုိ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက
ရယူျခင္း ။ ။ ပုဒ္မ - ၂၃၂ (ခ) (၂ )

၆ ။ ျပည္ေထာင္စု၀န္ျကီး၏ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ မျပည့္စုံေၾကာင္း အထင္အရွား မျပႏုိင္ပါက
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတမွ အမည္စာရင္းတင္သြင္းသည့္ပုဂၢဳိလ္အား
ျပည္ေထာင္စု၀န္ျကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးရန္ ျငင္းပယ္ခြင့္မရွိေစရ ။ ။ ပုဒ္မ - ၂၃၂ (ဃ)

၇ ။ ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ရမည့္ တပ္မေတာ္သား ၀န္ႀကီး ဒုတိယ၀န္ႀကီးတုိ.ႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္
ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသည္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ညိွႏွုိင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။
ပုဒ္မ - ၂၃၅ ( ဂ ) ( ၂ )

၈ ။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑တြင္ ျပည္ေထာင္စု ၊ တုိင္းေဒသႀကီး ၊ျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမႏွင့္
ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ စီရင္စုတုိ႔တြင္လည္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အမည္တင္သြင္းမည္. တပ္မေတာ္သားမ်ား ပါ၀င္ေနျခင္း ။ ။ပုဒ္မ ၂၆၂ (က ) ( ၂ ) ၊( ခ )
ပုဒ္မ - ၂၆၄ ( ခ ) ( ၁ ) ( ၂ )

၉ ။ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံျခဳံေရးေကာင္စီကုိ ( ၁၁ ) ဦးျဖင့္ ဖြဲ.စည္းထားရာ
ဒုတိယ သမၼတ ၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ၊ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ၊ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ၊
စုစုေပါင္း ( ၆ ) ဦးတုိ႔ျဖင့္ မဲအမ်ားစုကုိ တပါတည္း ယူထားျခင္း ။ ပုဒ္မ - ၂၀၁

၁၀ ။ တပ္မေတာ္သည္ တပ္ပုိင္းဆုိင္ရာအားလုံးကုိ လြပ္လပ္စြာ စီမံ ခန္႔ခြဲ စီရင္ ေဆာင္ရြက္ပုိင္ခြင့္ ရွိေနျခင္း ။

၁၁ ။ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ.အစည္းအားလုံးသည္ တပ္မေတာ္၏ ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ရွိရမည္ဟုထည့္သြင္းထားျခင္း ။ ပုဒ္မ - ၃၃၈

၁၂ ။ အေရးေပၚအေျခအေနေပၚေပါက္လာလွ်င္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည
အာဏာကုိ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ သတ္မွတ္ျပဌာန္းခ်က္မ်ာညးႏွင့္အညီ ရယူသုံးစြဲခြင့္ရွိျခင္း

၁၃ ။ ဖြဲ.စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အားလုံး
၏ ၇၅ ရခုိင္ႏွုန္း ေက်ာ္မွ ျပင္ဆင္ရန္ သေဘာတူလက္ခံၿပီးေနာက္ ျပည္လုံးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပရမည္ဟု မည္သုိ႔မွ် ျပင္ဆင္ခြင့္မရေအာင္ သတ္မွတ္ထားျခင္း ။ ပုဒ္မ - ၄၃၆

၁၄ ။ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ သက္တမ္းကုန္ဆုံးခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မွ ယင္း၏လုပ္ငန္း၀တၱရားမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္မၿပီးျပတ္ေသးေၾကာင္း အေထာက္အထားႏွင့္တင္ျပလာပါက ထပ္ေဆာင္းခြင့္ျပဳကာလ ( ၆ ) လခြင့္ျပဳႏုိင္သည္ ။
ထပ္ဆင့္တုိးေပးခ်ိန္ ေနာက္ထပ္တႀကိမ္ ( ၆ ) လေပးႏုိင္သည္ ။ ႏွစ္ျကိမ္ထိေပးပုိင္ခြင့္
ရွိသည္ဟူေသာ အႏၱရာယ္အလြန္ႀကီးမားသည့္ တဖက္သတ္ေရးဆြဲထားျခင္းမ်ား ပါရွိေနျခင္း။
ပုဒ္မ - ၄၂၁ (ခ ) ၄၂၅

စသည္တုိ.ျဖင့္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာသည္ ျပည္သူလူထုထံမွ ဆင္းသက္ရမည္ဟူေသာ
ဒီမုိကေရစီမူမ်ားႏွင့္ ညီညြတ္ျခင္းမရွိဘဲ တဖက္သတ္ေရးဆြဲထားသည္ကုိ ေတြ.ရသည္ ။

ဗဟုိအလုပ္မႈေဆာင္အဖြဲ.
အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္
အမွတ္ ( ၉၇ ၊ ခ ) အေနာက္ေရႊဂုံတုိင္လမ္း
ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။

-----------------------------
 မွတ္ခ်က္။  ကိုၾကည္ဝင္း၏ေဖ့ဘိုတ္မွကူးယူေဖၚျပပါသည္။
 

B.C.N. Statement on Current CFOB Crisis

Peaceful Demonstration for Peace in Burma ( Rakhine )

Burmese Canadian Protest in Toronto

Text

NLD by Elections Manifesto p1