ကေနဒါနုိင္ငံအက္ဒမင္တန္ၿမို႕တြင္က်င္းပခဲ့တဲ့ျမန္မာ့ရိုးရာသီတင္းကၽြတ္မီးထြန္းပဲြေတာ္ႏွင့္သက္ႀကီးပူေဇာ္ပဲြသတင္း

ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈအသင္းအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားႏွင့္အသင္းသူအသင္းသားမ်ားခင္ဗ်ား

ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈအသင္း၊အယ္လ္ဘားတားျပည္နယ္ကဦးစီးက်င္းပခဲ့တဲ့ယၡဳႏွစ္ျမန္မာရုိးရာသီတင္းကၽြတ္ပဲြေတာ္ဟာယၡင္ႏွစ္မ်ားနည္းတူအထူးပဲ
ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါတယ္။ဒီလိုေအာင္ျမင္ေအာင္အၾကံေကာင္းမ်ားေပးခဲ့ျခင္း၊ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ဆင္ႏႊဲခဲ့ျခင္းတို႕အတြက္အထူးပဲေက်းဇူးတင္ရိွပါေၾကာင္း
ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈအသင္းကိုယ္စားေျပာၾကားလိုပါတယ္။အဘုိးအဘြားမ်ားသက္ႀကီးပူေဇာ္ပဲြတက္ေရာက္နိုင္ေအာင္အပင္ပမ္းခံအကူအညီေပးခဲ့
တဲ့ကိုေဒးဗစ္ႏွင့္မဆန္နီမိသားစု၊ကိုမင္းစုိးသိန္းႏွင့္မေအးေအးမိသားစု၊ဘိုးဘြားမ်ားအတြက္ကံေတာ့လက္ေဆာင္ႏွင့္ဖိတ္စာဒီဇုိင္းေရးဆဲြေပးတဲ့
ကိုေအာင္ေက်ာ္မိုးႏွင့္မေအးခ်မ္းေျမ၊သီတင္းကၽြတ္မီးထြန္းပဲြေတာ္ဖိတ္စာဒီဇုိင္းေရးဆဲြေပးတဲ့ကုိေအာင္ၿမိုင္ႏွင့္သီတင္းကၽြတ္မီးထြန္းပဲြသို႕တက္
ေရာက္ရန္ျမန္မာမိတ္ေဆြမ်ားကိုဖိတ္ၾကားေပးတဲ့ကိုေအာင္သန္းၾကြယ္ႏွင့္မခ်ိဳႏြယ္ဦးတို႕ကိုအထူးေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းထပ္ဆင့္ေျပာၾကားလိုက္ ပါတယ္ခင္ဗ်ား။

ယၡဳႏွစ္ျမန္မာ့ရိုးရာသီတင္းကၽြတ္ပဲြေတာ္၏အစီအစဥ္တခုျဖစ္တဲ့သက္ႀကီးပူေဇာ္ပဲြသို႕အက္ဒမင္တန္ၿမို႕တြင္ေနထိုင္တဲ့ဘုိးဘြားမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး
အခုလိုျမန္မာယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံးစံက်င္းပပုံမ်ိဳးငယ္စဥ္ကျပည္တြင္းမွာပါဝင္ဆင္ႏႊဲခဲ့ပုံကိုသတိရေၾကာင္းႏွင့္ျပည္ပနိုင္ငံျဖစ္တဲ့ကေနဒါနိုင္ငံမွာအခုလို
က်င္းပနိုင္တာေတြ႕ရ၍အလြန္ဝမ္းသာေၾကာင္းေျပာၾကားၾကပါတယ္။

ကေနဒါနိုင္ငံ၊အယ္လ္ဘားတားျပည္နယ္၊အက္ဒမင္တန္ၿမို႕တြင္ေနထိုင္ၾကတဲ့ျမန္မာျပည္ဖြားတိုင္းရင္းသားညီအကိုေမာင္ႏွမမ်ားအခုလိုစုစည္းညီညြတ္
မႈမွသည္ကေနဒါနိုင္ငံျပည္နယ္အားလုံးတို႕တြင္ျပန္႕က်ဲေနထုိင္ေနၾကတဲ့ျမန္မာတိုင္းရင္းသားအားလုံးတို႕ႏွင့္ပါညီညြတ္ေရးတည္ေဆာက္နိုင္ေအာင္ဆက္
လက္ႀကိုးပမ္းၾကပါစို႕လို႕တိုက္တြန္းဆႏၵျပုလိုက္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။

ခင္မင္ေလးစားလွ်က္

ဦးသန္းေအာင္
ဥကၠဌ
ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈအသင္း၊အယ္လ္ဘားတားျပည္နယ္
ကေနဒါနိုင္ငံ။
၂၀၁၃ခု၊ေအာက္တိုဘာလ(၂၇)ရက္
Share this article :
 

Post a Comment

B.C.N. Statement on Current CFOB Crisis

Peaceful Demonstration for Peace in Burma ( Rakhine )

Burmese Canadian Protest in Toronto

Text

NLD by Elections Manifesto p1