Bithday present for Ko MIn Ko Naing

မဂၤလာပါကေနဒါတြင္္ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေရးလႈပ္ရွားေနၾကသည့္မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ား

ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းသာမက၊နိုင္ငံတကာတြင္ပါထင္ရွားေက်ာ္ၾကားလွတဲ့က်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ကိုမင္းကိုနိုင္ဟာ၂၀၁၁ခုေအာက္တိုဘာလ(၁၈)ရက္ေန႕မွာအသက(၄၉)ႏွစ္ျပည့္ပါၿပီ၊ကိုမင္းကိုနိုင္ဟာလူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ဒီမိုကေရစီအေရးတို႕ကိုဦးထိပ္ထားတဲ့၊မိမိရဲ႕အသက္ထက္၊ျမန္မာျပည္သူေတြေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တေနတဲ့ဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္ ေရာက္ရိွေရးကုိသာအဓိကဦးစားေပးၿပီးေရွ႕တန္းကတိုက္ပဲြဝင္ေနတဲ့လူထုေခါင္းေဆာင္အစစ္ျဖစ္ပါ တယ္။

ကိုမင္းကိုနိုင္ကိုခ်စ္ျမတ္နိုးၾကတဲ့၊ဒီမိုကေရစီႏွင့္လူ႕အခြင့္အေရးျမတ္နိုးၾကတဲ့ျမန္မာျပည္သူအားလုံးဟာကိုမင္းကိုနိုင္ရဲ႕ေမြးေန႕မွာကိုမင္းကိုနိုင္မတရားအက်ဥ္းက်ခံေနရျခင္း မွအျမန္လြတ္ေျမာက္ေစေၾကာင္းႏွင့္က်န္းမာၿပီးသက္ေတာ္ရာေက်ာ္ေရွေစေၾကာင္းဆု မြန္ေကာင္းေတာင္းၾကတာကိုေတြ႕ရပါတယ္၊ဒါဟာဒီမုိကေရစီစံနစ္ျမန္မာနိုင္ငံမွာျပန္ လည္ထြန္းကါးလိုသူတိုင္းလုပ္သင့္လုပ္ထုိက္တဲ့ေဆာင္ရြက္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္၊ဒီအထဲမွာကၽြန္ေတာ္လဲတေယာက္အျဖစ္ပါဝင္ပါတယ္။

ကိုမင္းကိုနိုင္ကသူ႕ရဲ႕ေမြးေန႕မွာသူ႕ေမြးေန႕ပဲြစီစဥ္က်င္းပသူမ်ားကိုအေရးႀကီးတဲ့စကားလက္ေဆာင္ပါးလိုက္ပါတယ္၊ကိုမင္းကိုနိုင္က၊
“ကၽြန္ေတာ့ေမြးေန႕ကိုကၽြန္ေတာ္တဦးတည္းအတြက္ရည္ရြယ္က်င္းပျခင္းမဟုတ္ပဲ၊အားလုံးကိုသတိရက်င္းပတဲ့သေဘာျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္” လုိ႕ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္၊

ဒီစကားလက္ေဆာင္ကိုၾကည့္လိုက္ရင္ကိုမင္းကုိနိုင္ဟာအျမဲတန္းဘာကိုရည္ရြယ္ၿပီး ေန႕စဥ္လစဥ္ႏွစ္စဥ္ေတြးေတာစဥ္းစားၿပီး၊အဆက္မျပတ္ေဆာင္ရြက္အေကာင္အထည္ ေဖၚေနတယ္ဆိုတာလူတိုင္း၊ထင္ထင္ရွားရွားသေဘာေပါက္နားလည္နိုင္ပါတယ္၊ကိုမင္းကိုနိုင္ဆိုလိုတဲ့အခ်က္ကေတာ့၊သူ႕ရဲ႕ေမြးေန႕မွာသူ႕တေယာက္ထည္းကိုသတိရတာမ်ိဳးသူမလိုလားပါ၊ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္သူနွင့္အတူတိုက္ပဲြဝင္ၾကတဲ့လက္ရိွအက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္မတရားဆက္လက္အက်ဥ္းက်ခံေနၾကရတဲ့နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၊ကိုမင္းကိုနိုင္ရဲ႕ေမြးေန႕မတိုင္ခင္အက်ဥ္းေထာင္မ်ားမွလြတ္ေျမာက္သြားၾကတဲ့နိုင္ငံ ေရးအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ျမန္မာျပည္တြင္းမွာဒီမိုကေရစီေရးအတြက္တိုက္္ပြဲဝင္ေနၾကသူ မ်ားအားလုံးကိုသတိရက်င္းပတဲ့ေမြးေန႕ပဲြမိ်ဳးျဖစ္ေစလိုေၾကာင္းသူ႕ရဲ႕ဆႏၵကိုေဖၚျပထား ျခင္းျဖစ္ပါတယ္၊
အတိုခ်ဳပ္ဆုိရပါကဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္ေရာက္ရွိေရးဟာျမန္မာျပည္သူအားလုံးႏွင့္ဆိုင္ၿပီးအားလုံးပါဝင္ေဆာင္ရြက္ဘို႕တာဝန္ရိွတယ္၊တဦးတည္း၊တဖဲြ႕တည္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ကိစၥရပ္မဟုတ္၊ျမန္မာျပည္သူအားလုံးရဲ႕အက်ိဳးအတြက္ျမန္မာျပည္သူအားလုံးကတာဝန္သိစိတ္ဓါတ္ျဖင့္ညီညီညြတ္ညြတ္ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ကိစၥျဖစ္ေၾကာင္းေဖၚျပ ျခင္းျဖစ္ပါတယ္၊

အခုလိုကိုမင္းကိုနိုင္ရဲ႕(၄၉)ႏွစ္ေျမာက္ေမြးေန႕မဂၤလာေန႕ထူးေန႕ျမတ္မွာဒီမုိကေရစ ီ တိုက္ပဲြဝင္ျမန္မာျပည္သူမ်ားကိုေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကိုေမးလုိပါတယ္၊ဂရုတစိုက္ဖတ္ ၿပီးေျဖၾကားေစလိုပါတယ္၊

၁။ကိုမင္းကိုနိုင္ဟာျမန္မာျပည္သူလူထုတရပ္လုံးအတြက္လြတ္လပ္ျခင္းႏွင့္တရားမွ်တ ျခင္းရွိတဲ့စစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီစံနစ္ကိုျမန္မာနိုင္ငံမွာအျမန္ဆုံးတည္ေဆာက္လိုသူျဖစ္ပါတယ္၊
မိတ္ေဆြေကာကိုမင္းကိုနိုင္နည္းတူစစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီစံနစ္ျမန္မာနိုင္ငံတြင္အျမန္ တည္ေဆာက္လိုပါသလား၊

၂။ကိုမင္းကိုနိုင္ဟာဒီမိုကေရစီစံနစ္ကိုသက္ဝင္ယုံၾကည္သူျဖစ္ၿပီး၊ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ဒီမိုကေရစီစံနစ္ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးတိုက္ပဲြဟာခက္ခဲၾကမ္းတမ္းၿပီး၊အသက္ေသြးေခၽြးတို႕ကိုရင္းႏွီးၿပီး၊စည္းကမ္းရိွစြာညီညြတ္စြာျဖင့္ေရေရွတိုက္ပဲြဆင္ႏႊဲၿပီးယူမွရမည္ဟုယုံၾကည္သူျဖစ္ပါတယ္၊
မိတ္ေဆြေကာဒီမိုကေရစီစံနစ္ကိုျမန္မာျပည္သူေတြလက္ဝယ္ေရာက္ရွိေအာင္ကိုမင္းကိုနိုင္ေခါင္းေဆာင္တဲ့ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးတိုက္ပြဲမွာစည္းကမ္းရွိစြာညီညြတ္စြာျဖင့္စိတ္တူကိုယ္တူျမန္မာျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူပါဝင္ေဆာင္ရြက္ဘို႕စိတ္ပိုင္းျဖတ္ထားပါသလား၊

၃။ကိုမင္းကိုနိုင္က"ဘယ္ေနရာပဲေရာက္ေရာက္၊ေရာက္တဲ့ေနရာကအေရးမႀကီးဘူး၊က်င့္တဲ့တရားပဲအေရးႀကီတယ္"လုိ႕သူ႕ရဲ႕ေမြးေန႕မွာေျပာၾကားထားပါတယ္၊
ကေနဒါတြင္ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ပါဝင္လႈပ္ရွားေနၾကတဲ့ဗမာအပါအဝင္ကရင္၊ မြန္၊ကခ်င္၊ခ်င္း၊ရွမ္း၊ရခိုင္အစရိွတဲ့ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္အားလုံးညီညီညြတ္ညြတ္ျဖင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဘို႕အေရးတႀကီးလိုအပ္ေနၿပီဆိုတဲ့အမွန္တရားရိွပါတယ္အဒီအမွန္တရားကိုမိတ္ေဆြအေနျဖင့္ယုံၾကည္လက္ခံပါသလား၊ကေနဒါေရာက္ျမန္မာ မ်ားအတြက္လုိအပ္ေနတဲ့ညီညီညြတ္ညြတ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးတြင္မိတ္ေဆြကိုယ္တိုင္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္စိတ္ပိုင္ျဖတ္ထားၿပီးပါၿပီလား၊

အထက္တြင္ေဖၚျပထားတဲ့ေမးခြန္း(၃)ခုအတြက္မိတ္ေဆြဟာ(၁)ျမန္မာနိုင္ငံမွာစစ္မွန္
ေသာဒီမိုကေရစီစံနစ္ျပန္လည္တည္ေဆာက္လိုသူ(၂)ကိုမင္းကိုနိုင္ေခါင္းေဆာင္တဲ့ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေရးတိုက္ပဲြတြင္ပါဝင္ဘို႕စိတ္ပိုင္းျဖတ္ထားသူ(၃)ျမန္မာျပည္သူတရပ္လုံးဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္သို႕ေအာင္ျမင္စြာေရာက္ရိွေရးအတြက္အေရးတႀကီးလုိအပ္ေနတဲ့ညီညီညြတ္ညြတ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကိုကေနဒါေရာက္ျမန္မာမ်ားအတြင္းအေကာင္
အထည္ေဖၚေဆာင္ရာတြင္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္စိတ္ပိုင္းျဖတ္ထားသူတဦးျဖစ္မည္ဟု ကၽြန္ေတာ့အေနျဖင့္ေမွ်ာ္လင့္ယုံၾကည္ပါတယ္၊

အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ယုံၾကည္ေရး၊ထိုမွတဆင့္ညီညီညြတ္ညြတ္ျဖင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးတို႕အတြက္အဓိကလိုအပ္ခ်က္ဟာေတြ႕ဆုံေဆြးေရးျဖစ္ပါတယ္၊ေတြ႕ဆုံေဆြးမႈမရိွလွ်င္၊ညိွႏွႈိင္းဘို႕အခြင္အလမ္းမရိွနိုင္ပါ၊ညိွနႈိင္းမႈမရိွလွ်င္ယုံၾကည္မႈမရွိနိုင္ပါ၊ထိုမွတဆင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈလဲမရိွနိုင္ပါ၊ထိုကဲ့သို႕အေရးႀကီးေသာေၾကာင့္၊ျမန္မာနိင္ငံတြင္ဒီမိုကေရစီစံနစ္ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္၊စစ္အစိုးရ၊ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္တဲ့အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္၊တိုင္းရင္းသားအဖဲြ႕အစည္းမ်ားပါဝင္တဲ့သုံး ပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးပဲြကိုက်င္းပဘို႕ျမန္မာစစ္အစုိးရကိုျပည္တြင္းရိွဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားႏွင့္နိုင္ငံတကာကပါႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေတာင္းဆိုလာခဲ့ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္၊

ကေနဒါနိုင္ငံရိွျမန္မာအားလုံးအေနျဖင့္အခ်င္းခ်င္းေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးအျမင္ဖလွယ္နိုင္ေရးႏွင့္ထိေရာက္စြာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးတို႕အတြက္ရည္ရြယ္ၿပီး၊ျမန္မာကေနဒီယန္ကြန္ယက္ကိုလြန္ခဲ့ေသာတႏွစ္ကစတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး၊ျမန္မာကေနဒီယန္စကိုက္ ကြန္ဖရင့္ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားက်င္းပတဲ့တာယေန႕အထိစုစုေပါင္း(၆)ႀကိမ္က်င္းပၿပီးပါၿပီ၊လာ မည့္၂၀၁၁ခု၊နိုဝင္ဘာလ(၁၂)ရက္စေနေန႕တြင္(၇)ႀကိမ္ေျမာက္ေဆြးေႏြးပဲြက်င္းပရန္စီစဥ္ထားပါသည္၊

နိဂုံးခ်ဳပ္အေနျဖင့္တိုက္တြန္းေျပာလိုသည့္အခ်က္မ်ားမွာ၊

ျမန္မာျပည္သူတရပ္လုံးလုိလားေတာင္းတေနတဲ့စစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီစံနစ္ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ေအာင္ျမင္စြာျပန္လည္တည္ေထာင္ေရးအတြက္၊
(၁)ျမန္မာလူမ်ိဳး(ဗမာအပါအဝင္ကရင္၊မြန္၊ကခ်င္၊ခ်င္း၊ရခိုင္၊ရွမ္းအစရိွတဲ့တိုင္းရင္းသားလူမိ်ဳးမ်ားအားလုံး)ျဖစ္ပါက၊မည္သည့္ေဒသတြင္ေနေနဒီမိုကေရစီေရးတြင္တက္ၾကြစြာတာဝန္သိစြာျဖင့္ပါေဆာင္ရြက္ဘို႕လိုပါတယ္၊ဒီမိုကေရစီစံနစ္ျမန္မာနိုင္ငံတြင္တည္ ေဆာက္ေရးအတြက္၊ျမန္မာျပည္သူအားလုံးတြင္တာဝန္ရိွပါတယ္၊

(၂)ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားအခ်င္းခ်င္းအျမဲေတြ႕ဆုံညိွႏႈိင္းေဆြးေႏြးၿပီး၊ရင္းႏွီးခင္မင္စြာ၊စည္းကမ္းရိွစြာ၊ညီညြတ္စည္းလုံးစြာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဘို႕အဓိကလိုအပ္ပါတယ္၊ (၃)ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားအတြင္းစည္းလုံးညီညြတ္မႈရိွမွဒီမိုကေရစီစံနစ္ေအာက္ျမင္ စြာတည္ေဆာက္နိင္ဘို႕အထူးလိုအပ္တဲ့အင္အားရရိွပါမယ္၊ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား အားေကာင္းမွစစ္အာဏာရွင္စံနစ္၏ေနရာတြင္စစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီစံနစ္ကိုေအာင္ ျမင္စြာတည္ေဆာက္နိုင္ပါမယ္၊

ထုိ႕ေၾကာင့္ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ဒီမိုကေရစီစံနစ္ျပန္္လည္တည္ေဆာက္နိုင္ေရးအတြက္အဓိကေသာ့ခ်က္ျဖစ္တဲ့ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားအတြင္းယုံၾကည္မႈအျပည့္ျဖင့္ထိေရာက္စြာပူးေပါင္းေဆာင္ေရး(ဝါ)ညီညြတ္ေရးကိုကေနဒါနိုင္ငံတြင္ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွား ေနသူမ်ားအတြင္း၊ကေနဒါအေျခစုိက္ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ပါဝင္လႈပ္ရွာေနၾကတဲ့အဖဲြ႕မ်ားအတြင္းအျမန္္တည္ေဆာက္ရာတြင္မိတ္ေဆြမ်ားအားလုံးတက္တက္ႀကြႀကြပါဝင္ရန္တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္၊

ကိုမင္းကိုနိုင္အမွန္တကယ္လိုခ်င္တဲေမြးေန႕လက္ေဆာင္ဟာ၊သူခ်မ္းသာဘုိ႕၊က်န္းမာဘုိ႕၊အသက္ေရွဘို႕တုိ႕မဟုတ္ပါ၊သူလိုခ်င္တာကျမန္မာျပည္သူတရပ္လုံးအတြက္ဘဝအာမခံခ်က္ရိွတဲ့သာယာဝေျပာတဲ့အနာဂတ္ကိုေဖၚေဆာင္မည့္စစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီစံနစ္ျဖစ္ပါတယ္၊

ကိုမင္းကိုနိုင္ရဲ႕မြန္ျမတ္လွတဲ့ဆႏၵျဖစ္တဲ့ျမန္မာျပည္သူတရပ္လုံးအတြက္စစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီစံနစ္အျမန္ဆုံးရရိွေရးကိုိအာမခံခ်က္အျပည့္အဝေပးမည့္ညီညြတ္စြာပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကေနဒါအေျခစုိက္ျမန္မာ့ဒီမိုကေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားအတြင္းႏွင့္ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးတြင္ပါဝင္လႈပ္ရွားေနတဲ့အဖဲြ႕မ်ားအတြင္းတိုးတက္ထြန္းကားလာေရးကို ေဆာင္ရြက္ပါမည္ဆိုတဲ့ကတိကို၊ကိုမင္းကိုနိုင္အတြက္ေမြးေန႕လက္ေဆာင္အျဖစ္ေပး အပ္ၾကပါရန္အထူးေမတၱာရပ္ခံလိုက္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။

ကိုမင္းကိုနိုင္ရဲ႕မြန္ျမတ္လွတဲ့ဆႏၵျပည့္ေျမာက္ေရးအတြက္ညီညြတ္ေရးကိုစိတ္တူကိုယ္တူအင္အားအျပည့္ျဖင့္အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ၾကပါစုိ႕

ခင္မင္ေလးစားစြာျဖင့္

ဦးသန္းေအာင္
ျမန္မာကေနဒီယန္ကြန္ယက္
Burmese Canadian Network (BCN)
ကေနဒါနိုင္ငံ
ဖုန္း-၇၈၀ ၄၃၉ ၇၅၅၅
Website:http://www.burmesecanadiannetwork.com/
ေန႕စဲြ၊၂၀၁၁ခု၊ေအာက္တိုဘာလ(၂၁)ရက္
 

ကေလးၿမိဳ႕ ေၾကညာစာတမ္း ဆက္လက္ ရပ္ခံသြားမည္

နယူးေဒလီ (မဇၩိမ) ။       ။ တုိင္းရင္းသားေပါင္းစံု ပါဝင္ေသာ ညီလာခံ တခု ထပ္မံ ေခၚယူလိုသည့္ တႏွစ္ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီ
ျဖစ္ေသာ ကေလးၿမိဳ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ေၾကညာစာတမ္းပါ မူမ်ားအတိုင္း ဆက္လက္ ရပ္ခံသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD ဒုဥကၠ႒ ဦးတင္ဦးက ေျပာသည္။

“၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ သို႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓါတ္ ညီလာခံကေတာ့ မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ရမယ့္ကိစၥပဲ။ အခုျဖစ္ေနတာေတြလည္း tension ေလ်ာ့ေအာင္ ဝိုင္းဝန္းေျပာၾကဆိုၾက၊ လႈပ္ရွားညွိႏိႈင္းၾကရမွာပဲေလ” ဟု မဇၥ်ိမကို
ေျပာသည္။

ဦးတင္ဦးႏွင့္ ဦးဝင္းတင္ အပါအဝင္ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား၊ ဝါရင့္ႏိုင္ငံေရးသမားႀကီးမ်ား ၁၁ ဦး လက္မွတ္ေရးထိုး ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အဆိုပါေၾကညာစာတမ္းတြင္ “ျမန္မာႏိုင္ငံကို တျပည္ေထာင္ စနစ္လည္း မဟုတ္၊ ခြဲထြက္ေရး စနစ္လည္း မဟုတ္၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူမ်ဳိးတိုင္း တန္းတူအခြင့္အေရးကို အေျခခံေသာ ဖက္ဒရယ္
ျပည္ေထာင္စု စနစ္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ရန္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူအားလံုး အတူတကြ လက္တြဲၿပီး ဒုတိယ ပင္လံုညီလာခံ ေခၚယူ က်င္းပသြားၾကရမည္။” ဟု ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

၂ဝ၁ဝ ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္ ဇိုမီး အမ်ဳိးသားကြန္ဂရက္ ZNC တည္ေထာင္ျခင္း ၂၂ ႏွစ္
ျပည့္တြင္ ‘ကေလးၿမိဳ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ေၾကညာစာတမ္း’အား ထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီးေနာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္လာသည္တြင္ ‘၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ’ ဟု ေခၚတြင္လႈပ္ရွားလာခဲ့ၾကသည္။

NLD ႐ုံးခ်ဳပ္တြင္ ေဟာေျပာပြဲမ်ား၊ ႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း လက္တေလာ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ အလုပ္မ်ားေနေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုႏွစ္ ZNC ႏွစ္ပါတ္လည္ အခမ္းအနားကိုလည္း ကေလးၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားကာ NLD (CEC)ႏွင့္ ရခိုင္ ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ALD တို႔အား ဖိတ္ၾကားထားၿပီး NLD လူလတ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု သိရသည္။

တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးအတြက္ လက္ရွိအေျခအေနအေပၚ “အေရးအၾကီးဆံုး နံပါတ္တစ္ ကေတာ့ဗ်ာ
 ဒီလို ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေနရင္ေတာ့လည္း ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး ယံုၾကည္မႈရမလဲ။ ဒါေၾကာင့္ အပစ္ရပ္ၾကပါ။ မူလေနရာ status quo ျပန္ေနၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးႏိုင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အေျဖေကာင္း ရႏိုင္တယ္လို႔ ေျပာဆိုလႈပ္ရွားေနတာေတြ ရွိပါတယ္” ဟု ဦးတင္ဦးက ေျပာသည္။

လႊတ္ေတာ္တြင္းပါတီတခုျဖစ္သည့္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားတိုးတက္ေရးပါတီ RNDP ႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ခ်င္း ဆက္ဆံေရးတခု ရရွိ ထားၿပီး စစ္ဘက္အပါအဝင္ အျခားပါတီအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ပါ common ground မ်ား တည္ေဆာက္သြားျခင္းအားျဖင့္ တတိုင္းျပည္လံုး စည္းလံုးညီညြတ္ေရး တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးတင္ဦးက ေျပာသြားသည္။
 

ယံုုၾကည္ခ်က္အတုိင္း ဆက္ေလွ်ာက္ရန္ ေဒၚစုတိုက္တြန္း

နယူးေဒလီ (မဇၥ်ိမ) ။      ။ လြတ္ေျမာက္လာသူ အက်ဥ္းသားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိယံုုၾကည္ခ်က္လမ္းေၾကာင္း အတုိင္း ဆက္လုပ္သြားမည္ဟုု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ဆက္လုပ္ရန္ အတြက္လည္း အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တိုက္တြန္းလိုက္သည္။

ဝါရင့္ႏိုင္ငံေရးသမားႀကီးမ်ား ကန္ေတာ့ပြဲႏွင့္ လြတ္ေျမာက္လာသူ အက်ဥ္းသားမ်ား ႀကိဳဆိုပြဲ ႏွစ္ခုကိုု အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD ႐ံုးတြင္ ေအာက္တိုုဘာလ ၂၁ ရက္ က်င္းပခဲ့ရာ၌ ယခုုကဲ့သိုု႔ ေျပာဆိုုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“အက်ဥ္းေထာင္ထဲမွာလည္းပဲ ႀကံ့ႀကံ့ခံၿပီးေတာ့ ရပ္တည္ၿပီးေတာ့ အခုု လြတ္ေျမာက္လာတယ္။ လြတ္ေျမာက္လာတဲ့
ေနရာမွာ မိမိ မူလယံုၾကည္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးတာဝန္ေတြကိုု ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ ထမ္းေဆာင္ၾကမယ္လုုိ႔ သူက ေမွ်ာ္လင့္ ၿပီးေတာ့ ႀကိဳဆိုပါတယ္တဲ့။ အဲဒီလို ထမ္းေဆာင္ပါလို႔လည္း တိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္” ဟုု လူထုေခါင္းေဆာင္က
ေျပာဆုိခဲ့ေၾကာင္း NLD ျပန္ၾကားေရး တာဝန္ခံ ဦးအုန္းႀကိဳင္က မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

သက္ႀကီးပူေဇာ္ပြဲကိုု စတင္ က်င္းပခဲ့ျဖစ္ကာ လြတ္လပ္ေရး တိုက္ပြဲမ်ားမွ ယေန႔အခ်ိန္အထိ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီေရး လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ဝါရင့္ႏိုင္ငံေရးသမားႀကီး ရွစ္ဦးကိုု ဖိတ္ၾကား ဂုဏ္ျပဳခဲ့ျခင္း
ျဖစ္သည္။
r4ဂုဏ္ျပဳခံ ႏုိင္ငံေရးသမားႀကီးမ်ားမွာ ဦးႏုိင္ေငြသိန္း၊ သခင္လွကြန္း၊ ဦးသာဘန္း၊ ဗိုလ္ေအာင္ႏုိင္၊ ဦးအုန္းေမာင္ (ေရႊေတာင္)၊ ဦးေက်ာ္စိန္ႏွင့္ ဦးေထြးျမင့္တို႔ ျဖစ္သည္။

ယင္းပြဲသိုု႔ NLD ဒုုဥကၠ႒ ဦးတင္ဦး၊ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္၊ ဝါရင့္ႏုိင္ငံေရး သမားႀကီးမ်ား၊
ျပည္နယ္/တိုင္းမ်ားမွ ပါတီအဖြဲ႔ဝင္ စုစုေပါင္း ၁,၅၀၀ ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းတို႔ထဲတြင္ မၾကာမီက လြတ္ေျမာက္လာသည့္ လူရႊင္ေတာ္ ကိုုသူရ (ခ) ဇာဂနာ၊ NLD ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္သည့္ ဦးေက်ာ္ခင္ (ေတာင္ႀကီး)ႏွင့္ ဦးေစာလႈိင္ (အင္းေတာ္) အပါအဝင္ အက်ဥ္းသား ၁၀၀ ခန္႔လည္း ပါရွိသည္။

“အခုု ေထာင္ထဲမွာ သူလြတ္ေပမယ့္လိုု႔ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္ေတြေပါ့ဗ်ာ။ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္ေတြ အားလံုးေပါင္း၊
ႏုိင္ငံေရးသမားေတြ အားလံုးေပါင္း (၁၈၀၀) ေလာက္ က်န္ေနေသးတယ္တဲ့။ အဲဒီ ၁၈၀၀ ေလာက္ကိုု မၾကာခင္
ျပန္လႊတ္ေပးမယ္လိုု႔ သူယံုုၾကည္ေနတယ္တဲ့။ လႊတ္ေပးပါလို႕လည္း ေတာင္းဆိုုတယ္တဲ့” ဟု ကိုုဇာဂနာက ေျပာဆို ခဲ့သည္။

ယင္းအျပင္ မၾကာခင္တြင္ က်န္ရွိေနသည့္ အက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္လာမည္ဟုု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ႀကိဳဆိုပြဲကိုုလည္း ေအာင္ဆန္းကြင္းတြင္ က်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

“သူ အခု တခါတည္း ေၾကညာလုိက္ခ်င္ပါတယ္တဲ့။ ေနာင္ လြတ္လာမယ့္ ညီေတာ္ေနာင္ေတာ္ေတြ ႀကိဳဆိုုပြဲကိုု မၾကာခင္ လုပ္ပါမယ္တဲ့။ ေအာင္ဆန္းကြင္းမွာပါတဲ့။ ဖိတ္ပါတယ္တဲ့” ဟု ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ ဦးအုုန္းႀကိဳင္က ဆိုုသည္။

ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔က အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုုၿခံဳေရးေကာင္စီ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ ႏုိင္ငံတဝန္း အက်ဥ္းသား (၆၃၅၉) ဦးလႊတ္ေပးသည့္ အစီအစဥ္ေအာက္တြင္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား (၂၀၀) ေက်ာ္ ပါဝင္ခဲ့သည္။

NLD အေနျဖင့္ လူမႈ အေထာက္အကူျပဳ လုပ္ငန္း ရန္ပံုေငြႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈ အျဖစ္ ပန္းခ်ီျပပြဲ တခုကို
ေအာက္တိုဘာလ ၂၃ မွ စ၍ သံုုးရက္ၾကာ ျပဳလုုပ္သြားမည္ဟု သိရသည္။

“အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ လူမႈကူညီေရး ကိစၥေတြ အတြက္ ရန္ပံုေငြ ရရွိဖို႔လည္း ျဖစ္တယ္။ ေနာက္တခုကေတာ့ ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈ တခုအျဖစ္နဲ႔ ရည္ရြယ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္တာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ပါတီျပန္ၾကားေရး တာဝန္ခံ ဦးအုန္းႀကိဳင္က မဇၥ်ိမကို ေျပာ သည္။

“The Portraits of Myanmar People Art Show” ဟုု အမည္ေပးထားသည့္ ယင္းျပပြဲကိုု ပါတီ သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကား
ေရးႏွင့္ ျပင္ပ ပန္းခ်ီပညာရွင္မ်ား ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ကာ ပန္းခ်ီဆရာမ်ား ျဖစ္သည့္ ဦးဝင္းေဖျမင့္၊ တင္ေအာင္ေက်ာ္၊ ထင္လင္းႏုိင္၊ သႏၱာခိုင္၊ ၾကည္သာေအး၊ ေက်ာ္လင္း၊ ဖိုးစံတို႔၏ ဆီေဆး၊ Acrylic ၊ ခဲပန္းခ်ီ လက္ရာ ပန္းခ်ီးကားမ်ား ပါဝင္မည္သည္။

လက္ရွိ စုေဆာင္းထားမႈ အရ ပန္းခ်ီကား (၅၀) ခန္႔ရွိေနၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဦးဝင္းတင္၊ လူထု စိန္ဝင္း၊ ေတးေရးဆရာ ကိုုေနဝင္း စသူတိုု႔၏ ပံုတူပန္းခ်ီကားမ်ားလည္း ပါဝင္မည္ ျဖစ္သည္။

ျပည္ပမွ ဝယ္ယူလိုသူမ်ား အေနျဖင့္လည္း ပါတီသတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးသို႔ ဆက္သြယ္ႏုိင္ကာ ပါတီမွ ကူညီေဆာင္ ရြက္ေပးေနသည့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အက်ဥ္းသားကူညီေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳသြားမည္ ျဖစ္သည္။
 

လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကို မခံစားရေသးတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသူ မဟန္နီဦး ရဲ႕ ဖခင္ျဖစ္သူနဲ႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္

http://www.naytthit.net
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး အမိန္႔အမွတ္ ၄၉/၂၀၁၁ နဲ႔ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးခဲ့ေပမယ့္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာျခင္းမရွိ ဘဲ၊ ရွမ္းျပည္နယ္ လားရိွဳးေထာင္မွာ ဆက္လက္အက်ဥ္းက်ခံေနရတဲ့ ၂ဝဝ၇ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ အဖြဲ႔ဝင္တဦး ျဖစ္သူ မဟန္နီဦး ဟာ ေရႊဝါေရာင္ သံဃာ့လႈပ္ရွားမႈ ၿဖိဳခြဲခံရအၿပီး ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွာ အဖမ္းဆီးခံရၿပီး ေနာက္ ပုဒ္မ ၁၄၃၊ ၁၄၅၊ ၁၂၄ (က)၊ (၆) တို႔နဲ႔ ေထာင္ဒဏ္ ၉ ႏွစ္ခြဲနဲ႔ ဆက္လက္က်ခံေနရပါတယ္။
ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသူ မဟန္နီဦး လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္နဲ႔ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာချဲ့ခင္းမရွိတဲ့အေပၚ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္း သားေဟာင္းတဦး ျဖစ္ခဲ့ဖူးသူ ဖခင္ ဦးထြန္းဦး ကို ေန႔သစ္ ဝိုင္းေတာ္သား ကလ်ာ မွ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။
ကလ်ာ
အခု ဟန္နီထြန္းက က်န္းမာေရး မေကာင္းဘူးလို႔ က်မတို႔ ၾကားရတယ္။ ခုလို က်န္းမာေရးမေကာင္းတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိး မွာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကို ေၾကညာလုိက္တဲ့အတြက္ အန္ကယ္တို႔ အေနနဲ႔ ဟန္နီထြန္း လြတ္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ထားခဲ့ သလားရွင့္
ဦးထြန္းဦး
အားလံုးပဲေပါ့ဗ်ာ အက်ဥ္းအၾကပ္ထဲမွာ ေန ေနရတဲ လူေတြကေတာ့ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ဆိုတဲ့ တကယ့္ကို ႀကီးႀကီး က်ယ္က်ယ္ ေဆာင္းပါးေတြေရာ ဘာေတြေရာနဲ႔ ေျပာထားေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ တကယ့္လက္ေတြ႔ၾကေတာ့ မလြတ္လာတဲ့ အခါမွာ အားလံုးက ေဒါသထြက္တယ္။ အလိမ္ခံရတယ္လို႔ ခံစားေနရတယ္။ ေနာက္ၿပီး သူက က်န္းမာ ေရးလဲ မေကာင္းဘူး။ အစာအိမ္ေရာဂါကလည္း ျပင္းျပင္းထန္ထန္ျဖစ္ေနတယ္။ ေနာက္သူနဲ႔ အတူတူေနတဲ့ တေယာက္ ကေတာ့ လြတ္သြားတယ္ဗ်ာ အဲလိုျဖစ္ေတာ့ ပိုၿပီး ခံစားရတယ္ေပါ့ဗ်ာ။ ၂ ေယာက္တည္းေနရတဲ့ အထဲမွာမွ သူတ ေယာက္ပဲက်န္ခဲ့ရေတာ့ ပိုၿပီး ခံစားေနရတာေပါ့။ ဒါကေတာ့ မလြဲမေသြပဲေလ။ စိတ္ထဲမွာ ဘယ္ေလာက္ပဲ သူ႔ကိုယ္သူ တင္းထား တင္းထား ေသခ်ာတယ္ဗ် ခံစားမႈကေတာ့ ျဖစ္မွာပဲ။ သူ႔ေရာဂါကေတာ့ ထပ္ၿပီး တုိးလာမွာပဲ။ က်ေနာ္ဆိုလဲ ဆက္တုိက္ပါပဲ၊ ဒီေန႔ထိကုိ မျပန္ဘဲနဲ႔ လုိတာေတြ လုပ္ေပးေနတာေပါ့။
ကလ်ာ
ဟန္နီဦး မလြတ္တဲ့အေပၚမွာ အန္ကယ့္အေနနဲ႔ ဘယ္လို ထင္ပါသလဲ ရွင့္
ဦးထြန္းဦး
႐ိုး႐ိုးေလးပဲဗ် အခုက အနီးဆံုးလူကိုပဲ လႊတ္ေပးတယ္၊ ခပ္ေဝးေဝးေတြ ဘယ္သူ႔မွကို မပါဘူး၊ ထူးထူးျခားျခား တေယာက္ ႏွစ္ေယာက္ေလာက္ပဲရွိတယ္။
ကလ်ာ
အန္ကယ္ ဦးထြန္းဦး အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းတေယာက္ ျဖစ္တယ္လုိ႔ သိထားတယ္ေလ၊ အန္ကယ့္ အေန နဲ႔ ေထာင္ထဲမွာ ေတြ႔ၾကံဳခဲ့တဲ့ အေတြ႔အၾကံဳေတြလည္းရွိတဲ့ အခါက်ေတာ့ အခု ဟန္နီဦးကိုေရာ ဘယ္လုိ႔အေျခအေနမ်ဳိး ေတြနဲ႔ ေတြ႔ၾကံဳမွာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈပိုျဖစ္ပါသလဲ ရွင့္
ဦးထြန္းဦး
သူက ငယ္တယ္ဗ်၊ အသက္ငယ္တယ္ ေက်ာင္းသူဘဝ ေနာက္ၿပီး မိဘရဲ႕ ရင္ခြင္ထဲမွာ ေနတဲ့ လူတ ေယာက္အနနဲ႔ အခုလို လုပ္တာမ်ဳိးေတြဟာ သူမွမဟုတ္ဘူးေပါ့ဗ်ာ တခ်ဳိ႕ေတြလည္း ဒီအရြယ္ေတြပဲ၊ တမင္တကာလုပ္ တယ္ဆိုရင္ေတာ့ မေကာင္းဘူးေပါ့ဗ်ာ တမင္လုပ္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ မသင့္ေတာ္တဲ့ အလုပ္ကို လုပ္တာပဲဗ်၊ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေျပာရရင္ မေပးႏုိင္ရင္ မေပးနဲ႔ဗ်ာ၊ သူတို႔ဟာသူတို႔ ရပ္ခံမွာေပါ့။ အခုလိုလုပ္တာေတာ့ ႏွစ္ဖက္လံုးအတြက္ မေကာင္းဘူး။ စိတ္ထဲ က ေကာင္းတယ္လို႔ ယူဆရင္း ယူဆရင္းနဲ႔ ထပ္ထပ္ၿပီး အနာေဟာင္းကို ဆြသလို ျဖစ္လာလို႔ ထၿပီး ေပါက္ကြဲရရင္ မ ေကာင္းေတာ့ဘူး၊ အဲဒီကေလးေတြက အေကာင္းေလးေတြ ျဖစ္သြားလိမ့္မယ္၊ အခု ကေလးဟာ ကေလးေလာက္ပဲ ရွိေနရာကေန သူတို႔ ေမြးေပးလုိက္သလိုျဖစ္သြားရင္ သူတုိ႔မွာ တာဝန္ရွိတာပဲဗ်။ ကေလးေတြကို ပိုပိုၿပီး ထိခိုက္နာက်င္ ေအာင္လုပ္သလို ျဖစ္လာရင္ သူတို႔အမွား မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ဘူး၊ သူတို႔က အမွန္အတုိင္းရွိရာကေန ေပါက္ကြဲထြက္သြားရင္ ေပါက္ကြဲတဲ့လူကို အျပစ္ေျပာလို႔ မရဘူး၊ သူတို႔က မေပါက္ကြဲေအာင္ ထိန္းသိမ္းတဲ့ၾကားထဲက တြန္းပို႔သလုိလုပ္တယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ဒီကေလးေတြ အျပစ္မဟုတ္ဘူး၊
ကလ်ာ
အန္ကယ္က ဟန္နီဦး ရဲ႕ ဖခင္တေယာက္အေနနဲ႔ေရာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း တေယာက္အေနနဲ႔ပါ အခု သမတ ေပးတဲ့ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အေပၚမွာေရာ အန္ကယ္ ဘာေျပာခ်င္သလဲ ရွင့္
ဦးထြန္းဦး
ရိုးရိုးေလးပဲဗ်ာ၊ ဒီကိစၥကေလ သူတို႔ ေခါင္းစဥ္းနဲ႔ တျခားစီျဖစ္ေနတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အခုလြတ္တဲ့ ရာနဲ႔ခ်ီတဲ့ သူေတြက လြတ္နီးေတြျဖစ္တယ္။ လြတ္နီးေတြကို ျပန္ၾကည့္လုိက္ေတာ့ ေလ်ာ့ရက္လည္းမရဘူးဗ်ာ၊ အဲဒီေလ်ာ့ရက္ေတြ သာရရင္ ဒီလူေတြက ၾကာလွၿပီးလြတ္ေနတာ၊ ဒါက ေခါင္းစီး ေလးတပ္ၿပီး တမင္သက္သက္ပဲ တကယ့္ေစတနာေတြ ထားသလိုလုပ္ျပတာ၊ ဥပေဒအရ သြားမယ္ဆိုရင္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ဆိုတာ တကယ့္ကို ထိုက္ထုိက္တန္တန္ ရ ရမယ္။ သမိုင္းတေလ်ာက္လံုးမွာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ဆိုတာ ထိုက္ထုိက္တန္တန္ ရတာေတြခ်ည္းပဲ၊ ေနာက္ဆံုး ေသ ဒဏ္ေပးထားတဲ့ လူေတာင္လြတ္တယ္ဗ်ာ၊ အခုေတာ့ လြတ္နီးေတြပဲ လြတ္တယ္ဗ်ာ အဲဒါဘာလုပ္ေနတာလဲ က်ေနာ္ ေတာ့ နားကိုမလည္ေတာ့ဘူး၊ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္ေစတယ္ဗ်ာ၊ စကားလံုးေတြနဲ႔ ေျပာေနတာ မဟုတ္ဘူး။ လက္ေတြ႔လုပ္လိုက္တာအခါမွာ တလြဲေတြခ်ည္းပဲ၊ အဲဒီလိုခံစားေနရတယ္။ ဗမာျပည္ရဲ႕ ျဖစ္ေနတဲ့ အေျခအ ေနေတြက လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ဆိုတဲ့ တန္းဘိုးကို ယုတ္ေလ်ာ့ေစတာျဖစ္လို႔ ေျပာတာပါ။
ကလ်ာ
အခု ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ႏုိင္တဲ့ အေျခအေနလို႔ ေျပာဆိုေနတဲ့ အေပၚမွာ အန္ကယ္ ဘယ္လို ထင္ျမင္ပါ သလဲ ရွင့္
ဦးထြန္းဦး
က်ေနာ္တို႔ေျပာတာေတြထက္ လက္ေတြ႔က ျပေနတာပဲဗ်ာ၊ ဒီထက္ထိ ရွင္းတာ ဘာရွိေသးလဲ။ က်ေနာ္တို႔ေျပာလို႔ ပိုသြား အံုးမယ္။ သက္ဆိုင္တဲ့ လူကိုယ္တုိင္ နားလည္ေအာင္လို႔ ဆက္ေလ့လာပါ၊ ဘဝနဲ႔ ယွဥ္ၿပီး စဥ္းစာပါလို႔ ေျပာခ်င္တယ္၊ ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ပါ က်ေနာ္တုိ႔ကေတာ့ အတူတူ ရွိေနမွာပါပဲ၊ က်ေနာ္တို႔ ခံစားရသလုိပဲ ခံစားရတယ္ဆိုရင္ ဒီဟာကို ပိုနားလည္ေအာင္ ၾကည့္ဖို႔ က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ တုိက္တြန္းခ်င္တယ္။ ၿပီးေတာ့လဲ အေတြ႔အၾကံဳေတြ ပိုရပါအံုးမယ္လိုလဲ ေျပာခ်င္ပါတယ္။
ကလ်ာ
ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကို အခုလို လႊတ္ေပးေနမႈမွာ ႏိုင္ငံတကာရဲ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈ ေလ်ာ့ေပါ့သြားႏုိင္မလား အန္ကယ့္ အေနနဲ႔ ဘယ္လုိ ျမင္ပါသလဲရွင့္
ဦးထြန္းဦး
လက္ေတြ႔အရေတာ့ သူတို႔က လႊတ္ေပးတာေတြရွိတာေပါ့ ဒါေပမယ့္ ဘယ္လုိလႊတ္ေပးတာလဲဆိုတာ အားလံုးအသိပဲ ေလ၊ ကာယကံရွင္ကိုယ္တုိင္းလဲ သိတယ္ဗ်ာ၊ တကယ္ထုိက္တန္တဲ့ အရာကို လုိခ်င္ရင္ တကယ္ထုိက္တန္တဲ့ အရာကိုေပးရမယ္။ အဲလိုမွ မဟုတ္ရင္ေတာ့ ကမာၻႀကီးက အက်ယ္ႀကီးပါ၊ ဒီကေန႔က တုိးတက္ေနတယ္ အားလံုးကို လည္း သိေနတယ္။ သိေနတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္မို႔ မွန္တယ္ မွားတယ္ဆိုတာ ျမင္ေနရတယ္၊ လုပ္သင့္တာကိုလုပ္ပါ၊ ေစတနာထားၿပီ တကယ္လုပ္ရင္ တကယ္အက်ဳိးရွိပါလိမ့္မယ္။
ကလ်ာ
ဟန္နီဦးဟာ သူ႔ဘဝတေလ်ာက္လံုးမွာ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သူေတြ႔ၾကံဳခံစားခဲ့ရတာေလးေတြေရာ အန္ကယ္ ေျပာျပလို႔ ရမလားရွင့္
ဦးထြန္းဦး
က်ေနာ္ကေတာ့ သိပ္ၿပီး သူနဲ႔ေလ အတူတူ ၾကာၾကာမေနခဲ့ရပါဘူး။ သူတုိ႔ဟာသူတို ဘဝအရနဲ႔ကိုက ခံစားမႈေတြ ျဖစ္တာ ပါ၊ က်ေနာ့္ေၾကာင့္ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး၊ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ေလ၊ သူတို႔ ရင္ဆိုင္ေနရတာေတြက တကယ္ကို ပင္ပန္းပါ တယ္။ ျဖတ္သန္းေနရတဲ ေက်ာင္းသားဘဝအစေပါ့ ၾကမ္းတမ္းတယ္။ အဲဒါေတြကေန သူတို႔ ရုန္းထလာတာပဲ ခင္ဗ်၊
က်ေနာ္တို႔ ေျပာေနတာထက္ သူတုိ႔က ပိုျပည့္စံုတယ္ဗ်။ သူတို႔ဟာသူတို႔ စာေတြ ဖတ္တယ္ဗ်။ ပင္ပန္းတယ္ ဆင္းရဲ  တယ္ဗ်ာ၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့လည္း ဘာရလဲ ဘာမွ မရဘူးဗ်ာ၊ ဒီကေလးေတြအတြက္ အရမ္းႏွေျမာဘို႔ေကာင္းတယ္။ တုိင္းျပည္အတြက္ပါ ႏွေျမာဖို႔ ေကာင္းတယ္။ က်ေနာ္ ေထာင္က်ေတာ့ သမီးက အခါလည္ေလာက္ပဲရွိေသးတယ္၊ က်ေနာ္ ပုခံုးေပၚတင္ခ်ီတဲ့ အရြယ္ပဲ ရွိေသးတယ္။ အဲဒီတုန္းက က်ေနာ္ တကၽြန္းက်တယ္။
ကလ်ာ
အန္ကယ္နဲ႔ ျပန္ေတြတဲ့ အခ်ိန္မွာ သူရဲ႕ စိတ္ခံစားခ်က္ေတြ ဘယ္လိုရွိေနလဲရွင့္
ဦးထြန္းဦး
က်ေနာ့္သမီးက က်ေနာ့္ကို သံေယာဇဥ္ အေတာ္ရွိတယ္၊ အေတာ္တြယ္တာတယ္ဗ်။ ေနာက္ဆံုးသမီးအခုလို မျဖစ္ခင္ ေလးမွာ က်ေနာ့္ လက္ေပၚမွာပဲ အိပ္တယ္။ အျမဲတန္း က်ေနာ့္အေပၚမွာ တန္ဘုိးထားပါတယ္။ က်ေနာ္ကလည္းသိတယ္ တန္ဘိုးထားတယ္ဆိုတာ၊
ကလ်ာ
သူက ဥပေဒ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ေက်ာင္းသူလို႔ သိထားတယ္ေပါ့ေနာ္၊ သူ႔ရဲ႕ ဘဝရည္မွန္းခ်က္က ဘာရွိလဲရွင့္
ဦးထြန္းဦး
သူကေတာ့ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ မဟုတ္အခံတဲ့စိတ္ရွိတယ္။ မွန္တဲ့ဟာကို ရပ္တည္တဲ့ စိတ္ရွိတယ္။ က်ေနာ္ သိၿပီးတဲ့ အခ်ိန္ေပါ့ေနာ္။ သူ႔ကို မဟုတ္တာေျပာရင္ လံုးဝ သီးမခံဘူး။ ဒါ လူငယ္စိတ္လည္း ျဖစ္ခ်င္ ျဖစ္မေပါ့ဗ်ာ၊ မမွန္တာကို လက္မခံဘူး၊ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေနခ်င္တယ္၊ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိခ်င္တယ္၊ အဲဒါကို ေတြ႔ရတယ္ဗ်။ ဥပေဒ ပညာကို သင္ၾကားရင္းနဲ႔ ဥပေဒရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြကို ရသင့္ရထုိက္ရဲ႕နဲ႔ မရဘူးလို႔ ခံစားရတယ္။ အဲဒီအေပၚမွာ စိတ္ဝင္စားတယ္။ အမ်ားစုကေတာ့ ဒီလုိပဲ ျဖစ္မွာပါ၊
ကလ်ာ
သူရဲ႕ က်န္းမာေရးမေကာင္းဘူးဆိုတဲ့အတြက္ ေထာင္ထဲမွာ ေဆးကုသခြင့္ ရလားရွင့္
ဦးထြန္းဦး
ေဆးကုသခြင့္ေပးထားပါတယ္။ လိုအပ္တဲ့ ေဆးဝါးကုသမႈေတြ လုပ္ေပးတယ္လို႔ ထင္တာပဲဗ်၊ ကိုယ့္ဘက္ကလည္း တတ္ႏုိင္သေလာက္လုပ္ေပးပါတယ္။ အခုျဖစ္တာက သူ႔စိတ္ကို ထိခုိက္သြားတယ္။ အဲဒါက က်န္းမာေရး အေျခအေန ျပန္ဆိုးသြားႏုိင္ စရာလည္းျဖစ္ႏုိင္တယ္။
ကလ်ာ
အခု လား႐ႈိးေထာင္မွာ တျခားႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသူ ဘယ္သူေတြ ရွိေသးလဲရွင့္
ဦးထြန္းဦး
မရွိေတာ့ဘူး သူတေယာက္တည္းရွိေတာ့တယ္။
ကလ်ာ
သူ႔ကို ေထာင္ေျပာင္းတင္ဖို႔တို႔ဘာတို႔ စဥ္းစားထားလားရွင့္
ဦးထြန္းဦး
အဲဒါကေတာ့ဗ်ာ က်ေနာ့္စိတ္နဲ႔ေျပာရင္ က်ေနာ့္ရင္ခြင့္ထဲ ျပန္လာေစခ်င္တာပဲ၊ ေထာင္ေျပာင္းဖို႔ ဘာဖို႔ဆုိတာ သူတို႔ဟာ သူတို႔ စဥ္းစားၿပီး လုပ္သင့္တဲ့အလုပ္ လုပ္ေပးဖို႔ပဲ၊ က်ေနာ္တို႔က ဘာလို႔ ေျပာရမွာလဲ သူတို႔ဟာ သူတို႔ ထားတာေလ၊ ကေလးမွန္းသိရင္ ကေလးတေယာက္ကို ဘယ္လိုေစာင့္ေရွာက္ထားသင့္တယ္ဆုိတာ စဥ္းစားတတ္မွာပါ။ က်ေနာ္က ေတာ့ က်ေနာ့္သမီးအေနနဲ႔ ေျပာရရင္ က်ေနာ့္ဆီ ျပန္ေရာက္ေစခ်င္တာပါပဲ။
ကလ်ာ
အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေရအက်ဥ္းသားေတြ အားလံုးျပန္လႊတ္သင့္တယ္ေပါ့ေနာ္၊ အခုအစိုးရ သစ္ဘက္ကေျပာတာက ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုးကို လႊတ္ေပးလုိက္ရင္ မလိုလားအပ္တဲ့ မတည္ၿငိမ္မႈေတြျဖစ္လာမယ္လို႔ ေျပာလာတယ္ အဲဒါ အန္ကယ့္အေနနဲ႔ ဘယ္လို႔ ျမင္ပါသလဲ ရွင့္
ဦးထြန္းဦး
အခုရွိေနတဲ့ လူေတြက ရိုးရိုးေလးပဲဗ်၊ ကိုယ့္ရင္ထဲ ခံစားရရင္ ခံစားရသလို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာတဲ့လူေတြ၊ ေနာက္ေက်ာ ကေန ျပႆနာရွာတတ္တဲ့ သူေတြမဟုတ္ဘူး။ ေနာက္တခုရွိတာက ဒီလူေတြ လြတ္လာလို႔ ဆူပူတာေတြျဖစ္မယ္ ဆိုတာက အထဲမွာရွိတဲ့ လူေတြကို ေစာ္ကားလုိက္သလိုပဲ၊ တကယ္က ဒီလူေတြက အဲဒီလို လူမ်ဳိးေတြမွ မဟုတ္ဘဲ၊ မိေကာင္းဖခင္သားသမီးေတြျဖစ္တယ္ တကယ္ကို ခ်စ္တတ္တဲ့လူေတြ ျဖစ္တယ္။ ဒီလုိလုပ္မယ့္ လူမ်ဳိးေတြ မဟုတ္ဘူး၊  မွားတဲ့လူေတြကို တည့္ေပးဖို႔လုပ္ရင္ အခုလို အျမင္ေတြ လြဲေနၾကတာေလ၊ အရင္းတုန္းကလည္း အရင္ဦးဆံုးလုပ္ရမယ့္ သူက အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းကပဲ လုပ္ေပးရမွာ၊ သမုိင္းမွာ ႏွစ္ ၈၀ ရွိခဲ့ဖူးတယ္ဗ်ာ၊ အဲဒီတုန္းက အခု ထက္ေတာင္ ဆုိး ေသးတာပဲ၊ ေအအစ္တုိ႔ဘာတို႔ လုပ္ေနတဲ့လူေတြ အကုန္လံုးကို ေပးလိုက္တာ၊ အရင္လုပ္ေပးလိုက္တာ အဲဒီတုန္းက သတိရွိွရွိလုပ္တယ္၊ ညႇိလည္းညႇိႏႈိင္းတယ္။ သံသယ ဆိုတာက လုပ္ၾကည့္ၿပီးေျပာလုိ႔ရတာ မလုပ္ပဲနဲ႔ ေျပာလုိ႔မရဘူး၊
ကလ်ာ
ႏွစ္ ၈၀ တုန္းက လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အေၾကာင္းကို အန္ကယ္မွတ္မိသေလာက္ ေျပာျပပါလား
ဦးထြန္းဦး
အဲဒီတုန္းက သတ္မွတ္ခ်က္ေတြရွိတယ္။ ဘယ္ဟာေတြက ဘယ္သူေတြအတြက္၊ ခြဲေျပာတယ္၊ က ၊ ခ နဲ႔ဆိုတာ ခြဲေျပာတယ္။ ၅/ည တို႔ ၁၀/ခ ပါတယ္ဗ်၊ သူက အဲလို စနစ္တက်နဲ႔ လုပ္တာ၊ စနစ္တက်နဲ႔လည္းေျပာတာ၊ အခုဟာက ဘယ္လိုေတြမွန္း မသိဘူး၊ က်န္မာေရးမေကာင္းတာ ဘယ္လိုမ ေကာင္း တာမွန္းလဲ မသိ၊ ဟိုအရင္တုန္းက တိက်တယ္။ စကားလံုးတင္မဟုတ္ဘူးဗ်။ အခုက ေနရာတုိင္းမွာ စကားလံုးေတြနဲ႔ ပြေနတယ္။ လက္ေတြ႔က ဆယ္ျပားဖိုးးဆိုရင္ စကားလံုးက တက်ပ္ဖိုးျဖစ္ေနတယ္။
ကလ်ာ
အန္ကယ္အေနနဲ႔ ဘာမ်ားေျပာခ်င္ပါေသးလဲရွင့္
ဦးထြန္းဦး
က်ေနာ္ေျပာဖို႔ကေတာ့ဗ်ာ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းနဲ႔ တကယ္ကို ခ်စ္ၾကတယ္ဆုိရင္ေပါ့ေနာ္ တကယ္ခ်စ္တဲ့အတုိင္း တကယ္ လုပ္ၾကပါ။ အားလံုးကလည္း ခ်စ္ၾကတာပါပဲ။
မဟန္နီဦး ဟာ ဥပေဒေနာက္ဆံုးႏွစ္ ေက်ာင္းသူတဦး ျဖစ္ပါတယ္။
 

ဒီကေန႔ ေမာ္လၿမိဳင္ေထာင္က လြတ္ေျမာက္လာတဲ့ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသူ မၿဖဳိးၿဖိဳးေအာင္နဲ႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္


http://www.naytthit.net
၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ဗကသ ျပန္ဖြဲ႔ရာမွာ ေခါင္းေဆာင္ အဖြဲ႔၀င္တဦး ျဖစ္ခဲ့သူ၊ စစ္အုပ္စုရဲ႕ ဥပကၡာျပဳခဲ့တဲ့ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ နာဂစ္ မုန္းတုိင္းဒဏ္ခံ ျပည္သူေတြကို အကူအညီေပးေရလႈပ္ငန္းေတြမွာ တက္ႂကြစြာပါဝင္ခဲ့ မၿဖိဳးၿဖိဳးေအာင္ (ေခၚ) မႏွင္းပြင့္ေ၀ ကို စစ္အုပ္စုက တရားမဝင္ အသင္းအပင္းဖြဲ႔စည္းမႈနဲ႔ ေထာင္ဒဏ္ ၄ ႏွစ္ အပစ္ေပးခံခဲ့ရၿပီး၊ ေမာ္လၿမိဳင္ေထာင္ကို ေရာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က သူမဟာ နည္းပညာတကၠသိုလ္ ၿမိဳ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာ ေက်ာင္းသူ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီကေန႔မွာေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး အမိန္႔အမွတ္ ၄၉/၂၀၁၁ အရ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္နဲ႔ ေမာ္လၿမိဳင္ေထာင္က ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ပါတယ္။ မၿဖိဳးၿဖိဳးေအာင္ ရဲ႕ ေထာင္တြင္းေနထိုင္ခဲ့ရတဲ့ အေျခအေနနဲ႔ လက္ရွိခံစားခ်က္ေတြ ကို ေန႔သစ္ ဝိုင္းေတာ္သားတဦးျဖစ္တဲ့ ကလ်ာက ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားပါတယ္။
ကလ်ာ
ညီမေရ ပံုမွန္ဆိုရင္ေပါ့ေနာ္ ညီမလြတ္ဖို႔ ဘယ္ေလာက္လိုေသးလဲ
ၿဖိဳးၿဖိဳးေအာင္
လြတ္ဖို႔က ၃ လ နဲ႔ ၁၅ ရက္ပဲ လုိပါေတာ့တယ္ အစ္မ
ကလ်ာ
ညီမနဲ႔ အတူတူလႊတ္လာတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ေလာက္ပါလဲ
ၿဖိဳးၿဖိဳးေအာင္
က်မ အပါအဝင္ ၆ ေယာက္ လြတ္ပါတယ္၊ တုိက္အက်ဥ္းသား ကိုသက္ဦးရယ္၊ ဦးေဇာ္ဝင္း၊ မိုးထက္ယံ ရယ္၊ က်မ ရယ္၊ အေဆာင္အက်ဥ္းသား ၁၇/၁ နဲ႔က ဦးေမာင္ေမာင္ ရယ္၊ ဦးျမင့္ေဆြ ရယ္ပါ
ကလ်ာ
ေနာက္တခုက ေမာ္လၿမိဳင္ေထာင္ထဲမွာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ေလာက္ က်န္ခဲ့ေသးလဲ
ၿဖိဳးၿဖိဳးေအာင္
အထဲမွာေတာ့ အမ်ဳိးသားတုိက္ဘက္မွာ ၅ ေယာက္က်န္တယ္၊ အေဆာင္ဘက္မွာ ၁၀ ေယာက္ေလာက္က်န္တယ္၊ လို႔ ၾကားတယ္။ အမ်ဳိးသမီးဘက္မွာေတာ့ အေဆာင္မွာ ၂ ေယာက္က်န္ပါေသးတယ္။
ကလ်ာ
သူတို႔ေတြ ျပန္လႊတ္ဖို႔ အေျခအေနဘယ္လို႔ ရွိလဲဟင္
ၿဖိဳးၿဖိဳးေအာင္
အဲဒါကေတာ့ သိပ္ေျပာလို႔မရဘူးရွင့္၊ ဒါေပမယ့္ ျပန္လြတ္ဖို႔ေတာ့ က်မတို႔မွာ တာဝန္ရွိသြားၿပီး။ က်မတို႔မွာ အလုပ္ေတြ လုပ္ဖို႔ တာဝန္ရွိသြားၿပီ။ သူတုိ႔အတြက္ကေတာ့ က်မတို႔ အမ်ားႀကီး လုပ္ေပးရမွာေပါ့ေနာ္။
ကလ်ာ
အခု လြတ္လာတဲ့ အေပၚမွာ ဘယ္လို ခံစားရသလဲ ညီမ
ၿဖိဳးၿဖိဳးေအာင္
အၾကာႀကီးေနၿပီးမွ ျပန္လြတ္လာတဲ့အတြက္ေတာ့ ဝမ္းသာပါတယ္။ က်မအတြက္ ကေတာ့ သိပ္ၿပီး ရင္မခုန္ဘူးေပါ့ေနာ္။ လြတ္သင့္တဲ့လူေတြ မလြတ္ေသးတာေတာ့ အမ်ားႀကီးဝမ္းနည္းတယ္။ အကုန္လံုးလြတ္ ေစခ်င္တယ္။ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္မိတယ္။
ကလ်ာ
ညီမတို႔ ေထာင္ထဲမွာ ဘာေတြ လုပ္ခြင့္ရလဲ ဥပမာ စာဖတ္တာတို႔ ဘာတုိ႔ေပါ့ေနာ္
ၿဖိဳးၿဖိဳးေအာင္
က်မ စာဖတ္ခြင့္ရပါတယ္။ တီဗြီေတြဘာေတြလည္း ေပးၾကည့္ပါတယ္။ သတင္းစာလည္း ေပးဖတ္ပါတယ္။ က်မ တို႔ကေတာ့ အဆင္ေျပပါတယ္၊ ၁၇/၁ ေတြ ဘာေတြကိုေတာ့ က်မတို႔ေလာက္ အဆင္ေျပေျပ မဆက္ဆံခံရဘူး။
ကလ်ာ
ညီမရဲ႕ က်န္းမာေရးအေျခအေနဘယ္လိုေနလဲ
ၿဖိဳးၿဖိဳးေအာင္
က်န္းမာေရးကေတာ့ ေကာင္းပါတယ္။
ကလ်ာ
ေထာင္ထဲမွာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈအေျခအေန ဘယ္လိုရွိလဲ
ၿဖိဳးၿဖိဳးေအာင္
ဆရာဝန္ကေတာ့ ဂ႐ုစိုက္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၁၇/၁ အမ်ဳိးသမီးတေယာက္မွာ သားအိမ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေရာဂါေပါ့ေနာ္ အေျခအေနက ေဆး႐ံုပို႔ရမယ့္ အေနအထားေပါ့ေနာ့္၊ အဲဒါကို ခုထိ ထိထိေရာက္ေရာက္ ကုသေပးတာ မေတြ႔ရဘူး၊ မ႐ုမစိုက္ဘူးေပါ့ေနာ္။
ကလ်ာ
မိသားစုကေပးတဲ့ ေဆးေတြဘာေတြကို ယူထားခြင့္ရွိလား ညီမ
ၿဖိဳးၿဖိဳးေအာင္
ထားခြင့္ရိွပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ သိပ္မ်ားလြန္းရင္ေတာ့ ေပးမထားဘူးေပါ့ေနာ္၊ နည္းနည္းပါးပါးဆိုရင္ေတာ့ ေပးထားပါတယ္။ ေထာင္ႀကီး၊ ေထာင္ေသးေပၚမွာလည္း မူတည္ပါတယ္။
ကလ်ာ
အခန္းေတြဘာေတြေရာ အၿမဲတမ္းဖြင့္ထားလား
ၿဖိဳးၿဖိဳးေအာင္
က်မ ကိုေတာ့ အခန္းတံခါး ဖြင့္ထားေပးပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ တေယာက္တည္းလည္းျဖစ္တာကိုးေနာ္၊ က်မ ကို ထားတဲ့တုိက္က ၅ည ထားတဲ့တုိက္မဟုတ္ဘူး၊ ျပစ္ဒါဏ္က်ေတြထားတဲ့ တုိက္မွာ ေရာထားတာပါ။
ကလ်ာ
အခု လြတ္လာၿပီဆုိေတာ့ အခု ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနကို ဘယ္လိုထင္လဲ ညီမ ေျပာင္လဲေနၿပီလို႔ ထင္လား၊ ဒါမွမဟုတ္ ေျပာင္လဲဖို႔ လိုေသးတယ္လို႔ ထင္လား
ၿဖိဳးၿဖိဳးေအာင္
ဘယ္လိုထင္လဲဆိုေတာ့၊ လိုေသးတယ္လုိထင္ပါတယ္ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆုိေတာ့ က်မတို႔ လုိခ်င္တဲ့ ပန္းတုိင္ကို အခု ေရာက္ၿပီလို ေျပာလို႔မရေသးဘူး အဲဒါေၾကာင္ တက္ကေတာ့ ေျမႇာက္လို႔မရေသးဘူး၊ က်မတို႔ အလုပ္ေတြ အမ်ားႀကီး ဆက္လုပ္ရအံုမွာပါ။
ကလ်ာ
ေထာင္ထဲမွာ အဂၤလိပ္စာတို႔ဘာတို႔ ေလ့လာလုိ႔ ရလား
ၿဖိဳးၿဖိဳးေအာင္
ေလ့လာခြင့္ရွိပါတယ္။ ကိုယ့္ဟာကို စာအုပ္ေတြဘာေတြမွာၿပီးေတာ့ ဖတ္ပါတယ္။ ပါလာတဲ့ စာအုပ္ေတြလည္း ဖတ္ပါ တယ္။
ကလ်ာ
အခု အျပင္က အေျခအေနေတြက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ေတြ ေတြ႔တယ္ အဲဒီအေပၚမွာ တုန္႔ျပန္ေဝ ဖန္တာေတြရွိတယ္ အဲဒီအေပၚေရာ ဘယ္လုိျမင္လဲ ညီမ
ၿဖိဳးၿဖိဳးေအာင္
ဒီလိုေပါ့ေနာ္၊ ပန္းတုိင္တခုကိုေရာက္ဖို႔က နည္းလမ္းေပါင္းစံုနဲ႔ သြားရမွာေပါ့ေနာ္။ အဓိက က်မတို႔ လုိခ်င္တဲ့ ပန္းတုိင္းကို ေရာက္ဖို႔ပါပဲ။
 

NLD မွတ္ပံုတင္ေရး မဆံုးျဖတ္ရေသးဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာၿပီ

ေနာ္ေဝးႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေအာက္တုိဘာ ၈ ရက္ေန႔က တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း ေနအိမ္တြင္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ (ဓာတ္ပံု - ဧရာဝတီ)
အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) မွတ္ပုံတင္ေရးႏွင့္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရး ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တစုံတရာ ဆုံးျဖတ္ထားျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ အလည္အပတ္ေရာက္ရွိေနေသာ ေနာ္ေ၀းႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး Mr. Espen Barth Eide ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းရွိ ေနအိမ္တြင္ ေအာက္တုိဘာလ ၈ ရက္ေန႔က ေတြ႕ဆုံအၿပီး သတင္းေထာက္ မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထုိသုိ႔ ေျပာဆုိျခင္းျဖစ္သည္။

NLD ပါတီသည္ ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ မွတ္ပုံတင္ရန္ ဆုံးျဖတ္ေတာ့မည္ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနသည့္အတြက္ တိက်ေရရာစြာ သိရွိလိုေၾကာင္း သတင္းေထာက္တဦးက ေမးျမန္းရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ေရး ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ေနတယ္ဆိုတာေတြ ၾကားေနလုိ႔ အဲဒီအေပၚမွာ အေျခခံၿပီး ေဆြးေႏြးၾကတာပါ။ ဥပေဒေတာင္မွ ဘာမွ အတည္မျပဳရေသးတာ ဘယ္လို ဆုံးျဖတ္ရမလဲ” ဟု ေျပာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္တို႔ မၾကာေသးမီက ေတြ႕ဆုံစဥ္ကလည္း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးေရးကိစၥကို ေျပာဆုိေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားလြတ္ေျမာက္လာမည့္ အခ်ိန္ကို ေစာင့္ဆုိင္းလ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ပါတီမွတ္ပုံတင္ေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တစုံတရာ ဆုံးျဖတ္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္ဟု သတင္းေထာက္မ်ားအား ေတြ႕ဆံုစဥ္ ၎က ရွင္းျပသည္။

ဆက္လက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က NLD အေနျဖင့္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္၊ မ၀င္ကိစၥကိုလည္း မဆုံးျဖတ္ ရေသးေၾကာင္း၊ NLD သည္ ေျပာင္းလဲလာေသာ အေျခအေနမ်ားေပၚ မူတည္၍ ဆုံးျဖတ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မိမိအေနႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရးကို အစဥ္တစုိက္ ေတာင္းဆုိခဲ့ၿပီး
ေမွ်ာ္လင့္ ေစာင့္စားလ်က္ရွိေၾကာင္း အေလးအနက္ ေျပာဆုိသြားသည္။

ဧရာ၀တီျမစ္ဆုံ စီမံကိန္း ရပ္ဆုိင္းလိုက္မႈေၾကာင့္ တရုတ္-ျမန္မာႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား မေျပလည္မႈမ်ား ရွိခဲ့လွ်င္ ညိႇႏႈိင္း၍ ေရရွည္အက်ဳိးကုိ ၾကည့္ကာ သေဘာထားႀကီးႀကီးႏွင့္ ေျပလည္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ၾကေစလိုေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ျပည္သူျပည္သား အခ်င္းခ်င္းလည္း တဦးအေပၚတဦး ၾကည္ၾကည္လင္လင္ ျဖစ္ေစခ်င္ေၾကာင္း၊ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံအခ်င္းခ်င္း နားလည္မႈရွိစြာျဖင့္ သင့္တင့္မႈရွိလွ်င္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း သူက ဆိုသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ယခုအခ်ိန္တြင္ ခရီးထြက္ရန္မည့္အစီအစဥ္ တစုံတရာမရွိေသးေၾကာင္းလည္း ေျပာသည္။

ေနာ္ေ၀းႏုိင္ငံ ဒုတိယ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး လာေရာက္သည့္ခရီးစဥ္အတြင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရ ဦးေရႊမန္းႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ဦးေရႊမန္းက ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအား မၾကာမီ လႊတ္ေပးေတာ့မည္ဟု ေျပာဆုိသြားသည္။
 

B.C.N. Statement on Current CFOB Crisis

Peaceful Demonstration for Peace in Burma ( Rakhine )

Burmese Canadian Protest in Toronto

Text

NLD by Elections Manifesto p1