"ံHappy Burmese New Year 1376"

ံHappy Burmese New Year 1376"

မဂၤလာပါ ျမန္မာႏွစ္သစ္၁၃၇၆ခုႏွစ္မွာကေနဒါေရာက္ျမန္မာမ်ားအားလုံးႏွင့္အတူျမန္မာျပည္သူမ်ာအားလုံးကိုယ္ေရာစိတ္ပါ က်န္းမာရႊြင္လန္းနိုင္ၾကပါေစ၊ျပည္သူအားလုံးလိုလားတဲ့တရားမွ်တမႈရိွေသာ၊ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ၊သာယာဝေျပာေသာ၊စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီက်င့္သုံးတဲ့အနာဂတ္ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ႀကီးကုိအျမန္ဆုံးတည္ေဆာက္နိိင္ပါေစလို႕ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလိုက္ ပါတယ္။

ကေနဒါေရာက္ျမန္မာမ်ားအားလုံးစည္းလုံးညီညြတ္စြာ၊စည္းကမ္းရိွစြာျဖင့္အမိျမန္မာနိုင္ငံ အတြက္ထိေရာက္စြာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကပါစုိ႕……

 ဦးသန္းေအာင္ ျမန္မာကေနဒီယန္ကြန္ယက္
Burmese Canadian Network (B C N)
18 April 2014
Please visit the following link:
https://www.youtube.com/watch?v=pP6kvoo3Zss
 
 

A remarkable Canadian farming family the Bococks.

မဂၤလာပါကေနဒါေရာက္ျမန္မာမိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ား

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးႏွင့္လူသားျခင္းစာနာသည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ပါကၽြန္ေတာ္
ရဲ႕မိသားစုႏွင့္အတူပူးတြဲေဆာင္ရြက္ခြင့္ရၿပီးႏွစ္ေပါင္း(၂၀)ေက်ာ္ၾကာအလြန္ရင္းႏွီးတဲ့
အလြန္ထူးျခားစြာျမင့္ျမတ္တဲ့စိတ္ထားရွိတဲ့The Bocock Family မိသားစု(ကေနဒီယန္မိသားစု) အေၾကာင္းေဖၚျပထားတဲ့သတင္းေကာင္းကိုကေနဒါဒါေရာက္ျမန္မာမ်ားအတုယူနိုင္ရန္
ေအာက္ပါဝက္ဆိုက္လင့္ကိုမွ်ေဝလိုက္ပါတယ္၊

http://www.farmersdialogue.org/canadian-pioneers-bocock-family

ခင္မင္ေလးစားလွ်က္

ဦးသန္းေအာင္
ဥကၠဌ
ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈအသင္း၊အယ္ဘားတားျပည္နယ္
ကေနဒါနိုင္ငံ။
၂၀၁၄ခု၊ဧၿပီလ(၈)ရက္။

----------------------
Minglabah Friends

I want to share the information regarding Canadian Pioneers.
It is the true story about a remarkable Canadian farming family the Bococks.
Please visit the following The Farmers' Dialogue website at:

http://www.farmersdialogue.org/canadian-pioneers-bocock-family

Sincerely,

U Than Aung
President
Burmese Cultural Society of Alberta (B C S A)
Edmonton,AB
8 April 2014
 

B.C.N. Statement on Current CFOB Crisis

Peaceful Demonstration for Peace in Burma ( Rakhine )

Burmese Canadian Protest in Toronto

Text

NLD by Elections Manifesto p1