“ေလးစားလိုက္နာ”လို႔ ျပင္မေပးရင္ ဘာဆက္လုပ္မွာလဲ


“ေလးစားလိုက္နာ”လို႔ ျပင္မေပးရင္ ဘာဆက္လုပ္မွာလဲ

တူေမာင္ညိဳ။ ဧၿပီ ၂၁၊ ၂၀၁၂
           “ေလးစားလုိက္နာ” လို႔ ျပင္မေပးရင္ လႊတ္ေတာ္ထဲ မဝင္ေသးဘူးဆုိတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္က အတည္ျဖစ္ခဲ့ၿပီ။ 
           “ဘာမဟုတ္တဲ့ စကားလံုး၊ စကားစုေလး” ကို ကပ္ေနတယ္၊ ရမယ္ရွာေနတယ္ တဲ့။
“ဘာမဟုတ္တဲ့ စကားေလး၊စကားစုေလး” ကုိ ဘာေၾကာင့္လြယ္လြယ္ကူကူ ၊ ၾကည္ၾကည္သာသာ၊ ျပင္မေပးခ်င္ရတာလဲ/ ဘာေၾကာင့္ျပင္မေပးႏုိင္ရတာလဲ ဆုိတဲ့ ေမးခြန္းကို
ဘယ္လုိေျဖၾကမလဲ။
 ပုဒ္မ။  ၆ (စ)  “ႏုိင္ငံေတာ္၏ အမ်ိဳးသားနုိင္ငံေရး “ဦးေဆာင္မႈ” အခန္းက႑တြင္ တပ္မေတာ္က ပါဝင္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ေရးတို႔ကို အစဥ္တစုိက္ဦးတည္သည္”
အထက္ပါစာပုိဒ္ထဲက “ဦးေဆာင္မႈ” ဆိုတဲ့စကားလံုး က ဘာမဟုတ္တဲ့ စကားလံုးလား။အဲဒီစကားလံုးျပင္ေပးပါလို႔ ေတာင္းဆို လာရင္ အဆိုျပဳလာရင္ ဘာမဟုတ္တဲ့စကားလံုးပဲ ဆိုၿပီးအလြယ္္တကူျပင္ေပးႏုိင္ပ့ါမလား။ 
“ႏုိင္ငံေရးအေရးအက်ဥ္းသား”၊“ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းခ်ခံေနရသူ” ဆုိတာေတြကုိ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရက လက္မခံတာ ဟာ ဘာမဟုတ္တဲ့ စကားလံုး၊ စကားစုေတြမို႔လား။
စကားကပ္ၿပီးသက္သက္မဲ့ျငင္းခုန္ေနတာလား။
မတူတာေတြဆိုၿပီး ေဘးဖယ္ထားရ မွာလား။
“စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ပါတီစံုဒီမုိကေရစီစနစ္” ဆုိတဲ့စကားရပ္ထဲက “စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ” ဆုိတဲ့ စကားလံုးနဲ႔စကားရပ္က ဘာမဟုတ္တဲ့စကားလံုးကို ကပ္သီးကပ္သပ္
အပိုထည့္ထားတာလား။
ဥပေဒဆိုတာကို လူေတြကစကားလံုးေတြစကားစုေတြကို သဒၵါသတ္ပံုနည္းက်စြာနဲ႔ေရးသားထားတာပဲ။လူေတြေရးထားတာကို လူေတြကျပင္ေပးဖို႔ ျဖည့္စြက္ဖို႔ ေတာင္းဆိုတာဟာ ဘာမွျပႆနာမရွိပါဘူး။ ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္တယ္ဆုိတာ စကားလံုးကို မသံုးဘဲ၊ အမူ အယာနဲ႔ျငင္းခုန္ၾကရမွာလား။
က်ေနာ္ျမင္တာေတာ့ စကားလံုး၊ စကားစုေတြထက္ ပိုအေရးႀကီးတာက ျပင္ဆင္ေပးလိုတဲ့ဆႏၵနဲ႔ သေဘာထားရွိ/မရွိ ဆိုတဲ့ အခ်က္က ပိုၿပီးအေရးႀကီးပါတယ္။
အဓိကေတာ့ Political will ရွိ/မရွိ ဆုိတဲ့အခ်က္က အခရာက်ပါ။ အဆံုးအျဖတ္ျဖစ္ပါတယ္။
အဆံုး အျဖတ္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ (ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္+ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္) ထဲမွာ အမ်ားစုျဖစ္တဲ့ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ (USDP) က လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားနဲ႔
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္ရဲ႕ (၁၆၆)ဦးေသာ စစ္သားအမတ္ေတြ အေပၚမွာ မူတည္ ေနပါတယ္။ သူတုိ႔တေတြမွာ ျပင္ဆင္ေပးလိုတဲ့ ဆႏၵနဲ႔သေဘာထားမရွိရင္ ျပင္ဆင္ေပးေရးေတာင္းဆိုခ်က္ လက္ေတြ႔ ျဖစ္မလာ ႏုိင္ပါဘူး။
ေဒါက္တာေအးေမာင္(RNDP-ပါတီဥကၠ႒)ကဲ့သုိ႔ “ျပင္ဆင္ေပးဖို႔က်ေနာ္တို႔ လႊတ္ေတာ္မွာ တာဝန္ရွိတယ္” ဆုိတဲ့ ဆႏၵသေဘာ ထားမွန္သူေတြ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အမ်ားစုျဖစ္ေနမယ္ဆုိရင္ ျပင္ဆင္ေရးဟာလက္ေတြ႔ျဖစ္ေျမာက္လာႏုိင္ၿပီး၊   ဦးသန္းေမာင္ (ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ားေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္) ကဲ့သို႔ “ဘာမဟုတ္တဲ့ အျငင္းပြားမႈ” လို႔ ၾကည့္ျမင္ၿပီး ေပါ့ေပါ့တန္တန္ သေဘာထားရွိသူေတြသာ အမ်ားစုျဖစ္ေနရင္ေတာ့ ျပင္ဆင္ေရးဟာ လက္ေတြ႔ျဖစ္ေျမာက္မလာႏုိင္ပါဘူး။
ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး  (NLD)ပါတီကို ဝန္းရံၾကမယ္ဆုိတဲ့ (ျပည္တြင္း/ျပည္ပ) လႊတ္ေတာ္ျပင္ပအင္အားစုေတြရဲ႕အသံသိပ္ မၾကားရတာလည္း ထူးျခားတယ္။
ယခုကိစၥသည္ စကားလံုးသက္သက္ကို အျငင္းပြားေနျခင္းမဟုတ္ပါ။ အဲဒီစကားလံုးကေဖၚျပေနတဲ့ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကို ေျပာ ေနၾကရတာျဖစ္ပါတယ္။ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကာလေဟာေျပာခ်က္မွာေဖၚျပခဲ့တဲ့ NLD ပါတီ ရဲ႕ ထိပ္တန္းတာဝန္ ၃ ရပ္ (တရား ဥပေဒစိုးမုိးေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး )နဲ႔ ထဲထဲဝင္ဝင္ဆက္ႏႊယ္ ပတ္သတ္ေန တဲ့ကိစၥ လည္းျဖစ္ ပါတယ္။ အခုေနာက္ထပ္ေျခလွမ္းကေတာ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ထံ (NLD) ပါတီ က စာေရးတင္ျပမယ္လို႔ဆိုပါ တယ္။
ျဖစ္စဥ္ေတြကိုအခုလိုစီၿပီး ၾကည့္ေတာ့ –
၁၁ ဧၿပီမွာ (NLD) ဥကၠ႒ ၊ ေနျပည္ေတာ္သြားပါတယ္။ သမၼတနဲ႔ ဒုတိယအႀကိမ္ေတြ႔ပါတယ္။
သတိျပဳမိတ့ဲအခ်က္က ပထမတစ္ႀကိမ္(၁၉ ၾသဂုတ္၂၀၁၁) ေတြ႔ဆံုစဥ္ကလုိ ဥကၠ႒နဲ႔ သမၼတ ေတြ႔ဆံုတဲ့သတင္းဓါတ္ပံုနဲ႔သတင္း လည္း အစိုးရသတင္းစာေတြမွာေဖၚျပတာမေတြ႔မိပါဘူး။
၁၄ ဧၿပီမွာ (NLD) ပါတီ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးဉာဏ္ဝင္း ေနျပည္ေတာ္သြားၿပီး သမၼတ ထံ “အႀကံျပဳစာ ” တင္ပါတယ္။
၁၉ ဧၿပီမွာ ေနျပည္ေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံုခံုရံုးက ဖိတ္လို႔ဆိုၿပီး ဦးဉာဏ္ဝင္း ေနျပည္ေတာ္သြားပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္ခံုရံုးက လက္ခ်ာ ရုိက္လႊတ္လုိက္တဲ့ပံုပါပဲ။
၂၃ ဧၿပီ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ဦးဉာဏ္ဝင္း အခုလိုရင္ဖြင့္ပါတယ္။
“ — သေဘာမတူတဲ့ အခ်က္ေတြ ရွိပါတယ္။ သေဘာမတူတဲ့အခ်က္ေတြကို ေၿပာပါလားဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႕က အမွဳတစ္ခု ၾကားနာေနတာမဟုတ္ဘူး။ အမႈတစ္ခုဆိုရင္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ေရွ႕ေနပါ။ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ကို ဆယ္ခါမက ေပးႏုိင္တယ္။ ေပးတတ္တယ္”
လို႔ ေျပာပါတယ္။
ျဖစ္စဥ္အေပၚ အၾကမ္းဖ်င္း ၿခံဳငံုသံုးသပ္ရရင္ သမၼတထံအႀကံျပဳစာတင္တယ္။ သမၼတ မတတ္ႏုိင္ဘူးဆိုတဲ့ အခ်က္ ေပၚလြင္ပါ တယ္။
သမၼတက “လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္”ေပးႏုိင္တဲ့သမၼတမဟုတ္ဘူး။ “လႊတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင့္” ေလာက္သာေပးႏုိင္တဲ့ သမၼတျဖစ္ ပါတယ္။ အခုကိစၥက ဖြဲ႔စည္းပံုဆုိင္ရာခံုရံုးနဲ႔
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တုိ႔က အေရးပိုင္တဲ့ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။
ခံုရံုးကေခၚလို႔သြားရတယ္၊ ခံုရံုးက“ရွင္းျပ”(လက္ခ်ာေပး) တာေတြနားေထာင္ခဲ့တယ္။ ရွင္းျပခ်က္ေတြထဲမွာ သေဘာမတူတာ ေတြရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ႀကိဳးစားမႈအျဖစ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ထံ (NLD) ပါတီက စာေရးတင္ျပတာျဖစ္ ပါလိမ့္မယ္။ အကယ္၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ေတြကလည္း ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာခံုရုံးက ေခၚၿပီး ရွင္းျပသလို “ရွင္းျပ” (လက္ခ်ာထပ္ေပး) ေနရင္ (NLD)ပါတီ ဘာဆက္လုပ္မလဲ။
ၫြန္း
-       (ဧၿပီ ၁၁ မွ ၂၁ အထိ )ျပည္တြင္း/ျပည္ပ မီဒီယာသတင္းမ်ား
 

ျမန္မာ့ဂုဏ္ျမွင့္ခ်င္လြန္းလို႕ (၁)


ျမန္မာ့ရုိးရာသၾကၤန္ပြဲေတာ္

ကမၻာေပၚရိွယဥ္ေက်းေသာလူမ်ိဳးတိုင္းႏွစ္ေဟာင္းကုန္၍ႏွစ္သစ္ဆန္းလာသည္ကိုအေလးအ
ျမတ္ထားၾကသည္။မိမိတို႕ယဥ္ေက်းမႈရိုးရာဓေလ့ထုံးစံအလုိက္ႏွစ္သစ္ကူးပဲြေတာ္မ်ားက်င္းပ၍
 ႏွစ္ဆန္းႏွစ္သစ္ကိုႀကိဳဆိုေလ့ရိွၾကသည္။ ဤသည္မွာယဥ္ေက်းေသာလူမ်ိဳးတိုင္းထိန္းသိမ္းအပ္
ေသာမြန္ျမတ္သည့္အစဥ္အလာတရပ္ျဖစ္သည္၊ ကၽြန္ုပ္တုိ႕ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႕သည္လည္းႏွစ္
ေဟာင္းမွႏွစ္သစ္သို႕ကူးေျပာင္းခ်ိန္တြင္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ကိုၿခိမ့္ၿခိမ့္သဲက်င္းပကာႏွစ္သစ္ကို
ႀကိုဆိုၾကျမဲျဖစ္ေပသည္။ယင္းႏွစ္သစး္ကူပဲြေတာ္ကိုျမန္မာတို႕ကသၾကၤန္ပြဲေတာ္ဟုေခၚေဝၚၾက
သည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႕ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ငယ္စဥ္ကေလးဘဝကစ၍ျမန္မာ့ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈအျဖစ္
ဆယ့္ႏွစ္ရာသီပဲြေတာ္မ်ားႏွင့္ရင္းႏွီးခြင့္ပါဝင္ဆင္ႏႊဲခြင့္ကိုရၾကသည္၊ျမန္မာလ(၁၂)လတြင္လ
အလုိက္က်င္းပသည့္ဆယ့္ႏွစ္ရာသီျမန္မာ့ရိုးရာပဲြေတာ္မ်ားရိွရာ၊တန္ခူးလတြင္သၾကၤန္ပဲြ၊က ဆုန္လတြင္ေညာင္ေရသြန္းပဲြတို႕သည္အလြန္ထင္ရွားသည့္ပဲြမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။

ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႕သည္ႏွစ္သစ္ကူးသၾကၤန္က်ခ်ိန္၌သိၾကားမင္းသည္နတ္ျပည္မွလူ႕ျပည္သို႕ဆင္း
သက္လာသည္ဟုယံုၾကည္ၾကသည္။ ထုိယုံၾကည္ခ်က္အရ လူႀကီးမ်ားက ကေလးမ်ားအား
သၾကၤန္တြင္း၌ ဆဲေရးတုိင္းထြာျခင္းစသည့္ မေကာင္းမႈ ကုိ မျပဳၾကႏွင့္၊ျပဳမိလွ်င္ သိၾကားမင္းက
ေခြးသားေရႏွင့္ မွတ္သြားလိမ့္မယ္ စသည္ျဖင့္ႏွစ္သစ္ကူးမဂၤလာ အခါေတာ္အခ်ိန္၌ မေကာင္း
မႈမ်ားကို လူငယ္မ်ားမက်ဴးလြန္မိရန္ၿခိမ္းေျခာက္ေလ့ရိွၾကျခင္းျဖစ္သည္။သိၾကားမင္းလူ႕ျပည္ 
သို႔ဆင္းခ်ိန္ကို သၾကၤန္စ က်ခ်ိန္ဟု၎၊နတ္ျပည္သုိ႕ျပန္တက္ခ်ိန္ကိုသၾကၤတက္ခ်ိန္ဟု၎
သတ္မွတ္ၾကသည္၊ ထုိ႕ေၾကာင့္သိၾကားမင္းကိုသၾကၤန္မင္းဟု ေခၚေဝၚေရးသားၾကေပသည္။
ႏွစ္သစ္ကူးခ်ိန္တြင္သိၾကားမင္းလူ႕ျပည္သို႕ဆင္းလာသည့္အခါကၽြဲႏြားစေသာသတၱဝါတေကာင္ေကာင္ ကိုစီး၍ျဖစ္ေစမီးရွူးတိုင္စေသာဝတၱဳပစၥည္းတခုခုကိုကိုင္ေဆာင္၍ျဖစ္ေစဆင္းလာ ေလ့ရိွသည္ဟု
 ေဗဒင္ပညာရွင္မ်ားကဆိုၾက၏။သုိ႕ျဖစ္၍သၾကၤန္စာမ်ား၌ယၡဳႏွစ္တြင္သိၾကားမင္းသည္မည္သည့္ သတၱဝါကိုစီး၍မည္သည့္အရာကိုကိုင္ေဆာင္ၿပီးဆင္းမည္ကိုရုပ္ပံုႏွင္တကြေဖၚ ျပေလ့ရိွၾကေပသည္။ 

အကယ္၍သၾကၤန္မင္းသည္လွံကို ကိုင္ေဆာင္ဆင္းလွ်င္ တိုင္းျပည္တြင္ စစ္မက္ျဖစ္ပြား
မည္၊ ေရာဂါအႏၱရာယ္ ထူေျပာမည္ စည္ျဖင့္မေကာင္းသည့္ နိမိတ္အျဖစ္ မွတ္ယူၾကသည္၊
ေရကရားကိုျဖစ္ေစ၊မီးရွူးမီးတိုင္ကုိျဖစ္ေစ၊ ေတာင္ေဝွးကိုျဖစ္ေစ ကိုင္ေဆာင္ဆင္းလာလွ်င္
တိုင္းျပည္ဝေျပာမည္၊ မိုးေကာင္းမည္၊ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးမည္စသည္ျဖင့္ နိမိတ္ေကာင္း
ဟုမွတ္ယူၾကသည္။ အကယ္၍သိၾကားမင္းသည္နဂါးကိုစီး၍ဆင္းလာလွ်င္ေလထုမၿငိမ္မသက္ 
ျဖစ္မည္၊ရုတ္တရက္ေလျပင္းမုန္တိုင္းက်ေရာက္မည္ဟုယုံၾကည္ၾကသည္။ယၡဳေရာက္ရိွသည္
ျမန္မာႏွစ္သစ္(၁၃၇၄ခုႏွစ္)ဟာျမန္မာနိုင္ငံသူနိုင္ငံသားမ်ားအတြက္နိမိတ္ေကာင္းမေကာင္း သိရိွလုိသူမ်ားအေနျဖင့္၊ယၡဳႏွစ္သၾကၤန္ပဲြေတာ္တြင္သိၾကားမင္းဘယ္လိုသတၱဝါကိုစီးၿပီးမည္ သည့္အရာကိုကိုင္ေဆာင္ဆင္းခဲ့သည္ယၡဳႏွစ္အတြက္ထုတ္ျပန္ထားသည့္သၾကၤန္စာတြင္ၾကည့္
ရႈနိုင္ပါသည္။

သၾကၤန္ပဲြေတာ္တြင္ေရွးအခါကေရပက္ဖ်န္းကစားၾကျခင္းသည္အလြန္ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕
ေၾကာင္းစာဆုိေတာ္ဦးေအာင္ႀကီးက-

တာသဘင္ဝယ္၊ဆင္ယင္တုပ ၊လြ-ရရြတည့္၊ျငိမ့္မႈေစာင္းျငင္း၊
အဲ့သီခ်င္းႏွင့္၊ထုံသင္းနံ႕သာ၊ေရသီတာဝယ္၊စမၸာကရမက္၊
ပန္းေပါင္းဖက္၍၊ေရႊခြက္အျပည့္၊ေမႊးမိ်ဳးထည့္ကာ၊လည္လွည့္ဖူလွယ္
တင့္စံပယ္လ်က္၊ျမူးရယ္ရႊင္သား၊လြန္ေက်ာ္ပါးသည္။ ။
ကစားထုံရည္ ဖ်န္းတည့္ေလ-
ဟုဖဲြ႕ဆိုထားသကဲ့သို႕ စမၸာကရမက္စေသာသင္းပ်ံ႕ေမႊးႀကိုင္သည့္ နံ႔သာရည္ အေမႊးရည္တို႕ျဖင့္ယဥ္ေက်းစြာပက္ဖ်န္းေလ့ရိွၾကသည္။ လူပ်ဳိေတာ္ကာလသားမ်ားက အမ်ိဳးသမီးအပ်ိဳအရြယ္မ်ားကိုေရပက္လိုေသာ္မိဘမ်ားထံခြင့္ပန္ေတာင္းယူ၍အေမႊးနံ႔သာရည္
တို႕ျဖင့္ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕စြာပက္ဖ်န္းၾကသည္။ ယၡဳေခတ္ကာလကဲ့သို႕ေနာက္ေျပာင္ျခင္းစေသာရိုင္းစုိင္းသည့္အျပုအမူမ်ားကိုအလွ်င္းမေတြ႕ရေခ်၊ ဘုိးေတာ္မင္းတရားလက္ထက္ ၁၇၉၅-ခုႏွစ္တြင္ကက္ပတိန္မိုက္ကယ္ဆိုင္းဆိုသူျဗိတိသွ်
သံအမတ္တဥိးသည္ သၾကၤန္ပဲြေတာ္အတြင္းပဲခူးၿမို႕သို႕ေရာက္ခဲ့ရာ ပဲခူၿမို႕ဝန္ေတာ္၏သမီးေလးကစႏၵကူးႏွင္းရည္ျဖင့္မိဘႏွစ္ပါးအားေရကန္ေတာ့သည္ကိုေတြ႕ခဲ့ရ၏။ ကက္ပတိန္ဆိုင္းက ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႕သည္ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕စြာေရပက္ျခင္းေမတၱာအရင္းခံ၍သန္႔ စင္စြာေရကစားျခင္းမွာအံ့ဩစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ထူးျခားလွေၾကာင္းသူ၏စာအုပ္တြင္မွတ္တမ္း တင္ခဲ့သည္။ႏွစ္သစ္တြင္မဂၤလာအစစ္ျဖစ္သည့္ကုသုိလ္ေရးမ်ားကိုပါယွဥ္တဲြကာသၾကၤန္ပဲြဆင္ႏႊဲ သည့္အစဥ္အလာေကာင္းတရပ္အျဖစ္ေရွးျမန္မာႀကီးမ်ားကဖန္တီးခဲ့ၾကသည္။သၾကၤန္ပဲြေတာ္
ကာလတြင္အလွဴဒါနပဲြမ်ားျခိမ့္ျခိမ့္သဲဆင္ႏႊဲၾကျခင္း၊စတုဒီသာေကၽြးေမြးျခင္း၊ရဟန္းသံဃာေတာ္
မ်ားအားဆြမ္းေဘာဇဥ္မ်ားကပ္လွဴျခင္း၊ဗုဒၶရုပ္ပြါးေတာ္မ်ားအားေရသပၸါယါျခင္း၊ဥပုသ္သီတင္း
ေဆာက္တည္ျခင္း၊ဘုိးဘြားမိဘမ်ားဆရာသမားစသူတို႔အားပူေဇာ္ကန္ေတာ့ျခင္း၊ ကၽြဲႏြားစ
သည့္တိရစၦာန္မ်ားကိုေဘးမဲ့လႊတ္ျခင္းစသည့္မြန္ျမတ္သန္႕စင္ေသာကုသိုလ္ေကာင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ၾက ရာျမတ္နိုးဖြယ္ ေလးစားဖြယ္ ႏွစ္လိုဖြယ္ ထာဝစဥ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေကာင္းသည့္
ျမန္မာ့သၾကၤန္ပဲြ၏အႏွစ္သာရမ်ားျဖစ္ေပသည္။

အလားတူပင္ႏွစ္သစ္ကူးမဂၤလာအခါေတာ္တြင္ျမန္မာလူမိ်ဳးတို႕ တဦးႏွင့္တဦးၾကည္နူးစြာေရပက္ကစားၾကျခင္းသည္၊ ေအးျမၾကည္လင္ျခင္း၊အညစ္အေၾကးကို
ေဆးေၾကာျခင္းႏွင့္ေရကုိသား၍အၾကားမထင္ပဲ ဆက္စပ္ေနျခင္းတည္းဟူေသာေရ၏နိမိတ္သုံး
ပါးကိုယူၾကျခင္းပင္ျဖစ္သည္၊ထုိေရနိမိတ္အရႏွစ္ေဟာင္းမွအညစ္အေၾကးမ်ားကိုေဆးေၾကာ
သန္႔စင္ေစသည့္သေဘာ၊ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ား၏စိတ္ဓာတ္မ်ားႏွစ္သစ္ကူးေရစင္ကဲ့သို႕
ေအးျမၾကည္လင္ေစလိုသည့္သေဘာျဖစ္သည့္အျပင္ျမန္မာနိုင္ငံသူနိုင္ငံသားမ်ားအခ်င္းခ်င္းေရကိုသား၍ အၾကားမထင္သကဲ့သို႕စည္းစည္းလုံးလုံးခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ေနထိုင္ဆက္ဆံၾကရန္ဟူ
ေသာမြန္ျမတ္ေသာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားဟာျမန္မာသၾကၤန္ပဲြေတာ္(ဝါ)ျမန္မာႏွစ္သစ္ကူးပဲြရဲ႕ထိန္း
သိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမည့္ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈပင္ျဖစ္ပါသည္။


၁၃၇၄ခု ျမန္မာႏွစ္သစ္မွာမိရိုးဖလာမြန္ျမတ္တဲ့ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈကိုျမန္မာတိုင္းကေလးလးစား စားထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၾကဖုိ႕ႏွင့္ကမၻာ့အလယ္မွာျမန္မာ့ဂုဏ္ကိုဖက္ေပါင္းစုံပူးေပါင္းျမင့္တင္ၾကပါစုိ႔။

မွီျငမ္း  ။    ။ ဆယ့္ႏွစ္လရာသီ ျမန္မာ့ရုိးရာ ရာသီပြဲေတာ္မ်ား ဦးေအးႏိုင္ (ဘီေအ) အစုိးရွဓမၼာစရိယ ႏွင့္ေစတယဂၤဏ (ေရႊတံဆိပ္ဆုရ အဌကထာျပန္အေက်ာ္)


သန္းေအာင္(ရွမ္းကြင္းႀကီးရြာ၊ ဖ်ာပုံ)

၂၀၁၂-ခု ဧၿပီလ(၁၆)ရက္
 

ပိေတာက္ေရႊဝါ

ပိေတာက္ေရႊဝါ
လတန္ခူးေပမို႕၊အလွထူးပါဘိ၊
ျမျမဖူးရယ္တဲ့ ခိုင္ေရႊဝါ။

တကယ္တမ္းသာျဖင့္၊ ဘယ္ပန္းေတာ္ စံမတူဘူ႔၊
နႏၵမူ ဖန္ကူထိပ္မွာလ၊
ပေစၥကာေခၽြးေတာ္သိပ္ရတယ္၊ ဧရိပ္ဆာယာ။

တႏွစ္တြင္ သည္တလေပပ၊တလတြင္တရက္ထဲ
ခက္ခဲတဲ့ရက္ဗုဒၶါ၊ပြင့္ရွာၾကစုံၿမိုင္တြင္း။
ျမူမင္းလြင္ထန္၊ ၾကူသင္းတာခ်ိန္ယံမေတာ့

ေရႊဝတ္ဆံငုံတံေညွာက္ကယ္ႏွင့္၊
ခါသၾကၤန္ဂိမွာန္ ေရာက္ျပန္ေတာ့၊
သိန္သေရထိန္ေဝလို႕ ေတာက္တဲ့ျပင္၊
လမ္းတေလွ်ာက္သင္းပါဘိ၊
ဆန္းသေလာက္မလင္းနိုင္နုိင္ဘူး၊
ပန္းပေတာက္မင္း။

စာဆိုေတာ္ဦးေၾကာ့
 

ၾကည့္ေသာသူသည္ျမင္၏ (၁)

ၾကည့္ေသာသူသည္ျမင္၏ (၁)

၂၀၁၂ခုႏွစ္ဟာျမန္မာျပည္သူေတြအတြက္ထူးျခားတဲ့ႏွစ္လို႕ေျပာနိုင္ပါတယ္၊ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆိုရင္၊ဒီႏွစ္မွာျမန္မာနိုင္ငံကိုျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြစစ္္အာဏာရွင္စံနစ္ျဖင့္အုပ္္ခ်ဳပ္လာတာႏွစ္(၅၀)ျပည့္လို႕ဒီဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြဟာသူတို႕ရဲ႕ေအာင္ျမင္မႈ
အတြက္ႏွစ္(၅၀)ျပည့္ေရႊရတုသဘင္က်င္းပခ်င္ေလာက္ေအာင္ေပ်ာ္ရႊင္ၾကမည့္ႏွစ္ျဖစ္ေနလို႕ပါ၊ျမန္မာစစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြရဲ႕ႏွစ္ေပါင္း(၅၀)အတြင္းစြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားကေတာ့၊ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းဦးေဆာင္တဲ့ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လမ္းစဥ္ပါတီအုပ္
ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့(၂၆)ႏွစ္ကာလအတြင္းမွာ၊ျမန္မာနိုင္ငံကိုကမၻာ့အဆင္းရဲဆုံးစါရင္းဝင္နိုင္ငံျဖစ္ေအာင္ဖန္တီးနိုင္ခဲ့ပါတယ္၊ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွူးႀကီးသန္းေရႊဦးေဆာင္တဲ့ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္မ်ားရဲ႕(၂၄)ႏွစ္တာကာလအတြင္းမွာေတာ့၊ျပည္သူတရပ္လုံုးကို
စစ္ေျမျပင္မွာထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ရတဲ့ရန္သူလို႕သတ္မွတ္ၿပီးျဖတ္ေလးျဖတ္ႏွင့္အဆင့္(၇)ဆင့္ပါတဲ့လမ္းျပေျမပုံကိုရွက္ေၾကာက္ျခင္းတရားကင္းမဲ့စြာအေကာင္အထည္ေဖၚခဲ့တဲ့အတြက္၊ရလဒ္ကေတာ့ဆရာႀကီးဦးဝင္းတင္ေျပာတဲ့စားစရာမရိွေအာင္မဲြျပာက်
ေနတဲ့ျပည္သူမ်ားႏွင့္ထားစရာေနရာမရွိေလာက္ေအာင္ေၾကာက္ခမန္းလိလိခ်မ္းသာခ်င္တိုင္းခ်မ္းသာေနၾကတဲ့စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္သူတို႕ႏွင့္ရင္းႏွီးတဲ့ေခတ္ပ်က္စီးပြားေရးသမားမ်ားဆိုၿပီးျမန္မာနိုင္ငံမွာလူအတန္းအစား(၂)မ်ိဳးေပၚေပါက္လာ
လာေစခဲ့ပါတယ္၊လမ္းျပေျမပုံအရအခုဆိုရင္၂၀၀၈ခုနာဂစ္ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကိုမတရားေရးဆဲြအတည္ျပုၿပီးၿပီ၊ဒါတြင္မက၂၀၁၀ခုႏွစ္မွာညစ္နည္းေပါင္းစုံစုံလင္လင္အသုံးျပုၿပီးျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖံြ႕ျဖိုးေရးပါတီ(ၾကံ့ဖြံ႕ပါတီ)ကို
အနိုင္ရေအာင္စြမ္းေဆာင္နိုင္ခဲ့ပါတယ္၊ေနာက္ဆုံုးရလဒ္ကေတာ့သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ေခါင္းေဆာင္တဲ့အရပ္သားအစုိးရဆိ ုတာကိုျမန္မာျပည္တြင္းသာမက၊နိုင္ငံတကာကပါျမင္ေတြ႕ေနရပါၿပီ၊ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္မ်ားအေနျဖင့္အားရေၾကနပ္ စရာေကာင္းတဲ့ေအာင္ျမင္မႈမ်ားပါပဲ၊

ဒါေပမဲ့ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားဟာဒီေလာက္နဲ႕မေၾကနပ္နိုင္ၾကေသးပါဘူး၊ေနာင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာသားစဥ္ေျမးဆက္ဆက္ၿပီးအာဏာကိုယူထားနိုင္ရန္၊၂၀၁၂ခုအတြင္းမွာလူအမ်ားလက္ခံနိုင္တဲ့စကားလုံးလွလွေလးေတြသုံး ထားတဲျမန္မာနည္းျမန္မာ့ဟန္ျဖင့္စည္းကမ္းရိွတဲ့ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုျမန္မာနိုင္ငံမွာအေကာင္အထည္ေဖၚဖုိ႕အတင့္ရဲစြာစပါေတာ့တယ္၊တဆက္တည္းမွာပဲသမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ျမန္မာအရပ္သားအစုိးရက၊နုိင္ငံေရးပါတီေတြထူေထာင္ခြင့္ေပးျခင္း ၂၀၁၂ခုဧၿပီလ(၁)ရက္ေန႕တြင္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပရန္စီစဥ္ျခင္း၊ဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုေရြးေကာက္ပဲြမဲဆြယ္ခရီးလြတ္လြတ္လပ္လပ္ထြက္ခြင့္ေပးျခင္း၊ကိုမင္းကိုနိုင္၊ကိုကိုႀကီးတို႕ပါဝင္တဲ့၈၈မိ်ဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအေတာ္မ်ားမ်ားကိုအက်ဥ္းေထာင္မ်ားမွလႊတ္ေပးျခင္းအျပင္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ျပည္ပကအကဲခတ္သူမ်ားကိုျမန္မာနိုင္ငံသို႕လာေရာက္ခြင့္ေပးျခင္းတို႕ကိုဆက္တိုက္ေဆာင္ရြက္တာကိုေတြ႕ရပါတယ္၊ ဧၿပီလ(၁)ရက္မွာက်င္းပတဲ့ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြတြင္တရားမွ်တမႈရိွေစရပါမည္ဟုျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ဥကၠဌဦးတင္ေအးကလဲသတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတြင္ေျပာၾကားထားပါေသးတယ္၊ဒါ့အျပင္လတ္တေလာေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ဒီမိုကေရစီေရး အတြက္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ျပုျပင္ေျပာင္းလဲေရးလမ္းေၾကာင္းမွေနာက္ေၾကာင္းသို႕ျပန္လွည့္သြားမည္မဟုတ္ေၾကာင္းကိုလဲသမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ကနိုင္ငံတကာသိေအာင္အခြင့္သာတိုင္းေျပာၾကားသည္ကိုထပ္တလဲလဲၾကားေနရပါတယ္၊

လူထုေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္တိုဘက္ကလာတဲ့သတင္းမ်ားအရ၊ျမန္မာနိုင္ငံမွာဒီမိုကေရစီစနစ ္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္၊ေလာေလာဆယ္ေတြ႕ရိွေနရတဲ့၊ျပုျပင္ေျပာင္းလဲေရးလမ္းေၾကာင္းမွ ေနာက္ေၾကာင္းသို႕ျပန္လွည့္သြားနိုင္တဲ့အေျခအေနရိွေနေသးတယ္၊ယၡဳရက္ပိုင္းအတြင္းမွာေတြ႕ရိွေနရတဲ့၊မဲစာရင္းမ်ားဆိုးရြားစြာမွားယြင္းမႈမ်ားရိွေနတယ္၊ေဒါေအာင္ဆန္းစုၾကည္စည္းရုံးေရးခရီးစဥ္မ်ားမွာ၊ေဟာေျပာမဲ့ေနရာမ်ားမရရိွေအာင္၊ေဒသခံ တာဝန္ရိွသူမ်ားကေအာက္တန္းက်စြာဖန္တီးမႈမ်ား၊ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕တနသၤာရီစည္းရုံးေရးခရီးစဥ္အတြက္လုိအပ္တဲ့ရွပ္ေျပးေရယဥ္မ်ားငွားလို႕မရေအာင္၊ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားကခ်ိန္းေျခာက္ထားျခင္းမ်ားရိွေနတယ္၊အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားလြတ္လပ္စြာစည္းရုံးေရးမျပုနိုင္ေအာင္နည္းေပါင္းစုံသုံးၿပီးဟန္႕တားအၾကတ္ကိုင္မႈမ်ား ရိွေနေသာေၾကာင့္၊ဧၿပီလ(၁)ရက္ေန႕မွာက်င္းပမဲ့ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြကိုတရားမွ်တစြာက်င္းပနိုင္ေရးကိုထိခိုက္နိုင္ေၾကာင္းႏွင့္သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္မွျပည္သူမ်ားကုိမဲ၀ယ္ေသာပုံစံျဖင့္ေငြႏွင့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားေထာက္ပံ့ေပးၿပီးမဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈလုပ္ ေဆာင္ေၾကာင္းတို႕ကိုၾကားသိရပါတယ္၊

လက္ရိွဦးသိန္းစိန္ရဲ႕အရပ္သားအစိုးရဘက္ကလာတဲ့သတင္းေတြကိုၾကည္႕လိုက္ရင္နႈတ္အားျဖင့္ေျပာေနတဲ့ေကာင္းတဲ့အခ်က္ေတြျဖစ္ေနေပမဲ့၊ျမန္မာျပည္သူလူထုအေနျဖင့္အေတာ့ကိုယုံရခက္ေနပါတယ္၊၁၉၉၀ျပည့္ေရြးေကာက္ပဲြတုံးကလဲ နိုင္တဲ့နိုင္ငံေရးပါတီကိုအာဏာလႊဲေပးပါမယ္၊တပ္မေတာ္သားမ်ားကေတာ့စစ္တန္းလ်ားေတြဆီကိုျပန္သြားပါ့မယ္လို႕ကတိေပးခဲ့တာပါပဲ၊တကယ္လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသလားလို႕ေမးရင္အားလုံးသိၾကတဲ့အတိုင္း၊ေရြးေကာက္ပဲြအနိုင္ရ
ပါတီျဖစ္တဲ့အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ကိုအာဏာလႊဲေျပာင္းမေပးပဲအၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပၿပီးညစ္နည္းမိ်ဳးစုံသုံးၿပီးအျပင္းအထန္ဖိႏႈိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခဲ့တာလူတိုင္းသိေနပါတယ္၊အခုလတ္တေလာၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြအၾကိုကာလမွာလဲ၊ေျပာတာရဲ႕ဆန္႕က်င္ဖက္ ျဖစ္တဲ့ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးလုပ္ရပ္မ်ားကိုသာေတြ႕ေနရပါတယ္၊ဦးသိန္းစိန္ေခါင္းေဆာင္တဲ့အရပ္သားအစုိးရအေနျဖင့္အရင္တုံးကက်င့္သုံးခဲ့တဲ့ညစ္နည္းမ်ားကိုလက္ရဲဇက္ရဲဆက္သုံးအုံးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕အနာဂတ္အတြက္အလြန္စုိး
ရိမ္စရာပါပဲ၊ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးကုလသမဂၢရဲ႕ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာအထူကိုယ္စားလွယ္ေသာမတ္စ္အုိေဟးကင္တားနားကလဲအခုဧၿပီလ(၁)ရက္ေန႕မွာက်င္းပမဲ့ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြဟာအရင္၂၀၁၀တုံးကလိုအမ်ားလက္ခံမႈမရခဲ့တဲ့ေရြးေကာက္ပဲြမ်ိဳးထပ္မျဖစ္ဖို႕လို ေၾကာင္းႏွင့္ေရြးေကာက္ပဲြကိုအမ်ားယုံၾကည္မႈရိွေစခ်င္ရင္ေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပတဲ့ေန႕တေန႕တည္းနဲ႕မၿပီးပဲမက်င္းပခင္ေရာက်င္းပၿပီးေနာက္မွာပါပြင့္လင္းမွ်တဖုိ႕လိုေၾကာင္းသတိေပးထားပါတယ္၊

သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ရဲ႕အရပ္သားအစိုးရအေနျဖင့္၊ျမန္မာျပည္သူေတြစစ္မွန္တဲ့ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုဘယ္အတိုင္းအတာအထိျမတ္နိုးၾကတယ္၊ဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္ကိုေရာက္ေအာင္ဘယ္ေလာက္ဇြဲရိွရွိနဲ႕ၾကိုးပမ္းတိုက္ပဲဝင္ေနၾကတယ္ဆိုတာကိုရွစ္ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံ၊ေရႊဝါေရာင္အေရးေတာ္ပုံႏွင့္ယၡဳၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြတို႕ကိုၾကည့္ရင္သိနိုင္ပါတယ္၊ တခ်ိန္တည္းမွာပဲသမၼတၾကီးဦးသိန္းစိန္ရဲ႕အရပ္သားအစုိးရအပါအဝင္ျမန္မာစစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားရဲ႕အေမရကန္နိင္ငံအပါအဝင္၊နိုင္ငံတကာရဲ႕အသိအမွတ္ျပုမႈရရိွေရးအတြက္အစြမ္းကုန္က်ိဳးပမ္းေနျခင္းကိုလဲျမန္မာျပည္သူေတြေကာင္းစြာသေဘာေပါက္သလို္၊၂၀၀၈ခုဖဲြးစည္းပုံအေျခခံဥပေဒကိုအေျခခံထားတဲ့လက္ရိွအရပ္သားအစုိးရဖဲြ႕ကိုေအာင္ျမင္စြာဖဲြ႕စည္းၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာတမဟုတ္ ျခင္းဆိုသလို၊ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္တို႕အေပၚအရင့္အရင္တုံးကႏွင့္ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီးဆန္႕က်င္တဲ့ေပ်ာ့ေျပာင္းတဲ့ဆက္ဆန္ေရး၊ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕တဲ့အေျပာအဆိုမ်ားအသုံးျပုလာတယ္ဆိုတာကိုလဲသိၾကပါတယ္၊အတိုခ်ဳပ္အေနျဖင့္ေျပာရမည္ဆိုပါက၊နိုင္ငံတကာအေျခအေနေျပာင္းလဲလာသလိုျမန္မာျပည္သူေတြရဲ႕နိုင္ငံေရးအေတြ႕အၾကံုသိသိသာ သာေျပာင္းလဲရင့္ာၾကက္လာၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္၁၉၈၈၊၁၉၉၀၊၂၀၀၈ႏွင့္၂၀၁၀ခုႏွစ္မ်ားကျမန္မာျပည္သူေတြအေပၚျမန္မာစစ္ဏာရွင္မ်ားက်င့္သုံးခဲ့တဲ့မရိုးသားတဲ့ညစ္နည္းမ်ားယၡဳအခ်ိန္တြင္အသုံးျပုရန္ထပ္မံႀကုိးစားပါကလုံးဝမွားယြင္းၿပီးေအာင္ျမင္မႈရမည္မဟုတ္ေၾကာင္းသမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ၾကားျဖတ္အစုိးရႏွင့္ျမန္မာစစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားကိုအသိေပးလိုပါတယ္၊
သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ၾကားျဖတ္အစုိးရအေနျဖင့္၊မိမိတို႕ကိုယ္တိုင္ျပည္တြင္းေရာနိင္ငံတကာကိုပါသိေအာင္ေၾကညာထားတဲ့ကတိအတိုင္းဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းကိုေနာက္ျပန္မလွည္ပဲ၊ျမန္မာျပည္သူတရပ္လုံးႏွင့္အတူပူးေပါင္းၿပီး၊နိုင္ငံတကာအလယ္မွာဂုဏ္ယူရတဲ ့ျမန္မာအရပ္သားအစုိးရႏွင္ျပည္သူေတြအားကိုးခ်စ္ခင္ရတဲ့ျမန္မာတပ္မေတာ္အျဖစ္အခုၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြကိုနမူနာ အျဖစ္အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ေပးရန္တိုင္တြန္းလိုပါတယ္၊

ျမန္မာျပည္သူအားလုံးယၡဳဧၿပိလ(၁)ရက္ေန႕တြင္က်င္းပတဲ့ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြမွသည္စစ္မွန္ေသာဒီမုိကေရစီပန္းတိုင္သို႕ဆုံးျဖတ္ခ်က္မွန္၊လုပ္ရပ္မွန္တို႕ကိုကိုင္စဲြၿပီးေအာင္ျမင္စြာခ်ီတက္နိုင္ပါေစလို႕ဆႏၵျပုလွ်က္…..

မင္းႀကီ(ဂ်ာမဏီ)
၂၀၁၂ခု၊မတ္လ(၃၁)ရက္
 

B.C.N. Statement on Current CFOB Crisis

Peaceful Demonstration for Peace in Burma ( Rakhine )

Burmese Canadian Protest in Toronto

Text

NLD by Elections Manifesto p1