“ေလးစားလိုက္နာ”လို႔ ျပင္မေပးရင္ ဘာဆက္လုပ္မွာလဲ


“ေလးစားလိုက္နာ”လို႔ ျပင္မေပးရင္ ဘာဆက္လုပ္မွာလဲ

တူေမာင္ညိဳ။ ဧၿပီ ၂၁၊ ၂၀၁၂
           “ေလးစားလုိက္နာ” လို႔ ျပင္မေပးရင္ လႊတ္ေတာ္ထဲ မဝင္ေသးဘူးဆုိတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္က အတည္ျဖစ္ခဲ့ၿပီ။ 
           “ဘာမဟုတ္တဲ့ စကားလံုး၊ စကားစုေလး” ကို ကပ္ေနတယ္၊ ရမယ္ရွာေနတယ္ တဲ့။
“ဘာမဟုတ္တဲ့ စကားေလး၊စကားစုေလး” ကုိ ဘာေၾကာင့္လြယ္လြယ္ကူကူ ၊ ၾကည္ၾကည္သာသာ၊ ျပင္မေပးခ်င္ရတာလဲ/ ဘာေၾကာင့္ျပင္မေပးႏုိင္ရတာလဲ ဆုိတဲ့ ေမးခြန္းကို
ဘယ္လုိေျဖၾကမလဲ။
 ပုဒ္မ။  ၆ (စ)  “ႏုိင္ငံေတာ္၏ အမ်ိဳးသားနုိင္ငံေရး “ဦးေဆာင္မႈ” အခန္းက႑တြင္ တပ္မေတာ္က ပါဝင္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ေရးတို႔ကို အစဥ္တစုိက္ဦးတည္သည္”
အထက္ပါစာပုိဒ္ထဲက “ဦးေဆာင္မႈ” ဆိုတဲ့စကားလံုး က ဘာမဟုတ္တဲ့ စကားလံုးလား။အဲဒီစကားလံုးျပင္ေပးပါလို႔ ေတာင္းဆို လာရင္ အဆိုျပဳလာရင္ ဘာမဟုတ္တဲ့စကားလံုးပဲ ဆိုၿပီးအလြယ္္တကူျပင္ေပးႏုိင္ပ့ါမလား။ 
“ႏုိင္ငံေရးအေရးအက်ဥ္းသား”၊“ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းခ်ခံေနရသူ” ဆုိတာေတြကုိ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရက လက္မခံတာ ဟာ ဘာမဟုတ္တဲ့ စကားလံုး၊ စကားစုေတြမို႔လား။
စကားကပ္ၿပီးသက္သက္မဲ့ျငင္းခုန္ေနတာလား။
မတူတာေတြဆိုၿပီး ေဘးဖယ္ထားရ မွာလား။
“စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ပါတီစံုဒီမုိကေရစီစနစ္” ဆုိတဲ့စကားရပ္ထဲက “စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ” ဆုိတဲ့ စကားလံုးနဲ႔စကားရပ္က ဘာမဟုတ္တဲ့စကားလံုးကို ကပ္သီးကပ္သပ္
အပိုထည့္ထားတာလား။
ဥပေဒဆိုတာကို လူေတြကစကားလံုးေတြစကားစုေတြကို သဒၵါသတ္ပံုနည္းက်စြာနဲ႔ေရးသားထားတာပဲ။လူေတြေရးထားတာကို လူေတြကျပင္ေပးဖို႔ ျဖည့္စြက္ဖို႔ ေတာင္းဆိုတာဟာ ဘာမွျပႆနာမရွိပါဘူး။ ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္တယ္ဆုိတာ စကားလံုးကို မသံုးဘဲ၊ အမူ အယာနဲ႔ျငင္းခုန္ၾကရမွာလား။
က်ေနာ္ျမင္တာေတာ့ စကားလံုး၊ စကားစုေတြထက္ ပိုအေရးႀကီးတာက ျပင္ဆင္ေပးလိုတဲ့ဆႏၵနဲ႔ သေဘာထားရွိ/မရွိ ဆိုတဲ့ အခ်က္က ပိုၿပီးအေရးႀကီးပါတယ္။
အဓိကေတာ့ Political will ရွိ/မရွိ ဆုိတဲ့အခ်က္က အခရာက်ပါ။ အဆံုးအျဖတ္ျဖစ္ပါတယ္။
အဆံုး အျဖတ္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ (ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္+ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္) ထဲမွာ အမ်ားစုျဖစ္တဲ့ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ (USDP) က လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားနဲ႔
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္ရဲ႕ (၁၆၆)ဦးေသာ စစ္သားအမတ္ေတြ အေပၚမွာ မူတည္ ေနပါတယ္။ သူတုိ႔တေတြမွာ ျပင္ဆင္ေပးလိုတဲ့ ဆႏၵနဲ႔သေဘာထားမရွိရင္ ျပင္ဆင္ေပးေရးေတာင္းဆိုခ်က္ လက္ေတြ႔ ျဖစ္မလာ ႏုိင္ပါဘူး။
ေဒါက္တာေအးေမာင္(RNDP-ပါတီဥကၠ႒)ကဲ့သုိ႔ “ျပင္ဆင္ေပးဖို႔က်ေနာ္တို႔ လႊတ္ေတာ္မွာ တာဝန္ရွိတယ္” ဆုိတဲ့ ဆႏၵသေဘာ ထားမွန္သူေတြ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အမ်ားစုျဖစ္ေနမယ္ဆုိရင္ ျပင္ဆင္ေရးဟာလက္ေတြ႔ျဖစ္ေျမာက္လာႏုိင္ၿပီး၊   ဦးသန္းေမာင္ (ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ားေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္) ကဲ့သို႔ “ဘာမဟုတ္တဲ့ အျငင္းပြားမႈ” လို႔ ၾကည့္ျမင္ၿပီး ေပါ့ေပါ့တန္တန္ သေဘာထားရွိသူေတြသာ အမ်ားစုျဖစ္ေနရင္ေတာ့ ျပင္ဆင္ေရးဟာ လက္ေတြ႔ျဖစ္ေျမာက္မလာႏုိင္ပါဘူး။
ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး  (NLD)ပါတီကို ဝန္းရံၾကမယ္ဆုိတဲ့ (ျပည္တြင္း/ျပည္ပ) လႊတ္ေတာ္ျပင္ပအင္အားစုေတြရဲ႕အသံသိပ္ မၾကားရတာလည္း ထူးျခားတယ္။
ယခုကိစၥသည္ စကားလံုးသက္သက္ကို အျငင္းပြားေနျခင္းမဟုတ္ပါ။ အဲဒီစကားလံုးကေဖၚျပေနတဲ့ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကို ေျပာ ေနၾကရတာျဖစ္ပါတယ္။ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကာလေဟာေျပာခ်က္မွာေဖၚျပခဲ့တဲ့ NLD ပါတီ ရဲ႕ ထိပ္တန္းတာဝန္ ၃ ရပ္ (တရား ဥပေဒစိုးမုိးေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး )နဲ႔ ထဲထဲဝင္ဝင္ဆက္ႏႊယ္ ပတ္သတ္ေန တဲ့ကိစၥ လည္းျဖစ္ ပါတယ္။ အခုေနာက္ထပ္ေျခလွမ္းကေတာ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ထံ (NLD) ပါတီ က စာေရးတင္ျပမယ္လို႔ဆိုပါ တယ္။
ျဖစ္စဥ္ေတြကိုအခုလိုစီၿပီး ၾကည့္ေတာ့ –
၁၁ ဧၿပီမွာ (NLD) ဥကၠ႒ ၊ ေနျပည္ေတာ္သြားပါတယ္။ သမၼတနဲ႔ ဒုတိယအႀကိမ္ေတြ႔ပါတယ္။
သတိျပဳမိတ့ဲအခ်က္က ပထမတစ္ႀကိမ္(၁၉ ၾသဂုတ္၂၀၁၁) ေတြ႔ဆံုစဥ္ကလုိ ဥကၠ႒နဲ႔ သမၼတ ေတြ႔ဆံုတဲ့သတင္းဓါတ္ပံုနဲ႔သတင္း လည္း အစိုးရသတင္းစာေတြမွာေဖၚျပတာမေတြ႔မိပါဘူး။
၁၄ ဧၿပီမွာ (NLD) ပါတီ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးဉာဏ္ဝင္း ေနျပည္ေတာ္သြားၿပီး သမၼတ ထံ “အႀကံျပဳစာ ” တင္ပါတယ္။
၁၉ ဧၿပီမွာ ေနျပည္ေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံုခံုရံုးက ဖိတ္လို႔ဆိုၿပီး ဦးဉာဏ္ဝင္း ေနျပည္ေတာ္သြားပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္ခံုရံုးက လက္ခ်ာ ရုိက္လႊတ္လုိက္တဲ့ပံုပါပဲ။
၂၃ ဧၿပီ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ဦးဉာဏ္ဝင္း အခုလိုရင္ဖြင့္ပါတယ္။
“ — သေဘာမတူတဲ့ အခ်က္ေတြ ရွိပါတယ္။ သေဘာမတူတဲ့အခ်က္ေတြကို ေၿပာပါလားဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႕က အမွဳတစ္ခု ၾကားနာေနတာမဟုတ္ဘူး။ အမႈတစ္ခုဆိုရင္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ေရွ႕ေနပါ။ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ကို ဆယ္ခါမက ေပးႏုိင္တယ္။ ေပးတတ္တယ္”
လို႔ ေျပာပါတယ္။
ျဖစ္စဥ္အေပၚ အၾကမ္းဖ်င္း ၿခံဳငံုသံုးသပ္ရရင္ သမၼတထံအႀကံျပဳစာတင္တယ္။ သမၼတ မတတ္ႏုိင္ဘူးဆိုတဲ့ အခ်က္ ေပၚလြင္ပါ တယ္။
သမၼတက “လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္”ေပးႏုိင္တဲ့သမၼတမဟုတ္ဘူး။ “လႊတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင့္” ေလာက္သာေပးႏုိင္တဲ့ သမၼတျဖစ္ ပါတယ္။ အခုကိစၥက ဖြဲ႔စည္းပံုဆုိင္ရာခံုရံုးနဲ႔
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တုိ႔က အေရးပိုင္တဲ့ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။
ခံုရံုးကေခၚလို႔သြားရတယ္၊ ခံုရံုးက“ရွင္းျပ”(လက္ခ်ာေပး) တာေတြနားေထာင္ခဲ့တယ္။ ရွင္းျပခ်က္ေတြထဲမွာ သေဘာမတူတာ ေတြရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ႀကိဳးစားမႈအျဖစ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ထံ (NLD) ပါတီက စာေရးတင္ျပတာျဖစ္ ပါလိမ့္မယ္။ အကယ္၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ေတြကလည္း ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာခံုရုံးက ေခၚၿပီး ရွင္းျပသလို “ရွင္းျပ” (လက္ခ်ာထပ္ေပး) ေနရင္ (NLD)ပါတီ ဘာဆက္လုပ္မလဲ။
ၫြန္း
-       (ဧၿပီ ၁၁ မွ ၂၁ အထိ )ျပည္တြင္း/ျပည္ပ မီဒီယာသတင္းမ်ား
Share this article :
 

Post a Comment

B.C.N. Statement on Current CFOB Crisis

Peaceful Demonstration for Peace in Burma ( Rakhine )

Burmese Canadian Protest in Toronto

Text

NLD by Elections Manifesto p1