ကေနဒါနိုင္ငံ၊တိုရြန္တိုၿမို႕တြင္က်င္းပသည့္ (၂၆) ႏွစ္ေျမာက္ရွစ္ေလးလုံး ဒီမုိကေရစီအေရးေတာ္ပုံ အခမ္းအနားသို၊ျမန္မာကေနဒီယန္ကြန္ယက္မွ ေပးပို႕ေသာ သဝဏ္လႊာ ေန႕စဲြ၊ ၂၀၁၄ခု ႀသဂုတ္လ (၈)ရက္B.C.N
Burmese Canadian Network                    ျမန္မာကေနဒီယန္ကြန္ယက္


ကေနဒါနိုင္ငံ၊တိုရြန္တိုၿမို႕တြင္က်င္းပသည့္ (၂၆) ႏွစ္ေျမာက္ရွစ္ေလးလုံး ဒီမုိကေရစီအေရးေတာ္ပုံ
အခမ္းအနားသို၊ျမန္မာကေနဒီယန္ကြန္ယက္မွ ေပးပို႕ေသာ သဝဏ္လႊာ
ေန႕စဲြ၊ ၂၀၁၄ခု ႀသဂုတ္လ (၈)ရက္

၁။ ၁၉၈၈ခုႏွစ္ႀသဂုတ္လ(၈)ရက္ေန႕ဟာ၊ရွစ္ေလးလုံး ဒီမုိကေရစီအေရးေတာ္ပုံႀကီးဟာျမန္မာသမိုင္း
တြင္သာမက ကမၻာ့သမိုင္းတြင္ပါ မွတ္တမ္းတင္ရတဲ့ျမန္မာျပည္သူတရပ္လုံးကိုယ္တိုင္ပါဝင္ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾက
တဲ့ အလြန္ထူးျခားတဲ့စစ္ကၽြန္ဘဝကလြတ္ေျမာက္ေရးတုိက္ပဲြႀကီးျဖစ္ပါတယ္။

၂။ရွစ္ေလးလုံးဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပုံႀကီးဟာယၡဳႏွစ္မွာ(၂၆)ႏွစ္ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ္ျမန္မာျပည္သူတရပ္လုံးေမွ်ာ္မွန္း ထားတဲ့ပန္းတိုင္သို႕မေရာက္ရိွေသးပဲ၊ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆိုးရဲ႕ဖိႏွိပ္မႈႏွင့္လွည့္စားမႈမ်ားပါဝင္တဲ့စိန္ေခၚမႈမ်ား ကိုျမန္မာျပည္သူတရပ္လုံးလက္ေတြ႕ရင္ဆိုင္တိုက္ပဲြဝင္ေနရဆဲျဖစ္ပါတယ္။

၃။ အမ်ိဳးသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရးဟာ၊ရွစ္ေလးလုံးဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပုံႀကီးရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္
သို႕ေအာင္ျမင္စြာေရာက္ရိွေရးအတြက္အဓိကလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္၊ျမန္မာျပည္သူလူထုတရပ္လုံုးစည္းလုံးညီ
ညြတ္ေရး၊တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရးတို႕အတြက္ျပည္တြင္းျပည္ပတြင္ျပန္႕က်ဲေရာက္ရွိေနာကတဲ့ျမန္မာ့
ဒီမိုကေရစီေရးတြင္ပါဝင္လႈပ္ရွားေနၾကတဲ့ျမန္မာတိုင္းျမန္မာတိုင္းနည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ပူးေပါင္းႀကိုးပမ္းၾကဖုိ႕အခ်ိန္ေရာက္
ပါၿပီ၊(၂၆)ႏွစ္ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္တဲ့ယၡဳလိုအခ်ိန္မွာရွစ္ေလးလုံးေငြရတုဆုံးျဖတ္ခ်က္(၃)ခ်က္ပါဝင္တဲ့၂၀၀၈ခုအေျခခဥပေဒ
ျပင္ဆင္ေရးအတြက္အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္၈၈မ်ိဳးဆက္(ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္းလူ႕အဖဲြ႕အစည္း)တို႕ပူး
ေပါင္းလႈပ္ရွားႀကိုးပမ္းမႈကိုစံနမူနာယူၿပီး၊ကေနဒါနိုင္ငံေရာက္ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးပါဝင္လႈပ္ရွားသူမ်ားအေနျဖင့္၂၀၀၈
ခုဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးလႈပ္ရွားမႈကိုပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖၚၾကဖို႕အခ်ိန္ေကာင္းအခါေကာင္းျဖစ္
ပါတယ္၊ျမန္မာကေနဒီယန္ကြန္ယက္အေနျဖင့္ရွစ္ေလးလုံးစိတ္ဓါတ္အျပည့္ျဖင့္ကေနဒါေရာက္ျမန္မာအဖဲြ႕အစည္းမ်ားအားလုံးအျပန္အလွန္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးတို႕အတြက္အုတ္တခ်ပ္သဲတပြင့္အျဖစ္ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းဤ ၂၆ ႏွစ္ေျမာက္ရွစ္ေလးလုံးဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပုံႏွစ္ပတ္လည္ေန႕တြင္အဓိ
ဌာန္ျပုလိုက္ပါသည္။

ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္၊အမိျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ျပည္သူလူထုအတြက္ အသက္ ေသြး ေခၽြး တို႕ကိုေပးလွူၿပီးတိုက္
ပဲြဝင္ခဲ့ၾကတဲ့မ်ိဳးခ်စ္အာဇာနီသူရဲေကာင္းမ်ားကိုဦးညႊတ္အေလးျပုလိုက္ပါသည္။

ျမန္မာကေနဒီိယန္ကြန္ယက္
ကေနဒါနိုင္ငံ။
 

စစ္မွန္တဲ့ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံေပၚထြန္းလာေရးအတြက္ျမန္မာျပည္သူတရပ္လုံးႏွင့္္အတူစည္းကမ္းရိွစြာ၊တာဝန္သိစြာ၊ညီညြတ္စြာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကပါစုိ႕

 


မဂၤလာပါကေနဒါေရာက္ျမန္မာမိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ား 
ယေနျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမ်ားကိုျမန္မာျပည္ဖြားမ်ားအားလုံးမ်က္ေျခမျပတ္သိရိွဖို႕အေရးႀကီးၿပီးျမန္မာနိုင္ငံ ကိုခ်စ္ျမတ္နိုးသူတိုင္းအုတ္တခ်ပ္သဲတပြင့္အျဖစ္ကိုယ္တိုင္ပါဝင္လႈပ္ရွားရမည့္အခ်ိန္သို႕ေရာက္ရိွေနပါၿပီ၊ျမန္မာနိိင္ငံမွာ 
စစ္မွန္တဲ့ဒီမိုကေရစီကိုက်င့္သုံးတဲ့အစိုးရေပၚထြန္းလာေရးအတြက္ျမန္မာတိုင္းျမန္မာတိုင္းဟာ(မည္သည့္နိုင္ငံ၊မည္သည့္ 
ေဒသသို႕ေရာက္ရိွေနထိုင္သည္ျဖစ္ေစ)လက္ရိွျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈတြင္တာဝန္သိသိပါဝင္လႈပ္ရွားဖို႕လိုပါ တယ္၊မိမိနိင္ငံႏွင့္မိမိလူမ်ိဳးေကာင္းစားေရးအတြက္အျခားေသာနိုင္ငံ၊အျခားေသာလူမိ်ိဳးမ်ားကိုအားကိုးတဲ့စိတ္ဓါတ္ကို ပယ္ေဖ်ာက္ၿပီးမိမိပါဝင္္တဲ့ျမန္မာျပည္သူတရပ္လုံးရဲ႕စြမ္းေဆာင္နိုင္မႈကိုယုံၾကည္ဖို႕လိုပါတယ္၊ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးၿပီး၊ျပည္ သူေတြျပိုင္တူေရႊရင္ေရြ႕တယ္ဆိုတဲ့ေဆာင္ပုဒ္ကိုလက္ကိုင္ထားၿပီးဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္သို႕ေအာင္ျမင္စြာအျမန္ ဆုံးေရာက္ေအာင္စုေပါင္းႀကုိးပမ္းရမည့္အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ 

ျမန္မာနိုင္ငံ၏လက္ရိွအေျခအေနကိုကြက္ကြက္ကြင္းကြင္းေဆြးေႏြးတင္ျပထားတဲ့ေအာက္တြင္ေဖၚျပပါဦးဇင္လင္း ၏ေဆာင္းပါးကိုမွ်ေဝလိုက္ပါတယ္။ 
 
ျမန္မာျပည္သူလူထုတရပ္လုံးေကာင္းစားေရးအတြက္ကေနဒါေရာက္ျမန္မာမ်ားထိထိေရာက္ေရာက္ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ေရးအတြက္အျမန္ဆုံးေဆြးေႏြးအၾကံျပုညိွနႈိင္းၾကရန္တိုက္တြန္းနိႈးေဆာ္လိုက္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။
ခင္မင္ေလးစားလွ်က္
 
မင္းႀကီး (ဂ်ာမဏီ)
ျမန္မာကေနဒီယန္ကြန္ယက္(Burmese Canadian Network)  
www.burmesecanadiannetwork.com
၂၀၁၄ခု၊ဇူလိုင္လ(၂၈)ရက္

ဇင္လင္း – PR System အေရး၊ လူထုဆႏၵခံယူပြဲ ျပဳလုပ္ေပး

ဇူလိုင္ ၂၅၊ ၂၀၁၄ (ျမန္မာျပည္၊ ရန္ကုန္ထုတ္၊ ဒီလိႈင္းဂ်ာနယ္ တြဲ၂၊မွတ္၂၅)
ယခု ၂၀၁၄ ဇြန္လအတြင္း ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္အသစ္အခ်ိဳ႕ကို ေပၚထြက္လာသည္။ စိုးရိမ္စရာျဖစ္သည္။ လာမည့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ အခင္းအက်င္းအတြက္ အဆိုးျမင္စရာေတြ ျဖစ္သည္။  မရိုးမသား ႏိုင္ငံေရး အကြက္ခ်မႈမ်ား ေပၚလာျပီလားဟု သို႕ေလာ သို႕ေလာ၊ စဥ္းစားစရာျဖစ္လာသည္။ ပထမ ျပကြက္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ မရရွိေစရန္ တားဆီးထားေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမွ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္ မလိုအပ္ဟု၊ “ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ႏိုင္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ေကာ္မတီ” က ဆံုးျဖတ္လိုက္သည့္ ကိစၥျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားစု ပါဝင္ေသာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၃၁ ဦးပါ ေကာ္မတီက ဇြန္လ ၆ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေသာ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး အစည္းအေဝးတြင္ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ကို ျပင္ဆင္ရန္ မလိုဟု မဲခြဲ ဆံုးျဖတ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
ဒုတိယ ျပကြက္က PR ကိစၥျဖစ္သည္။ မဲအမ်ားဆုံး ရရွိသူကုိ အႏုိင္ေပး တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ စနစ္ (First Past The Post – FPTP System) အစား အခ်ဳိးက် ကုိယ္စားျပဳ စနစ္ (Proportional Representation-PR System) ကုိ ေျပာင္းလဲ က်င့္သုံးသင့္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္၌ တေက်ာ့ ျပန္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ဇြန္လ(၁၁)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပသည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ (Proportional Representative / PR) ကို က်င့္သံုးရန္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၀၄ ဦးအနက္ ကန္႔ကြက္မဲ ၈၅ ဦးသာရွိသျဖင့္၊ အမ်ားစု ေထာက္ခံမဲျဖင့္ အတည္ျပဳလိုက္သည္။
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အတြက္  PR အခ်ိဳးက် ကိုယ္စားျပဳစနစ္ က်င့္သံုးရန္ အဆိုအား ဇြန္ ၁၁ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာင္ဆႏၵမဲျဖင့္ မတ္တတ္ရပ္ေစ၍ မဲခြဲရာတြင္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလံုး၊ တိုင္းရင္းသား ပါတီမ်ား မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ NLD ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ကန္႔ကြက္ၾကေသာ္လည္း အာဏာရျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေထာက္ခံမဲမ်ားျဖင့္ PR စနစ္ က်င့္သုံးရန္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။
ဤသည္မွာ လက္ေတြ႕ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္၌ လူထုေထာက္ခံမႈ အမ်ားစု ရရွိထားသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) အား အာဏာရပါတီက ထိပ္တိုက္ျပတ္သားစြာ ဆန္႕က်င္အတိုက္အခံ ျပဳလိုက္သည့္ သေဘာကို ျပသလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ PR စနစ္ ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ အမ်ဴိးသားလႊတ္ေတာ္အတြင္း “PR စနစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရး ေကာ္မတီ” တရပ္ကို လည္း တက္သုတ္ရိုက္ ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္။ PR စနစ္ကိစၥ ေဆြးေႏြးၾကရာတြင္ ပါ၀င္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၂၅) ဦး အပါအ၀င္ ကိုယ္စားလွယ္ ၄၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ဇြန္လ(၁၁) ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေၾကာင္း အမ်ဴိးသားလႊတ္ေတာ္ သတင္းရပ္၀န္းမွ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာသည္။
PR အဆို လႊတ္ေတာ္အတြင္း တေက်ာ့ျပန္ တင္လာခ်ိန္တြင္၊ ညီေနာင္တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား ဖက္ဒေရးရွင္း (NBF) အဖြဲ႕၀င္ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားက သေဘာထားအျမင္မ်ားကုိ ထုတ္ေဖၚခဲ့ၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ PR စနစ္က်င့္သံုးမည္ဆိုပါက လူထုဆႏၵထုတ္ေဖာ္၍ ဆန္႔က်င္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟူေသာ အသံမ်ားထြက္လာ သည္။
ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအးေမာင္က “PR စနစ္ကို ေျပာင္းေစ ခ်င္ရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံသဘာ၀၊ ယဥ္ေက်းမႈ ပါတယ္။ သူမ်ားႏုိင္ငံမွာ မ်ဳိးႏြယ္စုမမ်ားဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ မ်ဳိးႏြယ္စုေတြမ်ား တယ္။ သူမ်ားႏိုင္ငံမွာျပ႒ာန္းလို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ ျပ႒ာန္းရမယ္ဆိုတာ မရွိသင့္ဘူး။ စနစ္တစ္ခုကို ျပ႒ာန္းမယ္ဆိုရင္ လူထုနဲ႔ အံ၀င္ခြင္က် ရွိ၊ မရွိကို သံုးသပ္ရမယ္။ ဖြဲ႕စည္းပံုမကိုက္ဘူး။ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒနဲ႔ မကိုက္ဘူး။ ေျပာင္းခ်င္ရင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကေန ဥပေဒျပန္ျပ႒ာန္းေပးမွရမယ္။ ဒီဟာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အေလ့အက်င့္ေတြလိုတယ္။ ပါတီစုရဲ႕သေဘာထား၊ ျပည္သူ ရဲ႕သေဘာထားလိုတယ္” ဟု ေျပာၾကားေၾကာင္း အလဲဗင္းမီဒီယာသတင္းတြင္ ေတြ႕ရသည္။
ဤတြင္ PR စနစ္ကုိ မည္သူေတြက မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးခ်င္ရသနည္းဟု ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္လာသည္။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေမလ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီက လူထုအတြင္း ႏိုင္ငံေရးရာသီဥတုအေနအထားမ်ိဳး ယခုလက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျပန္ေတြ႕လာေနရျခင္းက အဓိကအေၾကာင္းျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အခန္း (၁၂)၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ျခင္းမွ ပုဒ္မ ၄၃၆ အား ျပင္ဆင္ေရးလႈပ္ရွားမႈကို “အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD)” ႏွင့္ “၈၈ မ်ဳိးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္း” တို႔ ဦးေဆာင္ကာ ျပည္သူမ်ား လက္မွတ္ေရးထုိးဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈကို ေမ ၂၇ ရက္ကစတင္ၿပီး  တစ္ႏုိင္ငံလုံး၌ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိရာ လူထုေထာက္ခံမႈ ေရခ်ိန္ အံ႕မခန္း ျမင့္မားေနေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။
ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရး လက္မွတ္ေရးထုိးလႈပ္ရွားမႈကို တစ္ႏုိင္ငံလုံးရွိ NLD တုိင္း၊ ခ႐ုိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရပ္/ေက်း႐ုံးမ်ား၊ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ ၿမိဳ႕နယ္႐ုံးမ်ားတြင္ အေျချပဳ၍၊ လက္မွတ္ေရးထုိး လႈပ္ရွားမႈကို ေမ ၂၇ ရက္မွ ဇူလုိင္ ၁၉ ရက္အထိ ရက္ေပါင္း ၅၄ ရက္ၾကာ ျပဳလုပ္မည္ဟု သိရသည္။ ၄င္း လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အာဏာရပါတီႏွင့္ အစိုးရကိုယ္တိုင္ စိုးရိမ္ႀကီးစြာ ေစာင့္ၾကည့္ေနသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။
လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းကို သတိထားၾကည့္လွ်င္ အစိုးရႏွင့္ အာဏာရပါတီက လူထု၏ တက္ၾကြႏိုးၾကားမႈ ဒီေရလိႈင္း ျမင့္ တက္လာသည္ကို ဆန္႕က်င္ဟန္႕တားရန္ ခက္ေနသည့္အေလ်ာက္၊ လူထုႏွင့္ ေရလိုက္ငါးလိုက္ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးလႈပ္ရွားမႈကို ေထာက္ခံေျပာဆိုလွ်က္ရွိသည္။ သို႕ေသာ္ လူထုက ျပင္လိုသည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံ ျပင္ဆင္ေရး သေဘာထားႏွင့္ အာဏာရ အ၀န္းအ၀ိုင္း က ျပင္ဆင္လိုေသာ သေဘာထား (၂)ခု ၾကား ကြာဟမႈက အေတာ္ ႀကီးမားႏိုင္ပါသည္။ ေမ(၃၁) သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ မိန္႕ခြန္းပါ သေဘာထားကို ေထာက္ရႈလွ်င္ သိႏိုင္သည္။
သမၼတဦးသိန္းစိန္က “ဖြဲ႕စည္းပုံအေၿခခံဥပေဒၿပင္ဆင္ေရးနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္မ်ားကို ထပ္ေလာင္းေၿပာၾကားလိုပါတယ္။ ပထမအခ်က္ကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးၿဖစ္စဥ္ကို အေၿခၿပဳသည့္ တိုင္းရင္းသား စည္းလုံးညီၫြတ္ေရး အတြက္ မၿဖစ္မေနၿပဳလုပ္ ရမည့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ ေပၚေပါက္လာေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားေပၚမူတည္၍ လိုအပ္သလို ၿပင္ဆင္ၿခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ၿခင္း၊ ၿဖည့္စြက္ ေရးသားၿခင္းမ်ား ၿပဳလုပ္သင့္ပါတယ္။”  ဟု ေျပာပါသည္။
ဆိုလိုသည္မွာ ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုျပီးခ်ိန္အထိ။ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးကိစၥအား ဆိုင္းငန္႕ထားဖို႕ ဦးသိန္းစိန္က ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။ လိုရင္းကိုဆိုရလွ်င္၊ ေလာေလာဆယ္ အေျခအေန အခ်ိန္အခါသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရန္ အခ်ိန္မေရာက္ေသးဟု ဆိုလိုသည္။ ထို႕အျပင္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတုံးကကဲ့သို႕ အမိ်ဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အႏိုင္ရပုံမ်ိဳး သမိုင္းတစ္ပတ္ျပန္လည္လာမည္ကိုလည္း ေၾကာက္ေနၾကသည္။အက်ိဳးဆက္မွာ PR ကို ဖုတ္ပူမီးတိုက္ တင္သြင္းလာၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
ဤသို႕ျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အမိ်ဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အား လူထုေထာက္ခံမႈ ေရခ်ိန္ ျမင့္တက္လာသည္ကို ၾကည့္၍၊ အာဏာရပါတီႏွင့္ အစိုးရက စိုးရိမ္မႈ ႀကီးလာေနသည္။ သို႕ျဖစ္သျဖင့္ PR စနစ္သည္ လူထုေထာက္ခံမႈ အားနည္းေသာ ပါတီမ်ား၏ ထိတ္လန္႕ေျခာက္ျခားမႈကတဆင့္၊ ေပၚထြက္လာသည့္ စဥ္းစားခ်က္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ဤသည္မွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ လူထုကို ေလွ်ာ့တြက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ လူထုသည္ ႏိုင္ငံေရးႏိုးၾကားမႈ ေရခ်ိန္ျမင့္မားေသာ လူထုျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ပါက လူထုအေနျဖင့္ သူတို႕မည္သူ႕ကို ေရြးရမည္ဆိုသည္ကို ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္သည္။ ယခုကဲ့သို႕ လူထုကို ေလွ်ာ့တြက္သျဖင့္၊ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားမွာ ႏိုင္ငံေရးဆိုးက်ိဳးမ်ားသာ ျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အေနျဖင့္ လူထုမဲဆႏၵကို လိုခ်င္လွ်င္၊ လူထုေထာက္ခံမႈကို  ရခ်င္လွ်င္၊ လူထု လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္သာ စဥ္းစားသင့္သည္။ လူထုကို ေလွ်ာ့တြက္ကာ၊ ႏိုင္ငံေရး မ်က္လွည့္ျပရန္ ႀကိဳးစားလွ်င္ မွားဖို႕ေသခ်ာသည္။ ရိုးသားမွသာ လူထု မဲဆႏၵကို ရႏိုင္ပါလိမ့္မည္။
အထူးသျဖင့္ ယေန႕ ႏိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေနသူမ်ားသည္ လူထု၏ သေဘာေကာင္းမႈအေပၚ ယခုထက္ပို၍ အခြင့္အေရး မယူသင့္ ပါ။ နာဂစ္မုန္တိုင္း သဘာဝေဘးအႏၱရယ္ကပ္ေဘး က်ေနသည့္ကာလတြင္ အခြင့္ေကာင္းယူကာ “၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ” ကို စစ္အုပ္စုစိတ္ၾကိဳက္ လူထုသေဘာဆႏၵမပါဘဲ အတည္ျပဳခဲ့သည့္ အခ်က္ကို လူထုက မသိဟု မထင္ပါႏွင့္။ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုျခဳံေရး (၁၁)ဦးေကာင္စီ သည္ လူထုသေဘာမတူဘဲ၊ ဥပေဒ၏ အထက္၌ ေနရာယူထားသည္မွာလည္း မသင့္ေလ်ာ္ပါ။ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၌ အာဃာတတရားျဖင့္ လူပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးအား ႏိုင္ငံ့ ေခါင္းေဆာင္မျဖစ္လာေလေစရန္ ရည္ရြယ္ကန္႕သတ္ထားသည့္ ပုဒ္မမ်ိဳးလည္း မထည့္သင့္ပါ။
တပ္မေတာ္၏ သေဘာတူ ေထာက္ခံမႈ မရလွ်င္ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ကို လုံး၀ျပင္ဆင္၍ မရေစရန္ ထည့္သြင္းထားေသာ ပုဒ္မ ၄၃၆ သည္ ဒီမိုကေရစီ ေဖၚေဆာင္ျခင္းမျပဳႏိုင္ေအာင္ လုပ္ထားရာေရာက္သည္။ ဖြဲ႕စည္းပုံ၏ အသြင္သ႑ာန္ကို အရုပ္ဆိုး အက်ည္းတန္ေစလြန္းသည္။ ႏိုင္င့ံ လခရိကၡာ စားသုံးေနသည့္ ၀န္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုက ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ရန္မလိုဘဲ၊ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တစ္ဦးတည္းက ေရြးခ်ယ္ျပီး လႊတ္ေတာ္၌  ဝင္ယူထားပုံမွာလည္း ေခတ္ကာလႏွင့္ မေလ်ာ္သည့္ အလြန္ရွက္ဖြယ္ ကိစၥျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႕ေသာ မဖြယ္မရာ ကိစၥခပ္သိမ္းတို႕ကို ျပည္သူလူထုက သိရွိလာခ်ိန္တြင္၊ အာဏာကို အေသဆုပ္ကိုင္လိုေသာ သေဘာျဖင့္ ယခု PR စနစ္ကို တင္သြင္းလာသည့္ အာဏာပိုင္တို႕၏ ႏိုင္ငံေရး ကစားကြက္မွာ တိုင္းျပည္တည္ျငိမ္ေရးကို မုခ်ထိခိုက္ေစမည္ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံကို အမွန္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ ျငိမ္းခ်မ္း သာယာေစခ်င္လွ်င္ ယခုကဲ့သို႕ ႏိုင္ငံေရး အကြက္ခ် ညစ္ပတ္မႈမ်ိဳးကို ေရွာင္ေစခ်င္သည္။ အကယ္၍ PR ေရြးေကက္ပြဲစနစ္ကို ရိုးသားစြာ အဆိုျပဳသည္ဆိုပါလွ်င္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲ (Referendum) က်င္းပျပီး ဆုံးျဖတ္ဖို႕ လိုအပ္ေနျပီဟု ႏိႈးေဆာ္လိုက္ပါရေစ။။။။
အတြဲ(၃)၊ အမွတ္(၂၅)၊ တနလၤာေန႕၊ ၃၀ – ၆ – ၂၀၁၄။ ဒီလိႈင္း။ မွာ ေဖၚျပခဲ့တဲ့ ေဆာင္းပါးျဖစ္ပါတယ္။
သရုပ္ေဖာ္ ကာတြန္းေစာငို

ထပ္ဆင့္ေ၀မွ်ေပးရန္ ...

 

ၾကည့္ေသာသူသည္ျမင္၏ၾကည့္ေသာသူသည္ျမင္၏ (၃)

ယေန႕ေခတ္ကာလဆက္သြယ္ေရးစနစ္ရဲ႕လွ်င္ျမန္ေကာင္းမြန္မႈေၾကာင့္ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးကိုစိတ္ဝင္စား 

ူတိုင္းဟာျမန္မာနိုင္ငံႏွင့့္္ပတ္သက္တဲ့သတင္းအမ်ားအျပားကိုတုိေတာင္းတဲ့အခ်ိန္အတြင္းမွာဖတ္ရႈနိုင္ၿပီးျမန္မာနိုင္ငံအေျခအေနကိုနာရီပိုင္းမိနစ္ပိုင္းအတြင္းေလ့လာသိရွိနိုင္ပါတယ္၊ယၡဳရက္ပိုင္းလပိုင္းအတြင္းျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္အထူးျခားဆုံးႏွင့္အေရးအႀကီးဆုံးလႈပ္ရွားမႈသတင္းကေတာ့၂၀၀၈ခုဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးလႈပ္ရွားမႈသတင္းပဲျဖစ္ပါတယ္၊ျမန္မာနိုင္ငံမွာစစ္မွန္တဲ့ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုအေျခခံတဲ့ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေတာင္စုတည္ေဆာက္ေရးအတြက္အဓိကလုိအပ္ခ်က္ကတာ့နိုင္ငံတကာကအသိအမွတ္ျပုထားတဲ့ဒီမိုကေရစီစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကိုအေျခခံၿပီးေရးဆဲြထားတ့ဲဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျဖစ္ပါတယ္၊လက္ရိွအေျခအေနကိုဂရုစိုက္ေလ့လာပါေအာက္ပါအတိုင္းေတြ႕ရပါ မယ္၊

ျမန္မာစစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားဟာ၂၀၀၈ခုဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကိုျပည္သူေတြရဲ႕ဆႏၵကိုထဲ့သြင္းစဥ္းစား ျခင္းမျပုပဲနိုင္ငံေတာ္အာဏာကိုေနာင္လာမဲ့ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကဆက္လက္ထိန္းခ်ဳပ္ထားနိုင္ေအာင္အခ်ိန္ယူၿပီးစိတ္တိုင္းက်ေရးဆြဲခဲ့ၾကပါတယ္၊အဲဒီအခ်က္ေၾကာင့္အခုအခ်ိန္မွာ၂၀၀၈ခုအေျခခံဥပေဒဟာစစ္မွန္တဲ့ဒီမိုကေရစီေဖၚေဆာင္ေရးလမ္းမွာႀကီးမားတဲ့အဟန့္အတားျဖစ္ေနပါတယ္၊

ဒီမိုကေရစီစနစ္က်င့္သုံးတဲ့နိုင္ငံတိုင္းမွာျပည္သူေတြဟာမိမိတို႕ရဲ႕လုိအပ္ခ်က္မ်ားကိုေဆာင္ရြက္ေပးမဲ့အစိုးရကိုမိမိတို႕ကိုယ္တိုင္စိတ္တိုင္းက်ေရြးခ်ယ္တာဝန္ေပးပါတယ္၊နိုင္ငံအာဏာဟာျပည္သူေတြရဲ႕လက္ထဲမွာရိွပါတယ္၊အဲဒီအခ်က္ကုိၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ျပည္သူေတြမွာရပိုင္ခြင့္ရိွသလိုတာဝန္လည္းရိွပါတယ္၊ျပည္သူေတြဟာစစ္မွန္တဲ့ဒီမိုကေရစီီစနစ္အေၾကာင္းတိက်စြာနားလည္ေအာင္ေလ့လာဖုိ႕လိုသလိုျပည္သူေတြကိုအမွန္တကယ္အက်ိဳးျပုမဲ့အစိုးရကိုျပည္သူေတြကမွန္မွန္ကန္ကန္ေရြးခ်ယ္နိုင္ဖုိ႕လုိတယ္ဆိုတဲ့ႀကီးမားတဲ့တာဝန္ရိွပါတယ္လက္ရိွ၊ျမန္မာနိုင္ငံတြင္စစ္မွန္တဲ့ဒီမိုကေရစီစ နစ္အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ေရးလမ္းတြင္အဓိကအဟန္႕အတားျဖစ္ေနတဲ့၂၀၀၈ခုဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကိုမျဖစ္မေနျပင္ဆင္ဖို႕လိုေၾကာင္းျမန္မာတိုင္းျမန္မာတိုင္းသိရိွဖုိ႕အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္၊ဒါ့ေၾကာင့္၂၀၀၈ခုအေျခခံဥပေဒေအာင္ျမင္စြာျပင္ဆင္နိုင္္ေရးအတြက္ျမန္မာျပည္သူအားလုံးတြင္ႀကီးမားတဲ့ တာဝန္ေရာက္္ရိွေနပါၿပီ။

လက္ရိွအရပ္သားတပိုင္းျမန္မာအစိုးရဟာ၂၀၀၈ခုဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရနိုင္ငံအာာဏာကိုရယူခဲ့တဲ့အစိုးရျဖစ္တာေၾကာင့္၂၀၀၈ခုဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကိုနည္းေပါင္းစုံသုံးၿပီးဆန္႕က်င္ ေနတာကိုျမန္မာျပည္သူေတြသိေနၿပီးျဖစ္ပါတယ္၊ဤကဲ့သို႕ၾကုံေတြ႕ေနရေသာအခက္အခဲကုိေလွ်ာ့မတြက္ဖို႕အေရးႀကီးပါတယ္၊သို႕ေပမဲ့လည္းအဲဒီအခက္အခဲကို၊ျမန္မာျပည္သူေတြဟာ၂၀၀၈ခုဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးလႈပ္ရွားမႈတြင္စည္းကမ္းရွိရိွညီညီညြတ္ညြတ္ျဖင့္တခဲနက္ပါဝင္ျခင္းျဖင့္ေအာင္ျမင္
စြာေက်ာ္လႊားနိုင္ပါတယ္။

အခုလက္ရွိအေျခအေနကိုၾကည့္ပါက၊လူထုေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္တဲ့အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ျပည္သူတရပ္လုံးလိုလားတဲ့စစ္မွန္တဲ့ဒီမိုကေရစီစနစ္ျမန္မာနိုင္ငံမွာအမွန္တကယ္ေပၚေပါက္နိုင္ေရးအတြက္၂၀၀၈ခုဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကိုျပင္ဆင္ေပးဘို႕လက္ရိွျမန္မာအစုိးကိုျပတ္ျပတ္သားသားေတာင္းဆိုလွ်က္ရိွပါတယ္၊တခ်ိန္တည္းမွာပဲအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ဟာလက္ရိွ၂၀၀၈ခုဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအေပၚျပည္သူေတြထားရိွတဲ့ဆႏၵကိုသိရိွနိုင္ေရးအ တြက္ျမန္မာနိုင္ငံတဝွန္းလုံးသို႕အဖဲြ႕မ်ားေစလႊတ္ၿပီးျမန္မာျပည္သူတရပ္လုံးရဲ႕ဆႏၵ ကိုေကာက္ယူေနပါတယ္၊အလားတူပင္ျမန္မာနိုင္ငံတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုအဖဲြ႕အစည္းမ်ားကလဲစနစ္တက်စုေပါင္းေဆြးေႏြးအေျဖရွာေနၾကပါတယ္။ျပည္တြင္းမွာ၂၀၀၈ခုဖဲြ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးအတြက္လက္ရွိက်ိဳးပမ္းေနတဲ့အရိွန္အဟုန္ကိုေတြ႕ျမင္ရတာအားရစရာေကာင္းပါတယ္၊သို႕ေပမဲ့ေအာင္ျမင္ဖို႕အတြက္မလုံ ေလာက္ေသးဘူးလို႕ေကာက္ခ်က္ခ်နိုင္ပါတယ္၊အဓိကအေၾကာင္းရင္းကေတာ့ျမန္မာနိုင္ငံတဝွန္းလုံးမွာရွိၾက တဲ့ျမန္မာျပည္သူမ်ားဤ၂၀၀၈ခုဖဲြ႕စည္းပုံအျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးလႈပ္ရွားမႈမွာယၡဳထက္ပိုမိုအင္အားေကာင္းစြာတခဲနက္ပါဝင္ဖို႕လိုေနေသးလို႕ပါပဲ၊အလားတူပင္ျပည္ပနိုင္ငံအသီးသီးတြင္ေရာက္ရိွေနၾကတဲ့ဗမာအပါအဝင္ျမန္မာနိုင္ငံတိုင္းရင္းသာမ်ားအားလုံးဟာလည္းအခုအခ်ိန္မွာျပည္တြင္းဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားႏွင့္အတူ၂၀၀၈ခု အေျခခံဥပေဒျပင္္ဆင္ေရးလႈပ္ရွားမႈတြင္္္ဟန္ခ်က္ညီညီပါဝင္လႈပ္ရွားၾကဖုိ႕လိုေနေသးတာကိုေတြ႕ေနရလို႕ပါပဲ၊

ယၡဳအခ်ိန္သည္ျမန္မာျပည္သူေတြစစ္မွန္တဲ့ဒီမုိကေရစီစနစ္ေဖၚေဆာင္ရန္အလြန္အခြင့္အခါေကာင္းႏွင့္ၾကုံႀကိုက္ေနပါတယ္၊ျမန္မာနိုင္ငံတြင္းသာမကနိုင္ငံတကာကပါအထူးေလးစားျခင္းခံရတဲ့ျပည္သူေတြဘက္ကမားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ဦးေဆာင္ေနတဲ့လူထုေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရိွေနပါၿပီ၊အျခားတဖက္မွာလည္းအရပ္သားတပိုင္းလက္ရိွျမန္မာနိုင္ငံအစုိးရဟာသူတို႕ကုိယ္တိုင္ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုသေဘာက်လက္ခံၿပီးလုိအပ္တဲ့ျပုျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကိုက်ိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္လို႕နိုင္ငံတကာ ကိုအထပ္ထပ္အလီလီေၾကျငာထားတဲ့အတြက္အဲဒီေၾကျငာခ်က္မ်ားအတိုင္းအေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ေအာင္ျပည္တြင္းဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားႏွင့္နိုင္္ငံတကာရဲ႕ႀကီးမားတဲ့ဖိအားေပးျခင္းကိုခံ ေနရတဲ့အ ခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာနိုင္ငံကိုနယ္ခ်ဲ႕အဂ္လိပ္လက္ေအာင္ကလြတ္ေျမာက္ေအာင္က်ိဳးပမ္းခဲ့ၾကတုံးကအမ်ိဳးသားေခါင္း ေဆာင္ႀကီးဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဦးေဆာင္ခဲ့တဲ့ျမန္မာျပည္သူမ်ားဟာအဂၤလိပ္အခက္ဗမာ့အခ်က္ဆိုတဲ့ ေဆာင္ပိုဒ္ကိုကိုင္စဲြၿပီးအသက္ေသြးေခ်ြးမ်ားကိုစေတးၿပီးရြပ္ရြပ္ခၽြံခၽြံကိ်ဳးပမ္းခဲ့ၾကတယ္၊အဲဒီလိုျမန္မာေတြမေၾကာက္တန္းမရြံ႕တန္းတိုက္ပဲြဝင္ခဲ့ၾကလို႕၁၉၄၈ခုႏွစ္မွာလြတ္လပ္တဲ့ျမန္မာနိုင္ငံအျဖစ္ေပၚထြန္းခဲ့တာပါ၊ထုိေခတ္ထုိအခါကျမန္မာျပည္သူေတြရဲ႕စည္းကမ္းရိွရိွညီညြတ္မႈရိွရိွနဲ႕ထိုက္တန္တဲ့ေပးဆပ္မႈ ေတြေၾကာင့္တန္္ဖိုးရိွလွတဲ့ျမန္မာလြတ္လပ္ေရးရခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္၊အထက္တြင္ေဖၚျပထားတဲ့အေျခအေနမ်ားအရ၊၂၀၀၈ခုဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းကိုလည္းယေန႕ေခတ္ျမန္မာျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္မ်ားၾကုံေတြ႕ေနရတဲ့အၾကတ္အတည္းအခက္အခဲကိုျမန္မာျပည္သူ ေတြေအာင္ျမင္စြာအကာင္အထည္ဖၚ ဆာင္ရြက္နိုင္တဲ့အခ်က္အျဖစ္ယုံၾကည္မႈအျပည့္ျဖင့္စည္းကမ္းရွိစြာညီညြတ္စြာတခဲနက္ပါဝင္လႈပ္ရွားရမ့ဲအခြင့္အခါေကာင္းေရာက္ပါၿပီ၊အခြင့္အခါေကာင္းမ်ားကိုထပ္တလဲလဲရရိွေလ့မရိွပါ၊ယၡဳရေတာင့္ရခဲရထားတဲ့အခြင့္အခါေကာင္းကိုယေန႕ေခတ္ျပည္တြင္ျပည္ပရိွျမန္မာမ်ားအားလုံးတာဝန္သိစြာျဖင့္လက္မလြတ္တန္းမွန္ကန္စြာအသုံးခ်ဖုိ႕အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္၊ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးကိုခက္ခက္ခဲခဲျဖင့္အသက္ေသြးေခၽြးမ်ား ပါဝင္တဲ့ထုိက္တန္တဲ့ေပးဆပ္မႈမ်ားကိုအရင္းတည္ၿပီးရယူုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုုေပးခဲ့တဲ့ေရွးေခတ္မ်ိဳးခ်စ္သူရဲေကာင္းမ်ားနည္းတူအခုဆင္ႏႊဲမဲ့ဲ့၂၀၀၈ခုဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးလႈပ္ရွားမႈတြင္ယၡဳေခတ္ျပည္တြင္းျပည္ပရိွျမန္မာျပည္သူအားလုုံးအင္တိုက္အားတုိက္တခဲနက္ပါဝင္က်ိဳးပမ္းၾကပါလို႕တိုက္တြန္းဆႏၵျပုလိုက္ပါတယ္္

မင္းႀကီး(ဂ်ာမဏီ)
၂၀၁၃ခု-နိုဝင္ဘာလ(၂၀)ရက္
 

"ံHappy Burmese New Year 1376"

ံHappy Burmese New Year 1376"

မဂၤလာပါ ျမန္မာႏွစ္သစ္၁၃၇၆ခုႏွစ္မွာကေနဒါေရာက္ျမန္မာမ်ားအားလုံးႏွင့္အတူျမန္မာျပည္သူမ်ာအားလုံးကိုယ္ေရာစိတ္ပါ က်န္းမာရႊြင္လန္းနိုင္ၾကပါေစ၊ျပည္သူအားလုံးလိုလားတဲ့တရားမွ်တမႈရိွေသာ၊ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ၊သာယာဝေျပာေသာ၊စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီက်င့္သုံးတဲ့အနာဂတ္ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ႀကီးကုိအျမန္ဆုံးတည္ေဆာက္နိိင္ပါေစလို႕ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလိုက္ ပါတယ္။

ကေနဒါေရာက္ျမန္မာမ်ားအားလုံးစည္းလုံးညီညြတ္စြာ၊စည္းကမ္းရိွစြာျဖင့္အမိျမန္မာနိုင္ငံ အတြက္ထိေရာက္စြာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကပါစုိ႕……

 ဦးသန္းေအာင္ ျမန္မာကေနဒီယန္ကြန္ယက္
Burmese Canadian Network (B C N)
18 April 2014
Please visit the following link:
https://www.youtube.com/watch?v=pP6kvoo3Zss
 
 

A remarkable Canadian farming family the Bococks.

မဂၤလာပါကေနဒါေရာက္ျမန္မာမိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ား

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးႏွင့္လူသားျခင္းစာနာသည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ပါကၽြန္ေတာ္
ရဲ႕မိသားစုႏွင့္အတူပူးတြဲေဆာင္ရြက္ခြင့္ရၿပီးႏွစ္ေပါင္း(၂၀)ေက်ာ္ၾကာအလြန္ရင္းႏွီးတဲ့
အလြန္ထူးျခားစြာျမင့္ျမတ္တဲ့စိတ္ထားရွိတဲ့The Bocock Family မိသားစု(ကေနဒီယန္မိသားစု) အေၾကာင္းေဖၚျပထားတဲ့သတင္းေကာင္းကိုကေနဒါဒါေရာက္ျမန္မာမ်ားအတုယူနိုင္ရန္
ေအာက္ပါဝက္ဆိုက္လင့္ကိုမွ်ေဝလိုက္ပါတယ္၊

http://www.farmersdialogue.org/canadian-pioneers-bocock-family

ခင္မင္ေလးစားလွ်က္

ဦးသန္းေအာင္
ဥကၠဌ
ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈအသင္း၊အယ္ဘားတားျပည္နယ္
ကေနဒါနိုင္ငံ။
၂၀၁၄ခု၊ဧၿပီလ(၈)ရက္။

----------------------
Minglabah Friends

I want to share the information regarding Canadian Pioneers.
It is the true story about a remarkable Canadian farming family the Bococks.
Please visit the following The Farmers' Dialogue website at:

http://www.farmersdialogue.org/canadian-pioneers-bocock-family

Sincerely,

U Than Aung
President
Burmese Cultural Society of Alberta (B C S A)
Edmonton,AB
8 April 2014
 

Talk to Al Jazeera - Aung San Suu Kyi: 'There is no rule of law'

 

B.C.N. Statement on Current CFOB Crisis

Peaceful Demonstration for Peace in Burma ( Rakhine )

Burmese Canadian Protest in Toronto

Text

NLD by Elections Manifesto p1