‘၀ါဒျဖန္ခ်ီ႔ျခင္း

ယေန႔ ‘၀ါဒျဖန္႔ျခင္း’ ဆိုတဲ႔စကားလံုးကို မုသာ၀ါဒ လိမ္ညာမွႈေတြ ျဖန္႔ျဖဴးလိုတဲ႔ အခါမွာ မၾကာခဏ အသံုးျပဳတတ္ၾက ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ အဲဒီ ၀ါဒျဖန္႔ျခင္း (propaganda) ေ၀ါဟာရကို အမွန္တရား ျပန္႔ႏွံ႕ေစဖို႔
ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ေရာမကက္သလစ္ေက်ာင္းေတာ္က ဟိုးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက စျပီး အသံုးျပဳခဲ႔တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပညာရပ္ေ၀ါဟာရအရဆိုရရင္ ၀ါဒျဖန္႔ျခင္းဆိုတာ လူထုရဲ႕ အေတြးအျမင္စိတ္ကူး ရွႈေထာင္႔ေတြ ေျပာင္းလဲပစ္ဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ နဲ႔ ေရးထား၊ ေျပာထား၊ ဓါတ္ပံုရိုက္ထား၊ ဗြီဒီယိုမွတ္တမ္းတင္ထားတဲ႔ အရာရာကို ျဖန္႔ေ၀ ထုတ္လုပ္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ၀ါဒျဖန္႔လုပ္ငန္းကို စစ္ပြဲေတြနဲ႔  စစ္ပြဲလို အေျခအေနေတြမွာ လက္နက္ကရိယာသဖြယ္ အသံုးျပဳၾကပါတယ္။ တစ္နည္းဆိုရရင္ ‘စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ စစ္ပြဲ’ (the war of the mind)၊ စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရး(psychological warfare)တို႔ရဲ႕ လုပ္ငန္း အစိတ္ အပိုင္းပါပဲ။

၀ါဒျဖန္႔ ပံုစံႏွစ္မ်ဳိး
၀ါဒျဖန္႔ျခင္း ပံုစံႏွစ္မ်ဳိးရွိပါတယ္။ တစ္ခုက အျဖဴေရာင္ ၀ါဒျဖန္႔ျခင္း နဲ႔ ေနာက္တစ္ခုက အမည္းေရာင္ ၀ါဒျဖန္႔ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
အျဖဴေရာင္၀ါဒျဖန္႔ျခင္းမွာ သီးသန္႔ အျမင္သေဘာထားေတြကို ေဖာ္ျပထားတဲ႔ အခ်က္အလက္ေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။  သတင္း အင္ေဖာ္ေမးရွင္း ပို႔ေပးဖို႔နဲ႔ ဩဇာလႊမ္းဖို႔ ႏွစ္ခုစလံုးကို ရည္ရြယ္ပါတယ္။ အေျခအေန အခ်ိန္အခါေပၚမူတည္ျပီး မိမိ ပစ္မွတ္ထားတဲ႔ လူထုရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးအျမင္ကို ဩဇာလႊမ္းထား ႏိုင္ဖို႔ ျဖစ္တယ္။ ရန္သူနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရတဲ႔အခါ အဲဒီ႔လူထုရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ ျမွင္႔တင္ေပးဖို႔ ျဖစ္တယ္။
အျဖဴေရာင္၀ါဒျဖန္႔ျခင္းက အမွန္တရားကို ေဖာ္ျပပါတယ္၊ သို႔ေသာ္ ေပးပုိ႔လိုတဲ႔ မက္ေဆခ်္႕ေတြနဲ႔ ၄င္းနဲ႔ ဆက္စပ္တဲ႔ အခ်က္အလက္ေပၚမွာ အာရံုစိုက္ လုပ္ေဆာင္ထားပါတယ္။ အျဖဴေရာင္ ၀ါဒျဖန္႔ျခင္းရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္က အာဏာရွင္လို အစိုးရေတြကို ဆန္႔က်င္ၾကတဲ႔အခါ အႏုနည္းနဲ႔ျဖစ္ေစ အၾကမ္းနည္းနဲ႔ျဖစ္ေစ ခုခံလုပ္ေဆာင္ရတိုင္း လူထုရဲ႕ အျမင္ သေဘာ ထား ခံယူခ်က္ အရာရာမွာ အားအင္ေတြ ခြန္အားေတြ ရွိလာျပီး ၾကံ႕ၾကံ႕ခံ ေျပာင္းလဲေစဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

အမည္းေရာင္၀ါဒျဖန္႔ျခင္းကေတာ႔ အထူးသျဖင္႔ မမွန္မကန္ သတင္း လုပ္ၾကံဖန္တီးဖို႔ပါ။ အဓိက ဦးတည္တဲ႔ ပစ္မွတ္က ရန္သူကိုပါ။ လုပ္ငန္းစဥ္သေဘာက လွည့္စား ျဖားေယာင္း ေသြးေဆာင္ျခင္း ပါပဲ။ ေယဘူယ် ရည္ရြယ္ခ်က္က ရန္သူရဲ႕ ဦးတည္ခ်က္ ေ၀၀ါးသြားေစဖို႔၊ လမ္းေပ်ာက္သြားေစဖို႔၊ စိတ္ဓာတ္ပ်က္ျပား ကြဲျပဲသြားေစဖို႔။ ဥပမာ ေခါင္းေဆာင္မွႈအေပၚ ယံုၾကည္မွႈ ေလ်ာ႔က်ေစျပီး၊ သူတို႔ မဟာမိတ္အုပ္စု ပါတနာေတြအၾကား ဆက္ဆံေရးတင္းမာ ျပိဳကြဲေစဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလို အမည္းေရာင္၀ါဒျဖန္႔မွႈကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ မွာ  ႏွစ္ဘက္ခြ်န္သူလွ်ဳိေတြ (double agents)နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ မွႈက ပိုခရီးေရာက္ ပါတယ္။ ဥပမာ ဒီမိုကရက္တစ္ လွႈပ္ရွားမွဳမွာ စိတ္ဓာတ္ ခိုင္မာထန္သန္မွႈ ရွိသလို၊ တစ္ဘက္က အာဏာရွင္ရဲ႕ လုပ္ငန္းအတြင္း ၀င္ေရာက္ ေမႊေႏွာက္ တြင္က်ယ္ထားႏိုင္သူ ျဖစ္ရမယ္။ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ၾကံဖြတ္အစိုးရ စီမံခ်က္လို ဟာေတြထဲမွာ လွ်ဳိ႕၀ွက္ လုပ္ကိုင္ေနရ ပါမယ္။

ျဗိတိသွ် တန္ျပန္ေထာက္လွမ္းေရး အဆင္႔ျမင္႔အရာရွိ ကင္ဖီလ္ဘီ (Kim Philby) ဆိုသူဟာ ဆိုဗီယက္အတြက္ သူလွ်ဳိ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ႔သူ ျဖစ္ပါတယ္။ အလြန္ အေရးၾကီးတဲ႔ လွ်ဳိ႕၀ွက္သတင္းေတြကို ဆိုဗီယက္ကို ပို႔ေပးရင္း၊ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း ျဗိတိသွ်နဲ႔ အေမရိကန္တို႔ အၾကား ဆက္ဆံေရးေတြ အမ်ားၾကီးပ်က္ေအာင္ ေႏွာင္႔ယွက္ခဲ႔ရာမွာ နာမည္ၾကီးပါတယ္။
အမ်ဳိးသားေရး လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အကြဲအျပဲေတြ ရွိတဲ႔ေနရာမွာ၊ ကြ်မ္းက်င္တဲ႔ ေအးဂ်င္႔က မတူတဲ႔ အုပ္စုေတြ အၾကား စိတ္၀မ္းကြဲမွႈ မ်ဳိးစံုေပၚေအာင္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ လြယ္ကူပါတယ္။
အမည္းေရာင္၀ါဒျဖန္႔မွႈက သူတို႔ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႔မ်ားကတဆင္႔ ရန္သူေပၚလစီမိတ္ကာမ်ားကို ပစ္မွတ္ ထားတတ္ပါတယ္။ ရန္သူ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွားေတြျဖစ္သြားေစဖို႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္ (ရန္သူ႔ အတြက္ အမွားဟာ၊ ကိုယ္႔အတြက္ အမွန္ ျဖစ္ပါတယ္)။
ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္းမွာ အၾကီးအက်ယ္ လိမ္လည္နည္း ပညာမ်ဳိးစံု သံုးခဲ႔ၾကပါတယ္။ စစ္တပ္အတု လက္နက္အတုေတြ ဖန္တီးျခင္း၊  ဖမ္းဆီးမိတဲ႔ စပိုင္ေတြထံက အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ သတင္းမွားေတြ ျပန္လုပ္ျခင္း၊ စပိုင္ေတြ ျပန္လႊတ္ျခင္းတို႔ ပါ၀င္ပါတယ္။
သို႔ေသာ္ အမည္းေရာင္၀ါဒျဖန္႔မွႈမွာ ရန္သူစိတ္၀င္စားေလာက္တဲ႔ အသံုးျပဳႏိုင္ေကာင္းတဲ႔ မွန္ကန္တဲ႔ အခ်က္အခ်ဳိ႕ ထည့္ေပးရပါမယ္။ ဒီလိုမလုပ္ရင္ ရန္သူက အာရံုစိုက္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အမွန္တရား အခ်ဳိ႕ ထည့္ေပးျပီး ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ရက္ေဖာက္ထားတဲ႔ မွားယြင္းတဲ႔ အခ်က္ေတြနဲ႔သာ ရန္သူကို အယံုသြင္း လွည့္စားႏိုုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ရန္သ႔ူအတြက္ အသံုး၀င္မယ္႔ အခ်က္အလက္ ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား ခ်ေပးမယ္၊ အဲဒီ႔ေအာင္ျမင္တဲ႔ လွည့္စားမွႈကေန ဘယ္ေလာက္ အက်ဳိးအျမတ္ျပန္ယူမယ္ ဆိုတဲ႔ ႏွစ္ခုၾကား တြက္ခ်က္ခန္႔မွန္းႏိုင္ဖို႔ အေရးၾကီးပါတယ္။ ဒါဟာ ေအာင္ျမင္တဲ႔ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ီေရးသမားရဲ႕ ပါးနပ္က်င္လည္မွႈအေပၚ မူတည္ပါတယ္။

အမည္းေရာင္ ၀ါဒျဖန္႔မွႈကို အာဏာရွင္ေတြ အသံုးျပဳ
အာဏာရွင္စနစ္ေတြ သံုးတာကေတာ႔ အမည္းေရာင္၀ါဒျဖန္႔မွႈ ျဖစ္ပါတယ္။ အာဏာရွင္ေတြက သူ႔ျပည္သူလူထုကို မေၾကျငာတဲ႔စစ္ အျမဲ ဆင္ႏႊဲတတ္ ပါတယ္။ ရည္ရြယ္ ခ်က္က အတိုက္အခံနဲ႔ ျပည္သူကို လွည့္စား လိမ္ညာဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊဟာ စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရး (Psychological warfare) ကြ်မ္းက်င္သူ၊ ၀ါဒျဖန္႔မွႈဘာသာရပ္နဲ႔ မစိမ္းလွသူျဖစ္တယ္။ သူ႔စရိုက္ကိုၾကည့္ရင္ မလိုအပ္သမွ် ႏွႈတ္ဆိတ္ေနျပီး၊ ဘယ္သူမွ မထင္မွတ္တဲ႔ အခ်ိန္မွာ အတိုက္အခံ၊ လူထုနဲ႔ သူ႔လူေတြအေပၚ ျခံဳခိုတိုက္ခိုက္ အနိုင္ယူတတ္သူ ျဖစ္တယ္။

စစ္အစိုးရအတြက္ အေရးၾကီးဆံုး လက္ကိုင္အဖြဲ႔ကေတာ႔ တပ္မေတာ္ဆိုတာနဲ႔ စစ္အရာရွိေတြပါပဲ။ ပညာအခံအားနည္းတဲ႔ အရာရွိမ်ားနဲ႔ စစ္သားေတြကို တပ္မေတာ္ရဲ႕ သမုိင္း၊ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး၊ လြတ္လပ္ေရး ၾကိဳးပမ္းမွႈ စတဲ႔ ပံုၾကီးခ်ဲ႕၀ါဒျဖန္႔မွႈေတြ အၾကိမ္ၾကိမ္အထပ္ထပ္ ရိုက္သြင္းထားပါတယ္။
ဒါေၾကာင္႔ ရန္သူအသံုးခ်တဲ႔ နည္းလမ္းေတြကို အေသခ်ာေလ႔လာဖို႔နဲ႔ ထိိထိေရာက္ေရာက္ ျပန္လည္ တုန္႔ျပန္ဖို႔ လိုပါမယ္။  တန္ျပန္၀ါဒျဖန္႔ခ်ီေရး လွ်ဳိ႕၀ွက္နည္းလမ္းေတြ ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔ လိုပါမယ္။  တပ္မေတာ္ တပ္ရင္းအရာရွိေတြအပါအ၀င္ အုပ္စု အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ပစ္မွတ္ထားျပီး ဩဇာ လႊမ္းမိုးထားႏိုင္ဖို႔ ျမန္မာ႔ဒီမိုကေရစီေရး လွႈပ္ရွားသူမ်ားအေနျဖင္႔ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိမွႈ အတတ္ ပညာကို စမတ္က် ခြ်န္ွမွ်ေနေအာင္ ေသြးထားၾကရ ပါမယ္။ တစ္ပြဲထိုး လူၾကားေကာင္းေအာင္ ဟစ္တဲ႔ပံုစံ၊ ဆယ္လစ္ဘရယ္တီ ပံုစံေတြနဲ႔ေတာ႔ စစ္အာဏာရွင္ ယႏၱရားကို ျဖိဳဖို႔ ရာစုခ်ီသြားပါလိမ္႔မယ္။

၀ါဒျဖန္႔မွႈထိေရာက္ဖို႔ ရုပ္ပံုမ်ား အသံုးျပဳ
သတင္း၀ါဒျဖန္႕ခ်ီေရးအတြက္ ရုပ္ပံုေတြဟာ အလြန္အေရးၾကီးပါတယ္။ ရုပ္ပံုေတြဆိုရာမွာ ပိုစတာ၊ ပို႔စကဒ္၊ ရုပ္ရွင္ စတာေတြ ပါပါမယ္။ ‘ရုပ္ပံုအေထာက္အကူမပါတဲ႔ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ငန္းဟာ လူထုကို အဓိပၸါယ္ေကာက္ လြဲေစရံုမကဘူး၊ ေတာ္လွန္ေရး က်ရွံႈးေစမယ္႔ အေရးကိစၥျဖစ္ေနတယ္’ လို႔ေတာင္ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ီေရး ဆရာမ်ားက ေျပာစမွတ္ ျပဳၾကပါတယ္။ ေခတ္အဆက္ဆက္ အစိုးရမ်ား အထူးသျဖင္႔ အာဏာရွင္မ်ားဟာ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ီေရးအတြက္ ရုပ္ပံုမ်ား၊ ပိုစတာမ်ားကို အသံုးျပဳခဲ႔ၾကပါတယ္ (၀ါဒျဖန္႔ ရုပ္ပံုမ်ားကို ၾကည့္ပါ)။ ကေန႔အခ်ိန္မွာ ယူက်ဴ႕ ဗြီဒီယိုလို၊ DVD လို နည္းပညာ အကူပစၥည္းေတြသံုးျပီး စည္းရံုးသိမ္းသြင္းရတာ အလြန္မွ လြယ္ကူပါတယ္။
၀ါဒျဖန္႔ခ်ီေရးကို လုပ္ေဆာင္ရာမွာ နည္းလမ္းေပါင္းစံု ရွိႏိုင္ပါတယ္။
အားေပးတိုက္တြန္းျခင္း(encouragement)
အလွႈဒါနျပဳျခင္း (donation)
လူသစ္၊ အဖြဲ႔၀င္သစ္စုေဆာင္းျခင္း (recruitment)
လံုျခံဳေရး (security)
စုဖြဲ႔မွဳ (unity)
အထင္ေသးစက္ဆုပ္ေစျခင္း(contempt)
လက္စားေျချခင္း(revenge)

၀ါဒျဖန္႔ခ်ီေရးသမားအတြက္ အဓိက အခ်က္မ်ား
၁။ ၀ါဒျဖန္႔မွႈတြင္ ဆိုလိုခ်င္ေသာ အဓိပၸါယ္ကို တိက် ရွင္းလင္းမွဳ လံုး၀ရွိရပါမယ္။ ေပးပို႔လိုက္တဲ႔ မက္ေဆခ်္႕မွာ လူထုနားထဲ မ်က္စိထဲ ထင္းကနဲ ကြင္းကနဲ ျဖစ္သြားေစရပါမယ္။ ဘူးလံုးနားမထြင္း ေ၀ါဟာရမ်ားကို ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရးမွာ လံုး၀ လံုး၀မသံုးသင္႔ပါ။
၂။ ရွည္ရွည္လ်ားလ်ား စာပိုဒ္ၾကီးေတြထက္ ရုပ္ပံုပါတဲ႔ စာရြက္ ေၾကာ္ျငာ ဗြီဒီယို စတာေတြကို ပိုသံုးသင္႔ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ၀ါဒျဖန္႔ စာေပကလည္း သူ႔ေနရာႏွင္႔သူ သီးသန္႔ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရးအတြက္ အေရးၾကီးပါတယ္။
၃။ အယူအဆ ယံုၾကည္တိုက္တြန္းမွႈေတြ ျဖန္႔ခ်င္တဲ႔အခါ အေရးစကားထက္ အေျပာစကားက ပိုျမန္ျမန္ ခရီးေရာက္ပါတယ္။
၄။ နားႏွင္႔ၾကားဖူးထားတဲ႔ စကားကို ေရးသားထားတဲ႔ စာလံုးက ထပ္မံအားျဖည့္ေပးပါတယ္။ ေရးထားတဲ႔စာကို အထပ္ထပ္ ဖတ္လို႔ ရႏိုင္တာေၾကာင္႔ အျခားလူဆီ ထပ္မံျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္ၾကပါတယ္။
၅။ ေအာ္ဒီယို တိတ္ေခြနဲ႔ စီဒီမ်ားေၾကာင္႔ အေျပာစကားက ယေန႔အခါ ပိုျမန္ျမန္ ပ်ံ႕ႏွံ႔လြယ္ျပီး အၾကိမ္ၾကိမ္ နားေထာင္ လြယ္ပါတယ္။ လက္လွမ္းမွီႏိုင္ျပီး တိုက္တြန္းရလြယ္ပါတယ္။ ပစ္မွတ္ထားရမယ္႔ ပရိတ္သတ္ကေတာ႔ ကူးယူနားေထာင္ ျပီးရင္ ျပန္ျဖန္႔ျဖဴးလိုသူမ်ား ျဖစ္ရပါမယ္။
၆။ စီဒီ၊ ဒီဗြီဒီမ်ားတြင္ပါသည့္ ေရႊ႕လ်ားရုပ္ပံုေတြက လူထုကို အျမဲဩဇာလႊမ္းမိုးထားႏိုင္ပါတယ္။
၇။ ဆိုလိုခ်င္တဲ႔ အာေဘာ္တစ္ရပ္ကို ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးေျပာင္းျပီး အထပ္ထပ္ စြဲေဆာင္ ျဖားေယာင္းဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

၀ါဒျဖန္႔ခ်ီေရးသမားႏွင္႔ ဂ်ာနယ္လစ္

၀ါဒျဖန္႔ခ်ီေရးသမားတစ္ေယာက္ရဲ႕ အလုပ္နဲ႔ ရိုးရိုးဂ်ာနယ္လစ္ တစ္ေယာက္ရဲ႕ အလုပ္ကို ခဲြျခားသိဖို႔ လိုပါမယ္။ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ီေရးသမားက အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေစဖို႔ ဦးတည္ျပီး လုပ္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ာနယ္လစ္ကေတာ႔ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေပၚလိုစိတ္ ရွိလင္႔ကစား ေစ်းကြက္ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ာနယ္လစ္ တစ္ေယာက္က အယ္ဒီတာၾကိဳက္ဖို႔ စာဖတ္သူၾကိဳက္ဖို႔ အရင္ လုပ္ရပါတယ္။
၀ါဒျဖန္႔ခ်ီေရးသမားကေတာ႔ အၾကိဳက္လိုက္ဖို႔ထက္ အေျပာင္းအလဲအတြက္ ကိုယ္ ေျပာခ်င္တဲ႔ မက္ေဆခ်္႕ ပါးပါးနပ္နပ္ထည့္ဖို႔၊ စည္းရံုးယူဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ၀ါဒျဖန္႔သမားဟာ စာေရးသူ၊ လက္ကမ္း စာေစာင္ေ၀သူ၊ အႏုပညာဇရွိသူ၊ ဓါတ္ပံုရိုက္သူ၊ ရုပ္ရွင္ဗြီဒီယို ထုတ္လုပ္တတ္သူ စတာေတြ ျဖစ္ေနဖို႔ လိုပါမယ္။
၀ါဒျဖန္႔မယ္႔သူ (ေယာက်ၤား၊ မိန္းမ) ဟာ ကိုယ္ပစ္မွတ္ထားတဲ႔ လူထုရဲ႕ အေျခအေနအရပ္ရပ္ ေျပာင္းလဲပစ္ဖို႔ လူေတြကို စည္းရံုးဩဇာလႊမ္းမိုးဖို႔ ၾကိဳးစားတဲ႔ ဗ်ာဒိတ္က်ထားသလို ‘ႏွစ္ျမွုဳပ္အလုပ္လုပ္မယ္႔ ဂ်ာနယ္လစ္ေကာင္း တစ္ေယာက္' (a committed journalist) ျဖစ္ဖို႔ လိုအပ္ပါမယ္။ သာမန္ သတင္းလိုက္ သတင္းညွစ္ သတင္းသံုးသတ္သူ အဆင္႔ထက္ ပိုရပါမယ္။ ဒီလို လူမ်ဳိးေတြဟာ ဂ်ာနယ္လစ္ တစ္ပိုင္း ႏိုင္ငံေရး လွ်ဳိ႕၀ွက္ စီမံခ်က္ လွႈပ္ရွားသူ တစ္ပိုင္း ျဖစ္တတ္ၾကပါတယ္။

အေနာက္မွ ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္
အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားမွာေတာ႔ ဂ်ာနယ္လစ္ဆိုတာ ဘက္မလိုက္တဲ႔ ေစာင္႔ၾကည့္အကဲခတ္သူ( an impartial journalist) ျဖစ္ဖို႔ ေဆာ္ဩၾကပါတယ္။ ဘက္မလိုက္တဲ႔ ဂ်ာနယ္လစ္ဆိုတာ ေထာင္႔ေပါင္းစံုက အျမင္ေတြကို မွတ္တမ္းယူဖို႔ ၾကိဳးစားျပီး၊ သူ႔နည္းသူ႔ဟန္နဲ႔ စာဖတ္သူကို တင္ျပတဲ႔ သတင္း သမားမ်ဳိးသာ ျဖစ္ပါတယ္။
၀ါဒျဖန္႔သမားကတာ႔ လူေတြ တစ္စံုတရာ မလုပ္ျဖစ္လုပ္ျဖစ္ေအာင္ မီးထိုးလွႈံေဆာ္ေပးဖို႔၊ အစိုးရယႏၱရား မေျပာင္း ေျပာင္း ေအာင္ လူေေတြကို ေဆာ္ဩေနဖို႔ တာ၀န္ယူထားသူ ျဖစ္ပါတယ္။
အေနာက္မီဒီယာေတြဆိုတာ သူတစ္ပါးလိင္ကိစၥ တိတ္တခိုးေခ်ာင္းၾကည့္ဖို႔ ႏွစ္ျခိဳက္သူ ပရိတ္သတ္အတြက္ ေဖ်ာ္ေျဖေပးတဲ႔ လုပ္ေဆာင္ပံုနဲ႔ ခပ္ဆင္ဆင္လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။ အျခားသူ ေခ်ာက္က် ဒုကၡေရာက္မွ  အားရခ်င္သူမ်ားအတြက္ ေစာင္႔ၾကည့္ တင္ျပေပးမွႈမ်ဳိး ျဖစ္တယ္။ သတင္းသားေကာင္ အျဖစ္ခံရသူအဖို႔ အကာအကြယ္မဲ႔ အကူအညီမဲ႔ အေျခအေနဆိုက္မွ၊ သတင္း နားေထာင္သူ ေနသာထိုင္သာရွိျပီး အာသာေျပသြားမယ္။

လူထုအတြက္ ရွင္းလင္းနား၀င္မယ္႔ ေမ႔ေဆ႔ခ်္မ်ဳိး လိုအပ္
ျမန္မာႏိုင္ငံလို အေျခအေနမ်ဳိးမွာေတာ႔ ဒီလို အင္ေဖာ္ေမးရွင္းေတြ အလွ်ံအပယ္ေပးေပမဲ႔ မထိေရာက္ဘဲ လူထုအတြက္ ေ၀ေ၀၀ါး၀ါးေတြ ျဖစ္ေနေစပါမယ္။ သတင္းေတြေပးႏိုင္တာ ေကာင္းေပမဲ႔ သတင္းေတြက အေျပာင္းအလဲသယ္လာဖို႔ က်ိန္းေသႏိုင္တာမဟုတ္ဘူး။
သတင္းေပးရံုနဲ႔ မလံုေလက္ပါဘူး။ ေျပာင္းလဲဖို႔ သေဘာတရား အယူအဆ (idealism) ကို မီးေမႊးေပးဖို႕ လိုပါမယ္။ လူထု လိုက္ႏိုင္မယ္႔ အေတြးအေခၚ အယူအဆေတြ အထပ္ထပ္ ခင္းျပဖို႔လိုပါတယ္။ တကယ္ေတာ႔ လူထုဟာ သူတို႔ စံႏွႈန္းတန္ဖိုးေတြအတြက္ အသက္ေပး စြန္႔စားၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ နားမလည္တဲ႔ ေ၀ေ၀၀ါး၀ါး ျပသနာေတြ အတြက္ေတာ႔ လူထုက ေပးဆပ္ ေဆာင္ရြက္ၾကမွာ မဟုတ္ပါဘူး။
အျခားေနရာ အခ်ိန္ေတြမွာ ျဖစ္ခဲ႔တာေတြကို စိတ္ကူး အိုင္ဒီယာထုတ္ႏွႈတ္ယူျပီး၊ လက္ေတြ႔ပကတိ အေျခအေန အခ်ိန္အခါနဲ႔ ဆက္စပ္လုပ္ကိုင္တတ္ဖို႔ လိုပါမယ္။ ယံုၾကည္ခ်က္ခိုင္မာမွႈက လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ ေပၚထြက္ေစဖို႔အတြက္ ပင္မ အေၾကာင္းတရားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ႔ ယံုၾကည္ခ်က္ ထူေထာင္ႏိုင္ ခင္းျပႏိုင္တဲ႔ေနရာမွာ၊ နည္းလမ္းနဲ႔ လွႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္မွႈေတြ လိုက္ပါလာပါမယ္။ ‘ယံုၾကည္ခ်က္၊ နည္းလမ္း၊ အလုပ္’ ဒီသံုးခုဟာ အျပန္အလွန္ ဆက္စပ္ ေနပါတယ္။ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ီေရး အပါအ၀င္ လုပ္ငန္းတိုင္းအတြက္ ဒီသံုးခုက အေရးၾကီးပါတယ္။

နယ္ပယ္ေပါင္းစံုမွ ၀ါဒျဖန္႔ဖို႔လိုအပ္
စာေရးသူမ်ားနဲ႔ အႏုပညာရွင္မ်ားဟာ ကမၻာဦးကတည္းက လူသားေတြ အာဏာရွင္လက္တြင္းက လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အဓိက အခန္းက႑မွာ ရွိခဲ႔ ၾကပါတယ္။ အခု ၂၁ရာစုမွာလည္း ဒီမိုကေရစီကို ေသးသိမ္ ပ်က္စီးေအာင္ လုပ္ျပီး ကိုယ္႔က်ဳိးအတၱထူေထာင္သူမ်ား လက္ေအာက္က လြတ္ေျမာက္ဖို႔ ပညာရွင္ေပါင္းစံု၊ အႏုပညာရွင္ေတြနဲ႕ သတင္းမီဒီယာေပါင္းစံု ပူးေပါင္းျပီး ဒီမိုကေရစီအတြက္ အျဖဴေရာင္ ၀ါဒျဖန္႔မွဳကို ေဆာင္ရြက္ၾကရပါမယ္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္က မလြတ္ေျမာက္သမွ် လူထုအဖို႔ ကိုယ္႔ေသတြင္း ကိုယ္တူး ေနထိုင္ရျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ ပါလား။
ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူနည္းစုတစ္စုက အမ်ားျပည္သူတစ္ရပ္လံုးကို အဆံုးစြန္ ေက်းကြ်န္ ငရဲဘ၀ ေရာက္ေအာင္ ဇာတ္သြင္းေနပါတယ္။ အျဖဴေရာင္၀ါဒျဖန္႔ လွႈပ္ရွားမွႈေတြကေန အားလံုးပါ၀င္ႏိုင္တဲ႔ ဘံုလမ္းေၾကာင္းတစ္ခု လမ္းညႊန္ေပးၾက ရပါမယ္။
စစ္တပ္အရာရွိေတြ အၾကပ္တပ္သားေတြ သူတို႔ အထက္ကို ပုန္ကန္ေစဖို႔၊ ေထာင္ ၀ါဒါေတြက အက်ဥ္းသားေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းသြားေစဖို႔၊ ရန္သူ႔ အင္အားကို ကိုယ္႔အင္အားျဖစ္လာေစျပီး စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ဆိုး အျမစ္ျပတ္ ျပဳတ္ျပဳတ္ျပဳန္းသြားေစဖို႔ ၀ါဒျဖန္႔ျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ၾကရပါမယ္။
၀င္႔ထန္း
ရည္ညႊန္း။      Propaganda by Eric Johnston
(အလင္းရနံဂ်ာနယ္ အမွတ္ ၅ တြင္ ေဖာ္ျပျပီး ျဖစ္သည္။)
Share this article :
 

Post a Comment

B.C.N. Statement on Current CFOB Crisis

Peaceful Demonstration for Peace in Burma ( Rakhine )

Burmese Canadian Protest in Toronto

Text

NLD by Elections Manifesto p1