စံနမူနာယူထုိက္သည့္နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္)

၂၀၁၀ ေပးဆပ္မႈမ်ား
ေက်ာ္သူ
ဇန္န၀ါရီ ၆၊ ၂၀၁၁ 
နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သည္ အမ်ားျပည္သူတို႔အား ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း (အခမဲ့) ကူညီေဖးမ ေပးဆပ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအား ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ 

နာေရးကူညီမႈ စုစုေပါင္း                                              ၁၄၃၈၄ ဦး
 ေဆးကုသ/ကူညီမႈ စုစုေပါင္း                                        ၃၄၇၂၂ ဦး
              ေသြးကူညီမႈ စုစုေပါင္း                                                 ၁၉၆ ပုလင္း

            ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလမွစ၍ အပူခ်ိန္ဒီဂရီမ်ား စံခ်ိန္တင္ျမင့္တက္လာမႈေၾကာင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းမ်ားတို႔ရွိ ေရတြင္း/ကန္မ်ားခန္းေျခာက္ကာ ျမန္မာျပည္သူ/သားမ်ား ေသာက္သံုးေရ ျပတ္လပ္ ရွားပါးမႈဒဏ္ကို ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ ေဒသမ်ားရွိ ေရဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)မွလည္း မိမိတို႔ တတ္စြမ္းသေရြ႕ အသင္းသူ/သားမ်ား၊ ေဒသခံ လူမႈေရးသမားမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ေရတိုလုပ္ငန္းအျဖစ္ အေရးေပၚလိုအပ္ေနေသာ ေသာက္သံုးေရ တို႔ကို ေပးေ၀လွဴဒါန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသလို ေရရွည္လုပ္ငန္းအျဖစ္လည္း အ၀ီစိတြင္းမ်ား တူးေဖာ္ ျခင္းႏွင့္  ေရေလွာင္အုတ္ကန္/ ေရကန္မ်ား တည္ေဆာက္လုပ္ျခင္း မ်ားကိုလည္း “အမ်ားျပည္သူ အတြက္ အမ်ားျပည္သူေကာင္းမႈ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)”ဟု ကဗ်ည္းေရးထုိးၿပီး ျမန္မာလူမ်ိဳး အခ်င္းခ်င္း ရိုင္းပင္းကူညီ၊ ပံ့ပိုးေဖးမ လွဴဒါန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါသည္။  

အေရးေပၚ ေသာက္သံုးေရေပးေ၀လွဴဒါန္းမႈ (ေရတို စီမံကိန္း)
Ø  ေက်းရြာေပါင္း                                                                 ၂၆ ရြာ
Ø  ေရဂါလံေပါင္း                                                            ၆၈၀၀၀ ဂါလံ
အ၀ီစိတြင္း/အုတ္ေရေလွာင္ကန္ တူးေဖာ္တည္ေဆာက္လွဴဒါန္းမႈ (ေရရွည္ စီမံကိန္း)
Ø  အ၀ီစိေရတြင္းႏွင့္ အုတ္ေရေလွာင္ကန္စုစုေပါင္း                        ၃၀ တြင္း           

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း တိုးခ်ဲ႕မႈမ်ား
Ø  သုခအလင္း စာၾကည့္တိုက္ (ေဖေဖာ္၀ါရီလ၊ ၁၃ ရက္) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေမြးေန႔
(စတင္ဖြင့္လွစ္စဥ္ အခ်ိန္ကာလ၌ စာအုပ္ေပါင္း ၁၀၀၀၊ ယခု အခ်ိန္ကာလတြင္ စာအုပ္ေပါင္း ၃၀၀၀ ေက်ာ္)
သုခအလင္း စာၾကည့္တိုက္တြင္ရွိေသာ စာအုပ္၊ စာေစာင္အခ်ိဳ႕အား ပညာဒါနအျဖစ္ (ျပည္ၿမိဳ႕၊ ရတနာမဥၨဴ ပရဟိတေဂဟာ၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ သခြတ္ပင္လယ္ေက်းရြာရွိ ပညာရတနာ စာၾကည့္တိုက္၊ ပဲခူးၿမိဳ႕၊ ေမွာ္ကန္လမ္းရွိ COSMO POLITAN စာၾကည့္တိုက္၊ နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕ရွိ ေက်းရြာစာၾကည့္တိုက္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ခ်င္းေတာင္တန္းစာၾကည့္တိုက္မ်ားသို႔ တစ္ဆင့္ လွဴဒါန္းေပးခဲ့ပါသည္။
  ဓါတ္မွန္ခန္း အေဆာက္အဦ (ဇြန္လ၊ ၁၉ ရက္) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေမြးေန႔
(တစ္ပါတ္လွ်င္ ၃ ရက္ - အဂၤါ၊ ၾကာသပေတး၊ စေနေန႔မ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္ရုိက္ကူး ေပးလွ်က္ရွိသည္။)
   လူနာနားေနေဆာင္ (ဇူလိုင္လ၊ ၁၇ ရက္) ေန႔တြင္ သုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္းသို႔ ေဆး၀ါး လာေရာက္ ကုသၾကေသာ လူနာမ်ား သက္ေတာင့္သက္သာ နားေနရန္အတြက္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။
သုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္းမွ ေဆးရံုသံုး လူနာကုတင္မ်ား၊ လက္တြန္းလွည္းထိုင္ခံုမ်ား၊ ခ်ိဳင္းေထာက္မ်ား၊ ေအာက္ဆီဂ်င္အိုးမ်ား၊ ေသြးမ်ားကို လိုအပ္ေသာ လူနာမ်ားအား လွဴဒါန္းျခင္း၊ ငွါးရမ္းျခင္းတို႔ကို ေန႔စဥ္ အခမဲ့ ေဆာင္ရြက္ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။

    သုခအာဟာရ စားေသာက္ဆိုင္ (ၾသဂုတ္လ၊ ၂၉ ရက္) ေန႔တြင္ လုပ္အားေပး အသင္းသူ/သား မ်ား၊ လူနာမ်ား၊ လူနာရွင္မ်ား၊ အလွဴရွင္ဧည့္သည္မ်ား ေစ်းႏႈန္းသက္သာစြာျဖင့္ သန္႔ရွင္းစြာ သံုးေဆာင္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။
    ေမာ္ေတာ္ယာဥ္စက္ျပင္အေဆာက္အဦ (စက္တင္ဘာလ၊ ၂၅ ရက္) ေန႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ေပး ခဲ့သည္။
နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) ၀တ္ရြတ္အဖြဲ႔ (ၾသဂုတ္လ၊ ၁၈ ရက္) ေန႔မွ စတင္၍ နာေရး ပို႔ေဆာင္ရာ၌ သံေ၀ဂအလကၤာမ်ား ရြတ္ဆိုေသာ ၀တ္ရြတ္အဖြဲ႔ကိုပါ တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႔စည္း ဖြင့္လွစ္ ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
နာေရးစ်ာပန အေဆာက္အဦ (ၾသဂုတ္လ၊ ၁၆ ရက္) ေန႔မွစတင္၍ အုတ္ျမစ္ခ် ေဆာက္လုပ္ခ ရာ ယင္းအေဆာက္အဦးတြင္ စ်ာပနပို႔ေဆာင္ေရးရံုးခန္း၊ နာေရးကူညီမႈအသင္းရံုးခန္း၊ စာၾကည့္တိုက္ႏွင့္တကြ လူမႈေရးသင္တန္းမ်ား၊ ပညာေရးသင္တန္းမ်ားကုိ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ သင္ၾကားႏိုင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္၍ ေဆာက္လုပ္ဆဲျဖစ္သည္။
မ်က္စိခြဲစိပ္ခန္း သုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္းတြင္ လာေရာက္ကုသေနၾကေသာ မ်က္စိေ၀ဒနာရွင္ မ်ားအား ခြဲစိပ္ကုသမႈလိုအပ္ပါက သုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္းတြင္ ခြဲစိပ္ကုသေပးႏိုင္ရန္အတြက္ တိုးခ်ဲ႕ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိၿပီး ခြဲစိပ္ကိရိယာမ်ားအား ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ မွာယူတင္သြင္းရာ၌ (၂) လ ခန္႔ၾကာျမင့္မည္ ျဖစ္ပါ၍ ဧၿပီလ အတြင္းတြင္ မ်က္စိေ၀ဒနာရွင္မ်ားအား ခြဲစိပ္ကုသေပး မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ သင္တန္းမ်ား

      ပညာေရး
မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ား ကေလးမ်ားအတြက္လည္း အဂၤလိပ္စာ အေျခခံသင္တန္း၊ အဆင့္ျမင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းမ်ားကိုလည္း ပညာရည္ျမင့္တင္ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္၍ ဖြင့္လွစ္ထားခဲ့သည္။
       ပန္းခ်ီသင္တန္း
လူႀကီး/လူငယ္ ပန္းခ်ီပညာရပ္ကို ၀ါသနာပါသူတို႔အတြက္ ပန္းခ်ီဆရာႀကီး ဦး၀င္းၾကည္ ဦးစီး၍ ပန္းခ်ီပညာရွင္မ်ား လာေရာက္သင္ၾကားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးလွ်က္ရွိသည္။
       လူမႈေရးသင္တန္း
အသင္း၀င္ေလွ်ာက္ထားေသာ အသင္းသား/သူသစ္မ်ားအား အပါတ္စဥ္ နာေရး၊ ေဆးကူညီမႈ၊ လူမႈဆက္ဆံေရးတို႔အျပင္ ဓါတ္ပံုရိုက္သင္တန္းမ်ားပါ စာေတြ႔/လက္ေတြ႔ သင္ၾကားပို႔ခ် ေပးလွ်က္ရွိသည္။ ထို႔ျပင္ သဘာ၀ပါတ္၀န္းက်င္ထိမ္းသိမ္းေရးႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာ သင္တန္း မ်ားႏွင့္ သဘာ၀သီးႏွံတို႔ျဖင့္ ေဖာ္စပ္ေသာ ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္၊ ဆပ္ျပာရည္တို႔ ထုတ္လုပ္ပံု ထုတ္လုပ္နည္းမ်ားကိုလည္း အခါအားေလွ်ာ္စြာ သင္ၾကားပို႔ခ်လွ်က္ရွိသည္။
       နာေရးပို႔ေဆာင္မႈ အလွဴ
မင္းလွၿမိဳ႕ နာေရးကူညီမႈအသင္း အပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံအရပ္ရပ္မွ နာေရးကူုညီမႈအသင္း မ်ားမွ အသံုးျပဳရန္ လိုအပ္ေနေသာ အလူမီနီယမ္အေခါင္းမ်ား၊ စတီးဗန္းမ်ားအျပင္ နာေရး လက္တြန္းလွည္းယာဥ္တို႔ကိုပါ အခါအားေလွ်ာ္စြာ လွဴဒါန္းဒါနျပဳခဲ့သည္။
          အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) သုခကုသုိလ္ျဖစ္ေဆးခန္းစသည့္ လူမႈေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အ၀၀တို႔ကို ယခုကဲ့သို႔ တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ ကုသေဖးမမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္းသည္ ျပည္တြင္း/ပ မွ သဒၵါတရား နည္းမ်ားမဆို လွဴဒါန္းၾကေသာ အလွဴရွင္မ်ား၏ ေစတနာ ေမတၱာ ဂရုဏာ မုဒိတာ တို႔ေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ လွဴဒါန္းမႈတို႔ျဖင့္ အမ်ားျပည္သူတို႔အား ကူညီေဖးမ ကယ္တင္မႈမ်ားကို ေပးဆပ္ႏိုင္ျခင္းပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။
          ကၽြန္ေတာ္တို႔ေရးသားေပးပို႔ေသာ “၂၀၁၀ ေပးဆပ္မႈမ်ား” ဆိုတဲ့ ေခါင္းစီးတြင္ ေအာက္ ေဖာ္ျပ ပါ အ၀ီစိတြင္း/အုတ္ေရေလွာင္ကန္ တူးေဖာ္တည္ေဆာက္လွဴဒါန္းမႈ (ေရရွည္ စီမံကိန္း)အပိုင္းတြင္ စုစုေပါင္းအေရအတြက္သာေရးသားခဲ့ပါသည္။ သို႔ပါ၍ -
အ၀ီစိေရတြင္းႏွင့္ အုတ္ေရေလွာင္ကန္စုစုေပါင္း        ၃၀ တြင္း  တူးေဖာ္လွဴဒါန္းၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
ဆိုသည့္ စာေအာက္တြင္ ထပ္မံ၍ အ၀ီစိေရတြင္း/ အုတ္ေရကန္မ်ား လွဴဒါန္းခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕၊ ေက်းရြာေဒသတို႔အား ျပန္လည္၍ တိုးထည့္ခ်င္ပါသည္။
အ၀ီစိတြင္းမ်ားႏွင့္ အုတ္ေရေလွာင္ကန္မ်ားတူးေဖာ္တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ေက်းရြာမ်ားမွာ -
ပဲခူးတိုင္း၊ က၀ၿမိဳ႕နယ္ (ေက်းရြာ ၁၁ ရြာ)
ခနာေက်းရြာ၊ လက္ပံကုန္းေက်းရြာ၊ ေက်ာင္းတိုက္ေက်းရြာ၊ ျပည္ေတာ္သာေက်းရြာ၊ စက္ကုန္းေက်းရြာ၊ ေညာင္ပင္ကန္ေက်းရြာ၊ ခနီးေက်းရြာ၊ သေျပကန္ေက်းရြာ၊ ဇြဲကိုက္ေက်းရြာ၊ သျပဳေက်းရြာ၊ သခြတ္ကန္ေက်းရြာ
ပဲခူးတိုင္း၊ ျပည္ခရိုင္၊ (ေက်းရြာ၊ ေနရာ ၁၂ နာရာ)
သဲကုန္းၿမိဳ႕နယ္ - က်ဴေတာေက်းရြာ၊ ဇီးကုန္းေလးရြာ၊ သက္ကယ္ခ်င္းကုန္း
ပန္းေတာင္းနယ္ - မက်ည္းစုေက်းရြာ၊ ေရႊမုေ႒ာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း
န၀ေဒးနယ္ေျမ - ေရႊေပါက္ပင္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၊ ဆင္ေဂါင္းေက်းရြာ
ပုတီးကုန္းၿမိဳ႕နယ္ - ေခ်ာင္းကမ္းေလး
ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕နယ္ - သီးကုန္းေက်းရြာ၊ ေက်ာက္ျပင္သာေက်းရြာ၊ ဖလံပင္ေက်းရြာ၊ ဆီဆံုေက်းရြာ
ရန္ကုန္တိုင္း (ေက်းရြာ၊ ေနရာ ၅ ေနရာ)
ဒလၿမိဳ႕နယ္ - ဓနိေတာေက်းရြာ၊ ေထာ္ေအာက္ေက်းရြာ
ဗညားဒလရပ္ကြက္ - မစိုးရိမ္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၊ စံျပေက်းရြာ၊ တံတားေခ်ာင္းေက်းရြာ
မေကြးတိုင္း၊ နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕နယ္ - ပင္ေဂြးခ်ိဳ ( ေက်းရြာ ၁ ရြာ)
ရွမ္းျပည္နယ္၊ အင္းေလးေဒသ - ေရသာဘုရားက်ိန္းေက်ာင္း (ေနရာ ၁ ေနရာ)
စသည့္ ေက်းရြာတို႔တြင္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) မွ အ၀ီစိေရတြင္း/ အုတ္ေရေလွာင္ကန္မ်ားသြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
Share this article :
 

Post a Comment

B.C.N. Statement on Current CFOB Crisis

Peaceful Demonstration for Peace in Burma ( Rakhine )

Burmese Canadian Protest in Toronto

Text

NLD by Elections Manifesto p1