ျမန္မာကေနဒီယန္စကိုက္ကြန္ဖရင့္ေဆြးေႏြးပဲြဖိတ္ၾကားလႊာ

ျမန္မာကေနဒီယန္စကိုက္ကြန္ဖရင့္ေဆြးေႏြးပဲြဖိတ္ၾကားလႊာ

မဂၤလာပါမိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ား

အခ်ိန္သည္လူကိုမေစာင့္ဆိုတဲ့ဆိုရိုးစကားအတိုင္းပါပဲကိုယ့္ပတ္ဝန္းက်င္ကိုဂရုစုိက္ၾကည့္လိုက္ရင္၊ကေနဒါနိုင္ငံမွာေရာ ကမၻာ့နိုင္ငံအသီးသီးတို႕မွာပါအေရးႀကီးတဲ့ျဖစ္ရပ္ေတြ ေန႕စဥ္ျဖစ္ပ်က္ေနတာေတြ႕ရပါမယ္၊ဒီနိုင္ငံေတြထဲမွာျမန္မာနိုင္ငံ လဲပါဝင္ပါတယ္၊ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးအဖက္ဖက္ကေျပာင္းလဲေနတာကိုလဲေတြ႕ေနရပါတယ္၊ကိုယ့္နိုင္ငံႏွင့္ကုိယ့္ လူမ်ိဳးကိုခ်စ္ျမတ္နိုးသူတိုင္းဟာျမန္မာနိုင္ငံနွင့္ပတ္သက္တဲ့သတင္းမ်ားကိုစိတ္ဝင္စားမႈအျပည့္ျဖင့္မ်က္စိဖြင့္၊နား စြင့္ေနၾက မယ္ဆိုတာယုံမွားသံသယမရိွပါ၊
ေန႕စဥ္ဝင္လာတဲ့သတင္းမ်ားမွာ၊လိုတာေရာမလိုတာေရာ၊မွန္တာေရာမွားတာေရာပါေနတာေတြ႕ရပါမယ္၊ဒီလိုအေျခ အေနမ်ိဳတြင္သတင္းမွန္ကိုျမန္ျမန္ရဘို႕ဟာအလြန္ပင္အ ေရးႀကီးလွပါတယ္၊မွန္ကန္တဲ့သတင္းရမွသာအဆိုပါသတင္း အခ်က္အလက္ကိုလူတိုင္းမွန္ကန္စြာအသုံးျပုနိုင္ပါတယ္၊ျမန္မာနိုင္ငံ၊ျမန္မာလူမ်ိဳးအားလုံးႏွင့္ပတ္သက္တဲ့သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကိုမွန္မွန္ကန္ကန္ရၿပီး၊မိမိတို႕တဦးခ်င္းစီအတြက္အကိုက္ညီဆုံးအတိုင္းအတာျဖင့္စုေပါင္း လုပ္ေဆာင္ေရးဟာျမန္မာလူထုႀကီးတရပ္လုံးေရာက္ရွိလိုတဲ့တ ရားမွ်တမႈရိွတဲ့၊လူ႕႕အခြင့္အေရးအျပည့္အဝရိွတဲ့၊စစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီစံနစ္ကိုျမန္မာနိုင္ငံမွာတည္ေဆာက္နိုင္ေရး အတြက္အေရးတႀကီးလိုအပ္ေနတယ္ဆိုတာမည္သူမွမျငင္းနိုင္ပါ၊သုိ႕ရာတြင္သိပင္သိေသာ္လဲအေကာင္အထည္ေဖၚ ဘို႕အလြန္ပင္ခက္ခဲသည္ကို ေန႕အထိျမန္မာျပည္သူမ်ားဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္ႏွင့္ေဝးေနျခင္းကသက္ေသအျဖစ္ျပေနတာ ကိုေတြ႕ ေနရပါတယ္။
ဒီေန႕ျမန္မာျပည္သူေတြဆင္ႏႊဲေနတဲ့ဒုတိယလြတ္လပ္ေရးတိုက္ပဲြေအာင္ျမင္ေရးဟာျမန္မာျပည္သူေတြစည္းလုံးညီ ညြတ္ေရးေပၚတြင္လုံးဝတည္ေနပါတယ္၊ယေန႕အထိလိုအပ္ ေနတဲ့စည္းလုံးညီညြတ္မႈကိုမရေသးဘူးဆိုတာမည္သူမွ မျငင္းနိုင္ပါ၊အတိုခ်ဳပ္အေန ျဖင့္ျမန္မာျပည္သူေတြအားလုံးညီညြတ္ေရးကိုပထမဦးစားေပးအျဖစ္အျမန္တည္ ေဆာက္ ဘို႕လိုေနပါတယ္၊ျမန္မာျပည္သူလူထုၾကီးတရပ္လုံးမညီညြတ္သေရြ႕ကာလပတ္လုံးဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္ႏွင့္ေဝးေနအုံး မယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ကိုစဲြစဲြျမဲျမဲမွတ္ထားၾကဘို႕လိုပါတယ္၊ဒါ့ေၾကာင့္ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္လူမ်ိဳးကုိအစစ္အမွန္ခ်စ္ျမတ္နိုးသူတိုင္း၊ မည္သည့္ေန ရာကိုေရာက္ေရာက္၊ျမန္မာလူမ်ိဳးအားလုံးစည္းလုံး ညီညြတ္မႈရရိွေရးကိုအထူးဦးစားေပး ၿပီးကိုယ္တိုင္ ပါဝင္ပံ့ပိုးကူညီဘို႕တာဝန္ရွိပါတယ္၊
အဂၤလိပ္လက္ေအာက္ကျမန္မာေတြလြတ္ေျမာက္ခဲ့တာဟာျမန္မာေတြညီညြတ္ခဲ့ၾကလို႔ ျဖစ္ပါတယ္၊
အခုဆင္ႏႊဲေနတဲ့ဒုတိယလြတ္လပ္ေရးတိုက္ပဲြဟာလဲျမန္မာေတြညီညြတ္မႈရိွမွေအာင္ျမင္ပါမယ္၊
ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံအျဖစ္တည္ေဆာက္နိုင္ၿပီးရင္လဲ၊ျမန္မာေတြညီညြတ္မႈရိွမွလြတ္လပ္ေရးကိုဆက္လက္တည္တန္႔   ေအာင္၊ဖံြ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္တဲ့နိုင္ငံျဖစ္ေအာင္ဖန္တည္းနိုင္ပါမယ္၊ညီညြတ္ေရးဟာအျမဲလိုအပ္ေနတဲ့အရာျဖစ္ပါတယ္။ 

ကေနဒါနိုင္ငံတြင္ေနထိုင္ၾကတဲ့ျမန္မာလူမ်ိဳးအားလုံး(ဗမာ၊ရွမ္း၊မြန္၊ကရင္၊ကခ်င္၊ခ်င္း၊ရခုိင္၊အစရိွတဲ့တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး အားလုံးဟာ၊ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးမွာတတပ္တအားအေနျဖင့္ပါဝင္နိင္ေအာင္ဝုိင္းဝန္းႀကိုးပမ္းၾကရမဲ့အခ်ိန္ေရာက္ေနပါၿပီ၊ ယၡဳလက္ရွိအေနအထားကိုၾကည့္ပါကကေနဒါနိုင္ငံတြင္ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ျမန္မာမ်ားဦးစီး ဖဲြ႕စည္းထားတဲ့အဖဲြ႕အစည္းအမ်ားအျပားရိွေသာ္လဲပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတြင္၊မ်ားစြာအားနည္းေနတာကိုေတြ႕ပါတယ္၊ အခုလိုအားနည္းေနတဲ့အေျခအေနမွအင္အားအျပည့္အဝျဖင့္ျပည္တြင္းရိွဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ားကိုကူညီနိုင္ေအာင္ နည္းလမ္း ေပါင္းစုံကို သုံးၿပီးစုေပါင္းႀကိုးပမ္းရမဲ့အခိ်န္ျဖစ္ပါတယ္၊ညီညြတ္ေရးရရိွေအာင္လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ ပထမဆံုး လိုအပ္ခ်က္ဟာ၊ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရးျဖစ္ပါတယ္၊
ကေနဒါအေျခစုိက္ျမန္မာမ်ားဦးစီးတဲ့အဖဲြ႕အစည္းမ်ားေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးနိုင္ေရးအတြက္ေအာက္တြင္ေဖၚျပပါ နည္းလမ္း မ်ားကိုစီစဥ္ထားပါေၾကာင္းအသိေပးလိုပါတယ္။
(၁)      ပုံမွန္(၂)လတႀကိမ္က်င္းပတဲ့၊ျမန္မာကေနဒီယန္စကိုက္ကြန္ဖရင့္ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား (သက္တန္းတႏွစ္ရိွပါၿပီ)
(၂) တပတ္လွ်င္တႀကိမ္အမ်ားသေဘာတူမည့္ရက္ကိုေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ေဆြးေႏြးမည့္စကိုက္ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား    (တင္ေျပေဆြးေႏြးဘို႕ရိွသူမ်ားအခ်င္းခ်င္းေဆြးေႏြးနိုင္ဘို႕ျဖစ္ပါတယ္)
(၃) အခ်ိန္မေရြးမိမိတိုရဲ႕ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား၊အၾကံျပဳခ်က္မ်ားေပးနိင္သည့္ (BCN Googlegroup)   (burmesecanadiannetwork@googlegroups.com)တို႕ ျဖစ္ပါတယ္။
အထက္တြင္တင္ျပထားသည့္အခ်က္အလက္မ်ားကိုလာမဲ့၂၀၁၁ခုနိုဝင္ဘာလ(၁၂)ရက္စေနေန႕တြင္က်င္းပမယ့္ျမန္မာ ကေနဒီယန္စကိုက္ကြန္ဖရင့္တြင္အားလုံးစုေပါင္းေဆြးေႏြးဘို႕စီစဥ္ထားပါတယ္။
မိ္တ္ေဆြအားလုံးတက္ေရာက္ၾကၿပီး၊အၾကံေကာင္းမ်ားေပးရန္၊ျပုျပင္စရာ၊ျဖည့္စြက္စရာမ်ားကိုလာမဲ့စေနေန႕ စကိုက္ေဆြးေႏြးပဲြသိုယူေဆာင္လာၾကရန္အထးူေမတၱာရပ္ခံဖိတ္ ေခၚလိုက္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။
ကၽြန္ေတာ္တို႕အားလုံးခ်စ္တဲ့ျမန္မာျပည္သူလူထုႀကီးတရပ္လုံးေကာင္းစားေရးအတြက္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကပါစို႕

ခင္မင္ေလးစားလွ်က္

ဦးသန္းေအာင္
ျမန္မာကေနဒီယန္ကြန္ယက္
ကေနဒါနိုင္ငံ
ဖုန္း-၇၈၀ ၄၃၉ ၇၅၅၅
www.burmesecanadiannetwork.com
Email:burmesecanadiannetwork@gmail.com
ေန႕ စဲြ-၂၀၁၁ခု-နိုဝင္ဘာလ(၁၀)ရက
Share this article :
 

Post a Comment

B.C.N. Statement on Current CFOB Crisis

Peaceful Demonstration for Peace in Burma ( Rakhine )

Burmese Canadian Protest in Toronto

Text

NLD by Elections Manifesto p1