ေက်ာက္ဆစ္ထြင္းမည့္ သမုိင္းသစ္

ေရာ့ကီးေတာင္တန္း ျပာႏွမ္းျမျမ
ႏွင္းစလူးဆြတ္ ေတာင္ထြတ္ေနျခည္
ေတာင္၀ိုင္းလည္လ်က္
ေတာင္ပန္းခ်ီကား ေက်ာက္သားပန္းပု
ထုဆစ္ထားသည့္ႏြယ္
ၾကြားၾကြား၀င့္၀င့္ တင့္တင္တယ္တယ္
ဖြယ္ဖြယ္ရာရာ စခန္းသာ။
ႏွင့္ေမြ႕ရာထု ႏုႏုရြရြ
ျဖဴလြစက္စက္ ျမက္ေျခာက္တပိုင္း
သစ္ေတာ႐ုိင္းႏွင့္
တံတိုင္းပမာ ေတာင္ျပာျပာတို႔
လွပါဘိျခင္း၊ လွဘိျခင္း။
ေတာင္ေျခရင္းမွာ စီးဆင္းေသာျမစ္
ေရခဲျဖစ္လ်က္
မရစ္မေခြ ၿငိမ္သက္ေနၿပီး
ျမစ္ေရျမသား မွန္ျပင္အလား။
ကန္႔ဆာလဖာ ေတာင္သာယာတြင္
ေနရာစခန္း ေရပူစမ္းႏွင့္
လမ္းေျမာင္လမ္းေတြး ေရခုိးေငြ႕မွာ
ေပ်ာ္ေမြ႕ေရခ်ိဳး ႀကိတ္ႀကိတ္တိုးစဥ္
ေတာင္မိုးထိပ္ေရာက္ ႀကိဳးတန္းေဖာက္ၿပီး
ႀကိဳးေလွ်ာက္ရထား လူစီးမ်ားေ၀
သြားကာျပန္ကာ ဂြန္ဒိုလာတဲ့
ဘယ္မွာၾကည့္ၾကည့္ ေတာင္အျပည့္ဖို႔
ၾကည့္ေလတိုင္းလွ ရင္ေမာရခဲ့။

ရႊင္ပံ်အားသစ္ မအဲလစ္တုိ႔
အခ်စ္ဆံုးတြဲ သတိၱခဲ့မို႔
ခုိင္ၿမဲေက်ာက္ေတာင္ သက္ေသေဆာင္၍
ေအာင္ရမည္ဇြဲ တို႔တိုက္ပြဲကို
ရဲရဲရလွမ္းရန္ အဓိဌါန္ျဖင့္
မိုးယံတို႔ခ်ီ တက္ခဲ့ၿပီေလ။

လြတ္လပ္ေရးေန႔ အေတြ႕ႀကံဳသစ္
စိတ္ဓါတ္သစ္ႏွင့္ ေက်ာက္ဆစ္တြင္းထု
သမိုင္းျပဳမည့္ 
လူထုအေရးေတာ္ပံု ယံုၾကည္ခ်က္။
(၂၀၀၂ ဇႏၷ၀ါရီလ ၅-ရက္)
Share this article :
 

Post a Comment

B.C.N. Statement on Current CFOB Crisis

Peaceful Demonstration for Peace in Burma ( Rakhine )

Burmese Canadian Protest in Toronto

Text

NLD by Elections Manifesto p1