ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ကေနဒါခရီးစဥ္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုခရီးစဥ္ဟာေအာင္ျမင္
စြာျဖင့္ၿပီးဆုံးသြားပါၿပီ၊ေဒၚေအာင္ဆန္းစုာၾကည္ရန္ကုန္ၿမို႕ကို ေအာက္တိုဘာ
လ(၄)ရက္ေန႕ကျပန္လည္ေရာက္ရိွရာမွာေထာင္ခ်ီတဲ့ျမန္မာျပည္သူေတြႀကိ
ဆုိၾကေၾကာင္းသိရပါတယ္၊

ဒီခရီးစဥ္ကိုေလ့လာၾကည့္ရင္ျမန္မာျပည္သူတရပ္လုံးေကာင္းစားေရးအ
တြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕တန္ဘိုးမျဖတ္နိုင္တဲ့စြမ္းေဆာင္ၾကိုးပမ္း
ခ်က္ကိုေတြ႕ရပါတယ္၊တေခတ္မွာတေယာက္ဆိုတဲ့စကားအတိုင္းျမန္မာ


နိုင္ငံႏွင့္ျမန္မာျပည္သူတရပ္လုံးကမၻာ့အလယ္မွာဂုဏ္အထူးတက္ေအာင္
ေဆာင္ရြက္ေပးသူျဖစ္ပါတယ္၊

အလားတူပင္၊ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕အေမရိကန္ခရီးစဥ္ေအာင္ျမင္မႈ
ရေအာင္အေမရိကန္ေရာက္ျမန္မာမ်ားရဲ႕အထူးၾကိုးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈကိုလ
အသိအမွတ္ျပုဘိုလိုပါတယ္၊အေမရိကန္ေရာက္ျမန္မာမ်ားရဲ႕စုေပါင္းတာ
ဝန္ယူမႈႏွင့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုအထူးခ်စ္ခင္ေလးစားမႈတို႕ကိုဒီခရီးစဥ္ရဲ႕တခဲနက္အာင္ျမင္မႈကေဖၚျပခဲ့ပါတယ္။

အေမရိကန္ခရီးစဥ္ရဲ႕အေမးအေျဖက႑တခုမွာေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က
ကေနဒါနိုင္ငံကိုသြားေရာက္လည္ပတ္ဘို႕အစီအစဥ္ရိွေၾကာင္းႏွင့္အခ်ိန္အ
တိအက်ေတာ့ေလာေလာဆယ္မေျပာနိုင္ေသးေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္၊

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕အေမရိကန္ခရီးအတြက္အေမရိကန္ေရာက္ျမန္မာ
မ်ားလႏွင့္ခ်ီၿပီးေဆြးေႏြးညိွႏႈိင္းမႈမ်ာ၊ႀကိုတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ခဲ့
ေၾကာင္းၾကားသိရပါတယ္၊ကေနဒါေရာက္ျမန္မာမ်ားအေနျဖင့္၊ဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ကေနဒါနိုင္ငံသို႕လာေရာက္လည္ပတ္ပတ္မည့္ခရီးစဥ္အတြက္လုိအပ္တဲ့ျပင္ဆင္မႈမ်ားကိုအခုကတည္းကၾကိုတင္ေဆာင္ရြက္ထားသင့္ေၾကာင္းအၾကံျပုလိုပါတယ္။၊

ဦးသန္းေအာင္
အက္ဒမင္တန္ၿမို႕
အယ္လ္ဘားတားျပည္နယ္
ကေနဒါနိင္ငံ။
၂၀၁၂ခု-ေအာက္တိုဘာလ(၅)ရက္
Share this article :
 

Post a Comment

B.C.N. Statement on Current CFOB Crisis

Peaceful Demonstration for Peace in Burma ( Rakhine )

Burmese Canadian Protest in Toronto

Text

NLD by Elections Manifesto p1