ကိုမင္းကိုနိုင္ရဲ႕ႏွစ္(၅၀)ျပည့္ေရႊရတုေမြးေန႕

၂၀၁၂ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာလ(၁၈)ရက္ေန႕ဟာျမန္မာျပည္သူေတြ ခ်စ္ျမတ္နိုးတဲ့(၈၈)မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ကိုမင္းကိုနိုင္ရဲ႕ႏွစ္

(၅၀)ျပည့တဲ့မြန္ျမတ္တဲ့ေမြးေန႕ျမတ္ျဖစ္ပါတယ္၊

ကိုမင္းကိုနိုင္သက္ေတာ္ရာေက်ာ္ေနရၿပီး၊က်န္းမာရႊင္လန္းလွ်က္
နိုင္ငံႏွင့္လူမ်ိဳးကိုခ်စ္တဲ့မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ား၊ျမန္မာျပည္သူမ်ား
ႏွင့္အတူဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္သို႕ေအာင္ျမင္စြာေရာက္ရွိေအာင္စြမ္
ေဆာင္နိုင္ပါေစလို႕ဆုေတာင္းလိုက္ပါတယ္-

မင္းႀကီး(ဂ်ာမဏီ)

ျမန္မာကေနဒီယန္ကြန္ယက္
၂၀၁၂ခုေအာက္တိုဘာလ(၁၈)ရက္
Share this article :
 

Post a Comment

B.C.N. Statement on Current CFOB Crisis

Peaceful Demonstration for Peace in Burma ( Rakhine )

Burmese Canadian Protest in Toronto

Text

NLD by Elections Manifesto p1