ကေနဒါေရာက္ျမန္မာမိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ား
 
ေရႊညဝါဆရာေတာ္ႀကီးသည္ကေနဒါနိုင္ငံၿမို႕ႀကီးမ်ားတြင္ေအာက္တြင္ေဖၚျပပါအစီအစဥ္အတိုင္းသာသနာျပုတ 
ရားေဟာၾကားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းမဂ္လာသတင္းေကာင္းမွ်ေဝလိုက္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။
 
၁။ဗန္ကူး ဘားျမိဳ ့တြင္ နို၀င္ဘာ လ ၃ ရက္ ေန ့ ၊
 
၂။ တိုရြန္တို ျမိဳ ့တြင္ နို၀င္ဘာ လ ၄ ရက္ ေန ့ နွင့္
 
၃။ ကယ္ကာရီ ၊ နွင္ ့ စစကားခ်ြမ္၀မ္ ျမိဳ ့ႀကီး မ်ား တြင္ ၁၀ ရက္ ၁၁ ရက္ 
 
တို ့တြင္ ့သာသနာ ျပုတရားလွည္ ့လည္ ေဟာေျပာ ျခင္း ၊ ၈၈ မ်ိဳးဆက္မ်ားနွင္ ့ေတြ ့ဆံု ေဆြး ေနြးျခင္းတို ့ကို ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ ေႀကာင္း သိ ရပါသည္ ။ 
 
ေလးစားစြာျဖင့္
 
မင္းႀကီး(ဂ်ာမဏီ)
၂၀၁၂ခု-ေအာက္တိုဘာလ(၂၆)ရက္
 
မွတ္ခ်က္။
www.bsdo.ca မွကူူးယူေဖၚျပပါသည္။
Share this article :
 

Post a Comment

B.C.N. Statement on Current CFOB Crisis

Peaceful Demonstration for Peace in Burma ( Rakhine )

Burmese Canadian Protest in Toronto

Text

NLD by Elections Manifesto p1